Tổng kết công tác hội nhập kinh tế quốc tế năm 2020

8,557 lượt xem

Sáng ngày 16/4, Ban Hội nhập kinh tế quốc tế tỉnh tổ chức triển khai tổng kết công tác làm việc hội nhập kinh tế quốc tế năm 2020 và triển khai phương hướng, trách nhiệm năm 2021 .

Đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, Trưởng ban Hội nhập kinh tế quốc tế tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị thành viên Ban Hội nhập kinh tế quốc tế tỉnh.  

Năm 2020, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của tỉnh đạt 53.523 tỷ đồng, tăng 3,23%, tổng giá trị sản xuất đạt 154.251 tỷ đồng, tăng 1,8% so với năm 2019. Công tác hội nhập kinh tế quốc tế góp phần quan trọng vào kết quả phát triển kinh tế của tỉnh. Trong đó, Ban Hội nhập kinh tế quốc tế đã triển khai có hiệu quả công tác hoàn thiện pháp luật và thể chế kinh tế; nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, cấp doanh nghiệp và sản phẩm; phát triển đồng bộ các yếu tố của nền kinh tế thị trường; hiện đại hóa nông nghiệp và phát triển nông thôn; bảo vệ tài nguyên môi trường; đào tạo phát triển nguồn nhân lực; thông tin tuyên truyền, phổ biến chính sách về hội nhập kinh tế quốc tế và triển khai các hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam đã ký kết, tham gia; công tác thu hút đầu tư trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp để thúc đẩy sản xuất, kinh doanh; bảo đảm an ninh quốc phòng và trật tự an toàn xã hội, công tác an sinh xã hội. Để công tác hội nhập hiệu quả hơn trong năm 2021 và những năm tiếp theo, Ban Hội nhập kinh tế quốc tế tỉnh đã triển khai 10 nhóm nhiệm vụ và giải pháp cụ thể.    

Xem thêm: Pháp luật

Lãnh đạo Sở Công Thương, cơ quan thường trực Ban Hội nhập kinh tế quốc tế tỉnh báo cáo giải trình hiệu quả hoạt động giải trí của Ban tại hội nghị .Kết luận hội nghị, chiến sỹ Phó quản trị thường trực Ủy Ban Nhân Dân tỉnh, Trưởng ban Hội nhập kinh tế quốc tế tỉnh nhìn nhận cao nghĩa vụ và trách nhiệm của những cấp, ngành, thành viên Ban Hội nhập kinh tế quốc tế tỉnh, những doanh nghiệp trong thực thi trách nhiệm cải tổ thiên nhiên và môi trường góp vốn đầu tư kinh doanh thương mại của tỉnh, nâng cao năng lượng cạnh tranh đối đầu cấp tỉnh, lôi cuốn góp vốn đầu tư, hội nhập kinh tế quốc tế thành công xuất sắc. Đồng chí đề xuất thời hạn tới những sở, ngành tập trung chuyên sâu tiến hành những trách nhiệm hội nhập kinh tế quốc tế một cách sâu rộng, thiết thực. Sở Công Thương, Sở Kế hoạch và Đầu tư và những sở, ngành tương quan làm tốt công tác làm việc dự báo tình hình kinh tế trong nước và quốc tế, khuynh hướng góp vốn đầu tư vào tỉnh ; tham mưu cho Ủy Ban Nhân Dân tỉnh thiết kế xây dựng hoàn hảo chính sách chủ trương lôi cuốn góp vốn đầu tư, nhất là lôi cuốn doanh nghiệp FDI lớn có công nghệ tiên tiến sản xuất tiên tiến và phát triển, giá trị ngày càng tăng cao, không gây ô nhiễm môi trường tự nhiên góp vốn đầu tư vào Khu kinh tế Tỉnh Thái Bình và những khu công nghiệp ; thôi thúc hoạt động giải trí xuất khẩu. Các sở, ngành, địa phương tiến hành kịp thời những hiệp định thương mại tới những doanh nghiệp và người dân ; tăng trưởng can đảm và mạnh mẽ thương mại điện tử ; thiết kế xây dựng đô thị mưu trí. Tăng cường tuyên truyền, tập huấn, trao đổi nhiệm vụ về hội nhập kinh tế quốc tế ; nâng cao vai trò, nghĩa vụ và trách nhiệm của Ban Hội nhập kinh tế quốc tế tỉnh, những thành viên của ban và có kế hoạch tiến hành những trách nhiệm đơn cử, hiệu suất cao trong thời hạn tới .

Khắc Duẩn