Theo thầy/ cô hồ sơ học tập nên được quản lý như thế nào?

Đáp án tự luận Mô đun 3 môn Tin học THCS

Câu 1: Trình bày quan điểm của thầy/cô về thuật ngữ “kiểm tra và đánh giá”?

Nội dung chính

 • Đáp án tự luận Mô đun 3 môn Tin học THCS
 • Đáp án tham khảo Mô đun 3 môn Lịch sử
 • Video liên quan

Quan điểm của tôi về thuật ngữ “ kiểm tra và nhìn nhận ” là : Dựa vào cứ vào chuẩn kiến thức và kỹ năng, kĩ năng ( theo khuynh hướng tiếp cận năng lượng ) từng môn học, hoạt động giải trí giáo dục từng môn, từng lớp ; nhu yếu cơ bản cần đạt về kiến thức và kỹ năng, kĩ năng, thái độ ( theo khuynh hướng tiếp cận năng lượng ) của HS của cấp học .

Phối hợp giữa nhìn nhận liên tục và nhìn nhận định kì, giữa nhìn nhận của GV và tự nhìn nhận của HS, giữa nhìn nhận của nhà trường và nhìn nhận của mái ấm gia đình, hội đồng .Kết hợp giữa hình thức nhìn nhận bằng trắc nghiệm khách quan và tự luận nhằm mục đích phát huy những ưu điểm của mỗi hình thức nhìn nhận này .Có công cụ nhìn nhận thích hợp nhằm mục đích nhìn nhận tổng lực, công minh, trung thực, có năng lực phân loại, giúp GV và HS kiểm soát và điều chỉnh kịp thời việc dạy và học .Cả 2 cách nhìn nhận đều theo khuynh hướng tăng trưởng phẩm chất, năng lượng HS chú trọng đến nhìn nhận quy trình để phát hiện kịp thời sự văn minh của HS và vì sự văn minh của HS, từ đó kiểm soát và điều chỉnh và tự kiểm soát và điều chỉnh kịp thời hoạt động giải trí dạy và hoạt động học trong quy trình dạy học .

Nhưng đánh giá hiện đại có phần ưu điểm hơn vì đảm bảo chất lượng và hiệu quả của đánh giá kết quả học tập theo tiếp cận năng lực đòi hỏi phải vận dụng cả 3 triết lí: Đánh giá vì học tập, Đánh giá là học tập, Đánh giá kết quả học tập

Câu 2: Theo thầy/cô năng lực học sinh được thể hiện như thế nào, biểu hiện ra sao?

Năng lực học viên được biểu lộ :

 1. Khả năng tái hiện kiến thức đã học
 2. Giải quyết vấn đề trong tình huống mang tính thực tiễn
 3. Vận dụng những kiến thức, kĩ năng đã được học ở nhà trường, vừa phải dùng những kinh nghiệm của bản thân thu được từ những trải nghiệm bên ngoài nhà trường (gia đình, cộng đồng và xã hội)

Câu 3: Nguyên tắc kiểm tra đánh giá có ý nghĩa như thế nào trong kiểm tra đánh giá năng lực học sinh?

KTĐG theo khuynh hướng tăng trưởng phẩm chất, năng lượng HS trung học cơ sở cần bảo vệ những nguyên tắc sau :

 • Đảm bảo tính toàn diện và linh hoạt
 • Đảm bảo tính phát triển HS
 • Đảm bảo đánh giá trong bối cảnh thực tiễn
 • Đảm bảo phù hợp với đặc thù môn học

Về mặt tăng trưởng năng lượng nhận thức giúp học viên có điều kiện kèm theo triển khai những hoạt động giải trí trí tuệ như ghi nhớ, tái hiện, đúng chuẩn hóa, khái quát hóa, hệ thống hóa kiến thức và kỹ năng, tạo điều kiện kèm theo cho học viên tăng trưởng tư duy phát minh sáng tạo, linh động vận dụng kiến thức và kỹ năng để xử lý những trường hợp thực tiễn .

Câu 4: Tại sao có thể nói quy trình 7 bước kiểm tra, đánh giá năng lực học sinh tạo nên vòng tròn khép kín?

Với 7 bước kiểm tra, nhìn nhận năng lượng tạo nên vòng tròn khép kín vì 7 bước trên hoàn toàn có thể nhìn nhận hiệu quả học tập theo khuynh hướng tiếp cận năng lượng cần chú trọng vào năng lực vận dụng phát minh sáng tạo tri thức trong những trường hợp ứng dụng khác nhau. Hay nói cách khác, nhìn nhận theo năng lượng là nhìn nhận kiến thức và kỹ năng, kĩ năng và thái độ trong những toàn cảnh có ý nghĩa. Đánh giá tác dụng học tập của học viên so với những môn học và hoạt động giải trí giáo dục theo quy trình hay ở mỗi quy trình tiến độ học tập chính là giải pháp đa phần nhằm mục đích xác lập mức độ thực thi tiềm năng dạy học về kỹ năng và kiến thức, kĩ năng, thái độ và năng lượng, đồng thời có vai trò quan trọng trong việc cải tổ hiệu quả học tập của học viên .

Câu 5: Thầy, cô hiểu thế nào là đánh giá thường xuyên?

Đánh giá liên tục hay còn gọi là nhìn nhận quy trình là hoạt động giải trí nhìn nhận diễn ra trong tiến trình triển khai hoạt động giải trí giảng dạy môn học, phân phối thông tin phản hồi cho GV và HS nhằm mục đích tiềm năng cải tổ hoạt động giải trí giảng dạy, học tập. Đánh giá liên tục chỉ những hoạt động giải trí kiểm tra nhìn nhận được triển khai trong quy trình dạy học, có ý nghĩa phân biệt với những hoạt động giải trí kiểm tra nhìn nhận trước khi mở màn quy trình dạy học một môn học nào đó

Câu 6: Thầy, cô hiểu như thế nào là đánh giá định kì?

Đánh giá định kì là nhìn nhận hiệu quả giáo dục của HS sau một quy trình tiến độ học tập, rèn luyện, nhằm mục đích xác lập mức độ triển khai xong trách nhiệm học tập của HS so với nhu yếu cần đạt so với qui định trong chương trình giáo dục phổ thông và sự hình thành, tăng trưởng năng lượng, phẩm chất HS .

Câu 7: Thầy cô hãy cho biết câu hỏi tự luận có những dạng nào? Đặc điểm của mỗi dạng đó?

Câu tự luận biểu lộ ở hai dạng :

Thứ nhất là câu có sự trả lời mở rộng, là loại câu có phạm vi rộng và khái quát. HS tự do biểu đạt tư tưởng và kiến thức.

Thứ hai là câu tự luận trả lời có giới hạn, các câu hỏi được diễn đạt chi tiết, phạm vi câu hỏi được nêu rõ để người trả lời biết được phạm vi và độ dài ước chừng của câu trả lời. Bài kiểm tra với loại câu này thường có nhiều câu hỏi hơn so với bài kiểm tra tự luận có câu hỏi mở rộng.

Câu 7: Phương pháp kiểm tra viết trong môn Tin học có đặc điểm gì?

Hãy nêu ví dụ về một bài tập thực hành và phân tích bài tập thực hành này thành các yêu cầu cụ thể sao cho mỗi yêu cầu tương đương với một câu hỏi trong bài tập tự luận.

Kiểm tra “ viết ” có xu thế triển khai trên máy tính, mạng máy tính hoặc Internet. Trong thiên nhiên và môi trường này, giải pháp kiểm tra “ viết ” dạng trắc nghiệm được ưu tiên sử dụng. Tuy nhiên, nếu việc dạy học được tổ chức triển khai “ Học phối hợp ” ( Blended Learning ) trên những website do GV Tin học tạo ra hoặc trên những mạng lưới hệ thống Quản lí học tập – LMS ( Learning Management System ), thì giải pháp kiểm tra viết dạng tự luận cũng thường được triển khai. Các mạng lưới hệ thống LMS phân phối công cụ Assignment để giao và thu bài bài kiểm tra tự luận .Ví dụ về một bài tập thực hành thực tế và nghiên cứu và phân tích bài tập thực hành thực tế này thành những nhu yếu đơn cử sao cho mỗi nhu yếu tương tự với một câu hỏi trong bài tập tự luận :

 • Viết chương trình tìm UCLN, BCNN của 2 số a và b
 • Em hãy nêu thuật toán (các bước) để tìm UCLN và BCNN của 2 số a và b

Câu 8: Thầy, cô thường sử dụng phương pháp đánh giá bằng quan sát trong dạy học như thế nào?

Quan sát là quy trình yên cầu trong thời hạn quan sát, GV phải chú ý quan tâm đến những hành vi của HS như : phát âm sai từ trong môn tập đọc, sự tương tác ( tranh luận, san sẻ những tâm lý, biểu lộ cảm hứng … ) giữa những em với nhau trong nhóm, chuyện trò riêng trong lớp, bắt nạt những HS khác, mất tập trung chuyên sâu, có vẻ như mặt stress, lo ngại, lúng túng, .. hay hào hứng, giơ tay phát biểu trong giờ học, ngồi im thụ động hoặc không ngồi yên được quá ba phút …Quan sát loại sản phẩm : HS phải tạo ra mẫu sản phẩm đơn cử, là vật chứng của sự vận dụng những kiến thức và kỹ năng đã học .

Câu 9: Thầy, cô thường sử dụng phương pháp đánh giá bằng quan sát trong dạy học như thế nào?

Đánh giá bằng quan sát là giải pháp GV đặt câu hỏi và HS vấn đáp thắc mắc ( hoặc ngược lại ), nhằm mục đích rút ra những Kết luận, những tri thức mới mà HS cần nắm, hoặc nhằm mục đích tổng kết, củng cố, kiểm tra lan rộng ra, đào sâu những tri thức mà HS đã học. Phương pháp đặt câu hỏi phỏng vấn phân phối rất nhiều thông tin chính thức và không chính thức về HS. Việc làm chủ, thành thạo những kĩ thuật đặt câu hỏi đặc biệt quan trọng có ích trong khi dạy học .

Câu 10: Thực tế dạy học thầy, cô đã sử dụng phương pháp đánh giá hồ sơ học tập cho học sinh như thế nào?

Đánh giá qua hồ sơ là sự theo dõi, trao đổi những ghi chép, lưu giữ của chính HS về những gì những em đã nói, đã làm, cũng như ý thức, thái độ của HS với quy trình học tập của mình cũng như với mọi người … Qua đó giúp HS thấy được những tân tiến của mình, và GV thấy được năng lực của từng HS, từ đó GV sẽ có những kiểm soát và điều chỉnh cho tương thích hoạt động giải trí dạy học và giáo dục .

