Sự hình thành và phát triển của tin học: Đặc tính và vai trò của máy tính điện – Tài liệu text

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (727.44 KB, 83 trang )

Xem thêm: PHÁP LUẬT ĐỜI SỐNG – HỆ TIN TỨC PHÁP LUẬT ĐỜI SỐNG HÀNG NGÀY

Chương I: MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN CỦA TIN HỌC
§1
Bài 1: Tin học là một ngành khoa học
I – Mục đích yêu cầu:
1. Kiến thức: – Biết tin học là một ngành khoa học: có đối tượng, nội dung và phương pháp nghiên cứu riêng. Biết máy tính vừa là đối tượng nghiên cứu,
vừa là công cụ. – Biết được sự phát triển mạnh mẽ của tin học do nhu cầu của xã hội.
– Biết các đặc trưng ưu việt của máy tính. – Biết được một số ứng dụng của tin học và mát tính điện tử trong các hoạt động của đời sống.
2. Kỹ năng: Chưa đòi hỏi kỹ năng gì cả 3. Thái độ: Rèn luyện cho HS tự tìm tòi, khám phá về sự ưu việt của ngành công nghệ thông tin và những ứng dụng của máy tính điện tử trong đời
sống hiện nay.
II – Đồ dùng dạy học:
– Chuẩn bò của GV: SGK và hình vẽ máy vi tính – Chuẩn bò của HS: SGK
III- Phương pháp thực hiện: Đàm thoại, nêu vấn đề, trực quan. IV- Tiến trình tổ chức dạy học:
1. Ổn đònh lớp: 2 2. Kiểm tra bài cũ:
3. Bài mới: 43
TG Hoạt động của GV
Hoạt động của HS Nội dung
5
Hoạt động 1: Giới thiệu vào bài
– Chúng ta nhắc nhiều đến tin học nhưng thực chất nó là gì thì ta chưa được biết hoặc hiểu biết về nó là rất ít.
– Khi ta nói đến tin học thì ta sẽ nghó ngay đến cái gì? – Hiện nay, một số người cứ hiểu nôm na học tin học là
học cách sử dụng máy vi tính. Hiểu như vậy có đúng không?
– Vậy thì tin học là gì? Trước tiên ta xem sự phát triển của tin học trong một vài năm gần đây như thế nào?
– HS trả lời: Ta sẽ nghó ngay đến máy vi tính.
– HS lắng nghe và trả lời câu hỏi
TG Hoạt động của GV
Hoạt động của HS Nội dung
33 Hoạt động 2: Tìm hiểu bài
– Thực tế cho thấy tin học là một ngành ra đời chưa được bao lâu nhưng những thành quả mà nó mang lại
cho con người thì vô cùng lớn lao. Cùng với tin học, hiệu quả công việc được tăng lên rõ ràng nhưng cũng
chính từ nhu cầu khai thác thông tin của con người đãthúc đẩy cho tin học phát triển.
– Hãy kể tên những ngành trong thực tế có dùng đến sự trợ giúp của tin học?
– Đưa ra một vài phần mềm sáng tạo rất có ứng dụng trong cuộc sống hiện nay.
– Yêu cầu HS đưa ra một vài ví dụ mà em biết? – Trong cuộc sống hiện nay, tin học đã phát triển và
giúp đỡ con người rất nhiều trong cuộc sống. Thế vì sao – HS trả lời câu hỏi

1. Sự hình thành và phát triển của tin học:

– Tin học là một ngành khoa học mới hình thành nhưng tốc độ phát triển mạnh mẽ.
– Tin học dần hình thành và phát triển trở thành một ngành khoa học độc lập, với nội
dung, mục tiêu và phương pháp nghiên cứu mang đặc thù riêng.
4
Ngày soạn: 03092007
nó lại phát triển nhanh và mang lại nhiều lợi ích cho con người đến thế?
– Giới thiệu thêm ứng dụng và vai trò của tin học trong các sở, ban, ngành nhấn mạnh chức năng lưu trữ, tìm
kiếm và xử lý thông tin của máy tính. – Như vậy ngoài vai trò trên, máy tính còn có vai trò
nào nữa? – Ngày nay, máy tính là một công cụ không thể thiếu
của con người. Nếu các em không tiếp xúc, không biết gì về máy tính nói riêng và tin học nói chung thì các em
sẽ không hòa nhập và không làm được gì với cuộc sống – HS trả lời câu hỏi
– HS xem mục 2 SGK
– HS chú ý lắng nghe và rút ra vai trò đầu tiên của máy tính điện tử.
– HS trả lời câu hỏi

