Top 5 thể lệ đăng bài tạp chí nghiên cứu y học mới nhất năm 2023

Dưới đây là các thông tin và kiến thức về chủ đề thể lệ đăng bài tạp chí nghiên cứu y học hay nhất do chính tay đội ngũ laodongdongnai chúng tôi biên soạn và tổng hợp:

1. Các bài gửi | Tạp chí Y học Dự phòng

Tác giả: tapchinghiencuuyhoc.vn

Ngày đăng: 04/25/2021 09:59 PM

Đánh giá: 3 ⭐ ( 42912 đánh giá)

Tóm tắt:

Khớp với kết quả tìm kiếm: Tạp chí đăng tải các công trình nghiên cứu, các bài tổng quan trong lĩnh vực Y học cơ sở, Y học lâm sàng, Y học dự phòng, Y tế công cộng và ……. read more

Các bài gửi | Tạp chí Y học Dự phòng

2. Các bài gửi | Tạp chí Điện quang & Y học hạt nhân Việt Nam

Tác giả: tonghoiyhoc.vn

Ngày đăng: 09/03/2019 09:12 AM

Đánh giá: 3 ⭐ ( 11309 đánh giá)

Tóm tắt:

Khớp với kết quả tìm kiếm: Một số Quy định về bài gửi đăng Tạp chí Y học Việt Nam ; MASEAN: STRONGER TOGETHER AGAINST COVID-19 (5099 Lượt xem) ; Thông báo kết quả mời thầu số 596A/TB-THYH ( ……. read more

Các bài gửi | Tạp chí Điện quang & Y học hạt nhân Việt Nam

3. Thể lệ gửi bài cho Tạp chí Khoa học Xã hội và Nhân văn

Tác giả: uphcm.edu.vn

Ngày đăng: 05/29/2022 06:08 PM

Đánh giá: 4 ⭐ ( 36129 đánh giá)

Tóm tắt: Thể lệ gửi bài cho Tạp chí Khoa học Xã hội và Nhân văn – Detail – Giới thiệu -…

Khớp với kết quả tìm kiếm: Bài Nghiên cứu gốc: Các tác giả giới thiệu các công trình nghiên cứu y học có giá trị và đã được báo cáo tại các hội nghị khoa học trong hoặc ngoài nước, hoặc ……. read more

Thể lệ gửi bài cho Tạp chí Khoa học Xã hội và Nhân văn

4. Thể lệ gửi bài

Tác giả: yhth.vn

Ngày đăng: 06/16/2022 09:17 AM

Đánh giá: 4 ⭐ ( 29620 đánh giá)

Tóm tắt:

Khớp với kết quả tìm kiếm: Tạp chí Y học thực hành có chức năng tổ chức phổ biến khoa học kỹ thuật về Y học, đăng tải và công bố các công trình nghiên cứu khoa học của cán bộ ngành Y ……. read more

Thể lệ gửi bài

5. Thể lệ viết và gởi bài

Tác giả: bvdaihoc.com.vn

Ngày đăng: 12/03/2020 04:55 PM

Đánh giá: 5 ⭐ ( 60762 đánh giá)

Tóm tắt:

Khớp với kết quả tìm kiếm: Hồ Chí Minh có nhiệm vụ thông tin y học và sức khỏe cộng đồng cho các đối tượng trong ngành Y, gồm các thể loại tổng quan, nghiên cứu y học, thông tin y học, ……. read more

Thể lệ viết và gởi bài