Cường độ ánh sáng ảnh hưởng đến quang hợp như thế nào?

Ánh sáng đóng vai trò quan trọng so với đời sống của sinh vật. Cường độ ánh sáng ảnh hưởng đến quang hợp như thế nào ? Cùng GiaiNgo đi tìm câu vấn đáp cho câu hỏi trên nhé !

Cường độ ánh sáng ảnh hưởng đến quang hợp như thế nào? Nếu không có ánh sáng cây xanh sẽ như thế nào? Đây là một số câu hỏi thú vị về ánh sáng. Hãy để GiaiNgo giúp bạn giải đáp thắc mắc này nhé!

Cường độ ánh sáng ảnh hưởng đến quang hợp như thế nào?

Mức độ ảnh hưởng của cường độ ánh sáng đến quang hợp nhờ vào vào nồng độ CO2 và đặc trưng sinh thái xanh của mỗi loài cây nhất định .

Cường độ ánh sáng ảnh hưởng đến quang hợp như thế nào?

Khi nồng độ CO2 thấp, tăng mức độ ánh sáng thì cường độ quang hợp tăng không nhiều. Nhưng khi nồng độ CO2 tăng lên, nếu tăng mức độ ánh sáng thì cường độ quang hợp tăng rất mạnh .
Khi tăng mức độ ánh sáng cao hơn điểm bù ánh sáng ( là cường độ ánh sáng mà tại đó cường độ quang hợp cân đối với cường độ hô hấp ) thì cường độ quang hợp tăng phần nhiều tỷ suất thuận với cường độ ánh sáng. Cường độ sẽ tăng cho đến khi đạt tới điểm bão hòa ánh sáng. Sau đó, cường độ quang hợp không tăng mặc dầu cường độ ánh sáng có tăng .
Đặc trưng sinh lí của cây cũng ảnh hưởng đến sự nhờ vào cường độ ánh sáng. Không những thế, đặc trưng sinh lí của cây còn ảnh hưởng đến năng lực quang hợp .

Ảnh hưởng của các nhân tố ngoại cảnh đến quang hợp

Sự ảnh hưởng của những tác nhân ngoại cảnh đến quang hợp tùy thuộc vào đặc thù của giống và loài cây. Các tác nhân ngoại cảnh ảnh hưởng đến quy trình quang hợp là ánh sáng, nồng độ CO2, nước, nhiệt độ, nguyên tố khoáng .

Cường độ ánh sáng ảnh hưởng đến quang hợp như thế nào?

Ánh sáng ảnh hưởng đến quang hợp như thế nào?

Ánh sáng ảnh hưởng đến quang hợp gồm hai yếu tố là cường độ ánh sáng, quang phổ ánh sáng .

 • Cường độ ánh sáng

Khi tăng cường mức độ ánh sáng cao hơn điểm bù ánh sáng thì cường độ quang hợp tăng cho đến khi đạt tới điểm bão hòa ánh sáng. Cây ưa bóng có điểm bù ánh sáng thấp hơn cây ưa sáng .

 • Quang phổ của ánh sáng

Các tia sáng có độ dài bước sóng khác nhau sẽ có ảnh hưởng khác nhau đến cường độ quang hợp. Quang hợp chỉ xảy ra tại miền ánh sáng xanh tím và miền ánh sáng đỏ .

Nồng độ CO2 ảnh hưởng đến quang hợp như thế nào?

Trong tự nhiên, nồng độ CO2 trung bình là 0,03%. Nồng độ CO2 thấp nhất mà cây quang hợp được là 0,008 – 0,01%. Dưới ngưỡng đó, quang hợp rất yếu hoặc không xảy ra.

Nếu tăng nồng độ CO2 cường độ quang hợp tăng cho tới khi đến trị số bão hòa CO2. Vượt qua trị số bão hòa thì cường độ quang hợp giảm .

Nước ảnh hưởng đến quang hợp như thế nào?

Khi cây thiếu nước đến 40 – 60 %, quang hợp bị giảm mạnh và hoàn toàn có thể ngừng trệ. Khi cây bị thiếu nước, cây chịu hạn hoàn toàn có thể duy trì quang hợp không thay đổi hơn cây trung sinh và cây ưa ẩm .

Cường độ ánh sáng ảnh hưởng đến quang hợp như thế nào?

Nhiệt độ ảnh hưởng đến quang hợp như thế nào?

