Top 8 thể lệ đăng tạp chí nghiên cứu kinh tế mới nhất năm 2023

Dưới đây là các thông tin và kiến thức về chủ đề thể lệ đăng tạp chí nghiên cứu kinh tế hay nhất do chính tay đội ngũ laodongdongnai chúng tôi biên soạn và tổng hợp:

1. Hướng dẫn tác giả | TẠP CHÍ KINH TẾ VÀ KINH DOANH

Tác giả: kinhtevadubao.vn

Ngày đăng: 02/27/2022 04:44 AM

Đánh giá: 4 ⭐ ( 97564 đánh giá)

Tóm tắt:

Khớp với kết quả tìm kiếm: Nội dung cần thể hiện đầy đủ các mặt: (1) Tầm quan trọng và mục đích của nghiên cứu; (2) Phương pháp nghiên cứu sử dụng; và (3) Những kết quả chính của nghiên ……. read more

Hướng dẫn tác giả | TẠP CHÍ KINH TẾ VÀ KINH DOANH

2. Quy định chung về gửi bài – Trang 1 – Tạp chí Kinh tế & Phát triển

Tác giả: lapphap.vn

Ngày đăng: 03/30/2022 09:01 AM

Đánh giá: 5 ⭐ ( 81830 đánh giá)

Tóm tắt: Tạp chí Kinh tế & Phát triển

Khớp với kết quả tìm kiếm: 1. Bài viết gửi đăng Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp là các bài viết có nội dung mới, thể hiện kết quả nghiên cứu lý luận, thực tiễn ……. read more

Quy định chung về gửi bài - Trang 1 - Tạp chí Kinh tế & Phát triển

3. Viện nghiên cứu trung quốc -> THỂ LỆ GỬI BÀI ĐĂNG TRÊN TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU TRUNG QUỐC

Tác giả: jebvn.ueb.edu.vn

Ngày đăng: 05/27/2020 09:45 PM

Đánh giá: 3 ⭐ ( 50948 đánh giá)

Tóm tắt:

Khớp với kết quả tìm kiếm: (ii) Các đồng tác giả: Cùng tham gia thực hiện công trình nghiên cứu, chỉnh sửa, góp ý để hoàn thiện chất lượng của bài báo. Tuân thủ các quy định về thể lệ ……. read more

Viện nghiên cứu trung quốc -> THỂ LỆ GỬI BÀI ĐĂNG TRÊN TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU TRUNG QUỐC”no-referrer” src=”http://vnics.org.vn:80//uploads/News_9_2020/70%20nam%20tien%20trinh.jpg”></p></p></div><h2 id=4. Thể lệ viết và gửi bài công bố các kết quả nghiên cứu khoa học trên Tạp chí Công Thương năm 2021

Tác giả: media.angiang.gov.vn

Ngày đăng: 11/25/2020 07:38 PM

Đánh giá: 3 ⭐ ( 16450 đánh giá)

Tóm tắt: Thể lệ viết và gửi bài công bố các kết quả nghiên cứu khoa học trên Tạp chí Công Thương năm 2021

Khớp với kết quả tìm kiếm: Tôn chỉ và mục đích hoạt động của Tạp chí. – Công bố những kết quả nghiên cứu trong lĩnh vực chính sách và quản lý KH&CN trong nước và quốc tế;….. read more

Thể lệ viết và gửi bài công bố các kết quả nghiên cứu khoa học trên Tạp chí Công Thương năm 2021

5. Giới thiệu về Tạp chí | Nghiên cứu Con người

Tác giả: dav.edu.vn

Ngày đăng: 12/27/2020 05:55 PM

Đánh giá: 3 ⭐ ( 59647 đánh giá)

Tóm tắt:

Khớp với kết quả tìm kiếm: 1. Bài viết gửi đăng tại Tạp chí Nghiên cứu Quốc tế phải là tài liệu mới, chưa được công bố trên các tài liệu xuất bản dưới bất kỳ ……. read more

Giới thiệu về Tạp chí | Nghiên cứu Con người

6. ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI – TRANG CHỦ

Tác giả: ktpt.neu.edu.vn

Ngày đăng: 10/29/2020 05:37 AM

Đánh giá: 4 ⭐ ( 59433 đánh giá)

Tóm tắt: ĐHQGHN là nơi đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, trình độ cao, bồi dưỡng nhân tài; nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và chuyển giao tri thức đa ngành, đa lĩnh vực; góp phần xây dựng, phát triển và bảo vệ đất nước; làm nòng cột và đầu tàu trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam. Đạt đỉnh cao dựa và tri thức – Excellence through Knowledge.

Khớp với kết quả tìm kiếm: Tác giả phải có trách nhiệm trong việc xin phép sử dụng các dữ liệu từ các cá nhân và tổ chức quản lý/sở hữu dữ liệu. • Đối với các công trình nghiên cứu chưa ……. read more

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI - TRANG CHỦ

7. Nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ vật liệu: Đảm bảo ít nhất 30% nhiệm vụ có bài báo quốc tế đăng trên các tạp chí khoa học?

Tác giả: jabes.ueh.edu.vn

Ngày đăng: 07/11/2022 08:06 PM

Đánh giá: 4 ⭐ ( 15993 đánh giá)

Tóm tắt: Mục tiêu và nội dung của Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia giai đoạn đến năm 2030 “Nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ vật liệu”? Yêu cầu và dự kiến sản phẩm của Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia giai đoạn đến năm 2030 “Nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ vật liệu

Khớp với kết quả tìm kiếm: TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU KINH TẾ VÀ KINH DOANH CHÂU Á. “The International Journal Devoted to the Study and Promotion of Business and Economic Sustainability”….. read more

Nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ vật liệu: Đảm bảo ít nhất 30% nhiệm vụ có bài báo quốc tế đăng trên các tạp chí khoa học?

8. Bài báo – Tạp chí :: Xuất bản – Tạp chí – TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG

Tác giả: vnics.org.vn

Ngày đăng: 07/28/2019 09:49 PM

Đánh giá: 5 ⭐ ( 29989 đánh giá)

Tóm tắt:

Khớp với kết quả tìm kiếm: THỂ LỆ GỬI BÀI ĐĂNG TRÊN TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU TRUNG QUỐC (23/04/2021) … nhận đăng tải các bài nghiên cứu về Trung Quốc trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, ……. read more

Bài báo - Tạp chí :: Xuất bản - Tạp chí - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG