Chỉ số Hội nhập số ASEAN 2021: Điểm khởi đầu đánh giá hội nhập kỹ thuật số

Ngoài việc tác động ảnh hưởng tích cực so với tăng trưởng kinh tế tài chính của khu vực, công nghệ tiên tiến kỹ thuật số còn trở nên quan trọng hơn khi nào hết trong đại dịch, giúp chống lại Covid-19 và giảm bớt những ảnh hưởng tác động xấu đi của nó. Các công cụ, dịch vụ và nền tảng kỹ thuật số đã giúp doanh nghiệp trụ vững trải qua thương mại điện tử và những cá thể được liên kết với nhau và với những dịch vụ thiết yếu. Khu vực ASEAN phải liên tục tận dụng tiềm năng của nền kinh tế tài chính kỹ thuật số để thôi thúc những nỗ lực hồi sinh kinh tế tài chính.

Chỉ số Hội nhập số ASEAN 2021: Điểm khởi đầu đánh giá hội nhập kỹ thuật số

Ủy ban Điều phối ASEAN về thương mại điện tử ( ACCEC ) đã điều phối những nỗ lực đa ngành của ASEAN trong việc tăng trưởng Chỉ số Hội nhập kỹ thuật số ASEAN ( ADII ), một chỉ số để thống kê giám sát việc triển khai hội nhập kỹ thuật số trong khu vực ASEAN. Báo cáo ADII tiên phong năm 2021 được đưa ra vào tháng 8 vừa mới qua, trình làng thời cơ để ASEAN tiếp cận nền kinh tế tài chính kỹ thuật số trải qua tài liệu và nghiên cứu và phân tích những nghành nghề dịch vụ ưu tiên của Khuôn khổ Hội nhập kỹ thuật số ASEAN tại mỗi vương quốc thành viên ASEAN và khu vực. Bằng cách xác lập và đẩy nhanh những nâng cấp cải tiến so với những nghành nghề dịch vụ ưu tiên hội nhập kỹ thuật số quan trọng nhất của mình, ASEAN hoàn toàn có thể thôi thúc nền kinh tế tài chính kỹ thuật số khu vực tăng trưởng. Hơn nữa, Báo cáo sẽ giúp đồng nhất hóa và phối hợp những nỗ lực của những vương quốc thành viên ASEAN, qua đó tăng cường năng lực cạnh tranh đối đầu của khu vực trong nền kinh tế tài chính kỹ thuật số toàn thế giới mới.

ASEAN xây dựng báo cáo Chỉ số Hội nhập kỹ thuật số ASEAN 2021 với sự hỗ trợ kỹ thuật từ Cơ quan Phát triển quốc tế Mỹ (USAID) thông qua Dự án Tăng trưởng bao trùm ASEAN – USAID trong ASEAN thông qua dự án Đổi mới, Thương mại và Thương mại điện tử (IGNITE) và Bộ Ngoại giao Mỹ thông qua Chuỗi Kinh tế kỹ thuật số kết nối Mỹ – ASEAN.

Thông qua sáng tạo độc đáo ​ ​ quan trọng này, ASEAN có vị thế tốt để kiến thiết xây dựng một nền kinh tế tài chính kỹ thuật số khu vực hội nhập và can đảm và mạnh mẽ hơn. Ngay cả trước khi đại dịch Covid-19 mở màn, tầm quan trọng của công nghệ tiên tiến kỹ thuật số và vai trò của chúng trong quy đổi kỹ thuật số và hội nhập là một ưu tiên của những nhà hoạch định chủ trương của ASEAN như một phương tiện đi lại để chớp lấy những thời cơ kinh tế tài chính mới bằng cách cải tổ nền kinh tế tài chính kỹ thuật số và hạ tầng của ASEAN.

Cuộc khủng hoảng Covid-19 kể từ đó đã trở thành động lực thúc đẩy các nhà hoạch định chính sách khẩn trương tăng tốc tích hợp kỹ thuật số và thúc đẩy chuyển đổi kỹ thuật số. Các công nghệ kỹ thuật số không chỉ cung cấp phương tiện để các cơ quan chức năng ứng phó, giám sát và kiểm soát sự lây lan của vi rút một cách hiệu quả, mà còn cho phép xã hội và nền kinh tế tiếp tục hoạt động kinh tế và xã hội ở một mức độ nào đó trong bối cảnh hạn chế về du lịch và các hoạt động trực tiếp.

Với tác động sâu rộng mà chương trình ‘chuyển sang kỹ thuật số’ do Covid-19 định hướng đã có trong việc nâng tầm chuyển đổi kỹ thuật số lên hàng đầu, nó càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết để đảm bảo sự liên kết và bền vững của các nỗ lực hội nhập kỹ thuật số trên toàn khu vực khi ASEAN tìm cách tận dụng những cơ hội này. Chỉ số Hội nhập kỹ thuật số ASEAN (ADII) 2021 cung cấp một điểm khởi đầu để ASEAN bắt đầu xem xét tiến độ thực hiện Khuôn khổ Hội nhập kỹ thuật số ASEAN (DIF), cũng như phát triển một lộ trình về phía trước để tăng tốc chuyển đổi kỹ thuật số phù hợp với các nỗ lực khôi phục Covid-19 và tăng cường khả năng phục hồi hướng tới một cộng đồng kỹ thuật số duy nhất cho tương lai định hướng kỹ thuật số. Mục tiêu chính của Báo cáo ADII là trình bày những phát hiện chính đầu tiên và nêu bật các bước tiếp theo ban đầu mà ASEAN có thể thực hiện để tăng cường các nỗ lực hội nhập kỹ thuật số khu vực.

ADII được hình thành như một phương tiện đi lại để những nhà hoạch định chủ trương ở ASEAN xem xét và nhìn nhận những nỗ lực hội nhập kỹ thuật số của khu vực dựa trên sáu ưu tiên được xác lập trong DIF. Kết quả của ADII cho thấy hội nhập kỹ thuật số trong ASEAN đang diễn ra mặc dầu vẫn còn nhiều dư địa để cải tổ, đặc biệt quan trọng là nâng cao năng lượng, thôi thúc thay đổi và khởi nghiệp. ASEAN cũng đã đạt được những bước tiến lớn trong việc tạo ra một khoảng trống kỹ thuật số bảo đảm an toàn hơn và tổ chức triển khai những khuôn khổ thể chế và hạ tầng để tương hỗ nền kinh tế tài chính kỹ thuật số, vốn không được coi là nền tảng chính cho tăng trưởng kinh tế tài chính kỹ thuật số và hội nhập khu vực. Với tư cách là điểm khởi đầu để nhìn nhận hội nhập kỹ thuật số, ASEAN cần bảo vệ rằng những nỗ lực liên tục của mình liên tục được giám sát theo thời hạn để theo dõi quy trình tiến độ một cách thành thạo và hiệu suất cao trải qua những báo cáo giải trình Chỉ số ADII trong tương lai, lý tưởng nhất là với tài liệu được tích lũy vương quốc tuân theo điều phối và thống nhất định nghĩa, phương pháp luận và cách tiếp cận.