Nhiệt độ ảnh hưởng đến những phản ứng enzim trong pha sáng và pha tối của quang hợp. Nhiệt độ thấp sẽ làm hoạt tính enzyme giảm, cường độ quang hợp giảm. Ở nhiệt độ cao làm biến tính những enzyme giúp cường độ quang hợp giảm .
Nhiệt độ cực tiểu làm ngừng quang hợp ở những loài cây khác nhau thì khác nhau. Nhiệt độ cực tiểu làm ngừng quang hợp ở thực vật vùng cực, núi cao và ôn đới là – 15 oC, ở thực vật nhiệt đới gió mùa là 4 – 8 oC .
Nhiệt độ cực lớn làm ngừng quang hợp cũng không giống nhau ở những loài cây khác nhau. Đối với những cây ưa nhiệt, quang hợp đã bị hư hại ở nhiệt độ 12 oC. Cây ưa nhiệt ở vùng nhiệt đới gió mùa vẫn quang hợp ở nhiệt độ 50 oC. Thực vật ở sa mạc hoàn toàn có thể quang hợp ở 58 oC .
Trong số lượng giới hạn nhiệt độ sinh học so với từng giống, loài cây, pha sinh trưởng và tăng trưởng, cứ tăng nhiệt độ thêm 10 oC thì cường độ quang hợp tăng lên 2 – 2.5 lần .

Nguyên tố khoáng ảnh hưởng đến quang hợp như thế nào?

Các nguyên tố khoáng sẽ ảnh hưởng tác động đến nhiều mặt của quang hợp :

 • Nguyên tố N, P, S: tham gia cấu thành enzim quang hợp.
 • Nguyên tố Mg, N: tạo diệp lục cho cây.
 • Nguyên tố K: điều tiết độ mở khí khổng cho CO2 khuếch tán vào lá.
 • Nguyên tố Mn, Cl: liên quan đến quang phân li nước.

Ánh sáng có hiệu quả nhất đối với quang hợp là gì?

Ánh sáng có hiệu suất cao nhất so với quang hợp là ánh sáng đỏ và ánh sáng xanh tím. Ánh sáng xanh tím sẽ kích thích sự tổng hợp axit amin và protein. Còn ánh sáng đỏ sẽ thực thi quy trình hình thành cacbohidrat .
Ánh sáng đỏ có bước sóng ( 600 – 700 nm ) lớn hơn ánh sáng xanh ( 420 – 470 nm ). Do đó, mặc dầu cùng 1 cường độ chiếu sáng, số photon của ánh sáng đỏ sẽ lớn hơn, sẽ kích thích được nhiều diệp lục hơn. Vì vậy, hiệu suất cao quang hợp mà ánh sáng đỏ mang lại sẽ lớn hơn ánh sáng màu xanh tím .

Sự phụ thuộc của quang hợp vào nồng độ CO2 có giống nhau ở tất cả các loài cây không?

Sự phụ thuộc vào của quang hợp vào nồng độ CO2 ở tổng thể những loài cây là không giống nhau. Qua nhiều thí nghiệm, người ta đã cho rằng với những nồng độ CO2 như nhau, nhưng cường độ quang hợp lại khác nhau ở những cây khác nhau .

Cường độ ánh sáng ảnh hưởng đến quang hợp như thế nào?

Nước có vai trò gì đối với quang hợp?

 • Nước là nguyên liệu cho quá trình phân li nước trong pha sáng của quang hợp.
 • Nước tham gia vào các phản ứng của pha tối của quá trình quang hợp.
 • Nước điều tiết khí khổng đóng mở giúp cho CO2 khuếch tán vào lá đến lục lạp để pha tối quang hợp có thể xảy ra, ảnh hưởng đến hấp thụ CO2 của lá.
 • Nước ảnh hưởng đến độ nhớt của chất nguyên sinh, do đó ảnh hưởng đến hoạt động của enzim quang hợp và tốc độ vận chuyển sản phẩm quang hợp.
 • Quá trình thoát hơi nước làm giảm nhiệt độ của lá cũng ảnh hưởng đến quang hợp.
 • Nước là môi trường duy trì điều kiện bình thường cho toàn bộ bộ máy quang hợp hoạt động.

Thế là tất cả chúng ta đã phần nào hiểu được cường độ ánh sáng ảnh hưởng đến quang hợp như thế nào rồi. GiaiNgo mong rằng những thông tin trên sẽ giúp ích cho bạn trong quy trình học tập. Hãy theo dõi GiaiNgo để tích lũy thêm nhiều thông tin có ích hơn nhé !