Các loại hồ sơ học tập:

 • Hồ sơ tiến bộ: Bao gồm những bài tập, các sản phẩm HS thực hiện trong quá trình học và thông qua đó, người dạy, HS đánh giá quá trình tiến bộ mà HS đã đạt được.Để thể hiện sự tiến bộ, HS cần có những minh chứng như: Một số phần trong các bài tập, sản phẩm hoạt động nhóm, sản phẩm hoạt động cá nhân (giáo án cá nhân), nhận xét hoặc ghi nhận của thành viên khác trong nhóm.
 • Hồ sơ quá trình: Là hồ sơ tự theo dõi quá trình học tập của HS, học ghi lại những gì mình đã học được hoặc chưa học được về kiến thức, kĩ năng, thái độ của các môn học và xác định cách điều chỉnh như điều chỉnh cách học, cần đầu tư thêm thời gian, cần sự hỗ trợ của giảng viên hay các bạn trong nhóm…
 • Hồ sơ mục tiêu: HS tự xây dựng mục tiêu học tập cho mình trên cơ sở tự đánh giá năng lực bản thân. Khác với hồ sơ tiến bộ, hồ sơ mục tiêu được thực hiện bằng việc nhìn nhận, phân tích, đối chiếu nhiều môn với nhau. Từ đó, HS tự đánh giá về khả năng học tập của mình nói chung, tốt hơn hay kém đi, môn học nào còn hạn chế…, sau đó, xây dựng kế hoạch hướng tới việc nâng cao năng lực học tập của mình.
 • Hồ sơ thành tích: HS tự đánh giá về các thành tích học tập nổi trội của mình trong quá trình học. Thông qua các thành tích học tập, họ tự khám phá những khả năng, tiềm năng của bản thân, như năng khiếu về Ngôn ngữ, Toán học, Vật lí, Âm nhạc… Không chỉ giúp HS tự tin về bản thân, hồ sơ thành tích giúp họ tự định hướng và xác đinh giải pháp phát triển, khai thác tiềm năng của bản thân trong thời gian tiếp theo.

Câu 11: Theo thầy/cô sử dụng phương pháp đánh giá sản phẩm có thể đánh giá được năng lực chung và phẩm chất của học sinh không?

Sử dụng giải pháp nhìn nhận mẫu sản phẩm hoàn toàn có thể nhìn nhận được năng lượng chung và phẩm chất của học viên là :Đánh giá loại sản phẩm số là một đặc trưng quan trọng trong dạy học Tin học .Khi nhìn nhận loại sản phẩm số thường sử dụng 2 bộ công cụ sau đây :

Bộ công đánh giá sản phẩm gồm: Phiếu hướng dẫn tự đánh giá sản phẩm nhóm và Bảng tự đánh giá sản phẩm nhóm.

Bộ công cụ đánh giá hoạt động nhóm gồm: Phiếu hướng dẫn tự đánh giá hoạt động nhóm và Bảng tự đánh giá hoạt động nhóm.

 • Các thành viên trong nhóm trao đổi, thảo luận và tương tác, hỗ trợ nhau trong quá trình tạo sản phẩm chung
 • HS tự đánh giá và đánh giá lẫn nhau
 • HS tự chủ, giao tiếp
 • Giải quyết vấn đề theo nhiều cách khác nhau có sáng tạo

Câu 12: Theo thầy/cô sử dụng phương pháp đánh giá sản phẩm có thể đánh giá được năng lực chung và phẩm chất của học sinh không?

Sử dụng giải pháp nhìn nhận loại sản phẩm hoàn toàn có thể nhìn nhận được năng lượng chung và phẩm chất của học viên vì thành quả của loại sản phẩm hoàn toàn có thể yên cầu sự hợp tác giữa những HS và nhóm HS, hay cá thể trải qua đó mà GV hoàn toàn có thể nhìn nhận được năng lượng vận dụng kiến thức và kỹ năng vào thực tiễn của HS .

Câu 13: Về mục tiêu đánh giá; căn cứ đánh giá; phạm vi đánh giá; đối tượng đánh giá theo chương trình GDPT cũ với chương trình GDPT 2018 có gì khác nhau?

Chương trình giáo dục phổ thông 2018 trình bày về định hướng đánh giá kết quả giáo dục theo một số điểm chính như sau:

Mục tiêu nhìn nhận tác dụng giáo dục là cung ứng thông tin đúng mực, kịp thời, có giá trị về mức độ cung ứng nhu yếu cần đạt của chương trình và sự tân tiến của HS để hướng dẫn hoạt động giải trí học tập, kiểm soát và điều chỉnh những hoạt động giải trí dạy học, quản lí và tăng trưởng chương trình, bảo vệ sự tân tiến của từng HS và nâng cao chất lượng giáo dục .Căn cứ nhìn nhận là những nhu yếu cần đạt về phẩm chất và năng lượng được qui định trong chương trình tổng thể và toàn diện và những chương trình môn học, hoạt động giải trí giáo dục .Phạm vi nhìn nhận gồm có những môn học và hoạt động giải trí giáo dục bắt buộc, môn học và chuyên đề học tập lựa chọn và môn học tự chọn .Đối tượng nhìn nhận là mẫu sản phẩm và quy trình học tập, rèn luyện của HS .Kết quả giáo dục được nhìn nhận bằng những hình thức định tính và định lượng trải qua nhìn nhận tiếp tục, định kì ở cơ sở giáo dục, những kì nhìn nhận trên diện rộng ở cấp vương quốc, cấp địa phương và những kì nhìn nhận quốc tế. Cùng với hiệu quả những môn học và hoạt động giải trí giáo dục bắt buộc, những môn học và chuyên đề học tập lựa chọn, tác dụng những môn học tự chọn được sử dụng cho nhìn nhận tác dụng học tập chung của HS trong từng năm học và trong cả quy trình học tập .Việc nhìn nhận liên tục do GV đảm nhiệm môn học tổ chức triển khai, tích hợp nhìn nhận của GV, của cha mẹ HS, của bản thân HS được nhìn nhận và của những HS khác .Việc nhìn nhận định kì do cơ sở giáo dục tổ chức triển khai để ship hàng công tác làm việc quản lí những hoạt động giải trí dạy học, bảo vệ chất lượng ở cơ sở giáo dục và ship hàng tăng trưởng chương trình .Việc nhìn nhận trên diện rộng ở cấp vương quốc, cấp địa phương do tổ chức triển khai khảo thí cấp vương quốc hoặc cấp tỉnh, thành phố thường trực TW tổ chức triển khai để Giao hàng công tác làm việc quản lí những hoạt động giải trí dạy học, bảo vệ chất lượng nhìn nhận tác dụng giáo dục ở cơ sở giáo dục, Giao hàng tăng trưởng chương trình và nâng cao chất lượng giáo dục .Phương thức nhìn nhận bảo vệ độ đáng tin cậy, khách quan, tương thích với từng lứa tuổi, từng cấp học, không gây áp lực đè nén lên HS, hạn chế tốn kém cho ngân sách nhà nước, mái ấm gia đình HS và xã hội .

Câu 14: Hãy tóm lược lại “Định hướng đánh giá kết quả giáo dục trong dạy học môn Tin học theo Chương trình GDPT 2018” theo cách hiểu của thầy, cô?

Chương trình môn Tin học ( 2018 ) đã nêu một số ít xu thế chung về nhìn nhận hiệu quả giáo dục trong môn Tin học như sau :

 • Đánh giá thường xuyên (ĐGTX) hay đánh giá định kì (ĐGĐK) đều bám sát năm thành phần của năng lực tin học và các mạch nội dung DL, ICT, CS, đồng thời cũng dựa vào các biểu hiện năm phẩm chất chủ yếu và ba năng lực chung được xác định trong chương trình tổng thể.
 • Với các chủ đề có trọng tâm là ICT, cần coi trọng đánh giá khả năng vận dụng kiến thức kĩ năng làm ra sản phẩm. Với các chủ đề có trọng tâm là CS, chú trọng đánh giá năng lực sáng tạo và tư duy có tính hệ thống. Với mạch nội dung DL, phải phối hợp đánh giá cách HS xử lí tình huống cụ thể với đánh giá thông qua quan sát thái độ, tình cảm, hành vi ứng xử của HS trong môi trường số. GV cần lập hồ sơ học tập dưới dạng cơ sở dữ liệu đơn giản để lưu trữ, cập nhật kết quả ĐGTX đối với mỗi HS trong cả quá trình học tập của năm học, cấp học.
 • Kết luận đánh giá của GV về năng lực tin học của mỗi HS dựa trên sự tổng hợp các kết quả ĐGTX và kết quả ĐGĐK.

Việc nhìn nhận cần chú ý quan tâm những điểm sau :

 • Đánh giá năng lực tin học trên diện rộng phải căn cứ YCCĐ đối với các chủ đề bắt buộc; tránh xây dựng công cụ đánh giá dựa vào nội dung của chủ đề lựa chọn cụ thể.
 • Cần tạo cơ hội cho HS đánh giá chất lượng sản phẩm bằng cách khuyến khích HS giới thiệu rộng rãi sản phẩm số của mình cho bạn bè, thầy cô và người thân để nhận được nhiều nhận xét góp ý.
 • Để đánh giá chính xác và khách quan hơn, GV thu thập thêm thông tin bằng cách tổ chức các buổi giới thiệu sản phẩm số do HS làm ra, khích lệ HS tự do trao đổi thảo luận với nhau hoặc với GV.

Câu 15: Theo thầy/cô với mỗi chủ đề/bài học có cần phải xác định được cả 5 thành phần năng lực Tin học hay không? Tại sao?

Với mỗi chủ đề/bài học cần xác định được cả 5 năng lực Tin học Vì Có thể tóm tắc 5 cấu thành năng lực trên như sau: (1) năng lực sử dụng, khai thác, quản lý; (2) năng lực nhận biết, ứng xử có văn hóa và an toàn; (3) năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề; (4) năng lực tự học; (5) năng lực chia sẻ, hợp tác trong cộng đồng nhà trường và xã hội.

Câu 16: Thầy, cô hiểu như thế nào về câu hỏi “tổng hợp” và câu hỏi “đánh giá”?

Câu hỏi ” tổng hợp ” nhằm mục đích kiểm tra năng lực của HS hoàn toàn có thể đưa ra Dự kiến, cách xử lý yếu tố, những câu vấn đáp hoặc yêu cầu có tính phát minh sáng tạo .>> Tác dụng so với HS : Kích thích sự phát minh sáng tạo của HS, hướng những em tìm ra tác nhân mớiCâu hỏi ” nhìn nhận ” nhằm mục đích kiểm tra năng lực góp phần quan điểm, sự phán đoán của HS trong việc nhận định và đánh giá, nhìn nhận những ý tưởng sáng tạo, sự kiện, hiện tượng kỳ lạ, … dựa trên những tiêu chuẩn đã đưa ra .>> Tác dụng so với HS : Thúc đẩy sự tìm tòi tri thức, sự xác lập giá trị của HS .

Câu 17: Thầy, cô hãy đặt 3 câu hỏi cho mục tiêu khai thác kiến thức trong dạy học môn Tin học?

Câu 1 : Em hiểu như thế nào về thuật toán trong tin họcCâu 2 : Cho biết ưu và khuyết điểm của 3 kiểu kết nội ( thẳng, sao, vòng )Câu 3 : Ngoài trình duyệt Web IE, Google Chrome, CocCoc em hãy kể tên 3 trình duyệt Web khác ?

Câu 18: Thầy, cô hãy đặt 2 câu hỏi nhằm thu hút sự chú ý của HS ở đầu giờ học một bài học mà các thầy cô lựa chọn?

Câu 1 : Làm cách nào để tạo ra video clip lôi cuốn người xem ?Câu 2 : Làm cách nào để viết game giúp những bé học viên tiểu học, học những phép toán cơ bản ?

