Top 4 bài tham luận về xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư mới nhất năm 2022

Dưới đây là các thông tin và kiến thức về chủ đề bài tham luận về xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư hay nhất do chính tay đội ngũ laodongdongnai chúng tôi biên soạn và tổng hợp:

1. Tham luận Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư – Kiến Thức Cho Người lao Động Việt Nam

Tác giả: vpub.hochiminhcity.gov.vn

Ngày đăng: 09/11/2020 12:11 AM

Đánh giá: 3 ⭐ ( 10333 đánh giá)

Tóm tắt:

Khớp với kết quả tìm kiếm: Trải qua 20 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, 15 năm đã triển khai và thực hiện xây dựng “Phường Văn hóa” nay ……. read more

Tham luận Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư - Kiến Thức Cho Người lao Động Việt Nam

2. Tham luận vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”

Tác giả: baiphatbieuhay.com

Ngày đăng: 10/25/2020 06:00 AM

Đánh giá: 3 ⭐ ( 99232 đánh giá)

Tóm tắt: Để bài trừ mê tín dị đoan, xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, chùa Thiên Tôn thường xuyên tuyên truyền giải thích, vận động đồng bào …

Khớp với kết quả tìm kiếm: Như các đồng chí đã biết, cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh được Trung ương MTTQ Việt Nam phát động từ năm 2015 là sự tiếp ……. read more

Tham luận vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”

3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐỂ THÚC ĐẨY XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA Ở KHU DÂN CƯ – Văn hóa – xã hội – Phường Nguyễn Du – Quận Hai Bà Trưng

Tác giả: ubmttq.hagiang.gov.vn

Ngày đăng: 10/25/2020 03:40 AM

Đánh giá: 3 ⭐ ( 70587 đánh giá)

Tóm tắt: Xây dựng đời sống văn hóa nói chung, trong đó xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, là một nội dung và là nhiệm vụ quan trọng của mục tiêu cách mạng. Bởi văn hóa và chính trị + kinh tế + xã hội có…

Khớp với kết quả tìm kiếm: Ủy ban MTTQ huyện đã tích cực tham mưu với Ban Thường vụ Huyện ủy xây dựng nhiều chương trình, giải pháp tổ chức thực hiện phù hợp, thiết thực trong việc triển ……. read more

MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐỂ THÚC ĐẨY XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA Ở KHU DÂN CƯ - Văn hóa - xã hội - Phường Nguyễn Du - Quận Hai Bà Trưng

4. Vai trò chi bộ trong xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư

Tác giả: lamdong.gov.vn

Ngày đăng: 09/07/2021 02:55 PM

Đánh giá: 3 ⭐ ( 57858 đánh giá)

Tóm tắt: Xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư (KDC) là việc làm thường xuyên và trách nhiệm của cả hệ thống chính trị. Trong đó, tổ chức Ðảng giữ vai trò nòng cốt để lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức và vận động nhân dân tham gia. Thực tế ở TP Hà Nội cho thấy, các chi bộ với những việc làm thiết thực, cụ thể, đã thu hút sự tham gia tích cực của đông đảo người dân để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Khớp với kết quả tìm kiếm: MTTQ VN các cấp về các tiêu chí xây dựng khu dân cư tiêu biểu, khu dân cư … Ban chỉ đạo phong trào “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” xã Đạ ……. read more

Vai trò chi bộ trong xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư