Cách mạng tư sản là gì? Những điều bí ẩn chưa được bật mí

Cách mạng tư sản là gì mà thường được nhắc đến trong những tiết học lịch sử vẻ vang cũng như đời sống. Cùng BachkhoaWiki tìm hiểu và khám phá ngay !

Cách mạng tư sản là gì và cách mạng tư sản có ý nghĩa như thế nào? Hãy cùng BachkhoaWiki đi tìm câu trả lời cho mọi thắc mắc về cách mạng tư sản ngay bây giờ!

Cách mạng tư sản là gì?

Cách mạng tư sản là gì?

Cách mạng tư sản là cuộc cách mạng do giai cấp tư sản (như ở Hà Lan, Pháp,… hay quý tộc mới( ở Anh) lãnh đạo. Cách mạng tư sản nhằm lật đổ chế độ phong kiến, thiết lập nền thống trị của giai cấp tư sản và mở đường cho sự phát triển của chủ nghĩa tư bản.

Cách mạng tư sản là gì?

Cách mạng tư sản khởi đầu từ thế kỷ 16 lê dài tới thế kỷ 20. Cách mạng tư sản đã thiết lập nền dân chủ vô sản, tạo ra tăng trưởng can đảm và mạnh mẽ của lực lượng sản xuất. Đồng thời, đây là một tân tiến vượt bậc về phương pháp sản xuất, một bước tiến có ý nghĩa lịch sử vẻ vang trong xã hội loài người .Nhưng về thực chất, cách mạng tư sản vẫn là sự thay thế sửa chữa chính sách bóc lột phong kiến bằng chính sách bóc lột tư bản chủ nghĩa. Cách mạng này vẫn còn nhiều hạn chế như chưa xử lý được yếu tố cơ bản của xã hội. Nó vẫn là chính sách con người bóc lột con người .

Cách mạng tư sản là gì

Cho ví dụ về cách mạng tư sản

Cuộc cách mạng tư sản Hà Lan là cuộc cách mạng tư sản tiên phong trên quốc tế. Cách mạng Hà Lan nổ ra khởi đầu từ năm 1566 hoặc 1568 đến năm 1648. Cuộc cách mạng nhằm mục đích chống lại sự quản lý của Felipe II của Tây Ban Nha. Kết quả là năm 1648 nền độc lập của Hà Lan được công nhận chính thức .Cách mạng tư sản Hà Lan thành công xuất sắc đã đã dọn đường cho chủ nghĩa tư bản tăng trưởng, biểu lộ sự thắng thế của giai cấp tư sản so với giai cấp phong kiến. Không chỉ vậy, cách mạng Hà Lan còn tác động ảnh hưởng đến các cuộc cách mạng tư sản bùng nổ sau này trên quốc tế .

Cách mạng tư sản là gì

Một số cuộc cách mạng tư sản tiêu biểu?

Trên quốc tế, tính từ khi cuộc cách mạng tư sản tiên phong bùng nổ ( cách mạng tư sản Hà Lan ) đã có rất nhiều cuộc cách mạng khác, tiêu biểu vượt trội như :

Cách mạng tư sản Pháp (diễn ra từ năm 1789 đến năm 1799)

Cuộc cách mạng tư sản Pháp kết thúc đã làm sụp đổ chính sách phong kiến ở Pháp. Đồng thời, nó đã giải phóng cho nhân dân, phân loại ruộng đất công minh, thiết lập quyền bình đẳng giữa mọi người. Đặc biệt, cuộc cách mạng năm 1789 không chỉ đã đổi khác bộ mặt nước Pháp mà còn đem đến cho toàn thể trái đất niềm tin vào một thời đại mới tân tiến và công minh hơn .

