Trùng biến hình sống ở đâu và di chuyển, bắt mồi, tiêu hóa mồi như thế nào

Hay nhất

Trùng biến hình sống ớ mặt bùn trong các hồ tù hay hồ nước lặng, dôi khi chung nổi lẫn vào lớp váng trôn mật các ao hồ.

Trùng biên hình lã cơ thể đơn bào, di chuyển bằng chân giả do sự chuyển động của chất nguyên sinh tạo thành.

Trùng biến hình bắt mồi (tảo, vi khuân, vụn hữu cơ,…) bằng cách tạo ra chân giả bao vây mồi, rồi hình thành không bào tiêu hóa để tiêu hóa mồi.

Soạn sinh học 7 bài 63 : Ôn tập Soạn sinh học 7 bài 60 : Động vật quý và hiếm Soạn sinh học 7 bài 59 : Biện pháp đấu tranh sinh học Soạn sinh học 7 bài 58 : Đa dạng sinh học ( tiếp theo ) Soạn sinh học 7 bài 57 : Đa dạng sinh học Soạn sinh học 7 bài 56 : Cây phát sinh giới Động vật Soạn sinh học 7 bài 55 : Tiến hóa về sinh sản Soạn sinh học 7 bài 54 : Tiến hóa về tổ chức triển khai khung hình Soạn sinh học 7 bài 53 : Môi trường và sự hoạt động, di chuyển Soạn sinh học 7 bài 49 : Đa dạng của lớp Thú ( tiếp ). Bộ Dơi và bộ Cá voi Soạn sinh học 7 bài 48 : Đa dạng của lớp Thú. Bộ Thú huyệt, bộ Thú túi Soạn sinh học 7 bài 47 : Cấu tạo trong của thỏ Soạn sinh học 7 bài 46 : Thỏ Soạn sinh học 7 bài 44 : Đa dạng và đặc thù chung của lớp Chim Soạn sinh học 7 bài 43 : Cấu tạo trong của chim bồ câu Soạn sinh học 7 bài 41 : Chim bồ câu Soạn sinh học 7 bài 40 : Đa dạng và đặc thù chung của lớp Bò sát Soạn sinh học 7 bài 39 : Cấu tạo trong của thằn lằn Soạn sinh học 7 bài 38 : Thằn lằn bóng đuôi dài Soạn sinh học 7 bài 37 : Đa dạng và đặc thù chung của lớp Lưỡng cư Soạn sinh học 7 bài 35 : Ếch đồng Soạn sinh học 7 bài 34 : Đa dạng và đặc thù chung của những lớp Cá Soạn sinh học 7 bài 33 : Cấu tạo trong của con cá chép Soạn sinh học 7 bài 31 : Cá chép Soạn sinh học 7 bài 30 : Ôn tập phần I : Động vật không xương sống Soạn sinh học 7 bài 29 : Đặc điểm chung và vai trò của ngành Chân khớp Soạn sinh học 7 bài 27 : Đa dạng và đặc thù chung của lớp Sâu bọ

Soạn sinh học 7 bài 26 : Châu chấu

  • lý thuyết
  • trắc nghiệm
  • hỏi đáp
  • bài tập sgk

Câu 1: Trùng biến hình sống ở đâu và di chuyển, bắt mồi, tiêu hóa mồi như thế nào?

  • lý thuyết
  • trắc nghiệm
  • hỏi đáp
  • bài tập sgk

Trùng Biến Hình sống ở đâu và di chuyển, bắt mồi, tiêu hóa mồi như thế nào ? Trùng biến hình sống ở mặt bùn trong những hồ tù hay hồ nước lặng, nhiều lúc chúng nổi lẫn vào lớp váng trên những mặt ao hồ .
Trùng biến hình là khung hình đơn bào, di chuyển bằng chân giả do sự hoạt động của chất nguyên sinh tạo thành .
Trùng biến hình bắt mồi ( tảo, vi trùng, vụn hữu cơ, … ). Trùng bắt và tiêu hóa mồi như sau :
– Khi 1 chân giả chạm vào mồi, chân giả thứ 2 sẽ ngay lập tức hình thành vây lấy mồi .
– 2 chân giả bao lấy mồi, nuốt mồi vào sau trong chất nguyên sinh .
– Hình thành không bào tiêu hóa bao lấy mồi và tiêu hóa mồi nhờ dịch tiêu hóa.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Trùng giày di chuyển, lấy thức ăn, tiêu hoá và thải bã như thế nào ? Xem đáp án » 04/03/2020 32,137

Quan sát hình 5.1 và 5.3, luận bàn và vấn đáp những câu hỏi sau :
– Nhân trùng giày có gì độc lạ với trùng biến hình ( về số lượng và hình dạng ) ?
– Không bào co bóp của trùng giày và trùng biến hình khác nhau như thế nào ? ( Về cấu trúc, số lượng, vị trí ) ?
– Tiêu hóa ở trùng giày khác trùng biến hình như thế nào ( Về cách lấy thức ăn. Quá trình tiêu hóa và thải bã, … ) ? Xem đáp án » 04/03/2020 11,258

Cơ thể trùng giày có cấu trúc phức tạp hơn trùng biến hình như thế nào ? Xem đáp án » 04/03/2020 4,682

Hình 5.2 vẽ lại 4 quá trình trùng biến hình bắt mồi và tiêu hóa mồi. Quá trình đó được trình diễn bằng 4 câu ngắn, sắp xếp theo trình tự chưa phải chăng dưới đây :

Lập tức hình thành chân giả thứ 2 vây lấy mồi  
Khi 1 chân giả tiếp cận mồi  
Hai chân giả lê dài, nuốt mồi vào sâu trong chất nguyên sinh  
Không bào tiêu hóa tạo thành bao lấy mồi, tiêu hóa mồi nhờ dịch tiêu hóa  

   Hãy quan sát hình 5.2, ghi số thứ tự vào các ô trống theo thứ tự đúng với hoạt động bắt mồi của trùng biến hình.

Xem đáp án » 04/03/2020 1,433