Bài giảng điện tử mầm non lớp Lá đề tài Giới thiệu về thủ đô Hà Nội – Tài liệu text

Bài giảng điện tử mầm non lớp Lá đề tài Giới thiệu về thủ đô Hà Nội

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (5.49 MB, 20 trang )

I-MỤC TIÊU BÀI DẠY:
-Trẻ biết Hà Nội là thủ đô của nước Việt Nam.
-Trẻ biết Hà Nội có nhiều di tích lịch sử,danh lam thắng
cảnh đẹp và nhiều công trình xây dựng lớn.
1-Kiến thức:
-Trẻ sử dụng kỹ năng vẽ đã học để vẽ về HN.
3- Giáo dục:
-Giáo dục trẻ tình cảm yêu quý thủ đô,lòng tự hào và ý
thức trân trọng,giữ gìn các di tích lịch sử,danh lam
thắng cảnh và các công trình văn hóa.
2-Kỹ năng:
II-CHUẨN BỊ:
-Tranh,ảnh về Hà Nội.
-Giấy vẽ,bút màu cho trẻ.
– Đàn óc.
-Đĩa nhạc có bài hát về Hà Nội.
II-TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG:
1-Hoạt động 1: Giới thiệu bài
Hướng dẫn của cô Hoạt động của trẻ
-Cho trẻ hát bài: “Yêu Hà Nội”.
-Hỏi trẻ;các con vừa hát bài hát
gì?
-Bài hát “Yêu Hà Nội”
-Ai biết gì về Hà Nội? -HN là nơi con sống.
-HN là thủ đô.
-HN có Hồ Gươm.
-HN là thủ đô của nướcVN. HN
là nơi chúng ta đang sống,Và HN
còn có rất nhiều những cảnh đẹp
đấy các con ạ.Hôm nay,cô cháu

mình cùng tìm hiểu về HN-thủ đô
thân yêu của chúng ta nhé!
2-Hoạt động 2:
TÌM HIỂU VỀ THỦ ĐÔ HÀ NỘI
QUA TRANH,ẢNH.
Tháp Rùa
?
Tháp Rùa
-Tháp Rùa nằm ở
đâu?
-Ai biết gì về hồ
Gươm?
-Hồ Gươm còn có
tên gọi nào khác?
Tại sao?
Cô giới thiệu với trẻ về sự tích Hồ Gươm,cho trẻ thấy
cảnh đẹp của hồ:giữa hồ có Tháp Rùa,bên hồ có Tháp
Bút,có cầu Thê Húc cong cong màu đỏ dẫn vào đền Ngọc
Sơn.
Tháp Bút Cầu Thê Húc
-Nước hồ Gươm có màu rất đặc biệt, các con
có biết đó là màu gì không?
-Nào,chúng mình cùng đọc những câu
thơ nói lên điều đó!
Hà Nội có Hồ Gươm
Nước xanh như pha mực
Bên hồ ngọn Tháp Bút
Viết thơ lên trời cao
-Hồ Gươm là một DLTC của thủ đô.ngoài hồ gươm ra,ai
có thể kể cho cô tên những cảnh đẹp của thủ đô?

Công Viên Thống Nhất
-Hồ Gươm không chỉ là DLTC mà còn là một DTLS, ai
cho cô biết một DTLS nổi tiếng của HN?
Hình 2: Đoán xem đây là đâu?
Văn Miếu
-Ai biết gì về Văn Miếu?
-Văn Miếu là trường
Đại học đầu tiên của
nước ta.Nơi đây có
những con ruà bằng
đá,trên lưng dựng
những tấm bia ghi
tên những người đỗ
đầu trong các kỳ thi.
Văn Miếu
Khuê Văn Các
Hình ảnh biểu trưng của Văn Miếu
-Ngoài Văn Miếu ra,HN còn có những DLTC nào?
Chùa Một Cột Cột cờ Hà Nội
-HN có nhiều DTLS,DLTC đẹp,vậy còn những công trình
xây dựng lớn thì sao?HN có không?
-HN có rất nhiều những công trình xây dựng lớn đấy các
con ạ.Ai đã được viếng Lăng Bác rồi?
-Chúng mình thấy Lăng Bác như thế nào?
Lăng Bác
-Cô có những bức ảnh về HN,các con cho cô biết đó là
ảnh gì nhé!
Chợ Đồng Xuân
Cầu Long Biên
Nhà hát lớn Hà Nội

3-Hoạt động 3: Giáo dục
4-Hoạt động 4: Chơi củng cố
+Trò chơi 1:Xếp đúng tên với hình ảnh.
+Trẻ về chỗ vẽ về Hà Nội.
5-Hoạt động 5: Nhận xét,kết thúc
tiết học.

mình cùng tìm hiểu về HN-thủ đôthân yêu của chúng ta nhé!2-Hoạt động 2:TÌM HIỂU VỀ THỦ ĐÔ HÀ NỘIQUA TRANH,ẢNH.Tháp RùaTháp Rùa-Tháp Rùa nằm ởđâu?-Ai biết gì về hồGươm?-Hồ Gươm còn cótên gọi nào khác?Tại sao?Cô giới thiệu với trẻ về sự tích Hồ Gươm,cho trẻ thấycảnh đẹp của hồ:giữa hồ có Tháp Rùa,bên hồ có ThápBút,có cầu Thê Húc cong cong màu đỏ dẫn vào đền NgọcSơn.Tháp Bút Cầu Thê Húc-Nước hồ Gươm có màu rất đặc biệt, các concó biết đó là màu gì không?-Nào,chúng mình cùng đọc những câuthơ nói lên điều đó!Hà Nội có Hồ GươmNước xanh như pha mựcBên hồ ngọn Tháp BútViết thơ lên trời cao-Hồ Gươm là một DLTC của thủ đô.ngoài hồ gươm ra,aicó thể kể cho cô tên những cảnh đẹp của thủ đô?Công Viên Thống Nhất-Hồ Gươm không chỉ là DLTC mà còn là một DTLS, aicho cô biết một DTLS nổi tiếng của HN?Hình 2: Đoán xem đây là đâu?Văn Miếu-Ai biết gì về Văn Miếu?-Văn Miếu là trườngĐại học đầu tiên củanước ta.Nơi đây cónhững con ruà bằngđá,trên lưng dựngnhững tấm bia ghitên những người đỗđầu trong các kỳ thi.Văn MiếuKhuê Văn CácHình ảnh biểu trưng của Văn Miếu-Ngoài Văn Miếu ra,HN còn có những DLTC nào?Chùa Một Cột Cột cờ Hà Nội-HN có nhiều DTLS,DLTC đẹp,vậy còn những công trìnhxây dựng lớn thì sao?HN có không?-HN có rất nhiều những công trình xây dựng lớn đấy cáccon ạ.Ai đã được viếng Lăng Bác rồi?-Chúng mình thấy Lăng Bác như thế nào?Lăng Bác-Cô có những bức ảnh về HN,các con cho cô biết đó làảnh gì nhé!Chợ Đồng XuânCầu Long BiênNhà hát lớn Hà Nội3-Hoạt động 3: Giáo dục4-Hoạt động 4: Chơi củng cố+Trò chơi 1:Xếp đúng tên với hình ảnh.+Trẻ về chỗ vẽ về Hà Nội.5-Hoạt động 5: Nhận xét,kết thúctiết học.