Bộ Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn – Tăng cường công tác phối hợp, chia sẻ thông tin với Tổng cục Thống kê để hoàn thiện và nâng cao chất lượng công tác thống kê ngành

Tại Việt Nam, lĩnh vực Nông nghiệp là trụ đỡ quan trọng của nền kinh tế, do đó các thông tin, số liệu về lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn luôn là mối quan tâm hàng đầu hàng đầu của Chính phủ. Là Bộ ngành chủ quản của lĩnh vực này, những năm qua, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn đã tập trung củng cố mọi hoạt động liên quan đến công tác thống kê, đặc biệt là công tác phối hợp, chia sẻ thông tin với Tổng cục Thống kê nhằm hoàn thiện và nâng cao chất lượng công tác thống kê ngành, đảm bảo thông tin thống kê ngày càng đáp ứng kịp thời yêu cầu của Chính phủ, các Bộ ngành liên quan và mọi đối tượng dùng tin.

 

Công tác đảm bảo thông tin thống kê

 

Thực hiện những pháp luật của Luật Thống kê, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã giao Vụ Kế hoạch là đơn vị chức năng quản trị, Trung tâm Tin học và Thống kê là đơn vị chức năng đầu mối về nhiệm vụ thống kê, chịu nghĩa vụ và trách nhiệm tổ chức triển khai tích lũy, tổng hợp và phổ biến số liệu thống kê ngành Nông nghiệp và PTNT ; những cơ quan, đơn vị chức năng thường trực Bộ, Sở Nông nghiệp và PTNT thực thi việc tích lũy, tổng hợp báo cáo giải trình về những chỉ tiêu thống kê được giao và phổ cập thống tin thống kê về ngành / nghành nghề dịch vụ, khoanh vùng phạm vi được giao quản trị .

 

Hiện tại những mẫu sản phẩm thống kê ngành được Trung tâm Tin học và Thống kê tích lũy, tổng hợp, phát hành và phổ cập gồm có : ( 1 ) Báo cáo về tác dụng thực thi của ngành Nông nghệp và PTNT hàng tháng, quý, 6 tháng và cả năm ; ( 2 ) Niên giám thống kê ngành hàng năm ; ( 3 ) Báo cáo dự báo sản lượng và xuất khẩu một số ít loại sản phẩm chính .

 

Báo cáo về tác dụng triển khai của ngành Nông nghệp và PTNT gồm có vừa đủ những nội dung : Tiến độ, hiệu quả sản xuất những nghành nghề dịch vụ trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp, thủy hải sản, diêm nghiệp, chế biến, xuất nhập khẩu NLTS và thị trường tiêu thụ, góp vốn đầu tư XDCB. Báo cáo được phát hành vào ngày 25 hàng tháng thông dụng trên Cổng thông tin điện tử của Bộ, được nhìn nhận khá khá đầy đủ thông tin, được chỉ huy Bộ tin dùng Giao hàng chỉ huy, quản lý .

 

Niên giám thống kê ngành Nông nghiệp và PTNT gồm có những số liệu thống kê cơ bản tương quan đến ngành nông nghiệp và PTNT được xuất bản vào tháng 9-10 hàng năm. Nội dung cuốn Niên giám Thống kê ngành gồm có những chỉ tiêu có số liệu tích lũy liên tục nhiều năm được trình diễn theo chuỗi thời hạn, theo địa phương, vùng, miền và cả nước. Các chỉ tiêu được sắp xếp theo 17 nhóm, gồm : Một số chỉ tiêu tổng hợp, Đất nông nghiệp, Trồng trọt, Bảo vệ thực vật, Chăn nuôi, Thú y, Lâm nghiệp, Thủy sản, Diêm nghiệp, Thủy lợi và phòng chống thiên tai, Quản lý và kiến thiết xây dựng khu công trình, Xuất nhập khẩu, Phát triển nông thôn, Đào tạo, Khuyến nông, Hợp tác quốc tế và Số liệu tìm hiểu thêm những nước ASEAN. Báo cáo dự báo sản lượng và giá trị xuất khẩu 1 số ít loại sản phẩm NLTS chính được thiết kế xây dựng hàng quý gồm có dự báo sản lượng và giá trị XNK của 14 mẫu sản phẩm NLTS chính .

