Dấu hiệu phân biệt phát minh với sáng chế theo quy định của luật Sở hữu trí tuệ

Do chưa hiểu rõ bản chất của “phát minh” và “sáng chế”, một số người vẫn còn nhầm lẫn giữa hai khái niệm này, dẫn đến việc sử dụng sai từ cho các trường hợp cụ thể. Dựa theo quy định của luật Sở hữu trí tuệ năm 2005, sửa đổi bổ sung năm 2009, bài viết sẽ đề cập đến một số dấu hiệu giúp dễ dàng phân biệt sáng chế với phát minh.

1 / Định nghĩa
Theo pháp luật tại khoản 12 Điều 4 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005, sửa đổi bổ trợ năm 2009 :

–  Sáng chế là giải pháp kỹ thuật dưới dạng sản phẩm hoặc quy trình nhằm giải quyết một vấn đề xác định bằng việc ứng dụng các quy luật tự nhiên.

– Phát minh là việc phát hiện ra những quy luật, hiện tượng kỳ lạ và sự vật trong tự nhiên mà trước đó con người chưa biết tới. Ví dụ một ngày đẹp trời, Newton phát hiện quả táo rơi xuống đất, ông mới phát hiện ra định luật vạn vật mê hoặc. Định luật này đã sống sót trong tự nhiên rồi, tuy nhiên, trước Newton, do nhận thực của con người hạn chế, vì thế chưa ai phát hiện ra. Phát minh sống sót trong khoa học tự nhiên, không sống sót trong khoa học xã hội, con người vận dụng phát minh để lý giải quốc tế khách quan, nhưng phát minh không hề trực tiếp vào quy trình sản xuất .
2 / Hình thức bảo lãnh
– Phát minh : là đối tượng người tiêu dùng được bảo lãnh quyền tác giả, không được bảo lãnh về nội dung mà chỉ được bảo lãnh hình thức .
– Sáng chế : là đối tượng người tiêu dùng được bảo lãnh quyền sở hữu công nghiệp và được bảo lãnh độc quyền về nội dung .

3/  Điều kiện bảo hộ 

–  Phát minh: thỏa mãn các điều kiện được pháp luật quy định tại Điều 13 và Điều 14 Luật sở hữu trí tuệ 2005, sửa đổi năm 2009 về: 

+ Tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả ;
+ Loại hình tác phẩm được bảo lãnh quyền tác giả .
– Sáng chế : sáng tạo được bảo lãnh quyền sở hữu công nghiệp khi phân phối những điều kiện kèm theo lao lý tại Điều 58 Luật sở hữu trí tuệ 2005, sửa đổi năm 2009 :
+ Có tính mới ;
+ Có trình độ phát minh sáng tạo ;

+ Có khả năng áp dụng công nghiệp.

Như vậy, tính mới là một trong những tiêu chuẩn số 1 của sáng tạo ( phát minh không có tiêu chuẩn này ). Như vậy, một sáng tạo không sử dụng thực trạng kỹ thuật đã biết. “ Phát minh ” không phải là “ Sáng chế ” bởi do không có tính mới và không được bảo lãnh là đối tượng người dùng quyền sở hữu công nghiệp .

Cẩm Tú

Trong trường hợp Quý khách cần sự tư vấn trực tiếp từ Luật sư, vui mắt liên hệ với chúng tôi – Công ty Luật APOLO LAWYERS .