Tiền lương của công nhân có những điểm gì cần lưu ý?

Tiền lương của công nhân được phân thành 4 vùng địa thế căn cứ vào địa phận hoạt động giải trí của doanh nghiệp và khuyến khích Doanh Nghiệp trả lương cao hơn mức lương tối thiểu vùng .Theo lao lý tại Điều 90 Bộ luật Lao động 2019, tiền lương là số tiền mà người sử dụng lao động trả cho người lao động theo thỏa thuận hợp tác để thực thi việc làm, gồm có mức lương theo việc làm hoặc chức vụ, phụ cấp lương và những khoản bổ trợ khác .

Tiền lương được trả cho người lao động không được phép thấp hơn mức lương tối thiểu. Mức lương tối thiểu vùng năm 2021 sẽ tiếp tục áp dụng theo quy định tại Điều 5 Nghị định 90/2019/NĐ-CP (phân thành 4 vùng). Đây là mức thấp nhất làm cơ sở để doanh nghiệp và người lao động thỏa thuận và trả lương, căn cứ theo địa bàn hoạt động của doanh nghiệp tại mỗi vùng).

– Mức 4.420.000 đồng / tháng ( vùng I )- Mức 3.920.000 đồng / tháng ( vùng II ) .- Mức 3.430.000 đồng / tháng ( vùng III ) .

– Mức 3.070.000 đồng/tháng (vùng IV).

Mức lương tối thiểu được pháp lý qui định và luôn khuyến khích doanh nghiệp trả lương cho người lao động ở mức cao hơn .

Tiền lương của công nhân có những điểm gì cần lưu ý?

Hiện có những hình thức trả lương cho người lao động bằng tiền mặt hoặc qua thông tin tài khoản ngân hàng nhà nước. Trường hợp trả lương qua thông tin tài khoản cá thể của người lao động được mở tại ngân hàng nhà nước thì người sử dụng lao động phải trả những loại phí tương quan đến việc mở thông tin tài khoản và chuyển tiền lương. ( khoản 2 Điều 96 Bộ luật Lao động năm 2019 ) .

Tiền lương hàng tháng của công nhân, người lao động sẽ phải trừ các khoản sau: Tiền đóng bảo hiểm xã hội; Tiền đoàn phí nếu công nhân tham gia công đoàn; Tiền thuế thu nhập cá nhân (nếu có).

Một điểm quan trọng nữa, theo khoản 4 Điều 97 Bộ luật Lao động năm 2019, nếu vì nguyên do bất khả kháng mà doanh nghiệp đã tìm mọi giải pháp khắc phục nhưng không hề trả lương đúng hạn thì phép chậm lương nhưng không quá 30 ngày. Nếu chậm lương từ 15 ngày trở lên, doanh nghiệp sẽ phải trả thêm tiền lãi của số tiền lương chưa trả theo lãi suất vay kêu gọi tiền gửi có kỳ hạn 01 tháng do ngân hàng nhà nước nơi người sử dụng lao động mở thông tin tài khoản trả lương cho người lao động công bố tại thời gian trả lương .( Theo VOV )Một số điểm mới về chính sách tiền lương có hiệu lực từ tháng 8/2021 người lao động cần biết

Một số điểm mới về chính sách tiền lương có hiệu lực từ tháng 8/2021 người lao động cần biết

Nhiều chủ trương tiền lương mới chính thức có hiệu lực thực thi hiện hành từ tháng 8-2021 theo pháp luật tại Thông tư 2/2021 / TT-BNV và Thông tư 03/2021 / TT-BNV .