20 công việc lương cao, ít áp lực, thăng tiến nhanh từ nay đến năm 2029

Chúng tôi đã sử dụng cơ sở tài liệu về mức thu nhập của những ngành nghề từ chương trình ” Thống kê việc làm và thu nhập ” của Tổng Cục Thống kê Lao động và thang điểm nhìn nhận mức độ áp lực đè nén từ O-NET ( Cơ sở tài liệu nghề nghiệp trực tuyến ). Từ đó, đưa ra list những ngành nghề vừa được trả lương cao nhưng lại có mức độ áp lực đè nén công việc tương đối thấp. Thang điểm nằm trong khoảng chừng từ 0 đến 100. Điểm số này càng lớn thì mức độ áp lực đè nén công việc càng cao. Chúng tôi chỉ thực thi nhìn nhận, xếp loại so với những công việc có mức lương trung bình hàng năm tối thiểu là 75.000 USD khởi đầu từ tháng 5 năm 2020, năm gần đây nhất .

20. Lập trình viên

20 công việc lương cao, ít áp lực, thăng tiến nhanh từ nay đến năm 2029 - Ảnh 1.

Nhu cầu nhân lực từ năm 2019 đến 2029: 4300 lao động

Mức độ áp lực đè nén công việc : 69Thu nhập trung bình hàng năm : 78,590 USD

19. Chuyên viên môi trường

20 công việc lương cao, ít áp lực, thăng tiến nhanh từ nay đến năm 2029 - Ảnh 2.Những công việc tương quan đến điều tra và nghiên cứu môi trường tự nhiên dự kiến sẽ tăng đến số lượng khoảng chừng 7.100 nhân lực từ năm 2019 đến năm 2029 .Nhu cầu nhân lực từ năm 2019 đến 2029 : 7.100 nhân lựcMức độ áp lực đè nén công việc : 69Thu nhập trung bình hàng năm : 80.090 USD

18. Thanh tra tài chính

20 công việc lương cao, ít áp lực, thăng tiến nhanh từ nay đến năm 2029 - Ảnh 3.Nhu cầu nhân lực từ năm 2019 đến 2029 : 4.900 nhân lựcMức độ áp lực đè nén công việc : 69Thu nhập trung bình hàng năm : 92.730 USD

17. Kỹ sư công nghệ thông tin

20 công việc lương cao, ít áp lực, thăng tiến nhanh từ nay đến năm 2029 - Ảnh 4.Nhu cầu nhân lực từ năm 2019 đến 2029 : 12.800 nhân lựcMức độ áp lực đè nén công việc : 69Thu nhập trung bình hàng năm : 101.090 USDĐây là mức thu nhập dự kiến cho vị trí quản trị viên tài liệu và kỹ sư công nghệ thông tin .

16. Giáo viên môn triết học và tôn giáo cấp trung học cơ sở

20 công việc lương cao, ít áp lực, thăng tiến nhanh từ nay đến năm 2029 - Ảnh 5.Nhu cầu nhân lực từ năm 2019 đến 2029 : 2.100 nhân lựcMức độ áp lực đè nén công việc : 68Thu nhập trung bình hàng năm : 90.160 USD

15. Nghiên cứu viên khoa học địa chất

20 công việc lương cao, ít áp lực, thăng tiến nhanh từ nay đến năm 2029 - Ảnh 6.Nhu cầu nhân lực từ năm 2019 đến 2029 : 1.600 nhân lựcMức độ áp lực đè nén công việc : 68Thu nhập trung bình hàng năm : 112.110 USD

14. Quản lý cho các diễn viên, nghệ sĩ và vận động viên nổi tiếng.

Nhu cầu nhân lực từ năm 2019 đến 2029 : 2.600 nhân lựcMức độ áp lực đè nén công việc : 67Thu nhập trung bình hàng năm : 98.070 USD

13. Giáo viên cấp trung học cơ sở

20 công việc lương cao, ít áp lực, thăng tiến nhanh từ nay đến năm 2029 - Ảnh 7.Nhu cầu nhân lực từ năm 2019 đến 2029 : 3.700 nhân lựcMức độ áp lực đè nén công việc : 66Thu nhập trung bình hàng năm : 75.010 USD