 

Để Giao hàng tốt công tác làm việc thống kê, Bộ đã góp vốn đầu tư tăng cấp hạ tầng CNTT và chỉ huy Trung tâm Tin học và Thống kê tăng cường thực thi việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác làm việc thống kê như : tăng cấp Phần mềm báo cáo giải trình thống kê trực tuyến (http://thongke.mard.gov.vn), kiến thiết xây dựng và update những ứng dụng CSDL về thị trường, xuất nhập khẩu … ( http://dubao.mard.gov.vn ) .

 

Tình hình thực hiện các cuộc điều tra cơ bản thường xuyên và điều tra thống kê của Bộ

 

Trong 5 năm qua, Bộ đã tiến hành 18 cuộc tìm hiểu nằm trong hạng mục chương trình tìm hiểu cơ bản tiếp tục, trong đó có 5 cuộc tìm hiểu nhắc lại lần 2. Các cuộc tìm hiểu này hầu hết sử dụng chiêu thức tích lũy số liệu thứ cấp tích hợp với tìm hiểu chọn mẫu. Các chỉ tiêu thống kê được đưa vào tìm hiểu trên hầu hết là những chỉ tiêu không tích lũy được qua báo cáo giải trình hành chính .

 

Hầu hết những cuộc tìm hiểu đều đã được giao cho những Tổng cục / Cục quản trị chuyên ngành chủ trì triển khai ; Trung tâm Tin học và Thống kê có trách nhiệm kiến thiết xây dựng giải pháp tìm hiểu, triển khai một số ít chương trình tìm hiểu thống kê, tổ chức triển khai phúc tra và giải quyết và xử lý thông tin đầu ra cho những đơn vị chức năng. Phương pháp và dàn mẫu tìm hiểu được phong cách thiết kế dựa trên dàn mẫu và giải pháp do Tổng cục Thống kê kiến thiết xây dựng và hướng dẫn. Nhìn chung, những cuộc tìm hiểu đã bám sát nhu yếu và nội dung lao lý trong đề cương – dự trù và giải pháp tìm hiểu được duyệt. Quá trình thiết kế xây dựng, đều có lồng ghép những chỉ tiêu thống kê mà những đơn vị chức năng chưa tích lũy được để đưa vào tìm hiểu. Do đó, về cơ bản, những thông tin, số liệu tìm hiểu đều thiết thực, tương hỗ quy trình chỉ huy, quản lý của Bộ. Các thông tin này đã bổ trợ phần nào cho những thiếu vắng thông tin do những nguồn thông tin, thống kê chính thống không cung ứng được. Kết quả của nhiều cuộc tìm hiểu đã công bố thoáng đãng, như : Điều tra nuôi trồng thủy hải sản, tìm hiểu lâm nghiệp, tìm hiểu làng nghề, tìm hiểu về năng lượng kiểm nghiệm những chỉ tiêu chất lượng và bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm …

 

Phổ biến thông tin thống kê

 

Thực hiện Quyết định số 34/2013 / QĐ-TTg ngày 4/6/2013 của Thủ tướng nhà nước về việc phát hành chủ trương phổ cập thông tin thống kê nhà nước, Bộ đã tổ chức triển khai tiến hành, phổ cập chủ trương thông tin thống kê nhà nước tới những cơ quan, đơn vị chức năng thuộc Bộ ; phân công nghĩa vụ và trách nhiệm cho những cơ quan, đơn vị chức năng tiến hành phổ cập thông tin thống kê theo công dụng, trách nhiệm được giao, như : thông tin về những chỉ tiêu thống kê vương quốc, ngành ; hiệu quả những cuộc tìm hiểu cơ bản ; hiệu quả triển khai kế hoạch phát triển ngành 5 năm, hàng năm ; tác dụng triển khai những chương trình MTQG Bộ được giao chủ trì, quản trị, …

 

Đầu tư kiến thiết xây dựng “ Thư viện điện tử ” ; thay đổi nội dung, hình thức và nâng cao chất lượng những ấn phẩm thống kê do Bộ phát hành ; tăng cường update, thông dụng thống tin thống kê trên những Website và cổng thông tin của Bộ và những đơn vị chức năng .

 

Hiện nay, hình thức được sử dụng thông dụng thông tin thống kê nhiều nhất của những đơn vị chức năng là trải qua những ứng dụng, CSDL và website trên nền Internet. Hầu hết những cơ quan, đơn vị chức năng thường trực Bộ đều có website riêng và đã đưa những thông tin về hoạt động giải trí của ngành / nghành nghề dịch vụ thuộc khoanh vùng phạm vi quản trị, đảm nhiệm và những số liệu tương quan lên trang web. Trong đó, có nhiều số liệu được update theo ngày ( về Thú y ), tuần ( về Trồng trọt, Bảo vệ thực vật ), tháng ( về Kiểm lâm ) … tùy theo nghành nghề dịch vụ .

