Tư Vấn Quản Trị Doanh Nghiệp, Kế Hoạch Và Phương Án Phát Triển

4.5/5 – (8 bình chọn)

1. Tư vấn quản trị doanh nghiệp?

      Tư vấn quản trị doanh nghiệp là việc nhà tư vấn khảo sát từ thực tế hoạt động kinh doanh, phát hiện những bất cập, thống nhất cùng ban lãnh đạo các cấp từ đó lện phương án xây dựng quy trình làm việc và quản lý doanh nghiệp.

    Từ quy trình quản trị doanh nghiệp được cải tiến doanh nghiệp từng bước ứng dụng tin học hóa (Giả pháp ERP), tiết kiệm thời gian chi phí mang lại hiệu quả cao trong quản lý điều hành doanh nghiệp.

Tư vấn quản trị doanh nghiệp

2. Những điều thường mắc phải trong quản trị doanh nghiệp?

   Doanh nghiệp không xây dựng cơ cấu tổ chức, không phân cấp quản lý dẫn đến công việc quản lý điều hành chạy về giám đốc, quản lý điều hành hoạt động kinh doanh quá tải, không hiệu quả.

    Doanh nghiệp không mô tả chi tiết công việc từng bộ phận nhân sự, không có chỉ số KPI đánh giá hiệu quả công việc, tuyển dụng nhân sự bừa bãi, chi phí tiền lương và chi phí liên quan lãng phí.

    Nhiều những vấn đền khó khăn khác trong quản trị doanh nghiệp như tầm nhìn, sứ mệnh, chiến lược phát triển, quản trị rủi ro, quản trị tài chính, làm doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn.

3. Dịch vụ tư vấn từ quản trị doanh nghiệp từ ACMan:

    ACMan thẩm định phương án kinh doanh của doanh nghiệp, phân tích doanh thu, chi phí đánh giá hiệu quả của phương án kinh doanh và đề ra phương án cải tiến doanh nghiệp.

   ACMan cùng ban giám đốc xem sét và xây mô hình tổ chức quản lý, xác định từng vị trí phòng ban chuyên trách trong doanh nghiệp, đồng thời thống nhất quy trình quản lý, quyền hạn, trách nhiệm.

    ACMan cùng ban giám đốc, các trưởng phòng, trưởng bộ phân xây dựng bảng mô tả chi tiết công việc từng nhân sự của từng bộ phân từ đó đánh giá hiệu quả của từng vị trí nhân sự từ đó xây dựng chỉ số KPI đánh giá hoàn thành công việc của nhân sự là cơ sở tính tiền lương.

     ACMan cùng phòng nhân xây dựng cơ chế chính sách tiền lương đảm bảo được quyền lợi nhân sự, hiệu quả trong việc sử dụng nhân sự trong công ty, kiểm soát tốt tài chính giúp công ty phát triển bền vững.

    Từ sự cải tiến quy trình quản trị doanh nghiệp, chi tiết từng phòng ban xác định điểm trọng yếu và từng bước ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý (Giải pháp ERP – Quản trị doanh nghiệp) giúp doanh nghiệp chuyên nghiệp, phát triển bền vững.

Hãy liên hệ với ACMan để được tư vấn giải pháp tổng thuể (miễn phí)