Tháo gỡ khó khăn khi triển khai thuê dịch vụ CNTT theo Quyết định 80 của Thủ tướng

Dự thảo Quyết định của Thủ tướng nhà nước pháp luật về thuê dịch vụ CNTT sử dụng vốn nhà nước hiện đang được đăng tải công khai minh bạch trên Cổng thông tin điện tử nhà nước ( Chinhphu. vn ) và Cổng thông tin điện tử Bộ TT&TT ( mic.gov.vn ) để lấy quan điểm góp phần của của những cơ quan, tổ chức triển khai, doanh nghiệp và người dân. Thời hạn lấy quan điểm góp phần cho dự thảo Quyết định này sẽ lê dài đến ngày 7/11/2018 .

Ảnh minh họa. Nguồn : Internet

Theo Cục Tin học hóa, cơ quan được Bộ TT&TT giao chủ trì việc điều tra và nghiên cứu, thiết kế xây dựng dự thảo Quyết định của Thủ tướng nhà nước pháp luật về thuê dịch vụ CNTT sử dụng vốn nhà nước, tiềm năng của việc kiến thiết xây dựng, ban hành Quyết định này là nhằm mục đích nhanh gọn khắc phục, tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn vất vả trong quy trình tiến hành thuê dịch vụ CNTT theo Quyết định 80 ngày 30/12/2014 của Thủ tướng nhà nước pháp luật thử nghiệm về thuê dịch vụ CNTT trong cơ quan nhà nước ( Quyết định 80 ). Cụ thể là, update tương thích với những lao lý pháp lý hiện hành như Luật Ngân sách chi tiêu nhà nước, Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư công … ; tháo gỡ những khó khăn vất vả, vướng mắc ; giao trách nhiệm cho những bộ, ngành tương quan có hướng dẫn đơn cử .

Quy định về quản lý thực hiện hoạt động thuê dịch vụ CNTT phù hợp với nguồn vốn sử dụng, theo dự thảo Quyết định, đối với vốn đầu tư công: thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư công.

Đối với nguồn chi thường xuyên, thực hiện theo quy định tại Luật Ngân sách nhà nước. Trong đó, với dịch vụ, sản phẩm CNTT thông dụng, sẵn có trên thị trường như: quản lý, vận hành, bảo trì, duy trì hệ thống; trang bị, gia hạn các bản quyền phần mềm hoặc bản quyền hóa các phần mềm đang sử dụng chưa có bản quyền; dịch vụ hạ tầng kỹ thuật và an ninh, an toàn thông tin; thuê đường truyền; duy trì tên miền; thuê hosting; thuê chỗ đặt máy chủ; thuê máy chủ; thuê máy chủ ảo; thuê tủ rack; thuê lưu trữ; và các dịch vụ CNTT thông dụng, sẵn có khác được thực hiện theo quy định của pháp luật về mua sắm hàng hóa, dịch vụ nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan, đơn vị và pháp luật về đấu thầu;

Còn với dịch vụ CNTT được đặt hàng theo những nhu yếu riêng nhằm mục đích phân phối nhu yếu đặc trưng của cơ quan, đơn vị chức năng ( gọi là dịch vụ đặt hàng ) triển khai theo kế hoạch thuê dịch vụ đặt hàng lao lý tại Chương II Quyết định này .Đối với nguồn vốn nhà nước khác, việc thuê dịch vụ CNTT sử dụng những nguồn vốn nhà nước khác phải tuân theo trình tự, thủ tục pháp luật tại Quyết định này ; những nội dung khác phải tuân theo những pháp luật của pháp lý có tương quan về quản trị và sử dụng nguồn vốn tương ứng .Cùng với việc pháp luật đơn cử về việc lập, thẩm định và đánh giá, phê duyệt kế hoạch thuê dịch vụ đặt hàng, dự thảo Quyết định cũng pháp luật chi tiết cụ thể về lựa chọn nhà thầu, hợp đồng cung ứng dịch vụ đặt hàng và việc tiến hành triển khai .