 

Một số hình thức thông dụng thông tin thống kê khác được những đơn vị chức năng vận dụng là qua những ấn phẩm ( như bản tin, tạp chí chuyên ngành ) và văn bản hành chính. Hiện nay, Tổng cục Thủy sản cũng đã công bố số liệu tìm hiểu về nuôi trồng thủy hải sản ; Tổng cục Lâm nghiệp đã công bố số liệu về thực trạng rừng ; Tổng cục Phòng chống thiên tai đã công bố về thiên tai và thiệt hại do thiên tai gây ra trải qua văn bản hành chính .

 

Ngoài ra, 1 số ít đơn vị chức năng còn công bố thông tin thông kê trải qua phát hành sách như : Niên giám thống kê ngành của Trung tâm Tin học và Thống kê, cuốn Hiện trạng rừng toàn nước của Tổng cục Lâm nghiệp …

 

Công tác phối hợp, san sẻ thông tin thống kê với Tổng cục Thống kê

 

Về kiến thiết xây dựng văn bản quy phạm pháp luật

 

Thời gian qua, Bộ đã tích cực phối hợp với Tổng cục Thống kê góp ý nhiều văn bản quy phạm về công tác thống kê như: Dự thảo dự án Bất Động Sản Luật sửa đổi 1 số ít điều của Luật Thống kê năm ngoái ( đã được Quốc hội trải qua tháng 11/2021 ) ;Dự thảo Chiến lược phát triển Thống kê Nước Ta tiến trình 2021 – 2030 và tầm nhìn đến năm 2045 ;Đề án Thống kê Khu vực kinh tế chưa được quan sát, chỉ tiêu thống kê khu vực kinh tế chưa được quan sát;những Thông tư pháp luật mạng lưới hệ thống chỉ tiêu thống kê kinh tế tài chính số, thống kê Logistic, chính sách báo cáo giải trình thống kê ngành Kế hoạch và góp vốn đầu tư ,….

 

Chủ động điều tra và nghiên cứu, kiến thiết xây dựng 01 Đề án, phát hành 06 Thông tư, 01 Quyết định pháp luật về thống kê ngành, gồm : Đề án Năng cao năng lượng công tác làm việc thống kê, dự báo ngành nông nghiệp và PTNT ; những Thông tư : số 16/2020 / TT-BNNPTNT phát hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê, số 17/2020 / TT-BNNPTNT quy định Chế độ báo cáo giải trình thống kê ngành Nông nghiệp và PTNT, số 12/2019 / TT-BNNPTNT lao lý về thống kê ngành lâm nghiệp ; số 24/2018 / TT-BNNPTNT pháp luật việc update, khai thác và quản trị cơ sở tài liệu vương quốc về thủy hải sản ; 18/2019 / TT-BNNPTNT lao lý việc update, khai thác và quản trị cơ sở tài liệu vương quốc về trồng trọt, số 20/2019 / TT-BNNPTNT pháp luật việc update, khai thác và quản trị cơ sở tài liệu vương quốc về chăn nuôi ; Quyết định 2732 / QĐ-BNN-KH ngày 27/10/2020 lao lý về quản trị công tìm hiểu cơ bản ngành Nông nghiệp và PTNT thay thế sửa chữa Quyết định 1350 / QĐ-BNN-KH năm năm ngoái …

 

Đến nay, về cơ bản đã triển khai xong cơ sở pháp lý về công tác làm việc thống kê, trong đó có thống kê ngành nông nghiệp và PTNT .

 

Về triển khai tìm hiểu và tổng tìm hiểu thống kê

 

Bộ đã dữ thế chủ động, tích cực phối hợp ngặt nghèo với Tổng cục Thống kê tiến hành thực thi những cuộc tìm hiểu và tổng tìm hiểu trong nghành nghề dịch vụ nông, lâm nghiệp và thủy hải sản được giao thực thi từ khâu kiến thiết xây dựng giải pháp tìm hiểu, tổ chức triển khai thực thi, đến kiểm tra giám sát, công bố số liệu, đơn cử :

 

Phối hợp ngặt nghèo với Tổng cục Thống kê sửa đổi, nâng cấp cải tiến giải pháp tìm hiểu 1 số ít cuộc về nông lâm sản do Tổng cục thực thi nhằm mục đích nâng cao hiệu suất cao tìm hiểu, tương thích với nhu yếu quản trị của Ngành như tìm hiểu lâm nghiệp, chăn nuôi năm .

