Đột biến gen là gì và các dạng đột biến xảy ra như thế nào?

Đột biến gen là sự đổi khác vĩnh viễn trong trình tự DNA tạo nên một gen, khiến cho trình tự này khác với những gì được tìm thấy ở hầu hết mọi người. Mức độ đột biến hoàn toàn có thể ảnh hưởng tác động đến bất kể đâu từ khối cấu trúc DNA đơn lẻ ( cặp cơ sở ) đến một đoạn lớn của nhiễm sắc thể gồm có nhiều gen .

Đột biến gen là sự thay đổi vĩnh viễn trong trình tự DNA tạo nên một gen, khiến cho trình tự này khác với những gì được tìm thấy ở hầu hết mọi người. Mức độ đột biến có thể ảnh hưởng đến bất cứ đâu từ khối cấu tạo DNA đơn lẻ (cặp cơ sở) đến một đoạn lớn của nhiễm sắc thể bao gồm nhiều gen.

Đột biến gen hoàn toàn có thể được phân loại thành hai loại chính đó là :

  • Đột biến di truyền: Đột biến được di truyền từ cha mẹ và hiện diện trong suốt cuộc đời của một người ở hầu hết mọi tế bào trong cơ thể. Những đột biến này còn được gọi là đột biến dòng mầm vì chúng có trong tế bào trứng hoặc tinh trùng của bố mẹ, chúng còn được gọi là tế bào mầm. Khi trứng và tế bào tinh trùng hợp nhất, tế bào trứng được thụ tinh sẽ nhận được DNA từ cả bố và mẹ. Nếu DNA này có đột biến, đứa trẻ lớn lên từ trứng được thụ tinh sẽ có đột biến trong mỗi tế bào của mình.
  • Đột biến mắc phải (hoặc soma): Xảy ra vào một thời điểm nào đó trong cuộc đời của một người và chỉ có ở một số tế bào nhất định chứ không phải ở mọi tế bào trong cơ thể. Những thay đổi này có thể được gây ra bởi các yếu tố môi trường như bức xạ tia cực tím từ mặt trời hoặc có thể xảy ra nếu lỗi xảy ra khi DNA tự sao chép trong quá trình phân chia tế bào. Các đột biến có được trong tế bào xôma (tế bào không phải tế bào tinh trùng và tế bào trứng) không thể truyền cho thế hệ sau.

Những thay đổi di truyền được mô tả là đột biến de novo (mới) có thể là di truyền hoặc soma. Trong một số trường hợp, đột biến xảy ra trong tế bào trứng hoặc tinh trùng của một người nhưng không có trong bất kỳ tế bào nào khác của người đó. Trong các trường hợp khác, đột biến xảy ra trong trứng đã thụ tinh ngay sau khi tế bào trứng và tinh trùng hợp nhất. Thường không thể biết chính xác thời điểm xảy ra đột biến de novo.

Khi trứng đã thụ tinh và phân chia, mỗi tế bào tạo thành phôi đang phát triển sẽ có đột biến. Đột biến de novo có thể giải thích các rối loạn di truyền, trong đó một đứa trẻ bị ảnh hưởng có đột biến ở mọi tế bào trong cơ thể nhưng cha mẹ thì không, và không có tiền sử gia đình về chứng rối loạn này.

Đột biến soma xảy ra trong một tế bào trong quá trình phát triển phôi có thể dẫn đến tình trạng gọi là thể khảm. Những thay đổi di truyền này không có trong tế bào trứng hoặc tinh trùng của cha mẹ, hoặc trong trứng đã thụ tinh, nhưng xảy ra muộn hơn một chút khi phôi đã hình thành, nó bao gồm một số tế bào.

Khi toàn bộ những tế bào phân loại trong quy trình sinh trưởng và tăng trưởng, những tế bào phát sinh từ tế bào có gen bị biến hóa sẽ có đột biến, trong khi những tế bào khác thì không. Tùy thuộc vào loại đột biến và số lượng tế bào bị ảnh hưởng tác động, bệnh khảm hoàn toàn có thể gây ra những yếu tố sức khỏe thể chất hoặc không gây ra yếu tố gì .Hầu hết những đột biến gen gây bệnh là không phổ cập trong dân số nói chung. Tuy nhiên, những biến hóa di truyền khác xảy ra liên tục hơn. Những biến hóa di truyền xảy ra ở hơn 1 Phần Trăm dân số được gọi là đa hình. Chúng đủ phổ cập để được coi là một biến thể thông thường trong DNA .Tính đa hình là nguyên do gây ra nhiều sự độc lạ so với thông thường như màu mắt, màu tóc và nhóm máu. Mặc dù nhiều dạng đa hình không có tác động ảnh hưởng xấu đi đến sức khỏe thể chất của một người, nhưng 1 số ít biến thể này hoàn toàn có thể ảnh hưởng tác động đến rủi ro tiềm ẩn tăng trưởng một số ít chứng rối loạn .