2. Đặc tính và vai trò của máy tính điện tử:

a- Vai trò: – Lưu trữ, tìm kiếm và xử lý thông tin một
cách có hiệu quả. – Hỗ trợ công việc cho con người.
TG Hoạt động của GV
Hoạt động của HS Nội dung
hiện tại bây giờ. – Các em hãy đưa ra một số tính năng của máy tính mà
em biết. – Gọi thêm một số HS khác trả lời.
– Sau đó yêu cầu HS nêu ra ví dụ để chứng minh cho từng đặc tính của máy tính.
– Bổ sung thêm những ví dụ ngoài những ví dụ mà HS đã nêu ra
– Treo hình ảnh một máy vi tính đơn giản lên bảng và hỏi HS các bộ phận của nó mà em biết.
– Giới thiệu một số thuật ngữ của Tin học. – HS trả lời theo khả năng mà mình biết.
– HS khác trả lời – HS nêu ra một vài ví dụ theo hiểu biết
của mình.
– HS nhìn mô hình máy vi tính trên bảng và trả lời.
Màn hình Thân máy CPU
Chuột Bàn phím
Loa – HS nhìn vào SGK.
b- Một số đặc tính của máy tính: – Làm việc suốt 24hngày mà không mệt
mỏi. – Tốc độ xử lý thông tin nhanh.
– Độ chính xác cao. – Lưu trữ một lượng thông tin lớn trong
một không gian hạn chế. – Các máy tính cá nhân có thể liên kết với
nhau thành một mạng và có thể chia sẻ dữ liệu giữa các máy với nhau.
– Máy tính ngày càng gọn nhẹ, tiện dụng và phổ biến.

3. Thuật ngữ Tin hoïc:

 

– Tin học là một ngành khoa học mới hình thành nhưng tốc độ phát triển mạnh mẽ.- Tin học dần hình thành và phát triển trở thành một ngành khoa học độc lập, với nộidung, mục tiêu và phương pháp nghiên cứu mang đặc thù riêng.Ngày soạn: 03092007nó lại phát triển nhanh và mang lại nhiều lợi ích cho con người đến thế?- Giới thiệu thêm ứng dụng và vai trò của tin học trong các sở, ban, ngành nhấn mạnh chức năng lưu trữ, tìmkiếm và xử lý thông tin của máy tính. – Như vậy ngoài vai trò trên, máy tính còn có vai trònào nữa? – Ngày nay, máy tính là một công cụ không thể thiếucủa con người. Nếu các em không tiếp xúc, không biết gì về máy tính nói riêng và tin học nói chung thì các emsẽ không hòa nhập và không làm được gì với cuộc sống – HS trả lời câu hỏi- HS xem mục 2 SGK- HS chú ý lắng nghe và rút ra vai trò đầu tiên của máy tính điện tử.- HS trả lời câu hỏia- Vai trò: – Lưu trữ, tìm kiếm và xử lý thông tin mộtcách có hiệu quả. – Hỗ trợ công việc cho con người.TG Hoạt động của GVHoạt động của HS Nội dunghiện tại bây giờ. – Các em hãy đưa ra một số tính năng của máy tính màem biết. – Gọi thêm một số HS khác trả lời.- Sau đó yêu cầu HS nêu ra ví dụ để chứng minh cho từng đặc tính của máy tính.- Bổ sung thêm những ví dụ ngoài những ví dụ mà HS đã nêu ra- Treo hình ảnh một máy vi tính đơn giản lên bảng và hỏi HS các bộ phận của nó mà em biết.- Giới thiệu một số thuật ngữ của Tin học. – HS trả lời theo khả năng mà mình biết.- HS khác trả lời – HS nêu ra một vài ví dụ theo hiểu biếtcủa mình.- HS nhìn mô hình máy vi tính trên bảng và trả lời.Màn hình Thân máy CPUChuột Bàn phímLoa – HS nhìn vào SGK.b- Một số đặc tính của máy tính: – Làm việc suốt 24hngày mà không mệtmỏi. – Tốc độ xử lý thông tin nhanh.- Độ chính xác cao. – Lưu trữ một lượng thông tin lớn trongmột không gian hạn chế. – Các máy tính cá nhân có thể liên kết vớinhau thành một mạng và có thể chia sẻ dữ liệu giữa các máy với nhau.- Máy tính ngày càng gọn nhẹ, tiện dụng và phổ biến.