Cách tính mức lương hưu hàng tháng của người lao động


QUANG MINH   –  
Thứ tư, 04/05/2022 10 : 25 ( GMT + 7 )

Bảo hiểm xã hội Việt Nam giải đáp thắc mắc của bạn đọc liên quan đến quan đến tỉ lệ hưởng lương hưu của người lao động.

Bạn đọc hỏi : Tôi sinh ngày 28.7.1971, năm nay 50 tuổi, đã đóng BHXH được 29 năm 6 tháng. Này tôi muốn nghỉ chính sách có được không ?Bảo hiểm xã hội Nước Ta cho hay, về điều kiện kèm theo hưởng chính sách hưu trí :a ) Điều 169, Khoản 1 Điều 219 Bộ luật Lao động năm 2019 và Nghị định số 135 / 2020 / NĐ-CP ngày 18.11.2020 của nhà nước pháp luật kể từ ngày 1.1.2021 tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện kèm theo lao động thông thường ( có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên ) là đủ 60 tuổi 03 tháng so với lao động nam và đủ 55 tuổi 04 tháng so với lao động nữ ; sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 03 tháng so với lao động nam cho đến khi đủ 62 tuổi vào năm 2028 và cứ mỗi năm tăng thêm 04 tháng so với lao động nữ cho đến khi đủ 60 tuổi vào năm 2035 .b ) Người lao động hoàn toàn có thể nghỉ hưu thấp hơn không quá 05 tuổi so với tuổi nghỉ hưu trong điều kiện kèm theo lao động thông thường tại thời gian nghỉ hưu nếu có đủ 20 năm đóng BHXH bắt buộc và thuộc một trong những trường hợp dưới đây :Có từ đủ 15 năm trở lên làm nghề, việc làm nặng nhọc ô nhiễm nguy hại ( NNĐHNH ) hoặc đặc biệt quan trọng NNĐHNH thuộc hạng mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội phát hành ;Có từ đủ 15 năm trở lên thao tác ở vùng có điều kiện kèm theo kinh tế tài chính – xã hội đặc biệt quan trọng khó khăn vất vả ( gồm có cả thời hạn thao tác ở nơi có phụ cấp khu vực thông số 0,7 trở lên trước ngày 1.1.2021 ) ;

Có tổng thời gian làm nghề, công việc NNĐHNH hoặc đặc biệt NNĐHNH và thời gian làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn (bao gồm cả thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên trước ngày 1.1.2021) từ đủ 15 năm trở lên.

Bị suy giảm năng lực lao động từ 61 % trở lên ;

c) Người lao động có thể nghỉ hưu thấp hơn tối đa 10 tuổi so với tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường nếu có đủ một trong các điều kiện sau:

Trong 20 năm đóng BHXH bắt buộc có đủ 15 năm làm việc làm khai thác than trong hầm lò .Có đủ 20 năm đóng BHXH bắt buộc và bị suy giảm năng lực lao động từ 81 % trở lên .d ) Người lao động không bị số lượng giới hạn về tuổi đời khi có đủ những điều kiện kèm theo sau : Có 20 năm đóng BHXH bắt buộc mà bị nhiễm HIV / AIDS do tai nạn thương tâm rủi ro đáng tiếc nghề nghiệp ; Hoặc có 20 năm đóng BHXH bắt buộc bị suy giảm năng lực lao động từ 61 % trở lên và có đủ 15 năm làm nghề hoặc việc làm đặc biệt quan trọng NNĐHNH thuộc hạng mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế phát hành .Về mức hưởng lương hưu, mức hưởng lương hưu được lao lý tại Điều 56 Luật BHXH năm năm trước và Điều 7 Nghị định số 115 / năm ngoái / NĐ-CP ngày 11/11/2015 của nhà nước như sau :

Mức lương hưu hằng tháng của người lao động được tính bằng tỷ lệ hưởng lương hưu hằng tháng nhân với mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH.

Về tỷ suất hưởng lương hưu, so với lao động nam nghỉ hưu từ năm 2022 trở đi, được tính bằng 45 % mức trung bình tiền lương tháng đóng BHXH tương ứng với 20 năm đóng BHXH ;Đối với lao động nữ nghỉ hưu từ năm 2022 trở đi được tính là 45 % mức trung bình tiền lương tháng đóng BHXH tương ứng với 15 năm đóng BHXH .Sau đó, cứ thêm mỗi năm đóng BHXH tăng thêm, người lao động được tính thêm 2 % ; mức tối đa bằng 75 %.