12. Nghiên cứu khoa học tin học và thông tin

20 công việc lương cao, ít áp lực, thăng tiến nhanh từ nay đến năm 2029 - Ảnh 8.Nhu cầu nhân lực từ năm 2019 đến 2029 : 5.000 nhân lựcMức độ áp lực đè nén công việc : 66Thu nhập trung bình hàng năm : 130.890 USD

11. Nghiên cứu viên dịch tễ

20 công việc lương cao, ít áp lực, thăng tiến nhanh từ nay đến năm 2029 - Ảnh 9.Nhu cầu nhân lực từ năm 2019 đến 2029 : 400 nhân lựcMức độ áp lực đè nén công việc : 64

Thu nhập trung bình hàng năm: 83.620 USD

10. Chuyên gia tổng hợp thống kê

20 công việc lương cao, ít áp lực, thăng tiến nhanh từ nay đến năm 2029 - Ảnh 10.Nhu cầu nhân lực từ năm 2019 đến 2029 : 14.800 nhân lựcMức độ áp lực đè nén công việc : 64Thu nhập trung bình hàng năm : 97.170 USD

9. Chuyên gia kinh tế học

20 công việc lương cao, ít áp lực, thăng tiến nhanh từ nay đến năm 2029 - Ảnh 11.Nhu cầu nhân lực từ năm 2019 đến 2029 : 2900 nhân lựcMức độ áp lực đè nén công việc : 64Thu nhập trung bình hàng năm : 120.880 USD

8. Kỹ sư công nghệ sinh học và y sinh

20 công việc lương cao, ít áp lực, thăng tiến nhanh từ nay đến năm 2029 - Ảnh 12.Nhu cầu nhân lực từ năm 2019 đến 2029 : 1.000 nhân lựcMức độ áp lực đè nén công việc : 63Thu nhập trung bình hàng năm : 98.340 USD

7. Giáo viên kinh tế học cấp trung học cơ sở

20 công việc lương cao, ít áp lực, thăng tiến nhanh từ nay đến năm 2029 - Ảnh 13.Nhu cầu nhân lực từ năm 2019 đến 2029 : 900 nhân lựcMức độ áp lực đè nén công việc : 63Thu nhập trung bình hàng năm : 123.720 USD

6. Chuyên viên công nghệ thực phẩm

20 công việc lương cao, ít áp lực, thăng tiến nhanh từ nay đến năm 2029 - Ảnh 14.Nhu cầu nhân lực từ năm 2019 đến 2029 : 600 nhân lựcMức độ áp lực đè nén công việc : 62Thu nhập trung bình hàng năm : 80.190 USD

5. Chuyên viên nghiên cứu thủy văn

20 công việc lương cao, ít áp lực, thăng tiến nhanh từ nay đến năm 2029 - Ảnh 15.Nhu cầu nhân lực từ năm 2019 đến 2029 : 400 nhân lựcMức độ áp lực đè nén công việc : 62Thu nhập trung bình hàng năm : 90.150 USD

4. Chuyên viên nghiên cứu vật lý

20 công việc lương cao, ít áp lực, thăng tiến nhanh từ nay đến năm 2029 - Ảnh 16.Nhu cầu nhân lực từ năm 2019 đến 2029 : 1.300 nhân lựcMức độ áp lực đè nén công việc : 62Thu nhập trung bình hàng năm : 137.700 USD

3. Chuyên viên nghiên cứu chuỗi vận hành

20 công việc lương cao, ít áp lực, thăng tiến nhanh từ nay đến năm 2029 - Ảnh 17.Nhu cầu nhân lực từ năm 2019 đến 2029 : 26.100 nhân lựcMức độ áp lực đè nén công việc : 61Thu nhập trung bình hàng năm : 92.280 USD

2. Kỹ sư nghiên cứu hóa học

20 công việc lương cao, ít áp lực, thăng tiến nhanh từ nay đến năm 2029 - Ảnh 18.Nhu cầu nhân lực từ năm 2019 đến 2029 : 1.400 nhân lựcMức độ áp lực đè nén công việc : 61Thu nhập trung bình hàng năm : 114.820 USD

1. Chuyên gia nghiên cứu chính trị học

20 công việc lương cao, ít áp lực, thăng tiến nhanh từ nay đến năm 2029 - Ảnh 19.

Nhu cầu nhân lực từ năm 2019 đến 2029 : 400 nhân lựcMức độ áp lực đè nén công việc : 61Thu nhập trung bình hàng năm : 124.100 USD