COVID-19: Sự khác nhau giữa Chỉ thị 15 và Chỉ thị 16

Kể từ 15 giờ 00 ngày 24/6, TP Tuy Hòa thực hiện giãn cách xã hội trên toàn thành phố theo Chỉ thị 15; đối với các khu vực đã phong tỏa do có trường hợp F0, áp dụng các biện pháp phòng chống dịch theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Vậy sự khác nhau giữa Chỉ thị 15 và Chỉ thị 16 của Thủ tướng nhà nước về những giải pháp phòng, chống dịch COVID-19 như thế nào ?
Các Chỉ thị 15 ( phát hành ngày 27/3/2020 ), Chỉ thị 16 ( phát hành ngày 31/3/2020 ) và Chỉ thị 19 ( phát hành ngày 24/4/2020 ), đều là chỉ huy của Thủ tướng nhà nước về những giải pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong những thời gian khác nhau .

Trong đó, Chỉ thị 16 thể hiện sự quyết liệt nhất, vì đây là giai đoạn dịch COVID-19 bùng phát mạnh, lan rộng tại nhiều địa phương trong cả nước. Theo đó, sự khác biệt giữa 3 Chỉ thị này được thể hiện ở những nội dung chính dưới đây.

Về tập trung đông người

– Chỉ thị 15 : Dừng những sự kiện tập trung chuyên sâu trên 20 người 1 phòng ; Không tụ tập từ 10 người trở lên ngoài văn phòng, trường học, bệnh viện .
– Chỉ thị 16 : Cách ly toàn xã hội, mọi người dân phải ở nhà, chỉ ra ngoài khi thật sự thiết yếu ; Không tụ tập quá 2 người ngoài văn phòng, trường học, bệnh viện .

Về khoảng cách an toàn tối thiểu

– Chỉ thị 15 : 2 m

– Chỉ thị 16: 2m

Về các cơ sở kinh doanh 

– Chỉ thị 15 : Tạm đình chỉ hoạt động giải trí những cơ sở kinh doanh thương mại dịch vụ, chỉ những cơ sở kinh doanh thương mại những loại sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ thiết yếu được Open .
– Chỉ thị 16 : Vẫn tạm đình chỉ những cơ sở kinh doanh thương mại dịch vụ, chỉ những cơ sở kinh doanh thương mại những loại sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ thiết yếu được Open .

Về hoạt động vận tải

– Chỉ thị 15: Hạn chế di chuyển từ vùng có dịch đến các địa phương khác; Hạn chế vận chuyển hành khách từ Hà Nội, TP Hồ Chí Minh đến nơi khác.

– Chỉ thị 16: Dừng di chuyển từ vùng có dịch đến các địa phương khác;  Cơ bản dừng hoạt động vận chuyển hành khách công cộng. 
 

CT16

Những hướng dẫn cụ thể và sự khác nhau của Chỉ thị 15 và Chỉ thị 16 do Thủ tướng Chính phủ ban hành để phòng, chống dịch COVID-19.

 

THANH HỘI (tổng hợp)