Câu 19: Thầy, cô hãy trình bày hiểu biết của mình về việc xây dựng bài tập tình huống?

Cần liên hệ với kinh nghiệm tay nghề hiện tại cũng như đời sống, nghề nghiệp trong tương lai của HS

 • Có thể diễn giải theo cách nhìn của HS và để mở nhiều hướng giải quyết
 • Chứa đựng mâu thuẫn và vấn đề có thể liên quan đến nhiều phương diện
 • Cần vừa sức và có thể giải quyết trong những điều kiện cụ thể
 • Cần có thể có nhiều cách giải quyết khác nhau
 • Có tính giáo dục, có tính khái quát hóa, có tính thời sự
 • Cần có những tình tiết, bao hàm các trích dẫn.

Câu 20: Thầy, cô hãy trình bày hiểu biết của mình về việc xây dựng bài tập tình huống?

Bài tập trường hợp không có sẵn mà GV cần thiết kế xây dựng ( trường hợp giả định ) hoặc lựa chọn trong thực tiễn ( trường hợp thực ). Cả hai trường hợp này, GV phải tuân thủ 1 số ít nhu yếu sau :

 • Cần liên hệ với kinh nghiệm hiện tại cũng như cuộc sống, nghề nghiệp trong tương lai của HS
 • Có thể diễn giải theo cách nhìn của HS và để mở nhiều hướng giải quyết
 • Chứa đựng mâu thuẫn và vấn đề có thể liên quan đến nhiều phương diện
 • Cần vừa sức và có thể giải quyết trong những điều kiện cụ thể
 • Cần có thể có nhiều cách giải quyết khác nhau
 • Có tính giáo dục, có tính khái quát hóa, có tính thời sự
 • Cần có những tình tiết, bao hàm các trích dẫn.

Thầy, cô hãy nêu 03 ví dụ tương ứng với những loại bài tập sau

 • Bài tập ra quyết định
 • Bài tập phát hiện vấn đề
 • Bài tập tìm cách giải quyết vấn đề
 • Bài tập ra quyết định

Với 2 thuật toán tìm UCLN bằng chiêu thức hiệu và chia lấy dư, em hãy chọn một thuật toán để viết chương trình .

 • Bài tập phát hiện vấn đề

Số nguyên tố là số chia hết cho 1 và chính nó ( 2,3,5,7,11 … ) Em hãy tìm ra quy luật số ( tín hiệu nhận ra ) để rút ngắn thời hạn tìm số nguyên tố

 • Bài tập tìm cách giải quyết vấn đề

Với thuật toán tính tổng những số từ 1 đến n. Em hãy nâng cấp cải tiến để viết chương trình tính tổng từ n đến m

Câu 21: Thầy, cô hãy trình bày hiểu biết của mình về việc xây dựng bài tập tình huống?

Bài tập trường hợp không có sẵn mà GV cần thiết kế xây dựng ( trường hợp giả định ) hoặc lựa chọn trong thực tiễn ( trường hợp thực ). Cả hai trường hợp này, GV phải tuân thủ một số ít nhu yếu sau :

 • Cần liên hệ với kinh nghiệm hiện tại cũng như cuộc sống, nghề nghiệp trong tương lai của HS
 • Có thể diễn giải theo cách nhìn của HS và để mở nhiều hướng giải quyết
 • Chứa đựng mâu thuẫn và vấn đề có thể liên quan đến nhiều phương diện
 • Cần vừa sức và có thể giải quyết trong những điều kiện cụ thể
 • Cần có thể có nhiều cách giải quyết khác nhau
 • Có tính giáo dục, có tính khái quát hóa, có tính thời sự
 • Cần có những tình tiết, bao hàm các trích dẫn.

Bài tập ra quyết định:

Nếu bạn thấy trong tuần có một chỉ số quan trọng sụt giảm mạnh, bạn sẽ hành vi như thế nào ?

Bài tập phát hiện vấn đề

Khi tất cả chúng ta tiếp xúc với người bị nhiễm Covid, bạn phải làm gì ?

Bài tập tìm cách giải quyết vấn đề:

Tại sao bạn lại không hề dậy sớm để đi làm vào mỗi buổi sáng ?

Câu 22: Xây dựng đề kiểm tra trong dạy học môn Tin học

Qui trình kiến thiết xây dựng những đề kiểm tra dùng trong kiểm tra nhìn nhận một môn học đạt được mức độ tiêu chuẩn hóa nói chung cũng khá phức tạp. Qui trình thường gồm có những bước sau đây :

Bước 1: Xác định các mục tiêu đánh giá

Bước 2: Thiết lập ma trận đề kiểm tra (ma trận đặc tả và ma trận câu hỏi)

Bước 3: Biên soạn các dạng câu hỏi theo ma trận đề

Bước 4: Xây dựng đề kiểm tra và hướng dẫn chấm

Bước 5: Thử nghiệm phân tích kết quả, điều chỉnh và hoàn thiện đề

Câu 23:

Sử dụng những loại sản phẩm học tập để giúp GV nhìn nhận sự văn minh của HS, nhìn nhận năng lượng vận dụng, năng lượng hành vi thực tiễn, kích thích động cơ, hứng thú học tập cho HS, phát huy tính tích tự lực, ý thức nghĩa vụ và trách nhiệm, phát minh sáng tạo, tăng trưởng năng lượng xử lý yếu tố phức tạp, tăng trưởng năng lượng cộng tác thao tác, rèn luyện tính bền chắc, kiên trì, tăng trưởng năng lượng nhìn nhận cho HS

Câu 24: Hãy trình bày cách sử dụng sản phẩm học tập trong kiểm tra đánh giá?

Sử dụng những mẫu sản phẩm học tập để nhìn nhận sau khi HS kết thúc một quy trình triển khai những hoạt động giải trí học tập ở trên lớp, trong phòng thí nghiệm hay trong thực tiễn. GV sử dụng mẫu sản phẩm học tập để nhìn nhận sự tân tiến của HS và năng lực vận dụng kỹ năng và kiến thức, kĩ năng, thái độ vào trong những hoạt động giải trí thực hành thực tế, thực tiễn .Để việc nhìn nhận mẫu sản phẩm được thống nhất về tiêu chuẩn và những mức độ nhìn nhận, GV hoàn toàn có thể phong cách thiết kế thang đo. Thang đo mẫu sản phẩm là một loạt mẫu mẫu sản phẩm có mức độ chất lượng từ thấp đến cao. Khi nhìn nhận, GV so sánh loại sản phẩm của HS với những mẫu sản phẩm mẫu chỉ mức độ trên thang đo để tính điểm .GV hoàn toàn có thể phong cách thiết kế Rubric định lượng và Rubric định tính để nhìn nhận loại sản phẩm học tập của HS .

Câu 25: Thầy cô hãy cho biết quan điểm của mình về mục đích sử dụng hồ sơ học tập?

Hồ sơ học tập hoàn toàn có thể được sử dụng với nhiều mục tiêu khác nhau, nhưng hai mục tiêu chính của hồ sơ học tập là :

 • Trưng bày/giới thiệu thành tích của HS: Với mục đích này, hồ sơ học tập chứa đựng các bài làm, sản phẩm tốt nhất, mang tính điển hình của HS trong quá trình học tập môn học. Nó được dùng cho việc khen ngợi, biểu dương thành tích mà HS đạt được. Nó cũng có thể dùng trong đánh giá tổng kết hoặc trưng bày, giới thiệu cho người khác xem.
 • Chứng minh sự tiến bộ của HS về một chủ đề/lĩnh vực nào đó theo thời gian. Loại hồ sơ học tập này thu thập các mẫu bài làm liên tục của HS trong một giai đoạn học tập nhất định để chẩn đoán khó khăn trong học tập, hướng dẫn cách học tập mới, qua đó cải thiện việc học tập của các em. Đó là những bài làm, sản phẩm cho phép GV, bản thân HS và các lực lượng khác có liên quan nhìn thấy sự tiến bộ và sự cải thiện việc học tập theo thời gian ở HS.

Câu 26: Theo thầy, cô hồ sơ học tập nên quản lý thế nào?

Hồ sơ phải được phân loại và sắp xếp khoa học :

 • Xếp loại theo tính chất của sản phẩm theo các dạng thể hiện khác nhau: các bài làm, bài viết, ghi chép được xếp riêng, các băng đĩa ghi hình, ghi âm được xếp riêng rẽ.
 • Xếp theo thời gian: các sản phẩm trên lại được sắp xếp theo trình tự thời gian để dễ dàng theo dõi sự tiến bộ của HS theo từng thời kì. Khi lựa chọn sản phẩm đưa vào hồ sơ cần có mô tả sơ lược về ngày làm bài, ngày nộp bài và ngày đánh giá. Đặc biệt nếu là hồ sơ nhằm đánh giá sự tiến bộ của HS mà không ghi ngày tháng cho các sản phẩm thì rất khó để thực hiện đánh giá. Tốt nhất nên có mục lục ở đầu mỗi hồ sơ để dễ theo dõi.

Câu 27: Thầy, cô hãy trình bày hiểu biết của mình về bảng kiểm?

Bảng kiểm là một list ghi lại những tiêu chuẩn ( về những hành vi, những đặc thù … mong đợi ) có được bộc lộ hoặc được thực thi hay không .

Câu 28: Bảng kiểm trong dạy học theo chương trình GDPT cũ với chương trình GDPT 2018 có gì khác?

Sự khác nhau giữa Bảng kiểm trong dạy học theo chương trình GDPT cũ với chương trình GDPT 2018 là :Trong chương trình GDPT 2018 thì Bảng kiểm được sử dụng trong quy trình GV quan sát những thao tác thực thi, những hoạt động giải trí trong quy trình học viên triển khai những trách nhiệm đơn cử như : thao tác nhóm, thuyết trình, đóng vai, thực hành thực tế …Bảng kiểm còn dùng trong nhìn nhận mẫu sản phẩm do HS làm ra theo nhu yếu, trách nhiệm của GV và những nhóm nhìn nhận lẫn nhau

Câu 29: Thầy cô hãy nêu ví dụ về một bảng kiểm kết hợp tự đánh giá hoạt động nhóm.

BÀI TẬP 2 – HK2 KHỐI 9 THỰC HÀNH POWERPOINT

CHỦ ĐỀ: CHỮ HIẾU TRONG GIỚI TRẺ NGÀY NAY

BẢNG KIỂM THỰC HÀNH SỬ DỤNG CÁC HIỆU ỨNG

sttNội dungXác nhậnĐiểm
1Nhóm hiệu ứng chuyển trang
Onclick
After
Âm thanh
2Nhóm hiệu ứng cho đối tượng
Antrance
Emphasis
Exit
Motion Path
3Cài đặt thêm tùy chọn
After Previous
With Previous
Delay

Câu 30: Thầy, cô hãy trình bày hiểu biết của mình về thang đánh giá?

Thang nhìn nhận là công cụ thống kê giám sát mức độ mà HS đạt được ở mỗi đặc thù, hành vi về góc nhìn / nghành nghề dịch vụ đơn cử nào đó .Có 3 hình thức bộc lộ cơ bản của thang nhìn nhận là thang dạng số, thang dạng đồ thị và thang dạng miêu tả .