 

Quá trình tiến hành triển khai những cuộc tìm hiểu và tổng tìm hiểu thống kê đã có sự phối hợp ngặt nghèo giữa hai ngành từ Trung ương tới địa phương ( Sở Nông nghiệp và PTNT, Cục Thống kê ) trong hầu hết những quy trình từ hoạt động giải trí tích lũy thông tin ở cơ sở, đến giám sát quy trình tìm hiểu ; thanh tra rà soát, so sánh tác dụng …

 

Kết quả những cuộc Tổng tìm hiểu ( kinh tế tài chính ; nông nghiệp, nông thôn và thủy hải sản, .. ) đã có sự tham gia tích cực của Bộ, Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh / thành phố, tạo điều kiện kèm theo thuận tiện cho việc tiến hành, triển khai xong những trách nhiệm tìm hiểu theo quá trình ; những cuộc tìm hiểu do Bộ triển khai ( tìm hiểu hiệu suất cao trồng trọt, chăn nuôi, Tổng tìm hiểu, kiểm kê rừng toàn nước … ) đã được Tổng cục đánh giá và thẩm định theo đúng những pháp luật của Luật Thống kê .

 

Về triển khai những hoạt động giải trí trình độ, nhiệm vụ

 

Bộ đã tích cực phối hợp với Tổng cục Thống kê thực thi chuẩn hóa quá trình giải quyết và xử lý, tổng hợp báo cáo giải trình thống kê của Bộ ; định kỳ thiết kế xây dựng Niên giám thống kê của ngành Nông nghiệp hàng năm .

 

Phối hợp tổ chức triển khai huấn luyện và đào tạo, tu dưỡng trình độ, nhiệm vụ thống kê ; tổ chức triển khai hội thảo chiến lược, tập huấn những chính sách báo cáo giải trình thống kê ; tuyên truyền và phổ cập những chủ trương, chủ trương, pháp lý của Nhà nước trong nghành nghề dịch vụ thống kê … Bộ đã cử nhiều lượt cán bộ tham gia những lớp đào tạo và giảng dạy, tu dưỡng, hội thảo chiến lược, hội nghị về công tác làm việc thống kê do Tổng cục Thống kê Tổ chức[ 1 ]

; phối hợp với Tổng cục thống kê xây dựng hướng dẫn, cách tính Bộ chỉ tiêu đánh giá thực hiện Tái cơ cấu ngành Nông nghiệp và triển khai tới các địa phương trong cả nước; tổ chức Hội nghị giải pháp thiết kế xây dựng mạng lưới hệ thống tích lũy, phân tích số liệu thống kê thủy hải sản, lâm nghiệp ; Hội thảonghiên cứu, phát triển và ứng dụng chuỗi blockchain trong công tác thống kê ngành chăn nuôi;

mời cán bộ Tổng cục tham gia giảng dạy về nhiệm vụ thống kê, dự báo cho cán bộ của Bộ

[ 2 ]

; …

 

Tiến hành khảo sát tình hình sản xuất ở một số ít địa phương, trao đổi, thống nhất nhiều nội dung về thống kê tình hình sản xuất ship hàng chỉ huy quản lý. Bộ đã phối hợp với Tổng cục Thống kê triển khai khảo sát tình hình sản xuất tại 1 số ít vùng

[ 3 ]

và trao đổi, thống nhất một số nội dung về công tác thống kê nông, lâm nghiệp; chỉ đạo các Sở Nông nghiệp & PTNT, Cục Thống kê các tỉnh ĐBSCL thống nhất mùa vụ đối với cây lúa để phục vụ cho việc đánh giá kết quả sản xuất… Mời đại diện của Tổng cục Thống kê, Cục Thống kê các tỉnh/thành phố tham dự các hội nghị sơ kết, tổng kết sản xuất các vụ, mùa để nắm bắt thông tin về tình hình sản xuất, đảm bảo sự thống nhất về số liệu và nâng cao chất lượng số liệu thống kê Giao hàng chỉ huy sản xuất cũng như nhìn nhận mùa vụ .

