Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm đã khẳng định vị thế, vai trò trong đời sống xã hội

Công cụ hữu hiệu để tiếp cận, bảo toàn nguồn vốn và hạn chế rủi ro pháp lý.

– Thưa Thứ trưởng, ngày 10/7/2001, Thủ tướng nhà nước đã ban hành Quyết định số 104 / 2001 / QĐ-TTg về việc xây dựng Cục ĐKQGGDBĐ. Nhìn lại chặng đường 20 năm qua, Thứ trưởng nhìn nhận như thế nào về những hiệu quả đạt được của Cục ĐKQGGDBĐ ? Trải qua 20 năm thiết kế xây dựng và tăng trưởng, Cục ĐKQGGDBĐ giúp Bộ Tư pháp thống nhất quản trị nhà nước về đăng ký giao dịch bảo đảm là quãng thời hạn không dài so với lịch sử dân tộc 76 năm của Bộ, ngành Tư pháp, nhưng cũng đủ để chứng minh và khẳng định được vị trí ngày càng quan trọng của Cục và công tác làm việc đăng ký giao dịch bảo đảm trong đời sống kinh tế-xã hội của quốc gia và hoạt động giải trí của Bộ, ngành Tư pháp.

Bắt đầu dường như “từ con số không tới có”, công tác đăng ký giao dịch bảo đảm đã phát triển mạnh mẽ tới mức không thể thiếu được trong quá trình đổi mới, phát triển đất nước, nhất là thực hiện chủ trương xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế sâu rộng như hiện nay là một sự khẳng định vị trí, vai trò mà có khó thể diễn tả hết. Nói như một chuyên gia quốc tế trong lĩnh vực ngân hàng thì nếu không có thiết chế bảo đảm thực hiện nghĩa vụ đối với các khoản vay thì doanh nghiệp và người dân rất khó nếu không muốn nói là không thể tiếp cận được các nguồn vốn vay trong nước và quốc tế.

