Giáo án mầm non : GIỚI THIỆU THỦ ĐÔ HÀ NỘI potx – Tài liệu text

Giáo án mầm non : GIỚI THIỆU THỦ ĐÔ HÀ NỘI potx

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (63.54 KB, 2 trang )

GIỚI THIỆU THỦ ĐÔ HÀ NỘI
I. Mục đích yêu cầu:
– Trẻ biết Hà Nội là thủ đô của cả nước.
– Trẻ biết ở thủ đô đã có nhiều di tích lịch sử, có nhiều công trình xây dựng lớn, nhiều
cảnh đẹp.
– Giáo dục trẻ biết yêu quý, tự hào về thủ đô Hà Nội.
II. Chuẩn bị:
– Sưu tầm các bài thơ, bài hát, truyện về thủ đô Hà Nội.
– Sưu tầm các tranh ảnh về thủ đô Hà Nội.
III. Hướng dẫn:
Hoạt động của cô Hoạt động của trẻ
1. Ổn định – Tổ chức:
* Hát “Yêu Hà Nội”.
2. Đàm thoại:
– Lớp mình vừa hát bài “Em yêu Hà Nội”. Các con có
biết Hà Nội được gọi là gì không?
– Đúng rồi, Hà Nội là thủ đô của nước ta, ai biết Hà
Nội có những cảnh đẹp nào kể cho cả lớp cùng nghe?
– Nhìn xem cô có bức tranh gì đây?
– Giừa hồ có cái gì vậy?
– Các con nhìn xem trên bờ hồ có cái gì?
– Đúng rồi, Hồ Hoàn Kiếm, có tháp rùa, bên bờ hồ có
những cây liễu, cây phượng nghiêng bóng xuống mặt
hồ mát rượi.
– Bạn nào đoán được bức tranh tiếp theo này vẽ gì?
– Xung quanh chùa là gì?
– Đố các con biết tại sao người ta gọi là chùa một cột?
– Thế còn bức tranh này các con đã nhìn thấy chưa?
– Quanh lăng Bác các con thấy gì nào?
– Các con có biết lăng Bác Hồ ở đâu?
– Ở Hà Nội có rất nhiều di tích lịch sử, cảnh đẹp.

Ngoài ra còn có các công viên: công viên Lenin, công
viên Thủ Lệ. Nếu các con có dịp ra Hà Nội thì nói ba
mẹ cho các con đi thăm lăng Bác nha.
3. Trò chơi:
a. Trò chơi xếp hình:
– Cách chơi: Cô đã cho các con xem bức tranh về thủ
đô Hà Nội rồi. Bây giờ mỗi tổ hãy lấy hình cô để ở
trên bàn về xếp lại như hình cô để trên bảng. Đội nào
– Lớp hát cùng cô.
– Thủ đô.
– Trẻ tự kể.
– Hồ Hoàn Kiếm.
– Tháp rùa.
– Hàng cây.
– Chùa một cột.
– Hồ.
– Vì toàn bộ ngôi chùa được làm
trên một cái cột, cột trụ to ở giữa.
– Lăng Bác Hồ.
– Có vườn cây, ao cá
– Ở quảng trường Ba Đình.

xếp đúng như cô là đội đó thắng.
– Trong quá trình trẻ thực hiện, cô theo dõi gợi ý giúp
đỡ trẻ.
b. Trò chơi gắn hình trên bảng:
– Cách chơi: Trong rỗ cô có nhiều hình thủ đô Hà Nội
và các hình khác. Các con hãy chọn hình về thủ đô
Hà Nội gắn lên bảng. Đội nào gắn nhiều đúng là đội

đó thắng.
* Kết thúc:
– Nhận xét, tuyên dương.

Ngoài ra còn có các công viên: công viên Lenin, côngviên Thủ Lệ. Nếu các con có dịp ra Hà Nội thì nói bamẹ cho các con đi thăm lăng Bác nha.3. Trò chơi:a. Trò chơi xếp hình:- Cách chơi: Cô đã cho các con xem bức tranh về thủđô Hà Nội rồi. Bây giờ mỗi tổ hãy lấy hình cô để ởtrên bàn về xếp lại như hình cô để trên bảng. Đội nào- Lớp hát cùng cô.- Thủ đô.- Trẻ tự kể.- Hồ Hoàn Kiếm.- Tháp rùa.- Hàng cây.- Chùa một cột.- Hồ.- Vì toàn bộ ngôi chùa được làmtrên một cái cột, cột trụ to ở giữa.- Lăng Bác Hồ.- Có vườn cây, ao cá- Ở quảng trường Ba Đình.xếp đúng như cô là đội đó thắng.- Trong quá trình trẻ thực hiện, cô theo dõi gợi ý giúpđỡ trẻ.b. Trò chơi gắn hình trên bảng:- Cách chơi: Trong rỗ cô có nhiều hình thủ đô Hà Nộivà các hình khác. Các con hãy chọn hình về thủ đôHà Nội gắn lên bảng. Đội nào gắn nhiều đúng là độiđó thắng.* Kết thúc:- Nhận xét, tuyên dương.