Đơn giá xây dựng tỉnh Đồng Nai năm 2022 theo Quyết định 03/QĐ-UBND

Ban hành Bộ Đơn giá kiến thiết xây dựng khu công trình tỉnh Đồng Nai năm 2021 theo Quyết định 03 / QĐ-UBND ngày 18/01/2021. Làm cơ sở xác lập và quản trị ngân sách góp vốn đầu tư thiết kế xây dựng trên địa phận tỉnh. Theo cơ sở Thông tư 10/2019 / TT-BXD, Thông tư 15/2019 / TT-BXD, Thông tư 11/2019 / TT-BXD. Có hiệu lực hiện hành từ ngày 18 tháng 01 năm 2021

Đơn giá xây dựng tỉnh Đồng Nai năm 2021 Quyết định 03/QĐ-UBND

Cơ sở thiết kế xây dựng Đơn giá kiến thiết xây dựng khu công trình Đồng Nai năm 2021 gồm có :

1. Nghị định 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng

2. Thông tư 09/2019 / TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ thiết kế xây dựng ; Hướng dẫn xác lập và quản trị ngân sách góp vốn đầu tư thiết kế xây dựng3. Thông tư 10/2019 / TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ thiết kế xây dựng phát hành định mức thiết kế xây dựng4. Thông tư 11/2019 / TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ thiết kế xây dựng bảng tính giá ca máy5. Thông tư 02/2020 / TT-BXD của Bộ Xây dựng ngày 20/7/2020. Sửa đổi bổ trợ cho TT 09, 10, 11

Nội dung Bộ đơn giá XDCT tỉnh Đồng Nai năm 2021

Điều 1. Công bố Bộ đơn giá thiết kế xây dựng khu công trình tỉnh Đồng Nai gồm :Ngày 18/01/2021 Ủy Ban Nhân Dân tỉnh ban hành Quyết định 03 / QĐ-UBND bộ đơn giá kiến thiết xây dựng khu công trình Đồng Nai gồm :

1. Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Đồng Nai quyết định 06/QĐ-UBND

2. Đơn giá lắp đặt hệ thống kỹ thuật của công trình tỉnh Đồng Nai quyết định 03/QĐ-UBND

3. Đơn giá khảo sát xây dựng công trình tỉnh Đồng Nai quyết định 07/QĐ-UBND

4. Đơn giá Sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng tỉnh Đồng Nai quyết định 04/QĐ-UBND

5. Đơn giá thí nghiệm chuyên ngành xây dựng tỉnh Đồng Nai quyết định 05/QĐ-UBND

Điều 2. Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh ; Giám đốc những Sở : Xây dựng, Công thương, Giao thông vận tải đường bộ, NN và PTNT, Tài chính, Kế hoạch và góp vốn đầu tư ; quản trị Ủy ban nhân dân những huyện, thành phố và Thủ trưởng những cơ quan ; Đơn vị có tương quan chịu nghĩa vụ và trách nhiệm thi hành những Quyết định nàyQuyết định 03/2021 / QĐ-UBND tỉnh Đồng Nai phát hành Bộ Đơn giá XDCT có hiệu lực hiện hành từ 18/01/2021Phần mềm dự trù Eta 2020 đã tiếp đón thông tin và đang update tài liệu vào ứng dụng ; Để những đơn vị chức năng vận dụng kịp thời bộ đơn giá trong việc lập, thẩm tra, phê duyệt dự trù khu công trình

Quyết định 03/QĐ-UBND Đơn giá Xây dựng công trình tỉnh Đồng Nai năm 2021

Quyết định 03/QĐ-UBND ngày 18/01/2021 ban hành Bộ đơn giá XDCT tỉnh Đồng Nai năm 2021

Nội dung quyết định hành động 03 / QĐ-UBND phát hành bộ đơn giá thiết kế xây dựng tỉnh Đồng Nai xem chi tiết cụ thể tại đâyĐơn giá xây dựng tỉnh Đồng Nai năm 2021

Quyết định 79/QĐ-SXD ngày 29/04/2020 đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Đồng Nai

Tỉnh Đồng Nai theo Quyết định 79 / QĐ-SXD ngày 29/04/2020 vận dụng chung mức lương nhân công. Việc phân loại khu vực dựa trên phân loại vùng theo pháp luật của cơ quan chính phủ về lương tối thiểu vùngĐơn giá nhân công chia thành 3 vùng :Vùng I : Thành phố Biên Hòa, Thành phố Long Khánh, Các huyện Nhơn Trạch, Long Thành, Vĩnh Cửu, Trảng BomVùng II : những huyện Định Quán, Xuân Lộc, Thống NhấtVùng III gồm : Các huyện Cẩm Mỹ, Tân PhúChi tiết đơn giá nhân công thiết kế xây dựng tỉnh Đồng Nai theo Quyết định 79 / QĐ-SXD Xem TẠI ĐÂY

Cở sở xây dựng Bảng giá ca máy tỉnh Đồng Nai theo Quyết định 178/QĐ-SXD

a, Định mức hao phí khấu hao bảng giá ca máy và thiết bị thiết kế theo Thông tư số 11/2019 / TT-BXDb, Nhân công lái máy theo theo Quyết định 79 / QĐ-SXD ngày 29/04/2020. Hướng dẫn Thông tư 15/2019 / TT-BXDc, Ngân sách chi tiêu nguyên vật liệu, nguồn năng lượng : Xác định theo giá công bố của Tập đoàn xăng dầu việt nam Petrolimex và Tập đoàn điện lực Nước Tad, Nguyên giá ca máy được xác lập theo pháp luật ban hành tại Thông tư 11 / TT-BXDTrên đây là bảng giá ca máy thiết bị kiến thiết tỉnh Đồng NAi theo Quyết định 178 / QĐ-SXD. Mọi người tải không tính tiền để vận dụng cho dự trù kiến thiết xây dựng tại thời gian tháng 9/2020Bảng giá ca máy thiết bị kiến thiết tỉnh Đồng Nai theo Quyết định số 178 / QĐ-SXD có hiệu lực thực thi hiện hành từ ngày 18/9/2020Bảng giá nguyên vật liệu nguồn năng lượng trong giá ca máy tỉnh Đồng Nai

Xăng (đ/lít)Diezel (đ/lít)Điện (đ/kw)
GNL gốc:13,60411,0881,864
GNL hiện tại:13,60411,0881,864.44

Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng tỉnh Bình Dương năm 2020 theo Quyết định 178/QĐ-SXD XEM TẠI ĐÂY

Xem thêm: Tuyển công nhân không cần kinh nghiệm Biên Hòa Đồng Nai, đi làm ngay

Mua phần mềm dự toán Eta bản quyền mới nhất tại Đồng Nai Liên hệ Mr Duy 0965635638

Video hướng dẫn lập dự trù tỉnh Đồng Nai mới nhất năm 2021 theo Quyết định 03 / QĐ-UBND ngày 18/01/2021