Sự tăng trưởng của nghành nghề dịch vụ công tác làm việc giao dịch bảo đảm của Bộ, ngành Tư pháp gắn chặt với sự vươn lên của Cục ĐKQGGDBĐ với nhiều tác dụng tích cực trong 20 năm qua. Cho phép tôi nhắc tới một số ít hiệu quả lớn sau đây : Thứ nhất, một khuôn khổ pháp lý mới về giao dịch bảo đảm, những giải pháp bảo đảm triển khai nghĩa vụ và trách nhiệm dân sự được thiết kế xây dựng và liên tục được thanh tra rà soát, triển khai xong trong hơn 20 năm qua với mốc tiên phong là những pháp luật tương quan của Bộ luật dân sự năm 1995, tiếp đó là Bộ luật dân sự năm 2005 và lúc bấy giờ là Bộ luật dân sự năm năm ngoái. Cùng với đó là những nghị định khác của nhà nước pháp luật cụ thể và hướng dẫn thi hành những pháp luật của Bộ luật dân sự về giao dịch bảo đảm, những giải pháp bảo đảm triển khai nghĩa vụ và trách nhiệm dân sự, những quy trình tiến độ, thủ tục ngày càng được thuận tiện để người dân và doanh nghiệp đăng ký những giao dịch và giải pháp bảo đảm. Những yếu tố kỹ thuật, biểu mẫu, vướng mắc thực tiễn đều được Bộ Tư pháp tổng kết để đưa vào những thông tư của mình hoặc liên ngành để hướng dẫn thống nhất vận dụng pháp lý. Điều đáng mừng là khuôn khổ pháp lý này đã có sự tiếp cận hài hòa giữa vừa việc phản ảnh được đặc trưng văn hóa truyền thống, truyền thống cuội nguồn, thực tiễn Nước Ta và vừa học hỏi có tinh lọc những kinh nghiệm tay nghề, thực tiễn quốc tế tốt để cơ bản phân phối được nhu yếu tăng trưởng kinh tế-xã hội của quốc gia. Thứ hai, công tác làm việc tổ chức triển khai thi hành pháp lý về giao dịch và giải pháp bảo đảm được tăng cường với vai trò quan trọng của Bộ Tư pháp trong việc giúp nhà nước thống nhất quản trị nhà nước về công tác làm việc này mà Cục ĐKQGGDBĐ được Bộ trưởng giao trực tiếp tính năng, trách nhiệm này. Cục ĐKQGGDBĐ đã tích cực, dữ thế chủ động trong hướng dẫn và tổ chức triển khai triển khai những văn bản quy phạm pháp luật, song song với tuyên truyền, thông dụng pháp lý về đăng ký giải pháp bảo đảm ; hướng dẫn, tu dưỡng nhiệm vụ, trình độ cho người triển khai đăng ký giải pháp bảo đảm cùng với đó là phối hợp những Bộ, ngành tiến hành những hoạt động giải trí kiểm tra về triển khai công tác làm việc đăng ký giải pháp bảo đảm tại những địa phương để tổng hợp số liệu, nhìn nhận tình hình thực tiễn, tháo gỡ khó khăn vất vả cho địa phương. Qua đó, đăng ký giải pháp bảo đảm, pháp lý về đăng ký giải pháp bảo đảm đã không còn là định chế pháp lý, thủ tục pháp lý khô khan, khó hiểu, nặng về nhiệm vụ mà ngày càng trở nên dễ hiểu, thân thiện hơn trong giao lưu dân sự, giúp người dân, hội đồng doanh nghiệp ngày càng nhận thức rõ được vai trò của chúng như là một công cụ hữu hiệu để tiếp cận vốn, bảo toàn nguồn vốn và hạn chế rủi ro đáng tiếc pháp lý cho mình. Thứ ba, ngoài việc giúp Bộ phối hợp ngặt nghèo với Bộ Tài nguyên và Môi trường so với đăng ký những giao dịch, giải pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất và gia tài gắn liền với đất và Bộ Giao thông vận tải đường bộ so với đăng ký giải pháp bảo đảm bằng tàu bay, tàu biển, Cục ĐKQGGDBĐ đã điều tra và nghiên cứu và tham mưu Bộ Tư pháp xây dựng 03 Trung tâm Đăng ký giao dịch, gia tài tại TP.HN, Thành Phố Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh để đáp ứng dịch vụ công cho người dân và doanh nghiệp đăng ký giải pháp bảo đảm bằng động sản, không phải tàu bay, tàu biển. Theo số liệu thống kê, từ năm 2002 – 2020, tổng số phiếu nhu yếu đăng ký, phân phối thông tin về giải pháp bảo đảm tại 03 Trung tâm là gần 07 triệu phiếu, góp phần trực tiếp cho giá thành nhà nước gần 60 tỷ đồng. Nhằm tương hỗ, tháo gỡ khó khăn vất vả cho những đối tượng người tiêu dùng chịu ảnh hưởng tác động bởi dịch Covid-19, từ 01/7/2020 – 13/6/2021, những Trung tâm Đăng ký giao dịch, gia tài đã giảm phí được khoảng chừng 13 tỷ đồng cho những cá thể, tổ chức triển khai đến nhu yếu cung ứng dịch vụ công. Các Trung tâm khởi đầu việc làm đăng ký của mình đa phần là bằng tay thủ công thì ngày này khoảng chừng 80 % giao dịch đã được thực thi theo hình thức trực tuyến ở mức độ 4 – mức độ cao nhất trong cung ứng dịch vụ công ở nước ta lúc bấy giờ. Có thể khẳng định chắc chắn đây là điểm sáng, nghành tiên phong trong ngành Tư pháp trong cung ứng dịch vụ công trực tuyến và nhận được nhiều sự khen ngợi, nhìn nhận cao của dân cư, doanh nghiệp và hội đồng quốc tế. Cuối cùng, một hiệu quả không hề không nói tới vai trò đầu tàu của Cục ĐKQGGDBĐ, tập thể cán bộ công chức, viên chức, người lao động của Cục ĐKQGGDBĐ trong viêc điều tra và nghiên cứu, thôi thúc nghiên cứu và điều tra, tăng trưởng những cơ sở lý luận và thực tiễn về những giao dịch và giải pháp bảo đảm trong thiết kế xây dựng nền kinh tế thị trường xu thế xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế tại Nước Ta. Chúng ta từng bước kiến thiết xây dựng được những chuyên viên giỏi, những người đam mê tìm tòi về nghành công tác làm việc này của Bộ. Đây là gia tài quý báu, nền tảng cho việc thiết kế xây dựng những khuynh hướng tăng trưởng cho những năm tiếp theo. Có thể nói là cá thể tôi tự hào tận mắt chứng kiến những sự thay đổi và tăng trưởng can đảm và mạnh mẽ của nghành đăng ký giải pháp bảo đảm và Cục Đăng ký vương quốc giao dịch bảo là đơn vị chức năng giúp Bộ trưởng trong nghành này. Tuy nhiên, quốc tế xung quanh ta tăng trưởng liên tục và thậm chí còn còn tăng trưởng nhanh với vận tốc chưa từng có thì cũng đặt ra không ít khó khăn vất vả, thử thách, nhu yếu cho việc liên tục triển khai xong hơn nữa để phân phối kỳ vọng tăng trưởng của quốc gia.

