Sinh 8 Bài 3: Tế bào tổng hợp ngắn gọn nhất

Mời các bạn cùng tham khảo hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học Bài 3: Tế bào trang 11, 12, 13 lớp 8 được chúng tôi chọn lọc và giới thiệu ngay dưới đây nhằm giúp các em học sinh tiếp thu kiến thức và củng cố bài học của mình trong quá trình học tập môn Sinh học.

Soạn Sinh 8 Bài 3: Tế bào

Trả lời câu hỏi Sinh 8 Bài 3 trang 11, 12

Trả lời câu hỏi Sinh 8 Bài 3 trang 11: Quan sát hình 3 – 1, hãy trình bày cấu tạo một tế bào điển hình

Trả lời:

Một tế bào điển hình gồm:

– Màng sinh chất : – Chất tế bào : + Ti thể + Ribôxôm, lưới nội chất, cỗ máy Gôngi + Trung thể – Nhân : + Nhiễm sắc thể + Nhân con

Trả lời câu hỏi Sinh 8 Bài 3 trang 11: Hãy giải thích mối quan hộ thống nhất về chức năng giữa màng sinh chất, chất tế bào và nhân tế bào

Trả lời:

– Màng sinh chất Giúp tế bào trao đổi chất với môi trường tự nhiên trong ( nước mô ) : + Lấy những chất thiết yếu : 02, chất dinh dưỡng … + Thải những chất bài tiết : C02, urê … – Chất tế bào : trải qua những bào quan triển khai những công dụng như : + Thực hiện những hoạt động giải trí sống + Cung cấp nguồn năng lượng cho những hoạt động giải trí sống. + Tổng hợp và luân chuyển những chất tới nơi cần. + Giúp tế bào phân loại. – Nhân : Điều khiển mọi hoạt động giải trí sống do : + Chứa thông tin pháp luật mọi cấu trúc prôtêin và hoạt động giải trí của tế bào. + Tổng hợp rARN + Nguyên liệu hình thành nên ribôxôm.

Trả lời câu hỏi Sinh 8 Bài 3 trang 12: Qua hình 3 – 2, em hãy cho biết chức năng của tế bào trong cơ thể là gì?

Trả lời:

Chức năng của tế bào là thực thi trao đổi chất và nguồn năng lượng, phân phối nguồn năng lượng cho mọi hoạt động giải trí của khung hình sống. Tế bào diễn ra sự phân loại, hoạt động giải trí này giúp cho khung hình lớn lên, tới tiến trình trưởng thành hoàn toàn có thể tham gia vào những hoạt động giải trí sinh sản. Như vậy, mọi hoạt động giải trí sống của khung hình là tổng hợp những hoạt động giải trí sống của tế bào.

Giải bài tập SGK Sinh học 8 Bài 3

Bài 1 (trang 13 SGK Sinh học 8) : Hãy sắp xếp các bào quan tương ứng với các chức năng bằng cách ghép chữ (a, b, c…) với số (1, 2, 3…) ở bảng sau sao cho phù hợp:

ảnh

Lời giải:

Đáp án : 1. c ; 2. a ; 3. b ;

   4. (x);

5. d

Bài 2 (trang 13 SGK Sinh học 8) :Hãy chứng minh tế bào là đơn vị chức năng của cơ thể.

Lời giải:

– Mọi khung hình đều được cấu tạo từ tế bào. – Chức năng của tế bào là trao đổi chất và nguồn năng lượng giữa tế bào với môi trường tự nhiên phân phối nguồn năng lượng cho khung hình, giúp khung hình lớn lên, phân loại và sinh sản. Như vậy, tế bào vừa là đơn vị chức năng cấu tạo và cũng là đơn vị chức năng tính năng của khung hình.

Lý thuyết Sinh 8 Bài 3

I. Cấu tạo tế bào.

hình ảnh

– Mọi khung hình sống đều được cấu tạo từ tế bào. – Một khung hình sống hoàn toàn có thể có một ( VD : khung hình đơn bào ) hoặc rất nhiều tế bào ( VD : con người ). – Một tế bào nổi bật gồm : – Màng sinh chất : – Chất tế bào : + Ti thể + Ribôxôm, lưới nội chất, cỗ máy Gôngi + Trung thể – Nhân : + Nhiễm sắc thể + Nhân con

II. Chức năng của các bộ phận trong tế bào.

hình ảnh

⇒ Tất cả những bào quan trong tế bào có mối quan hệ ngặt nghèo với nhau, phối hợp để thực thi tính năng chung của tế bào, Ví dụ : – Màng sinh chất giúp tế bào trao đổi chất : Lấy những chất thiết yếu và thải những chất không thiết yếu. – Chất tế bào chứa những bào quan sử dụng những chất mà tế bào lấy vào qua màng sinh chất tổng hợp những chất thiết yếu cho sự sinh trưởng và tăng trưởng của tế bào dưới sự điều khiển và tinh chỉnh của nhân tế bào. – Nhân tế bào chứa vật chất di truyền, điều khiển và tinh chỉnh những hoạt động giải trí của những bào quan qua quy trình truyền đạt thông tin di truyền từ ADN → ARN → Protein ; những chất được tổng hợp, lấy vào.

III. Thành phần hóa học của tế bào.

– Tế bào gồm một hỗn hợp phức tạp gồm nhiều chất hữu cơ và chất vô cơ. + Các chất hữu cơ chính là : protein, gluxit, lipid + Các chất vô cơ là muối khoáng, nước, …

IV. Hoạt động sống của tế bào.

– Mỗi tế bào luôn được cung ứng chất dinh dưỡng để tổng hợp những chất để phân phối nguồn năng lượng cho khung hình.

– Đồng thời tế bào xảy ra quá trình phân giải các chất hữu cơ phức tạp thành các chất vô cơ.

⇒ Đây là hai mặt cơ bản trong quy trình sống của tế bào.

hình ảnh

CLICK NGAY vào TẢI VỀ dưới đây để download giải bài tập Sinh học Bài 3: Tế bào trang 11, 12, 13 SGK lớp 8 hay nhất file word, pdf hoàn toàn miễn phí.