 

Phối hợp cùng Tổng cục Thống kê kiến thiết xây dựng giải pháp Kịch bản tăng trưởng Ngành hàng năm và tiếp tục theo dõi, định kỳ hàng tháng update bổ trợ hiệu quả sản xuất, kinh doanh thương mại, thanh tra rà soát giải pháp tăng trưởng để kịp thời chỉ huy, quản lý sản xuất nhằm mục đích đạt được tiềm năng tăng trưởng mà nhà nước đề ra .

 

Thống nhất chỉ huy những đơn vị chức năng cấp tỉnh ( Sở Nông nghiệp và PTNT, Cục Thống kê ) phối hợp ngặt nghèo trong việc triển khai chính sách báo cáo giải trình của ngành ; kiến thiết xây dựng và ký kết Quy chế phối hợp giữa Sở Nông nghiệp và PTNT và Cục Thống kê tỉnh / thành phố về công tác làm việc thống kê. Trên cơ sở Quy chế phối hợp giữa Bộ Nông nghiệp và PTNT và Tổng cục Thống kê, đến nay đã có trên 40 tỉnh / thành phố đã có quy định phối hợp giữa Sở Nông nghiệp và PTNT và Cục Thống kê tỉnh / thành phố về công tác làm việc thống kê, nhiều tỉnh / thành phố mặc dầu chưa có quy định phối hợp nhưng cũng đã có nhiều hình thức phối hợp, trao đổi thống nhất giữa 2 ngành nhằm mục đích ship hàng tốt hơn cho công tác làm việc chỉ huy quản lý và điều hành của tỉnh / thành phố và của Ngành .

 

Từ khi có Quy chế phối hợp giữa Bộ và Tổng cục, hoạt động giải trí phối hợp về công tác làm việc thống kê, nhìn nhận tình hình sản xuất giữa 2 ngành đã được nâng lên một bước. Thông tin về sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy hải sản đã có sự trao đổi, thống nhất giữa ngành Nông nghiệp và PTNT và Thống kê ( từ báo cáo giải trình nhanh hàng tháng, quý đến những kỳ báo cáo giải trình ước tính, sơ bộ năm ) ; nhiều hoạt động giải trí phối hợp ( như tìm hiểu thống kê, tu dưỡng, huấn luyện và đào tạo, tập huấn, trao đổi về công tác làm việc thống kê .. ) được tổ chức triển khai .

 

Về trao đổi, san sẻ thông tin thống kê

 

Thực hiện Quy chế phối hợp, Bộ đã tích cực, dữ thế chủ động phối hợp với Tổng cục trao đổi, san sẻ thông tin thống kê, san sẻ số liệu về tình hình sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy hải sản hàng tháng, quý và sau mỗi vụ sản xuất ; trao đổi số liệu ship hàng thiết kế xây dựng Niên giám thống kê hằng năm của Tổng cục và Niên giám thống kê ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn ; phối hợp tổng hợp, san sẻ thông tin về tình hình xuất nhập khẩu nông lâm thủy hải sản và vật tư nông nghiệp, kiến thiết xây dựng nông thôn mới, tác dụng tổng tìm hiểu, kiểm kê rừng … Thường xuyên trao đổi, đảm nhiệm những thông tin của Tổng cục Thống kê về số liệu ( ước tính, sơ bộ, chính thức ) và nghiên cứu và phân tích tình hình sản xuất nông lâm thủy hải sản hàng tháng, quý .

 

Về thực hiện Chỉ tiêu thống kê

 

Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành ban hành tại Thông tư số 16/2020 / TT-BNNPTNT ngày 28/12/2020 ( thay thế Hệ thống chỉ tiêu phát hành tại Quyết định số 3201 / QĐ-BNN-KH ngày 26/11/2010 ) gồm có 125 chỉ tiêu, phân thành 15 nghành nghề dịch vụ chính, trong đó có 4 chỉ tiêu[ 4 ]thống kê vương quốc giao Bộ chủ trì thực thi. Các đơn vị chức năng thường trực Bộ tích lũy, báo cáo giải trình 109 chỉ tiêu, trong đó có 4 chỉ tiêu thống kê vương quốc ; Sở Nông nghiệp và PTNT báo cáo giải trình 16 chỉ tiêu. Để triển khai được việc tích lũy những chỉ tiêu thống kê ngành, Bộ cũng đã phát hành 2 Chế độ báo cáo giải trình thống kê vận dụng cho những đơn vị chức năng thuộc Bộ và những Sở Nông nghiệp và PTNT[ 5 ].

