Lập bảng thống kê các phát minh của cuộc cách mạng công nghiệp ở Anh Pháp, Đức

Nêu mốc thời gian và những thành tựu chủ yếu của cách mạng công nghiệp ở các nước Anh, Pháp, Đức.

Đề bài

Nêu mốc thời gian và những thành tựu chủ yếu của cách mạng công nghiệp ở các nước Anh, Pháp, Đức.

Phương pháp giải – Xem chi tiết

dựa vào sgk Lịch sử 10 trang 159 – 162 để vấn đáp .

Lời giải chi tiết

* Ở nước Anh:

– Cuộc cách mạng công nghiệp ở Anh diễn ra từ những năm 60 của thế kỉ XVIII đến những năm 40 của thế kỉ XIX và đạt được nhiều thành tựu như :
+ Năm 1764, Giêm Ha-gri-vơ sản xuất ra máy kéo sợi Gien-ni .
+ Năm 1769, Ác-crai-tơ sản xuất ra máy kéo sợi chạy bằng sức nước .
+ Năm 1779, Crôm-tơn đã nâng cấp cải tiến máy kéo sợi với kĩ thuật cao hơn, kéo được sợi nhỏ lại chắc, dệt vải ra vừa đẹp lại vừa bền .
+ Năm 1785, Ét-mơn Các-rai sản xuất được máy dệt chạy bằng sức nước, đưa hiệu suất tăng gần 40 lần so với dệt bằng tay .
+ Năm 1784, máy hơi nước do Giêm Oát phát minh được đưa vào sử dụng .
+ Năm 1814, Xti-phen-xơn sản xuất thành công xuất sắc chiếc đầu máy xe lửa tiên phong .
+ Năm 1825, nước Anh khánh thành đoạn đường tàu tiên phong nối TT công nghiệp Man-chét-xto với cảng Li-vơ-pun .

* Ở nước Pháp:

– Cuộc cách mạng công nghiệp ở Pháp diễn ra từ những năm 30 của thế kỉ XIX đến những năm 1850 – 1870, và có những phát minh trong ngành công nghiệp nhẹ .

* Ở nước Đức:

– Cuộc cách mạng công nghiệp ở Đức diễn ra từ những năm 40 của thế kỉ XIX và có những phát minh trong các ngành công nghiệp nặng, đa phần là luyện kim và hóa chất .

Loigiaihay.com

 • Cách mạng công nghiệp đem lại hệ quả gì?

  Cách mạng công nghiệp đem lại hệ quả gì?

  Giải bài tập 2 trang 162 SGK Lịch sử 10

 • Ý nghĩa của cách mạng công nghiệp với kinh tế Pháp và Đức.

  Ý nghĩa của cách mạng công nghiệp với kinh tế Pháp và Đức.

  Giải bài tập câu hỏi bàn luận trang 162 SGK Lịch sử 10

 • Cách mạng công nghiệp đã dẫn đến những thay đổi gì về kinh tế và xã hội ở nước Anh?

  Cách mạng công nghiệp đã dẫn đến những thay đổi gì về kinh tế và xã hội ở nước Anh?

  Giải bài tập câu hỏi đàm đạo số 2 trang 161 SGK Lịch sử 10

 • Ý nghĩa của việc phát minh ra máy hơi nước là gì?

  Ý nghĩa của việc phát minh ra máy hơi nước là gì?

  Giải bài tập câu hỏi đàm đạo số 1 trang 161 SGK Lịch sử 10

 • Hệ quả của cách mạng công nghiệp

  Hệ quả của cách mạng công nghiệp

  Tóm tắt mục 3. Hệ quả của cách mạng công nghiệp. Cách mạng công nghiệp đã làm biến hóa bộ mặt

 • Lập bảng thống kê các cuộc kháng chiến và khởi nghĩa chống ngoại xâm từ thế kỉ X đến thế kỉ XV.

  Lập bảng thống kê các cuộc kháng chiến và khởi nghĩa chống ngoại xâm từ thế kỉ X đến thế kỉ XV.

  Giải bài tập 1 trang 100 SGK Lịch sử 10. Lập bảng thống kê các cuộc kháng chiến và khởi nghĩa chống ngoại xâm

 • Thống kê các triều đại trong lịch sử dân tộc từ thế kỉ X đến giữa thế kỉ XIX.

  Thống kê các triều đại trong lịch sử dân tộc từ thế kỉ X đến giữa thế kỉ XIX.

  Giải bài tập 1 trang 136 SGK Lịch sử 10

 • Trình bày nguyên nhân thắng lợi của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn.

  Trình bày nguyên nhân thắng lợi của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn.

  Giải bài tập 3 trang 100 SGK Lịch sử 10

 • Những điểm giống và khác nhau trong đời sống kinh tế, văn hoá, tín ngưỡng của cư dân Văn Lang - Âu Lạc, cư dân Lâm Ấp - Cham-pa và cư dân Phù Nam là gì ?

  Những điểm giống và khác nhau trong đời sống kinh tế, văn hoá, tín ngưỡng của cư dân Văn Lang – Âu Lạc, cư dân Lâm Ấp – Cham-pa và cư dân Phù Nam là gì ?

  Giải bài tập 4 trang 79 SGK Lịch sử 10

Lập bảng thống kê các phát minh của cuộc cách mạng công nghiệp ở Anh Pháp, Đức

2 tuần trước

Video liên quan