Câu 31: Theo thầy, cô thang đánh giá nên chia thành thang có 3 mức hay 5 mức? Vì sao?

Thang nhìn nhận nên chia thành thang có 3 mức vì chúng biểu lộ sự phối hợp 3 dạng thang nhìn nhận là thang dạng số, thang dạng đồ thị và thang dạng miêu tả .

Câu 32: Thầy/cô cho ý kiến về việc sử dụng rubric cho học sinh đánh giá đồng đẳng về mặt định tính được hiệu quả?

Việc sử dụng rubric cho học viên nhìn nhận đồng đẳng về mặt định tính được hiệu suất cao vì Rubric được sử dụng thoáng đãng để nhìn nhận những mẫu sản phẩm của học viên về :

 • Quá trình hoạt động, đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá cả thái độ và hành vi về những phẩm chất cụ thể.
 • Rubric được sử dụng để đánh giá cả định đính và định lượng

HS cùng tham gia thiết kế xây dựng tiêu chuẩn nhìn nhận những bài tập / trách nhiệm để họ tập làm quen và biết cách sử dụng những tiêu chuẩn trong nhìn nhận. Thiết kế phiếu nhìn nhận theo tiêu chuẩn

Câu 33: Để đánh giá một rubric tốt thầy, cô sẽ đánh giá theo những tiêu chí nào?

Để nhìn nhận một rubric tốt thì Rubric được nhìn nhận theo những tiêu chuẩn

 • Thể hiện đúng trọng tâm những khía cạnh quan trọng của hoạt động/sản phẩm cần đánh giá.
 • Mỗi tiêu chí phải đảm bảo tính riêng biệt, đặc trưng cho một dấu hiệu nào đó của hoạt động/sản phẩm cần đánh giá
 • Tiêu chí đưa ra phải quan sát và đánh giá được

Câu 34: Vấn đề nào thầy, cô cho là khó khăn nhất khi xây dựng rubric đánh giá?

Khó khăn nhất khi kiến thiết xây dựng rubric nhìn nhận là mất nhiều thời hạn để thiết kế xây dựng mạng lưới hệ thống tiêu chuẩn và khi nhìn nhận.

Đáp án tham khảo Mô đun 3 môn Lịch sử

Câu 1: Thầy/cô hãy trình bày quan niệm về thuật ngữ “kiểm tra và đánh giá”.

a) Kiểm tra

– Kiểm tra là một cách tổ chức triển khai nhìn nhận ( hoặc định giá ), do đó nó có ý nghĩa và tiềm năng như nhìn nhận ( hoặc định giá ). Việc kiểm tra chú ý quan tâm nhiều đến việc kiến thiết xây dựng công cụ nhìn nhận, ví dụ như câu hỏi, bài tập, đề kiểm tra. Các công cụ này được kiến thiết xây dựng trên một địa thế căn cứ xác lập, ví dụ điển hình như đường tăng trưởng năng lượng hoặc những rubric trình diễn những tiêu chuẩn nhìn nhận .

b) Đánh giá

Đánh giá trong giáo dục là một quy trình tích lũy, tổng hợp, và diễn giải thông tin về đối tượng người tiêu dùng cần nhìn nhận ( ví dụ như kỹ năng và kiến thức, kĩ năng, năng lượng của HS ; kế hoạch dạy học ; chủ trương giáo dục ), qua đó hiểu biết và đưa ra được những quyết định hành động thiết yếu về đối tượng người dùng .
Đánh giá trong lớp học là quy trình tích lũy, tổng hợp, diễn giải thông tin tương quan đến hoạt động giải trí học tập và thưởng thức của HS nhằm mục đích xác lập những gì HS biết, hiểu và làm được. Từ đó đưa ra quyết định hành động tương thích tiếp theo trong quy trình giáo dục HS .
Đánh giá hiệu quả học tập là quy trình tích lũy thông tin về tác dụng học tập của HS và được diễn giải bằng điểm số / chữ hoặc nhận xét của GV, từ đó biết được mức độ đạt được của HS trong biểu điểm đang được sử dụng hoặc trong tiêu chuẩn nhìn nhận trong nhận xét của GV .

Câu 2: Thầy cô hãy nêu nhận xét về sơ đồ sau đây:

Sơ đồ 1: Trong suốt thế kỉ XX, đánh giá được xem là nguồn cung cấp các chỉ số về việc học tập. Nó tuân theo trình tự: GV thực hiện giảng dạy, kiểm tra kiến thức của HS, tiến hành đánh giá về HS, dựa trên các kết quả kiểm tra đó làm cơ sở cho các hoạt động dạy học tiếp theo.

Sơ đồ 2: Thời gian gần đây trước những yêu cầu của xã hội, trong bối cảnh sự phát triển của khoa học đã cung cấp những vấn đề bản chất của hoạt động học thì đánh giá không chỉ dừng ở việc thu thập và phân tích dữ liệu về kết quả học tập mà còn thực hiện các chức năng nhiệm vụ cao hơn với mục đích cuối cùng là sự tiến bộ không ngừng của đối tượng được đánh giá.

Quan điểm văn minh về KTĐG theo xu thế tăng trưởng phẩm chất, năng lượng HS chú trọng đến nhìn nhận quy trình để phát hiện kịp thời sự văn minh của HS và vì sự văn minh của HS, từ đó kiểm soát và điều chỉnh và tự kiểm soát và điều chỉnh kịp thời hoạt động giải trí dạy và hoạt động học trong quy trình dạy học. Quan điểm này bộc lộ rõ coi mỗi hoạt động giải trí nhìn nhận như là quy trình học tập ( Assessment as learning ) và nhìn nhận là vì học tập của HS ( Assessment for learning ). Ngoài ra, nhìn nhận hiệu quả học tập ( Assessment of learning ) cũng được thực thi tại một thời gian cuối quy trình giáo dục để xác nhận những gì HS đạt được so với chuẩn đầu ra .

Câu 3: Theo thầy/cô, năng lực của học sinh được thể hiện như thế nào, biểu hiện ra sao?

Đánh giá năng lượng là nhìn nhận năng lực vận dụng kỹ năng và kiến thức, kĩ năng đã được học vào xử lý yếu tố trong học tập hoặc trong thực tiễn đời sống của HS, hiệu quả nhìn nhận HS nhờ vào vào độ khó của trách nhiệm và bài tập đã hoàn thành xong theo những mức độ khác nhau. Thông qua việc hoàn thành xong một trách nhiệm trong toàn cảnh thực, GV hoàn toàn có thể đồng thời nhìn nhận được cả kĩ năng nhận thức, kĩ năng triển khai và những giá trị, tình cảm của HS .
Đánh giá năng lượng được dựa trên tác dụng thực thi chương trình của tổng thể những môn học, những hoạt động giải trí giáo dục, là tổng hòa, kết tinh kiến thức và kỹ năng, kĩ năng, thái độ, tình cảm, giá trị, chuẩn mực đạo đức, … được hình thành từ nhiều nghành học tập và từ sự tăng trưởng tự nhiên về mặt xã hội của một con người .

Câu 4. Nguyên tắc kiểm tra đánh giá có ý nghĩa như thế nào trong kiểm tra đánh giá năng lực học sinh?

Đảm bảo tính tổng lực và linh động : Việc nhìn nhận năng lượng hiệu suất cao nhất khi phản ánh được sự hiểu biết đa chiều, tích hợp, về thực chất của những hành vi được thể hiện theo thời hạn. Năng lực là một tổng hợp, yên cầu không chỉ sự hiểu biết mà là những gì hoàn toàn có thể làm với những gì họ biết ; nó gồm có không chỉ có kiến thức và kỹ năng, năng lực mà còn là giá trị, thái độ và thói quen hành vi tác động ảnh hưởng đến mọi hoạt động giải trí. Do vậy, nhìn nhận cần phản ánh những hiểu biết bằng cách sử dụng phong phú những chiêu thức nhằm mục đích mục tiêu miêu tả một bức tranh hoàn hảo hơn và đúng chuẩn năng lượng của người được nhìn nhận .
Đảm bảo tính tăng trưởng HS : Nguyên tắc này yên cầu trong quy trình KTĐG, hoàn toàn có thể phát hiện sự văn minh của HS, chỉ ra những điều kiện kèm theo để cá thể đạt tác dụng tốt hơn về phẩm chất và năng lượng ; phát huy năng lực tự cải tổ của HS trong hoạt động giải trí dạy học và giáo dục .
Đảm bảo nhìn nhận trong toàn cảnh thực tiễn : Để chứng tỏ HS có phẩm chất và năng lượng ở mức độ nào đó, phải tạo thời cơ để họ được xử lý yếu tố trong trường hợp, toàn cảnh mang tính thực tiễn. Vì vậy, KTĐG theo khuynh hướng tăng trưởng phẩm chất, năng lượng HS chú trọng việc kiến thiết xây dựng những trường hợp, toàn cảnh thực tiễn để HS được thưởng thức và bộc lộ mình .
Đảm bảo tương thích với đặc trưng môn học : Mỗi môn học có những nhu yếu riêng về năng lượng đặc trưng cần hình thành cho HS, vì thế, việc KTĐG cũng phải bảo vệ tính đặc trưng của môn học nhằm mục đích xu thế cho GV lựa chọn và sử dụng những chiêu thức, công cụ nhìn nhận tương thích với tiềm năng và nhu yếu cần đạt của môn học .

Câu 5 Tại sao có thể nói quy trình 7 bước kiểm tra, đánh giá năng lực học sinh tạo nên vòng tròn khép kín

Có thể nói quy trình tiến độ 7 bước kiểm tra, nhìn nhận năng lượng học viên tạo nên một vòng tròn khép kín vì hiệu quả kiểm tra nhìn nhận lại quay trở lại Giao hàng cho việc nâng cao phẩm chất, năng lượng cho học viên trong quy trình học tập .

Câu 6. Theo thầy/cô, đánh giá thường xuyên có nghĩa là gì?

Đánh giá tiếp tục là hoạt động giải trí nhìn nhận được thực thi linh động trong quy trình dạy học và giáo dục, không bị số lượng giới hạn bởi số lần nhìn nhận ; mục tiêu chính là khuyến khích học viên nỗ lực học tập, vì sự văn minh của học viên. Có thể là kiểm tra viết, quan sát, thực hành thực tế, nhìn nhận qua hồ sơ, loại sản phẩm học tập … ; hoàn toàn có thể trải qua những công cụ khác nhau như phiếu quan sát, những thang đo, bảng kiểm, bảng kiểm tra, hồ sơ học tập … tương thích với từng trường hợp .
Ý nghĩa : Nhằm đưa ra những khuyến nghị để HS tích cực học tập hơn trong thời hạn tiếp theo
Vì vậy, khi vận dụng những nguyên tắc kiếm tra nhìn nhận có ý nghĩa vô cùng quan trong trong kiểm tra nhìn nhận năng lượng học viên ; bảo vệ cho sự tăng trưởng tổng lực, đồng đều cho học viên .

Câu 7: Theo thầy/cô, đánh giá định kì có nghĩa là gì?