Cách mạng tư sản là gì

Cuộc cách mạng tư sản Anh (1642–1651) với nhiều cuộc nội chiến

Cuối cùng, lực lượng cách mạng thắng lợi tại Anh nhờ được quần chúng ủng hộ và tham gia đấu tranh. Cách mạng đã dọn đường cho chủ nghĩa tư bản tăng trưởng can đảm và mạnh mẽ hơn, đồng thời báo hiệu sự suy vong của chế độ quân chủ chuyên chế .

Cách mạng tư sản là gì

Cách mạng tư sản ở Bắc Mỹ

Đây là một cuộc cách mạng tư tưởng và chính trị ( diễn ra từ năm 1765 đến năm 1783 ) tại mười ba thuộc địa của Đế quốc Anh ở Bắc Mỹ. Sau mấy thập kỉ chiến đấu, bản Tuyên Ngôn Độc Lập Mỹ được công bố vào ngày 4 tháng 7 năm 1776. Đây là lời công bố các quyền tự do dân chủ và khẳng định chắc chắn nền độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ .

Mục tiêu của cách mạng tư sản là gì?

Mục tiêu của cách mạng tư sản là nhằm mục đích xử lý xích míc giữa quan hệ sản xuất phong kiến với quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa. Chủ nghĩa tư bản tham chiến nhằm mục đích gạt bỏ mọi cản trở để tạo điều kiện kèm theo cho chủ nghĩa tư bản tăng trưởng .Hơn nữa, cách mạng tư sản diễn ra với tiềm năng lật đổ chính sách phong kiến chuyên chế, đưa giai cấp tư sản lên nắm quyền. Khi đó, quyền lực tối cao không riêng gì vào tay tư sản mà chủ nghĩa tư bản thắng thế. Từ đó, họ đưa quốc gia tăng trưởng theo con đường tư bản .

Cách mạng tư sản là gì

Nhiệm vụ của cách mạng tư sản là gì?

Mỗi cuộc cách mạng tư sản đều có những trách nhiệm có phần giống và khác nhau. Cụ thể :

  • Cách mạng tư sản Hà Lan: Lật đổ ách thống trị của vương triều Tây Ban Nha. Cuộc cách mạng nhằm đưa giai cấp tư sản lên cầm quyền, mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển.
  • Cách mạng tư sản Anh: Mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển, đem lại quyền lợi cho tầng lớp quý tộc mới và tư sản.
  • Cách mạng tư sản ở Bắc Mỹ: Giành độc lập, ra đời Hợp chủng quốc Hoa Kì.
  • Cách mạng tư sản Pháp: Lật đổ chế độ phong kiến, đưa giai cấp tư sản lên cầm quyền và mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển.

Ý nghĩa của cách mạng tư sản là gì?

Các cuộc cách mạng tư sản thành công xuất sắc đã làm lung lay tận gốc vào chính sách phong kiến. Cách mạng tư sản như một đòn chí mạng vào chính sách phong kiến, làm chính sách phong kiến dần sụp đổ .Các cuộc cách mạng tư sản tiên phong đã có ý nghĩa lịch sử dân tộc to lớn. Nó chấm hết sự đô hộ của ngoại bang ( ở Hà Lan ), lật đổ chính sách phong kiến chuyên chế ( ở Anh ). Không chỉ vậy, nó đã giải phóng nhân dân khỏi ách thống trị của chủ nghĩa thực dân ( ở Bắc Mĩ ). Cách mạng đã mở đường cho chủ nghĩa tư bản tăng trưởng ở các nước này, đưa quốc gia tăng trưởng theo con đường tư bản chủ nghĩa .

Cách mạng tư sản là gì

Xem thêm :Bài viết này đã giúp bạn tìm hiểu và khám phá cụ thể hơn về cách mạng tư sản là gì rồi phải không nào ? Hãy vận dụng những kỹ năng và kiến thức có ích trên để làm giàu vốn hiểu biết của mình. Đặc biệt, đừng quên theo dõi và ủng hộ những bài viết tiếp theo của BachkhoaWiki .