‘lễ độ’ là gì?, Từ điển Tiếng Việt

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ ” lễ độ “, trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Việt. Chúng ta hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm những mẫu câu này để đặt câu trong trường hợp cần đặt câu với từ lễ độ, hoặc tìm hiểu thêm ngữ cảnh sử dụng từ lễ độ trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Việt

1. ◯ Nói năng lễ độ.

2. Cho thằng khốn đó biết lễ độ.

3. Nhưng như thế là không lễ độ.

4. Thường luôn lễ độ, hành sự hiền từ.

5. Hãy lễ độ, kiên nhẫn và thân thiện.

6. Chúng tượng trưng cho sự lễ độ dịu dàng.

7. Lũ nhóc ở đây chẳng hề biết lễ độ.

8. Họ tôn trọng và lễ độ đối với du khách.

9. Họ thật là hiền từ, lương thiện và lễ độ.

10. Chúng ta phải có phong cách lịch sự, lễ độ.

11. Liệu mà ăn nói lễ độ trong nhà tù tôi.

12. Chúng tôi muốn tỏ ra lễ độ với các ông nhưng…

13. Mày sẽ học lễ độ và đau khổ sẽ dạy mày.

14. Nếu không liêm chính, thì sự lễ độ bị giảm sút.

15. Sao không biết tỏ lễ độ chút đi, thằng đột biến.

16. Tôi muốn cho con đĩ này biết thế nào là lễ độ.

17. mấy mụ phù thuỷ này, chúng không bao giờ biết lễ độ.

18. 6 Tỏ lễ phép và tính lễ độ giúp liên lạc tốt.

19. Giới buôn bán thường lễ độ, và nhiều người vui lòng nhận tạp chí.

20. Lúc trẻ, Lưu Tri Viễn được ghi nhận là nghiêm cẩn và lễ độ.

21. Các tín đồ của Đấng Ky Tô sẽ là các tấm gương lễ độ.

22. Hãy đối xử với các anh chị của mình bằng sự tử tế và lễ độ.

23. Nền tảng của lòng nhân từ và lễ độ bắt đầu trong nhà của chúng ta.

24. Hằng ngày, các gia đình đạo Đấng Christ phải nói chuyện với nhau một cách lễ độ.

25. (Cô-lô-se 4:6) Hãy thận trọng, đừng tỏ vẻ thiếu lễ độ với người khác.

26. Nhu cầu để có tinh thần lễ độ trong xã hội chưa bao giờ quan trọng hơn.

27. Ông nói: “Chúng tôi chưa từng thấy những người biết cư xử lễ độ như quí vị.

28. Sự kiện người đó nói với bạn một cách lễ độ, thân mật tiết lộ tính tình hiền hậu.

29. Đó là cách xưng hô bình thường, lễ độ của Chúa Giê-su khi nói chuyện với phụ nữ”.

30. Những giây phút như vậy đòi hỏi các anh chị em phải có cả lòng dũng cảm lẫn lễ độ.

31. Chúng ta không bao giờ muốn lời nói của chúng ta trở nên quá suồng sã hoặc thiếu lễ độ.

32. Họ có thể nhận ra sự khác biệt nơi chúng ta —chân thật, thân thiện, yêu thương, và lễ độ.

33. Phao-lô khuyên Ti-mô-thê nên cư xử như một người con lễ độ và một người anh biết quan tâm

34. Tất cả chúng ta đều nên tránh những hành động hận thù và hãy lễ độ đối với những quan điểm khác biệt.

35. Lòng biết ơn không chỉ là phép lễ độ hoặc cách cư xử lịch sự. Sự biết ơn xuất phát từ đáy lòng.

36. Ra khỏi nhà thì chỗ làm việc từng là nơi mà người ta thấy có sự trật tự, tôn trọng và lễ độ.

37. 2 Lễ độ và tôn kính sâu xa: Cha mẹ có trách nhiệm làm thấm nhuần dần những tính tốt nơi con mình.

38. “Tớ sẽ đổ gục trước cô gái ăn nói thật thà, lễ độ và không cần lúc nào cũng ‘gọi dạ bảo vâng’.

39. Câu trả lời lễ độ của An-ne khi bị Hê-li kết tội là gương mẫu quý giá cho chúng ta ngày nay.

40. Chúng ta có thể có các tiêu chuẩn riêng của mình về cách ăn mặc và hành vi, về sự lễ độ và lễ phép.

41. Khi cuộc thảo luận tiếp diễn, thì viên cảnh sát bắt đầu gây gổ trong khi vị linh mục vẫn biết điều và lễ độ.

42. Cầu xin cho mái gia đình của chúng ta có thể tràn đầy tình yêu thương, sự lễ độ và với Thánh Linh của Chúa.

43. Những khía cạnh của cách cư xử lịch sự là giữ gìn ý tứ, nhã nhặn, tử tế, lễ độ, khéo léo và ân cần.

44. Lễ độ về phía chúng ta là tín đồ đấng Christ có thể mở đường cho công việc làm chứng rao giảng trong tương lai.

45. Hãy bảo vệ niềm tin của các anh chị em với cử chỉ lễ độ và lòng trắc ẩn, nhưng phải bảo vệ niềm tin này.

46. Hoặc những người hôn phối che giấu đi cảm giác với vẻ bề ngoài lễ độ nhưng về mặt tình cảm thì xa cách với nhau lắm.

47. Khi lập trường của mình không chiếm ưu thế, thì chúng ta nên lịch sự và lễ độ chấp nhận các kết quả không thuận lợi đối với người chống đối mình.

48. Tại những hội nghị này, chúng tôi được hướng dẫn những phương pháp rao giảng và được chỉ cách xử sự lễ độ đối với những cảnh sát viên đến gây trở ngại.

49. Tình yêu thương anh em chân thật không phải chỉ là nói chuyện lễ độ và cư xử lịch sự, nhưng cũng không phải là quá vồn vã hồ hởi đối với người khác.

50. 2 Hạnh kiểm gương mẫu tại khách sạn: Trong đa số trường hợp, nhân viên khách sạn rất khâm phục Nhân Chứng Giê-hô-va vì chúng ta trật tự, lễ độ và sạch sẽ.