 

Về thực hiện chỉ tiêu thống kê ngành: Trên cơ các chỉ tiêu được giao và chế độ báo cáo thống kê ngành các đơn vị đã triển khai thu thập, tổng hợp số liệu báo cáo. Trong 186 chỉ tiêu theo mạng lưới hệ thống tiêu tốn thống kê cũ ( từ năm 2020 quay trở lại trước ), thống kê ngành đã và đang tích lũy và tổng hợp 143 chỉ tiêu ( chiếm 77 % ) ; còn 43 chỉ tiêu ( 23,1 % ) đã tích lũy nhưng chưa rất đầy đủ hoặc chưa tích lũy được. Hiện nay, theo chính sách báo cáo giải trình thống kê mới ( pháp luật tại Thông tư 17/2020 / TT-BNNPTNT ), những cơ quan đơn vị chức năng đã cơ bản tích lũy và tổng hợp báo cáo giải trình rất đầy đủ những chỉ tiêu thống kê theo kỳ và biểu mẫu lao lý .

 

Về thực thi chỉ tiêu thống kê vương quốc được giao chủ trì triển khai : Trong số 4 chỉ tiêu thống kê vương quốc được giao chủ trì thực thi, Bộ giao Tổng cục Lâm nghiệp tích lũy, tổng hợp 3 chỉ tiêu ( Diện tích rừng hiện có ; Diện tích rừng được bảo vệ ; Tỷ lệ bao trùm rừng ), Tổng cục Phòng chống thiên tai tích lũy, tổng hợp : 1 chỉ tiêu ( Số vụ thiên tai và mức độ thiệt hại ). Đến nay cả 4/4 chỉ tiêu thống kê vương quốc đã được Bộ báo cáo giải trình kịp thời đúng thời hạn. Tuy nhiên, còn 01 chỉ tiêu ( Diện tích rừng được bảo vệ ) chưa báo cáo giải trình được không thiếu những phân tổ do quy đinh pháp lý chuyên ngành đã đổi khác, không có nguồn số liệu để báo cáo giải trình ( về phân theo mô hình kinh tế tài chính ) ; 01 chỉ tiêu ( Số vụ thiên tai và mức độ thiệt hại ) có khái niệm pháp luật trong Nghị đinh 97/2016 / NĐ-CP chưa thống nhất với lao lý của Luật Chuyên ngành .

 

 Thực hiện Chế độ báo cáo thống kê

 

Theo Chế độ báo cáo giải trình thống kê vận dụng cho những đơn vị chức năng thuộc Bộ, Bộ giao cho những đơn vị chức năng tích lũy và tổng hợp số liệu về những chỉ tiêu được giao theo những biểu mẫu và tổng hợp báo cáo giải trình về Bộ ( qua Trung tâm Tin học và Thống kê ) theo tần suất và thời hạn lao lý .

 

Hiện nay, đã có 12/18 đơn vị chức năng phát hành biểu được biểu mẫu báo cáo giải trình thống kê cho những đơn vị chức năng cấp dưới thực thi. Một số đơn vị chức năng duy trì được mạng lưới hệ thống thống kê chuyên ngành nên đã triển khai chính sách báo cáo giải trình thống kê khá tốt ( Tổng cục Phòng chống thiên tai, Cục Kiểm lâm, Thú y, Bảo vệ thực vật ). Nhiều đơn vị chức năng đã góp vốn đầu tư trang thiết bị, thiết kế xây dựng ứng dụng báo cáo giải trình thống kê trực tuyến[ 6 ]nên chất lượng báo cáo giải trình đã tốt hơn .

 

Trên cơ sở chính sách báo cáo giải trình thống kê ngành, Bộ đã kiến thiết xây dựng ứng dụng “ Báo cáo thống kê trực tuyến ” và tập huấn cho những đơn vị chức năng tiến hành thực thi. Đến nay, hầu hết những Sở Nông nghiệp và PTNT đã thực thi báo cáo giải trình thống kê trực tuyến với Bộ qua ứng dụng trên mạng Internet. Trong đó có trên 70 % số Sở định kỳ hàng tháng, quý, năm gửi báo cáo giải trình đúng kỳ hạn nhu yếu .