Cần lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm

– Từ tác dụng đạt được sau 20 năm xây dựng, để cung ứng nhu yếu từ thực tiễn, Cục ĐKQGGDBĐ cần tập trung chuyên sâu xử lý những yếu tố gì trong thời hạn tới, thưa Thứ trưởng ? Đúng là Cục ĐKQGGDBĐ đã có 20 năm thiết kế xây dựng và tăng trưởng tốt đẹp trên tổng thể những mặt công tác làm việc. Đây là cơ sở, điểm tựa quan trọng cho sự tăng trưởng của Cục trong những năm tới đây. Bối cảnh tình hình quốc tế, khu vực, quốc gia, Bộ, ngành Tư pháp đã có nhiều biến hóa so với 20 năm trước đặt ra những nhu yếu mới, khác trước đây so với công tác làm việc giao dịch và giải pháp bảo đảm, cũng như là sự tăng trưởng của Cục ĐKQGGDBĐ. Với xu thế tăng trưởng quốc gia quá trình 2021 – 2030 được xác lập tại Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn nước lần thứ XIII của Đảng là “ Hoàn thiện tổng lực, đồng điệu thể chế tăng trưởng nền kinh tế thị trường khuynh hướng xã hội chủ nghĩa, tạo thiên nhiên và môi trường thuận tiện để kêu gọi, phân chia và sử dụng có hiệu suất cao những nguồn lực, thôi thúc góp vốn đầu tư, sản xuất kinh doanh thương mại … ”, cùng với những sống sót, hạn chế từ tổng kết thực tiễn 20 năm qua, công tác làm việc giao dịch và giải pháp bảo đảm còn nhiều việc phải liên tục được triển khai. Tôi rất mong cột mốc 20 năm tăng trưởng cũng là dịp để tập thể cán bộ công chức, viên chức và người lao động của Cục ĐKQGGDBĐ, những chiến sỹ đã từng công tác làm việc tại Cục và những nhà nghiên cứu, người làm thực tiễn trong nghành giao dịch và giải pháp bảo đảm cùng san sẻ về những xu thế tăng trưởng tới đây. Trong nỗ lực này, với tư cách là Lãnh đạo Bộ đã sát cánh cùng tập thể Cục ĐKQGGDBĐ trong những năm gần đây, xin san sẻ 1 số ít khuynh hướng tăng trưởng tới đây : Một là, quốc tế và quốc gia tăng trưởng nhanh và Nước Ta hội nhập quốc tế sâu rộng. Do đó, thực tiễn Nước Ta và kinh nghiệm tay nghề quốc tế tốt cần tiếp tục được điều tra và nghiên cứu, thanh tra rà soát, nhìn nhận để có bổ trợ, hoàn thành xong cho khuôn khổ pháp lý, thực tiễn quản trị nhà nước và đăng ký những giao dịch, giải pháp bảo đảm Giao hàng tốt hơn nhu yếu tăng trưởng kinh tế tài chính xã hội của quốc gia, đúng với mục tiêu lấy người dân và doanh nghiệp làm TT, đi cùng với bảo đảm bảo đảm an toàn, bảo mật an ninh cho những giao dịch dân sự và giải quyết và xử lý vi phạm pháp lý. Hai là, thực tiễn lúc bấy giờ những gia tài được dùng bảo đảm triển khai nghĩa vụ và trách nhiệm dân sự tại Nước Ta đa phần là gia tài hữu hình, nhất là bất động sản-tức là những gia tài hữu hạn. Trong khi đó tại nhiều nước kinh tế thị trường tăng trưởng thì đã có sự bổ trợ, chuyển sang sử dụng nhiều gia tài vô hình dung, những quyền có được-tức là những gia tài vô hạn trong xã hội. Do đó, vấn đề tài sản bảo đảm cũng cần được điều tra và nghiên cứu, thanh tra rà soát kỹ trong thời hạn tới để có triển khai xong, hướng dẫn, mở ra những thời cơ mới cho người dân, doanh nghiệp được sử dụng, khai thác hiệu suất cao những gia tài và quyền hợp pháp của mình trong những giao dịch bảo đảm, trải qua đó là đem lại những thời cơ tiếp cận vốn vay để ship hàng hoạt động và sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh thương mại. Ba là, một trong những khó khăn vất vả lớn nhất lúc bấy giờ đang làm đau đầu những cơ quan quản trị nhà nước, tổ chức triển khai tín dụng thanh toán, ngân hàng nhà nước và doanh nghiệp là việc xử lý tài sản bảo đảm. Đây cũng là một trong những nguyên do làm cho việc giải quyết và xử lý nợ xấu lê dài, khó khăn vất vả. Đây là một yếu tố khó và phức tạp, tương quan tới nhiều bộ, ngành và nghành quản trị khác nhau, nhưng về thực chất thì nó gắn liền với những giao dịch bảo đảm đơn cử. Nếu tất cả chúng ta chỉ chăm sóc làm tốt nhằm mục đích đăng ký những giao dịch, giải pháp bảo đảm mà không làm tốt phần xử lý tài sản bảo đảm thì mục tiêu chung của thiết chế giao dịch, giải pháp bảo đảm khó hoàn toàn có thể đạt được, nhất là khi đặt yếu tố giảm ngân sách, sử dụng hiệu suất cao nguồn lực thôi thúc góp vốn đầu tư, sản xuất, kinh doanh thương mại như Nghị quyết của Đảng đã nêu. Tôi rất mong tập thể Cục ĐKQGGDBĐ cùng những nhà nghiên cứu và người làm thực tiễn tham mưu, hiến kế những giải pháp để sớm xử lý được những khó khăn vất vả, cản trở trong xử lý tài sản bảo đảm lúc bấy giờ. Ý tưởng về thiết kế xây dựng một Luật riêng của Quốc hội pháp luật về đăng ký gia tài hoặc đăng ký những giao dịch, giải pháp bảo đảm đi cùng với chính sách xử lý tài sản bảo đảm đủ mạnh hoàn toàn có thể là một ý tưởng sáng tạo cần được điều tra và nghiên cứu thấu đáo để nếu tương thích thì báo cáo giải trình những cấp có thẩm quyền. Tất nhiên, đây là yếu tố khó, tương quan nhiều bộ, ngành và nhiều khuôn khổ pháp lý khác nhau trong khi đó nhận thức chung của những cơ quan chưa phải đã thống nhất, do đó, ngoài nghiên cứu và điều tra, giải quyết và xử lý những yếu tố nội dung thì cần chú ý quan tâm cách làm để đạt được tiềm năng. – Kỷ niệm ngày xây dựng, Thứ trưởng có nhắn nhủ và gửi gắm gì so với công chức, viên chức và người lao động đang thao tác tại Cục ĐKQGGDBĐ ?