Khái niệm nhìn nhận định kì
Đánh giá định kì là nhìn nhận tác dụng giáo dục của HS sau một quy trình tiến độ học tập, rèn luyện, nhằm mục đích xác lập mức độ triển khai xong trách nhiệm học tập của HS so với nhu yếu cần đạt so với qui định trong chương trình giáo dục phổ thông và sự hình thành, tăng trưởng năng lượng, phẩm chất HS .
* Ý nghĩa nhìn nhận định kì
Đánh giá định kì là tích lũy thông tin từ HS để nhìn nhận thành quả học tập và giáo dục sau một tiến trình học tập nhất định. Dựa vào hiệu quả này để xác lập thành tích của HS, xếp loại HS và đưa ra Kết luận giáo dục sau cuối .

Câu 8.Thầy cô hãy cho biết câu hỏi tự luận có những dạng nào? Đặc điểm của mỗi dạng đó?

Các hình thức bài tự luận : được phân theo 2 hướng :
a ) Dựa vào độ dài và số lượng giới hạn của câu vấn đáp :
– Dạng vấn đáp hạn chế :
Về nội dung : khoanh vùng phạm vi đề tài cần xử lý hạn chế .
Về hình thức : độ dài hay số lượng dòng, từ của câu vấn đáp được hạn chế. Dạng này có ích cho việc đo lường và thống kê hiệu quả học tập, yên cầu sự lí giải và ứng dụng dữ kiện vào một nghành chuyên biệt .

– Dạng vấn đáp lan rộng ra : được cho phép HS lựa chọn những dữ kiện thích hợp để tổ chức triển khai câu vấn đáp tương thích với phán đoán tốt nhất của họ. Dạng này làm cho HS biểu lộ năng lực lựa chọn, tổ chức triển khai, phối hợp, tuy nhiên làm phát sinh khó khăn vất vả trong quy trình chấm điểm. Có nhiều quan điểm cho rằng chỉ sử dụng dạng này trong lúc giảng dạy để nhìn nhận sự tăng trưởng năng lượng của HS mà thôi
b ) Dựa vào những mức độ nhận thức : Có 4 loại :
– Bài tự luận giám sát năng lực ứng dụng ;
– Bài tự luận giám sát năng lực nghiên cứu và phân tích ;
– Bài tự luận đo lường và thống kê năng lực tổng hợp ;
– Bài tự luận thống kê giám sát năng lực nhìn nhận .

Câu 9. Thầy, cô thường sử dụng phương pháp đánh giá bằng quan sát trong dạy học như thế nào?

Trong quy trình dạy học, tôi liên tục sử dụng giải pháp nhìn nhận bằng quan sát. Thông qua đó thấy được thái độ học tập, năng lượng xử lí trường hợp, phẩm chất của học viên trong quy trình học tập .

Câu 10. Thầy, cô thường sử dụng Phương pháp hỏi – đáp trong dạy học như thế nào?

Phương pháp này nhằm mục đích giúp HS hình thành tri thức mới hoặc giúp HS cần nắm vững, hoặc nhằm mục đích tổng kết, củng cố, kiểm tra lan rộng ra, đào sâu những tri thức mà HS đã học. Do vậy tôi liên tục sử dụng Phương pháp đặt câu hỏi phỏng vấn phân phối rất nhiều thông tin chính thức và không chính thức về HS. Phương pháp này còn được sử dụng phổ cập ở mọi lớp học và sau mỗi chủ đề dạy học. Đây là giải pháp dạy học thường được sử dụng nhiều nhất
– Tuỳ theo vị trí của giải pháp phỏng vấn trong quy trình dạy học, cũng như tuỳ theo mục tiêu, nội dung của bài, phân biệt những dạng phỏng vấn cơ bản sau :
Hỏi – đáp gợi mở : là hình thức GV khôn khéo đặt những câu hỏi gợi mở dẫn dắt HS rút ra những nhận xét, những Tóm lại thiết yếu từ những sự kiện đã quan sát được hoặc những tài liệu đã học được, được sử dụng khi cung ứng tri thức mới. Hình thức này có tính năng khêu gợi tính tích cực của HS rất mạnh, nhưng cũng yên cầu GV phải khôn khéo, tránh đi đường vòng, lan man, xa yếu tố .
Hỏi – đáp củng cố : Được sử dụng sau khi giảng tri thức mới, giúp HS củng cố được những tri thức cơ bản nhất và hệ thống hoá chúng : lan rộng ra và đào sâu những tri thức đã thu lượm được, khắc phục tính thiếu đúng chuẩn của việc nắm tri thức .
Hỏi – đáp tổng kết : được sử dụng khi cần dẫn dắt HS khái quát hoá, hệ thống hoá những tri thức đã học sau một yếu tố, một phần, một chương hay một môn học nhất định. Phương pháp này giúp HS tăng trưởng năng lượng khái quát hoá, hệ thống hoá, tránh chớp lấy những đơn vị chức năng tri thức rời rạc – giúp cho những em phát huy tính mềm dẻo của tư duy .
Hỏi – đáp kiểm tra : được sử dụng trước, trong và sau giờ giảng hoặc sau một vài bài học kinh nghiệm giúp GV kiểm tra tri thức HS một cách nhanh gọn kịp thời để hoàn toàn có thể bổ trợ củng cố tri thức ngay nếu thiết yếu. Nó cũng giúp HS tự kiểm tra tri thức của mình .
Như vậy là tuỳ vào mục tiêu và nội dung bài học kinh nghiệm, GV hoàn toàn có thể sử dụng 1 trong 4 hoặc cả 4 dạng chiêu thức phỏng vấn nêu trên. Ví dụ : khi dạy bài mới GV dùng dạng phỏng vấn gợi mở, sau khi đã cung ứng tri thức mới dùng phỏng vấn củng cố để bảo vệ HS nắm chắc và không thiếu tri thức. Cuối giờ dùng phỏng vấn kiểm tra để có thông tin kịp thời từ phía HS. Thông qua loại câu hỏi phỏng vấn, GV có điều kiện kèm theo tiếp xúc trực tiếp với người học, nhờ đó hoàn toàn có thể nhìn nhận được thái độ của người họ

Câu 11: Trong thực tế dạy học thầy, cô đã sử dụng phương pháp đánh giá hồ sơ học tập cho học sinh như thế nào?

Khi sử dụng nhìn nhận hồ sơ học tập, hoàn toàn có thể tích hợp với những công cụ như bảng quan sát, câu hỏi phỏng vấn, phiếu nhìn nhận theo tiêu chuẩn ( rubric ) …
Hồ sơ học tập dùng để kiểm tra, nhìn nhận trong dạy học Lịch sử hoàn toàn có thể là những phiếu học tập, bài tập trường hợp, bài tập vẽ, kiến thiết xây dựng qui trình chế biến, ảnh, video lưu lại quy trình triển khai trách nhiệm học tập ngoài lớp học … Việc GV sử dụng những công cụ khác nhau nhằm mục đích tích lũy được thông tin ship hàng cho việc kiểm tra nhìn nhận quy trình học tập của HS nhờ vào vào phương pháp tổ chức triển khai, chuyển giao trách nhiệm học tập đó .

Câu 12: theo thầy/cô sử dụng phương pháp đánh giá sản phẩm có thể đánh giá được năng lực chung và phẩm chất của học sinh không?

Sử dụng giải pháp nhìn nhận loại sản phẩm hoàn toàn có thể nhìn nhận được năng lượng chung và phẩm chất của học viên vì : vì đặc trưng nội dung học tập của môn Lịch sử gắn với những loại sản phẩm thực tiễn trong học tập và trong đời sống. Ví dụ : với mạch nội dung “ Các cuộc cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc tiêu biểu vượt trội trong lịch sử dân tộc Nước Ta trước cách mạng tháng Tám năm 1945 ” – Lịch sử 11, nhu yếu cần đạt là : “ Hoàn thiện được sơ đồ trục thời hạn về những cuộc cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc tiêu biểu vượt trội trong lịch sử vẻ vang Nước Ta trước cách mạng tháng Tám năm 1945 ” thì mẫu sản phẩm học tập sẽ là một sơ đồ trục mà HS vẽ. Để kiểm tra, nhìn nhận được mẫu sản phẩm học tập này thì GV cần thiết kế bảng kiểm hoặc rubric nhìn nhận theo những tiêu chuẩn : hình thức sơ đồ trục ; nội dung sơ đồ trục ( những cuộc cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc tiêu biểu vượt trội trong lịch sử vẻ vang Nước Ta trước cách mạng tháng Tám năm 1945 ) ; …

Câu 13: Về mục tiêu đánh giá; căn cứ đánh giá; phạm vi đánh giá; đối tượng đánh giá theo chương trình GDPT cũ với chương trình GDPT 2018 có gì khác nhau?

Điểm khác nhua giưa chương trình đại trà phổ thông cũ và mới trong kiểm tra nhìn nhận học viên :
– Dựa vào cứ vào chuẩn kỹ năng và kiến thức, kĩ năng ( theo khuynh hướng tiếp cận năng lượng ) từng môn học, hoạt động giải trí giáo dục từng môn, từng lớp ; nhu yếu cơ bản cần đạt về kỹ năng và kiến thức, kĩ năng, thái độ ( theo khuynh hướng tiếp cận năng lượng ) của học viên của cấp học .
– Phối hợp giữa nhìn nhận tiếp tục và nhìn nhận định kì, giữa nhìn nhận của giáo viên và tự nhìn nhận của học viên, giữa nhìn nhận của nhà trường và nhìn nhận của mái ấm gia đình, hội đồng .
– Kết hợp giữa hình thức nhìn nhận bằng trắc nghiệm khách quan và tự luận nhằm mục đích phát huy những ưu điểm của mỗi hình thức nhìn nhận này .
– Có công cụ nhìn nhận thích hợp nhằm mục đích nhìn nhận tổng lực, công minh, trung thực, có năng lực phân loại, giúp giáo viên và học viên kiểm soát và điều chỉnh kịp thời việc dạy và học .

Câu 14: Hãy tóm lược lại “Định hướng đánh giá kết quả giáo dục trong dạy học môn Lịch sử theo Chương trình GDPT 2018” theo cách hiểu của thầy, cô?

1. Chuyển từ đa phần nhìn nhận hiệu quả học tập cuối môn học, khóa học ( nhìn nhận tổng kết ) nhằm mục đích mục tiêu xếp hạng, phân loại sang sử dụng những loại hình thức nhìn nhận liên tục, nhìn nhận định kỳ sau từng chủ đề, từng chương nhằm mục đích mục tiêu phản hồi kiểm soát và điều chỉnh quy trình dạy học ( nhìn nhận quy trình ) ;
2. Chuyển từ hầu hết nhìn nhận kiến thức và kỹ năng, kĩ năng sang nhìn nhận năng lượng của người học. Tức là chuyển trọng tâm nhìn nhận đa phần từ ghi nhớ, hiểu kỹ năng và kiến thức, … sang nhìn nhận năng lượng vận dụng, xử lý những yếu tố của thực tiễn, đặc biệt quan trọng chú trọng nhìn nhận những năng lượng tư duy bậc cao như tư duy phát minh sáng tạo ;
3. Chuyển nhìn nhận từ một hoạt động giải trí gần như độc lập với quy trình dạy học sang việc tích hợp nhìn nhận vào quy trình dạy học, xem nhìn nhận như là một giải pháp dạy học ;
4. Tăng cường sử dụng công nghệ thông tin trong kiểm tra, nhìn nhận : sử dụng những ứng dụng đánh giá và thẩm định những đặc tính thống kê giám sát của công cụ ( độ an toàn và đáng tin cậy, độ khó, độ phân biệt, độ giá trị ) và sử dụng những quy mô thống kê vào giải quyết và xử lý nghiên cứu và phân tích, lý giải hiệu quả nhìn nhận .

