Bài 11: Lắp đặt dây dẫn của mạng điện trong nhà

Tóm tắt lý thuyết

I. Mạng điện lắp đặt kiểu nổi

1. Khái niệm

Mạng điện lắp đặt nổi là mạng điện mà dây dẫn được lắp đặt nổi trên những vật cách điện đặt dọc theo trần nhà, cột, dầm xà … .

Hình 1. Mạng điện lắp đặt nổi trong ống cách điện

2. Các vật cách điện

Gồm : puli sứ, máng gỗ, ống cách điện và những phụ kiện tương thích .

Hình 2. Các loại ống cách điện

 • Có 3 loại: Ống PVC, ống bọc tôn, ống bọc kẽm; bên trong có lót cách điện, đường kính thường dùng: 16; 20; 25; 32; 40 và 50mm, chiều dài 2 – 3m

Ống nhựa PVC:

 • Đường kính: 16; 20; 25; 32; 40 và 50 mm
 • Chiều dài 2 – 3 m
 • Tiết diện: tròn hoặc hình chữ nhật
 • Một số phụ kiện đi kèm theo ống PVC tiết diện tròn, gồm: Ống nối chữ T, ống  nối chữ L, ống nối nối tiếp và kẹp đỡ ống
  • Ống nối chữ T: Dùng để phân nhánh dây dẫn mà không sử dụng mối nối rẽ

Hình 4. Ống nối chữ T

 • Ống nối chữ L: Dùng khi nối hai ống luồn dây vuông góc với nhau

Hình 5. Ống nối chữ L

 • Ống nối chữ nối tiếp: Dùng để nối nối  tiếp hai ống luồn dây với nhau

Hình 6. Ống nối chữ nối tiếp

 • Kẹp đỡ ống: Dùng để cố định ống luồn dây trên tường, có đường kính phù hợp với đường kính ống

Hình 7. Kẹp đỡ ống

3. Một số yêu cầu kĩ thuật của mạng điện lắp đặt kiểu nổi

 • Đường dây phải song song với vật kiến trúc (tường nhà, cột, xà…), cao hơn mặt đất 2,5 m trở lên và cách vật kiến trúc không nhỏ hơn 10mm
 • Tổng tiết diện của dây dẫn trong ống không vượt quá 40% tiết diện ống
 • Bảng điện phải cách mặt đất từ 1,3 đến 1,5m
 • Khi dây dẫn đổi hướng hoặc phân nhánh phải tăng thêm kẹp ống
 • Không luồn các đường dây khác cấp điện áp vào chung một ống
 • Đường dây dẫn đi xuyên qua tường hoặc trần nhà phải luồn dây qua ống sứ, mỗi ống chỉ được luồn một dây, hai đầu ống sứ phải nhô ra khỏi tường 10mm

4. Ưu, nhược điểm của mạng điện lắp đặt kiểu nổi

 • Ưu điểm:
  • Tránh được tác động xấu của môi trường đến dây dẫn
  • Dễ lắp đặt sửa chữa
  • Không phụ thuộc vào quá trình xây dựng
  • Giá thành thấp
 • Nhược điểm: Không thẩm mỹ

II. Mạng điện lắp đặt kiểu ngầm

 • Việc chọn phương pháp lắp đặt dây dẫn điện ngầm phải phù hợp với môi trường xung quanh, với yêu cầu sử dụng và đặc điểm của kết quả, kiến trúc công trình và kĩ thuật an toàn điện
 • Mạng điện sinh hoạt được lắp đặt ngầm là dây dẫn được đặt trong ống, trong các rãnh ngầm trong tường, trần, sàn bê tông. Cách lắp đặt này đảm bảo được yêu cầu mĩ thuật và cũng tránh được tác động của môi trường đến dây dẫn
 • Việc lắp đặt ngầm đảm bảo những yêu cầu sau:
  • Việc lắp đặt trong điều kiện môi trường khô ráo. Trong mọi trường hợp đặt dây dẫn trực tiếp trên rãnh tường hoặc trong ống đều phải dùng hộp nối dây ở chỗ nối đường ống
  • Số dây hoắc tiết diện dây dẫn phải Dự tính việc tăng thêm nhu cầu tiêu thụ điện sau này nhưng không được vượt quá 40% tiết diện ống
  • Bên trong ống phải sạch, miệng ống phải nhẵn.
  • Không luồn chung dây dẫn điện xoay chiều, mọi chiều và các đường dây không cùng cấp điện áp vào một ống
  • Bán kính cong của ống khi đặt trong bê tông không được nhỏ hơn 10 lần đường kính ống
  • Để đảm Bảo an toàn điện, tất cả các ống ( kim loại) đều phải nối đất

Hình 8. Dây dẫn được lắp đặt ngầm trong rãnh của các kết cấu xây dựng