Những kết quả xây dựng và phát triển mạnh mẽ, ấn tượng của lĩnh vực công tác mới của Bộ, ngành Tư pháp là giúp Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về giao dịch bảo đảm được như trên có phần quyết định là những cống hiến, nỗ lực và tâm huyết của các thế hệ cán bộ lãnh đạo, công chức, viên chức, người lao động của Cục ĐKQGGDBĐ trong 20 năm qua. Sự phát triển trong những năm tới của Cục ĐKQGGDBĐ là đầy hứa hẹn. Tôi tin tưởng rằng, Cục ĐKQGGDBĐ sẽ kế thừa và phát huy được những thành tựu đã có, đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Tôi chúc mừng những thành tựu mà Cục ĐKQGGDBĐ đã đạt được trong 20 năm qua. Chúc Cục ĐKQGGDBĐ không ngừng tăng trưởng, giữ vững vai trò là đơn vị chức năng tham mưu, giúp Lãnh đạo Bộ trong quản trị nhà nước về bảo đảm thực thi nghĩa vụ và trách nhiệm và đăng ký giải pháp bảo đảm, liên tục góp thêm phần không nhỏ vào tiềm năng chung trong tăng trưởng kinh tế-xã hội của quốc gia. Chúc toàn thể chỉ huy, công chức, viên chức, người lao động của Cục sức khỏe thể chất, niềm hạnh phúc và thành công xuất sắc. – Trân trọng cảm ơn Thứ trưởng !