Câu 15: Theo thầy/cô với mỗi chủ đề/bài học có cần phải xác định được cả 3 thành mỗi chủ đề/bài học có cần phải xác định được cả 3 thành phần năng lực Lịch sử .

Tại vì đây là yếu tố ảnh hưởng tác động tực tiếp tới quy trình học tập của mỗi học viên, hoàn toàn có thể liên lụy tới cả quả trình dạy học của những thầy cô giáo. phần năng lượng Lịch sử hay không ? Tại sao ?

Câu 16: Hãy trình bày mục đích sử dụng sản phẩm học tập trong kiểm tra đánh giá?

Mục đích sử dụng loại sản phẩm học tập trong kiểm tra đanh giá là
Công khai hóa nhận định và đánh giá về năng lượng và hiệu quả học tập của mỗi học viên và tập thể lớp, tạo thời cơ cho học viên tăng trưởng kiến thức và kỹ năng tự nhìn nhận, giúp học viên nhận ra sự văn minh của mình, khuyến khích động viên việc học tập .
– Giúp cho giáo viên có cơ sở thực tiễn để nhận ra những điểm mạnh và điểm yếu của mình, tự hoàn thành xong hoạt động giải trí dạy, phân đấu không ngừng nâng cao chất lượng và hiệu suất cao dạy học .
Như vậy, mục tiêu sử dụng mẫu sản phẩm học tập trong kiểm tra đanh giá là nhằm mục đích mục tiêu đánh giá và nhận định tình hình và xu thế, kiểm soát và điều chỉnh hoạt động giải trí của trò mà còn đồng thời tạo điều kiện kèm theo đánh giá và nhận định ra tình hình và kiểm soát và điều chỉnh hoạt động giải trí dạy của thầy .

Câu 17: Hãy trình bày cách sử dụng sản phẩm học tập trong kiểm tra đánh giá?

Cách sử dụng loại sản phẩm học tập trong kiểm tra nhìn nhận hoạt động giải trí nhóm, thuyết trình, phản biện

Câu 18: Thầy cô hãy cho biết quan điểm của mình về mục đích sử dụng hồ sơ học tập?

Hồ sơ học tập hoàn toàn có thể được sử dụng với nhiều mục tiêu khác nhau, nhưng hai mục tiêu chính của hồ sơ học tập là :
– Trưng bày / ra mắt thành tích của HS : Với mục tiêu này, hồ sơ học tập tiềm ẩn những bài làm, mẫu sản phẩm tốt nhất, mang tính nổi bật của HS trong quy trình học tập môn học. Nó được dùng cho việc khen ngợi, biểu dương thành tích mà HS đạt được, cũng hoàn toàn có thể dùng trong nhìn nhận tổng kết hoặc tọa lạc, trình làng .
– Chứng minh sự văn minh của HS về một chủ đề / nghành nghề dịch vụ nào đó theo thời hạn. Loại hồ sơ học tập này tích lũy những mẫu bài làm liên tục của HS trong một quy trình tiến độ học tập nhất định để chẩn đoán khó khăn vất vả trong học tập, hướng dẫn cách học tập mới, qua đó cải tổ việc học tập của họ. Đó là những bài làm, mẫu sản phẩm được cho phép GV, bản thân HS và những lực lượng khác có tương quan nhìn thấy sự tân tiến và sự cải tổ việc học tập theo thời hạn của HS .

Câu 19: theo thầy, cô hồ sơ học tập nên quản lý thế nào?

Qua mục tiêu của hồ sơ học tập hoàn toàn có thể nhận thấy : hồ sơ học tập mang tính cá thể rất cao, mỗi hồ sơ có nét độc lạ riêng. Nó không dùng vào việc so sánh, nhìn nhận giữa những HS với nhau. Hồ sơ học tập tập trung chuyên sâu vào tương hỗ và kiểm soát và điều chỉnh việc học của HS. Nó được cho phép HS thời cơ để nhìn nhận lại và suy ngẫm về mẫu sản phẩm và quy trình mà họ đã thực thi, qua đó họ phát huy điểm mạnh và khắc phục hạn chế trong học tập. Hồ sơ học tập được sử dụng trong nhiều thời gian khác nhau của năm học. Với hồ sơ nhìn nhận sự tân tiến của HS thì sẽ được sử dụng liên tục. Sau mỗi lần lựa chọn mẫu sản phẩm để đưa vào hồ sơ, GV hoàn toàn có thể tổ chức triển khai cho HS nhìn nhận cho từng mẫu sản phẩm đó. Vào cuối kì hoặc cuối năm, hàng loạt những nội dung của hồ sơ học tập sẽ được nhìn nhận tổng thể và toàn diện, khi đó GV cần thiết kế những bảng kiểm, thang đo hay rubric để nhìn nhận. GV cũng hoàn toàn có thể sử dụng hồ sơ học tập trong những cuộc họp cha mẹ cuối kì, cuối năm để thông tin cho cha mẹ HS về thành tích và sự văn minh của HS .

Câu 20: Thầy, cô hãy nêu nhận xét về việc một số phương pháp dạy học được sử dụng với mục đích đánh giá.

Phát huy tính tích cực, dữ thế chủ động của học viên
Tạo ra sự tương tác tốt

Câu 21: Bảng kiểm trong dạy học theo chương trình GDPT cũ với chương trình GDPT 2018 có gì khác?

Có thể sử dụng bảng kiểm để nhìn nhận những hành vi hoặc những loại sản phẩm mà HS triển khai như : những thao tác thực thi thí nghiệm khi tò mò kỹ năng và kiến thức, thực hành thực tế, vận dụng ; kĩ năng tự học khi triển khai nhu yếu sẵn sàng chuẩn bị nội dung bài học kinh nghiệm, tìm tòi lan rộng ra ; kĩ năng tiếp xúc và hợp tác khi tổ chức triển khai cho HS thao tác nhóm ; những loại sản phẩm học tập như lập những sơ đồ bảng biểu để hệ thống hóa hay so sánh, những bài trình chiếu, bài thuyết trình, đóng vai, bài luận, những quy mô, vật thể, …

Câu 22: Thầy, cô hãy trình bày hiểu biết của mình về thang đánh giá?

hang nhìn nhận dùng để nhìn nhận loại sản phẩm, quy trình hoạt động giải trí hay một phẩm chất nào đó ở HS. Với một thang nhìn nhận được phong cách thiết kế sẵn, người nhìn nhận so sánh hoạt động giải trí, loại sản phẩm hoặc bộc lộ về phẩm chất của HS với những mức độ trên thang đo để xác lập xem HS đạt được ở mức độ nào. Thang nhìn nhận rất có giá trị trong việc theo dõi sự văn minh của HS. Nếu GV lưu giữ bản sao chép thang nhìn nhận qua 1 số ít bài tập / trách nhiệm khác nhau ở những thời gian khác nhau, sẽ có một hồ sơ để giúp theo dõi và nhìn nhận văn minh của mỗi HS. Để làm điều này một cách hiệu suất cao, cần phải sử dụng một khung tiêu chuẩn chung và cùng một thang đánh như nhau giá trên tổng thể những bài tập / trách nhiệm đó. Bên cạnh đó, thang nhìn nhận còn cung ứng thông tin phản hồi đơn cử về những điểm mạnh và điểm yếu của mỗi bài làm của HS để giúp họ biết cách kiểm soát và điều chỉnh việc học hiệu quả hơn. Thang nhìn nhận được sử dụng trong nhiều thời gian khác nhau của quy trình dạy học và giáo dục. Chúng được sử dụng nhiều nhất trong quy trình GV quan sát những hoạt động giải trí học tập, văn hóa truyền thống văn nghệ, thể dục thể thao của HS, trong quy trình quan sát những loại sản phẩm của HS hay dùng khi nhìn nhận những bộc lộ về phẩm chất nhất định của HS .

Câu 23: Theo thầy, cô thang đánh giá nên chia 3 thang điểm hay 5 thang điểm tương ứng? Vì sao?

Thang nhìn nhận nên chia 5 thang điểm tương ứng. vìệc nhìn nhận được thuận tiện hơn .

Câu 24: thầy/cô cho ý kiến về việc sử dụng rubric cho học sinh đánh giá đồng đẳng về mặt định tính được hiệu quả?

Đối với nhìn nhận định lượng : Để lượng hóa điểm số của những tiêu chuẩn trong bản rubric thành một điểm số đơn cử, GV cần tính tổng điểm những mức độ đạt được của từng tiêu chuẩn sau đó chia cho điểm số kì vọng để qui ra điểm Xác Suất rồi đưa về hệ điểm 10. Tùy thuộc vào việc rubric được thiết kế xây dựng có bao nhiêu mức độ ( 3, 4, hay 5 mức độ ) mà việc tính điểm cho từng tiêu chuẩn hoàn toàn có thể khác nhau .
Ví dụ : GV sử dụng bản rubric có 5 tiêu chuẩn để nhìn nhận một bài báo cáo giải trình của HS và mỗi tiêu chuẩn đó được chia làm 4 mức thì mỗi mức ứng với một mức điểm từ 1 đến 4, trong đó mức 1 ứng với điểm 1 và mức 4 ứng với điểm 4. Giả sử những tiêu chuẩn có giá trị như nhau. Như vậy, tổng điểm trên cao nhất ( điểm kì vọng ) về bài báo cáo giải trình của HS là 5 x 4 = 20. Khi chấm bài cho HS A, tổng toàn bộ những tiêu chuẩn của HS đó được 16, thì HS A sẽ có điểm số là : 16 : 20 x 100 = 80 ( tức là 8 điểm )

Câu 25: Để đánh giá một rubric tốt thầy, cô sẽ đánh giá theo những tiêu chí nào?

iệc sử dụng rubric để nhìn nhận và phản hồi hiệu quả thường được thực thi sau khi HS thực thi xong những bài tập / trách nhiệm được giao. Hệ thống những bài tập này rất phong phú, đa dạng và phong phú : chúng hoàn toàn có thể là những bài tập / trách nhiệm có số lượng giới hạn yên cầu vận dung tri thức, kĩ năng trong một khoanh vùng phạm vi hẹp và cần ít thời hạn để thực thi. Hoặc chúng cũng hoàn toàn có thể là những bài tập / trách nhiệm lan rộng ra có cấu trúc phức tạp yên cầu phải vận dụng nhiều tri thức, kĩ năng khác nhau và mất nhiều thời hạn để hoàn thành xong như : dự án Bất Động Sản học tập, đề tài nghiên cứu và điều tra khoa học, trách nhiệm làm thí nghiệm ..

Câu 26: Vấn đề nào thầy, cô cho là khó khăn nhất khi xây dựng rubric đánh giá?

