Thành ngữ (Tiếng Việt) – Wikipedia tiếng Việt

Thành ngữ là một tập hợp từ cố định đã quen dùng mà nghĩa thường không thể giải thích đơn giản bằng nghĩa của các từ cấu tạo nên nó.[1] Thành ngữ được sử dụng rộng rãi trong lời ăn tiếng nói cũng như sáng tác thơ ca văn học tiếng Việt. Thành ngữ ngắn gọn, hàm súc, có tính hình tượng, tính biểu cảm cao.[2]

Thành ngữ hoàn toàn có thể được phân loại dựa theo nhiều tiêu chuẩn, tùy thuộc mục tiêu nghiên cứu và điều tra tìm hiểu và khám phá, tra nghĩa, giải nghĩa .

Theo nguồn gốc có thể chia thành hai loại là thành ngữ thuần Việt và thành ngữ gốc Hán (thành ngữ Hán Việt). Ví dụ thành ngữ thuần Việt như Ăn xổi ở thì, buôn thúng bán mẹt…, thành ngữ Hán Việt như thâm căn cố đế, đồng bệnh tương liên…

Theo thủ pháp tu từ được sử dụng có thể chia thành loại: so sánh (ví dụ như nhát như thỏ đế, cấm cảu như chó cắn,…), ẩn dụ (ví dụ như ruột để ngoài da, rán sành ra mỡ,…), đối ngẫu (ví dụ như cao chạy xa bay, lên bờ xuống ruộng,…).

Theo số lượng từ có thể phân loại thành loại: 3 chữ như khỏe như vâm, thẳng ruột ngựa, loại 4 chữ như một nắng hai sương, đá thúng đụng nia, loại năm chữ như vắt cổ chày ra nước, dùi đục chấm mắm cáy,…

Phân biệt với tục ngữ và quán ngữ[sửa|sửa mã nguồn]

Việc nói thành ngữ là một tập hợp từ cố định có nghĩa là thành ngữ không tạo thành câu hoàn chỉnh về mặt ngữ pháp, cũng không thể thay thế và sửa đổi về mặt ngôn từ. Thành ngữ thường bị nhầm lẫn với tục ngữ và quán ngữ.

Trong khi tục ngữ là một câu nói hoàn hảo, diễn đạt toàn vẹn một ý nhằm mục đích nhận xét quan hệ xã hội, truyền đạt kinh nghiệm tay nghề sống, hay phê phán vấn đề, hiện tượng kỳ lạ. Một câu tục ngữ hoàn toàn có thể được coi là một tác phẩm văn học khá hoàn hảo vì nó mang trong mình cả ba tính năng cơ bản của văn học là công dụng nhận thức, và công dụng nghệ thuật và thẩm mỹ, cũng như tính năng giáo dục. Còn quán ngữ là tổng hợp từ cố định và thắt chặt đã dùng lâu thành quen, nghĩa hoàn toàn có thể suy ra từ nghĩa của những yếu tố hợp thành. [ 3 ]

  1. ^

    Từ điển tiếng Việt, Viện ngôn ngữ học, Hoàng Phê chủ biên, nhà xuất bản Đà Nẵng, năm 2003 (tái bản lần thứ 9), trang 915

  2. ^ Từ điển Thành ngữ và Tục ngữ Nước Ta, GS. Nguyễn Lân – Nhà xuất bản Văn hóa tin tức tái bản 2010
  3. ^ Từ điển tiếng Việt, Viện ngôn ngữ học, Hoàng Phê chủ biên, nhà xuất bản Thành Phố Đà Nẵng, năm 2003 ( tái bản lần thứ 9 ), trang 801