 

Hiện nay, ngành nông nghiệp đang triển khai Đề án và Kế hoạch cơ cấu tổ chức lại ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị ngày càng tăng và phát triển vững chắc ” mà trọng tâm là chuyển mạnh từ số lượng làm tiềm năng phấn đấu sang chất lượng và giá trị ngày càng tăng ; sản xuất gắn với chế biến, tiêu thụ mẫu sản phẩm ; nghành nghề dịch vụ chế biến ( nhất là chế biến tinh, sâu ) được ngành chăm sóc, tăng nhanh triển khai để nâng cao giá trị ngày càng tăng của hàng nông sản. Quán triệt chỉ huy của Thủ tướng nhà nước : khuynh hướng phát triển nông nghiệp theo 03 trụ cột chính là nông nghiệp, nông dân, nông thôn, trong đó nông dân phải là TT, là chủ thể, nông nghiệp là nền tảng, là cơ sở và nông nghiệp là động lực ; tập trung chuyên sâu quy đổi quy mô tăng trưởng, chuyển từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang phát triển kinh tế tài chính nông nghiệp, từ chuỗi đáp ứng nông sản sang link giá trị ngành hàng ; chuyển từ nền sản xuất nông nghiệp sản lượng cao sang nông nghiệp công nghệ cao, sinh thái xanh, nghĩa vụ và trách nhiệm, vững chắc, … Bộ Nông nghiệp và PTNT xác lập trong thời hạn tới cần phải liên tục hoàn thành xong và nâng cao chất lượng công tác làm việc thống kê ngành nhằm mục đích phân phối tốt hơn nhu yếu thông tin ship hàng quản trị, chỉ huy quản lý và điều hành của Bộ và nhà nước .

 

Những trách nhiệm quan trọng, cần phải được thực thi sớm đó là : Phối hợp nghiên cứu và điều tra, đề xuất kiến nghị hoàn thành xong mạng lưới hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, những pháp luật về thống kê, trong đó có thống kê nông nghiệp, nông thôn theo pháp luật của Luật Thống kê sửa đổi, bổ trợ ( năm 2021 ) ; hoàn thành xong mạng lưới hệ thống tổ chức triển khai, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ; vận dụng đồng điệu chiêu thức thống kê tiên tiến và phát triển và tăng cường sử dụng công nghệ tiên tiến văn minh ; hình thành mạng lưới hệ thống thông tin thống kê ngành thống nhất, hiệu suất cao ; phối hợp ngặt nghèo và san sẻ liên tục số liệu, thông tin với Tổng cục Thống kê và những bộ, ngành khác để bảo vệ số lượng thông tin ngày càng vừa đủ và chất lượng thông tin ngày càng cao, phục vụ việc hoạch định kế hoạch, chủ trương, kế hoạch phát triển ngành nói riêng và phát triển kinh tế tài chính – xã hội cả nước nói chung. / .

 

Nguồn : Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 

[ 1 ] Khóa đào tạo và giảng dạy trực tuyến về thiết kế xây dựng ” Bảng cân đối lương thực “, ” Giới thiệu thống kê chính thức ” ; Hội thảo phổ cập hoạt động giải trí của Ủy ban Thống kê ASEAN ; phối hợp thao tác với chuyên viên của FAO về công tác làm việc thống kê nông nghiệp và rủi ro đáng tiếc thiên tai …

[2] Hội nghị về giải pháp xây dựng hệ thống thu thập, phân tích số liệu thống kê thủy sản, lâm nghiệp do Tổng cục Thủy sản tổ chức; Hội thảo nghiên cứu phát triển và ứng dụng blockchain trong công tác thống kê chăn nuôi do Cục Chăn nuôi phối hợp Tổng cục Thống kê tổ chức và 02 lớp tập huấn về nghiệp vụ thống kê, dự báo do Trung tâm Tin học và Thống kê tổ chức.

[ 3 ] Vùng ĐBSH, Tây nguyên, Đông Nam bộ, ĐBSCL
[ 4 ] Chỉ tiêu : Diện tích rừng hiện có ; Diện tích rừng được bảo vệ ; Tỷ lẹ bao trùm rừng ; Số vụ thiên tai và mức độ thiệt hại
[ 5 ] Quyết định số 3201 / QĐ-BNN-KH ngày 26/11/2010 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT ; Thông tư 17/2020 / TT-BNNPTNT ngày 28/12/2020 lao lý chính sách báo cáo giải trình thống kê ngành nông nghiệp và PTNT .