Cần đưa ra những tiêu chuẩn sẽ được sử dụng để nhìn nhận cho HS ngay khi giao bài tập / trách nhiệm cho họ để họ tưởng tượng rõ việc làm cần phải làm, những gì được mong đợi ở họ và làm như thế nào để xử lý trách nhiệm .
GV cần tập cho HS cùng tham gia thiết kế xây dựng tiêu chuẩn nhìn nhận những bài tập / trách nhiệm để họ tập làm quen và biết cách sử dụng những tiêu chuẩn trong nhìn nhận .
Căn cứ vào những yếu tố cấu thành rubric, việc thiết kế xây dựng rubric gồm : kiến thiết xây dựng tiêu chuẩn nhìn nhận và thiết kế xây dựng những mức độ đạt được của những tiêu chuẩn đó .

Câu 27: Thầy / cô hãy chia sẻ kinh nghiệm của mình về việc xây dựng đề kiểm tra?

Thực hiện kế hoạch bài kiểm tra hoàn hảo gồm có những mục sau :
– Tên đề kiểm tra
– Thời gian làm bài kiểm tra
– Mục đích bài kiểm tra
– Hình thức bài kiểm tra
– Ma trận đề kiểm tra
– Xây dựng câu hỏi kiểm tra
– Xây dựng đáp án, biểu điểm
– Chỉnh sửa và triển khai kiểm tra

Câu 28: Thầy, cô hiểu như thế nào về câu hỏi “tổng hợp” và câu hỏi “đánh giá”

Câu hỏi “ tổng hợp ” nhằm mục đích kiểm tra năng lực của HS hoàn toàn có thể đưa ra Dự kiến, cách xử lý yếu tố, những câu vấn đáp hoặc yêu cầu có tính phát minh sáng tạo .
– Tác dụng so với HS : Kích thích sự phát minh sáng tạo của HS, hướng những em tìm ra tác nhân mới …
Câu hỏi “ nhìn nhận ” nhằm mục đích kiểm tra năng lực góp phần quan điểm, sự phán đoán của HS trong việc nhận định và đánh giá, nhìn nhận những ý t ¬ ưởng, sự kiện, hiện tượng kỳ lạ, … dựa trên những tiêu chuẩn đã đ ¬ ưa ra .
– Tác dụng so với HS : Thúc đẩy sự tìm tòi tri thức, sự xác lập giá trị của HS .

Câu 29: Thầy, cô hãy đặt 3 câu hỏi cho mục tiêu khai thác kiến thức trong dạy học môn Lịch sử?

Câu hỏi vấn đáp:Đông Nam Á chịu ảnh hưởng chủ yếu của gió mùa, tạo nên hai mùa tương đối rõ rệt, đó là:

A. Mùa khô và mùa mưa

B. Mù khô và mùa khô cứng .
C. Mùa đông và mùa xuân
D. Mùa thu và mùa hạ .

Bảng hỏi ngắn

Sắp xếp những sự kiện dưới đây theo đúng trình tự thời hạn
* Nước Cộng hòa Nhân dân Nước Trung Hoa sinh ra .
* Trên bán đảo Triều Tiên sinh ra hai nhà nước .
* Nội chiến giữa Quốc Dân đảng và Đảng Cộng sản .
* Trung Quốc tịch thu Hồng Công và Ma Cao .

Thẻ kiểm tra

Đặc điểm của người khôn khéo là gì ?

Câu 30: Thầy, cô hãy đặt 2 câu hỏi nhằm thu hút sự chú ý của HS vào bài học?

1. Khi Người khôn khéo Open thì đồng thời Open những màu da nào là hầu hết ?
2. Giáo viên cho học viên xem đoạn phim Mĩ thả bom nguyên tử xuống Nhật bản ( 6 hoặc 9/8/1945 ). Sau đó giáo viên đặt câu hỏi .
Qua đoạn phim em có tâm lý gì ?

Câu 31: Thầy, cô hãy đưa ra mục tiêu theo phẩm chất, năng lực trên cơ sở yêu cầu cần đạt của chủ đề sau: (YCCĐ chủ đề CCCTBVTQ) Chưa đưa bảng vào:

Mục tiêu năng lượng là buộc giáo viên phải đưa ra trường hợp có yếu tố cho học viên xử lý nhờ vận dụng kinh nghiệm tay nghề đời sống và từ một trường hợp đơn cử đó mà khái quát hóa thành bài học kinh nghiệm đạo đức. Tức, học viên phải tư duy tối thiểu 2 lần : xử lý yếu tố và khái quát hóa thành bài học kinh nghiệm. Ngoài ra, học viên còn hình thành những năng lượng khác như : tự chủ học tập, tiếp xúc với nhau, tư duy phản biện, …

Câu 32: Thầy/cô hãy liệt kê một số từ ngữ thể hiện mức độ yêu cầu cần đạt trong xác định mục tiêu chủ đề/bài học?

Các phẩm chất : Yêu nước ; Trách nhiệm
– Các năng lượng thành phần : Tìm hiểu lịch sử vẻ vang ; Nhận thức và tư duy ; Vận dụng kỹ năng và kiến thức, kĩ năng đã học .
Câu 33 : thầy, cô hãy viết tối thiểu 1 ý nghĩa của bảng ma trận nhìn nhận chủ đề môn Lịch sử .
Ma trận đề là map diễn đạt cụ thể những nội dung, những chuẩn cần nhìn nhận, nó là bản thiết kế kĩ thuật dùng để biên soạn đề kiểm tra, đề thi. Từ đó, việc nhìn nhận học viên sẽ đúng chuẩn và đạt tác dụng cao .

Câu 34: Để lập kế hoạch đánh giá trong dạy học chủ đề môn Công nghệ theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực HS, cần xác định thông tin về bằng chứng năng lực, trả lời một số câu hỏi như thế nào?

Đánh giá thành tố nào của năng lượng Công nghệ ? Tiêu chí tương ứng với thành tố năng lượng đó là gì ? Nội dung nào có nhu yếu cần đạt tương thích với chỉ báo đó ? Nội dung đó được kiểm tra bằng công cụ nào ?
Đánh giá phẩm chất nào ? Tiêu chí tương ứng với phẩm chất đó là gì ? Chỉ báo tương ứng với phẩm chất đó ở cấp trung học cơ sở là gì ? Nội dung nào có nhu yếu cần đạt tương thích với chỉ báo đó ? Nội dung đó được kiểm tra bằng công cụ nào ?
Đánh giá năng lượng chung nào ? Đánh giá thành tố nào của năng lượng chung đó ? Tiêu chí tương ứng với thành tố năng lượng đó là gì ? Chỉ báo tương ứng với năng lượng đó ở cấp trung học cơ sở là gì ? Nội dung nào có nhu yếu cần đạt tương thích với chỉ báo đó ? Nội dung đó được kiểm tra bằng công cụ nào ?
Đánh giá năng lượng đặc trưng nào ? Đánh giá thành tố nào của năng lượng đặc trưng đó ? Tiêu chí tương ứng với thành tố năng lượng đó là gì ? Chỉ báo tương ứng với năng lượng đó ở cấp trung học cơ sở là gì ? Nội dung nào có nhu yếu cần đạt tương thích với chỉ báo đó ? Nội dung đó được kiểm tra bằng công cụ nào ?

Câu 35: Thầy, cô hãy mô tả mẫu phiếu học tập?

phiếu này sử dụng cho hoạt động giải trí cá thể là tương thích nhất. Tuy nhiên GV cũng hoàn toàn có thể cho HS hoạt động giải trí theo nhóm nhỏ ( hoàn toàn có thể chỉ là đôi bạn trẻ ). Khi tổ chức triển khai hoạt động giải trí nhóm, GV nên vận dụng kĩ thuật “ khăn trải bàn ” hoặc “ những mảnh ghép ” để bảo vệ toàn bộ HS trong nhóm đều phải tham gia thao tác .
– Để nhìn nhận hiệu quả học tập qua phiếu học tập của HS hoàn toàn có thể sửa dụng bảng kiểm hoặc thang nhìn nhận

Câu 36: Thầy, cô hãy mô tả bảng ma trận mục tiêu?

Lập bảng ma trận miêu tả tiềm năng theo những tiêu chuẩn : nội dung, nhu yếu cần đạt, tiềm năng, giải pháp nhìn nhận, công cụ nhìn nhận

Câu 37: Với đặc thù môn học, giáo dục Lịch sử có lợi thế giúp HS phát triển các phẩm chất nào?

Giáo dục đào tạo Lịch sử có lợi thế giúp HS tăng trưởng những phẩm chất sau :
Yêu nước
nhân ái
Trung thực

Câu 38: Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo được hình thành và phát triển cho học sinh qua dạy học môn Lịch sử như thế nào?

ịnh hướng nhìn nhận năng lượng xử lý yếu tố và phát minh sáng tạo trải qua dạy học môn Lịch sử ở trường trung học phổ thông
Định hướng : Có thể nhìn nhận năng lượng chung xử lý yếu tố và phát minh sáng tạo trải qua nhìn nhận NLa, NLc, nhưng đặc biệt quan trọng rõ nhất là NLb ( Nhận thức và tư duy ) .

Câu 39: Theo thầy/cô, phẩm chất, năng lực được đánh giá thông qua yếu tố nào?

Cách nhìn nhận năng lượng Lịch sử của HS nên theo đường tăng trưởng năng lượng .
Mức độ phân phối nhu yếu cần đạt về năng lượng Lịch sử .

Câu 40: Theo thầy/cô, việc xử lý kết quả đánh giá định tính và định lượng là như thế nào?

Xử lý kêt quả nhìn nhận định tính
tin tức định tính tích lũy hàng ngày trong quy trình dạy học, gồm có : Các bản miêu tả những sự kiện, những nhận xét thường nhật, những phiếu quan sát, bảng kiểm, phiếu hỏi, thang đo …, biểu lộ những chỉ báo nhìn nhận của GV, của cha mẹ, của bạn hữu, HS tự nhìn nhận … được tập hợp lại .
GV lập thành những bảng diễn đạt đặc trưng hoặc ma trận có sử dụng những tiêu chuẩn so sánh với những tiềm năng, tiêu chuẩn để nhìn nhận, từ đó đưa ra những quyết định hành động nhìn nhận như công nhận HS đạt hay chưa đạt nhu yếu của môn học .
Để việc xử lí tác dụng nhìn nhận dưới dạng định tính được đúng mực và khách quan, GV cần dựa vào tiềm năng, nhu yếu cần đạt để đưa ra những tiêu chuẩn nhìn nhận, mỗi tiêu chuẩn lại gồm có những chỉ báo diễn đạt những biểu hiện hành vi đặc trưng để có vật chứng rõ ràng cho việc nhìn nhận .
Xử lý kêt quả nhìn nhận định lượng
Các bài kiểm tra tiếp tục, định kì có tính điểm sẽ được qui đổi theo thông số, sau đó tính điểm trung bình cộng để xếp loại HS. Trong trong thực tiễn, những cơ quan chỉ huy, quản lí giáo dục sẽ có những văn bản hướng dẫn cụ thể cách tính điểm trung bình, xếp loại kết qủa nhìn nhận, GV cần tuân thủ những qui định này .
Các tác dụng nhìn nhận dạng cho điểm trên nhóm mẫu đủ lớn thường sử dụng những phép toán thống kê diễn đạt ( tính những tham số định tâm như giá trị trung bình, độ lệch, phương sai, sai số … ) và thống kê suy luận ( đối sánh tương quan, hồi qui … ). Điểm thô của mỗi cá thể trên một phép đo được qui đổi thành điểm chuẩn dựa trên điểm trung bình và độ lệch để tiện so sánh từng cá thể giữa những phép đo. ng học bạ điện tử của HS, thuận tiện chớp lấy thông tin về tình hình học tập hàng ngày cũng như những nhận xét, nhìn nhận của GV về sự tân tiến trong học tập và rèn luyện của HS .

Câu 41: Thầy/cô hãy chia sẻ ít nhất một ý kiến của mình về phản hồi kết quả đánh giThông tin bằng văn bản

GV và nhà trường hoàn toàn có thể thông tin công khai minh bạch kết qủa trên những bảng thông tin kết qủa về những điểm kiểm tra. GV hoàn toàn có thể gửi tới cha mẹ HS và HS tác dụng đạt được về phẩm chất và năng lượng, những thông tin này hoàn toàn có thể được thực thi tiếp tục hàng tháng, sau mỗi học kì, khi kết thúc năm học, đồng thời đưa ra những yêu cầu để mái ấm gia đình và HS cùng có những phương hướng phối hợp để thôi thúc HS tân tiến .
Khi phản hồi tác dụng nhìn nhận nên khởi đầu bằng những điều tích cực mà HS đã đạt được và thông tin tác dụng, đồng thời đưa ra những đề xuất trong quy trình tiến độ tiếp theo .
– tin tức qua điện thoại thông minh
GV hoàn toàn có thể gọi điện thoại thông minh thông tin và trao đổi với cha mẹ và HS về sự văn minh trong học tập và rèn luyện của HS một cách ngắn gọn. Nên gọi điện cho mái ấm gia đình trong những trường hợp có những tin tích cực về HS hoặc những đề xuất của nhà trường so với mái ấm gia đình, với HS. Không nên trao đổi qua điện thoại cảm ứng những yếu tố phức tạp .
– Thông qua họp cha mẹ HS
Đây là hình thức thông dụng nhất để trao đổi trực tiếp với cha mẹ HS về tác dụng đạt được của HS. Hình thức thông tin kết qủa này cần được chuẩn bị sẵn sàng chu đáo, bảo vệ khá đầy đủ những nội dung sẽ thông tin, chuẩn bị sẵn sàng những câu hỏi đặt ra cho cha mẹ. Sự chân thành, nhiệt tình và nghĩa vụ và trách nhiệm và chuẩn bị sẵn sàng lắng nghe sẽ giúp GV hiểu rõ hơn về HS, tìm ra giải pháp để phối hợp tốt giữa mái ấm gia đình và nhà trường, nâng cao mức độ đạt được về phẩm chất và năng lượng cho HS .
– Thông qua sổ liên lạc điện tử
Sổ liên lạc điện tử là kênh thông tin giữa nhà trường và cha mẹ qua tin nhắn ( SMS ) và Internet. Mỗi HS có một bộ hồ sơ chứa thông tin về quy trình học tập của mình gọi là “ Học bạ điện tử ” .
Ứng dụng sổ liên lạc giúp cha mẹ tra cứu thông tin trong học bạ điện tử của HS, thuận tiện chớp lấy thông tin về tình hình học tập hàng ngày cũng như những nhận xét, nhìn nhận của GV về sự tân tiến trong học tập và rèn luyện của HS .

Câu 42: Thầy, cô hãy trình bày quan niệm về đường phát triển năng lực học sinh

Đường tăng trưởng năng lượng là hiệu quả tăng trưởng năng lượng của mỗi cá thể HS. Căn cứ vào đường tăng trưởng năng lượng ( là tham chiếu ), GV xác lập đường tăng trưởng năng lượng cho mỗi cá thể HS để từ đó khẳng định chắc chắn vị trí của HS đang ở đâu trong đường tăng trưởng năng lượng đó .

Câu 43: Thầy cô hãy trình bày quan niệm về việc phân tích, sử dụng kết quả đánht giá theo đường phát triển năng lực để ghi nhận sự tiến bộ của học sinh.

Trong thời gian hiện tại ,
Suy đoán những kiến thức và kỹ năng, kĩ năng HS chưa đạt được và cần đạt được ( những gì HS hoàn toàn có thể học được ) nếu được GV tương hỗ, can thiệp tương thích với những gì HS đã biết và đã làm được. Ở bước này, GV hoàn toàn có thể cho HS làm những bài test tương thích để xác lập những gì HS hoàn toàn có thể học được tiếp theo trên cơ sở cấu trúc của năng lượng và Rubric tham chiếu ;
Lập kế hoạch tương hỗ, can thiệp .. để giúp HS liên tục học ở quy trình học tập tiếp nối trên cơ sở những kiến thức và kỹ năng, kĩ năng đã có ở quy trình học tập ngay trước đó ;
Hợp tác với những GV khác để thống nhất sử dụng những giải pháp, công cụ tích lũy dẫn chứng, tập trung chuyên sâu xác lập những kỹ năng và kiến thức, kĩ năng HS cần phải có ở quy trình học tập tiếp theo trên cơ sở cấu trúc của năng lượng, san sẻ những giải pháp can thiệp, ảnh hưởng tác động và quan sát những ảnh hưởng tác động của nó .

Câu 44: Thầy, cô hãy đưa ra 2 mức độ cao trong năng lực đánh giá công nghệ?

Mức 2 : Đánh giá một số ít năng lượng thành phần thuộc năng lượng thực thi một việc làm toàn vẹn ( năng lượng thành phần ). Ví dụ : Khi nhìn nhận thành tố năng lượng tìm hiểu và khám phá lịch sử dân tộc, sẽ nhìn nhận HS từ khâu nhận diện những nguồn tư liệu, khai thác và sử dụng những nguồn tư liêu, tái hiện những sự kiện, hiện tượng kỳ lạ lịch sử dân tộc v.v …
Mức 3 : Đánh giá năng lượng HS khi triển khai được một việc làm một cách toàn vẹn ( năng lượng toàn vẹn ). Ví dụ : Với năng lượng thành tố vận dụng kỹ năng và kiến thức và kĩ năng lịch sử dân tộc đã học. Ở mức cao nhất nhìn nhận năng lượng HS khi triển khai được việc liên hệ với một trường hợp học tập trước đó một cách toàn vẹn trong trường hợp thực tiễn. Ví dụ : Từ bài học kinh nghiệm trong công cuộc cải tổ ở Liên Xô năm 1985, nhu yếu HS rút ra bài học kinh nghiệm cho việc thực thi công cuộc thay đổi kinh tế tài chính quốc gia lúc bấy giờ. Với trường hợp này, vừa yên cầu HS có kĩ năng vận dụng, liên hệ thực tiễn v.v …

Câu 45: Thầy, cô hãy đưa 3 biểu hiện ở mức 1 của năng lực thiết kế công nghệ?

nhận diện những tư liệu lịch sử vẻ vang
Khai thác sử dụng thông tin
kể, nêu sự kiện diễn ra

Câu 46: Thầy, cô hãy đưa ra 3 biểu hiện ở mức 2 của năng lực giao tiếp công nghệ?

sử dụng kiến thức và kỹ năng lịch sử vẻ vang để lý giải và miêu tả 1 số ít sự kiện, hiện tượng kỳ lạ trong đời sống
vận dụng kỹ năng và kiến thức để nghiên cứu và phân tích và nhìn nhận tác động ảnh hưởng của vấn đề, hiệntượng
vận dụng kỹ năng và kiến thức lịch sử vẻ vang để xử lý yếu tố thực tiên

Câu 47:Thầy/cô hãy trình bày những cơ sở của việc điều chỉnh, đổi mới phương pháp ơ sở của việc điều chỉnh, đổi mới phương pháp dạy học

Kết quả của dạy học, giáo dục theo xu thế tăng trưởng phẩm chất, năng lượng cho biết HS đạt mức nào ( đã / chưa biết, hiểu, làm được gì ). Từ tác dụng này, cần xác lập tiềm năng tiếp theo ( cần biết, hiểu, làm được gì ) và cần xác lập “ bằng cách nào ” HS đi được đến tiềm năng đó. Sự kiểm soát và điều chỉnh, thay đổi PPDH giúp HS phương pháp “ tốt nhất hoàn toàn có thể được ” đi trên con đường này để đạt được tiềm năng dạy học .
Từ những vật chứng tích lũy được về HS xác lập được mức độ hiện tại của HS. Theo khuynh hướng tăng trưởng phẩm chất, năng lượng, dẫn chứng này cho biết “ vị trí ” của HS trên những đường tăng trưởng năng lượng thành tố ( hoặc trên một đường chung của một năng lượng chung / đặc trưng ) .
Vị trí này biểu lộ mức độ đạt được về nhu yếu cần đạt của năng lượng, từ đó so sánh sang nhu yếu cần đạt về nội dung giáo dục để biết được mức độ đạt được về nhu yếu cần đạt thứ hai này. Đối chiếu này là thiết yếu, vì năng lượng là một “ thứ ” trừu tượng, cái hiện hữu phản ánh được những biểu lộ của nó là những biểu lộ đạt được về mặt kỹ năng và kiến thức, kĩ năng và thái độ, hành vi ( nhu yếu cần đạt về nội dung giáo dục ) .
Trong đó, bộc lộ quan sát được rõ nhất là “ kĩ năng ” và năng lực vận dụng kỹ năng và kiến thức ( làm được gì ), cùng với nó là thái độ và hành vi của HS. Sự qui về “ nội dung ” này cho thấy : nếu khó sử dụng những đường tăng trưởng năng lượng thì hoàn toàn có thể thiết kế xây dựng và sử dụng những thang đo nhìn nhận truyền thống lịch sử cũng như những khung nhìn nhận năng lượng dựa trên nhu yếu cần đạt về nội dung giáo dục .
Mục tiêu tiếp theo biểu lộ tiềm năng cần đạt, nó không giống nhau so với những HS khác nhau, nó cũng không giống nhau khi xét trên những năng lượng thành tố khác nhau của cùng một HS. Dưới đây là một ví dụ miêu tả mức độ / vị trí hiện tại và tiềm năng / vị trí tiếp theo của một HS về năng lượng thành phần tìm hiểu và khám phá lịch sử vẻ vang .

Từ vị trí hiện tại và tiếp theo này, có thể dựa vào mô tả biểu hiện hành vi của năng lực thành phần tìm hiểu Lịch sử ở các mức độ khác nhau để điều chỉnh, đổi mới PPDH cho phù hợp dạy học trong môn học.

Câu 48:Thầy, cô hãy chia sẻ quan niệm về đnh hướng điều chỉnh, đổi mới phương pháp dạy học môn học.

Việc kiểm soát và điều chỉnh, thay đổi PPDH ở đây được hiểu là vận dụng / kiểm soát và điều chỉnh / cải tổ những giải pháp, kĩ thuật và hình tổ chức triển khai dạy học tương thích, và đôi lúc hoàn toàn có thể đề xuất kiến nghị được giải pháp mới ( kĩ thuật / PPDH hoặc hình thức tổ chức triển khai những hoạt động học ) để HS chuyển được từ vị trí hiện tại đến vị trí tiếp theo .