Thông tin địa chỉ trung tâm dịch vụ việc làm quận 4

Bạn thấy mình có đủ điều kiện kèm theo hưởng bảo hiểm thất nghiệp và bạn muốn nộp hồ sơ để hoàn toàn có thể xử lý chính sách này ở quận 4 – thành phố Hồ Chí Minh nhưng lại không biết phải nộp hồ sơ ở đâu ? Thủ tục hưởng như thế nào ? Bài viết dưới đây của Luật Tuệ An sẽ cung ứng cho bạn những thông tin thiết yếu nhất về “ tin tức địa chỉ TT dịch vụ việc làm quận 4 – thành phố Hồ Chí Minh ” cũng như thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp .

Cơ sở pháp lý

 • Nghị định số 196/2013/NĐ-CP Quy định thành lập và hoạt động của trung tâm dịch vụ việc làm.
 • Nghị định 61/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 29 tháng 5 năm 2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp
 • Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp

Địa chỉ trung tâm dịch vụ việc làm quận 4 – thành phố Hồ Chí Minh

Trung tâm dịch vụ việc làm quận 4 – thành phố Hồ Chí Minh có địa chỉ tại : số 249 Tôn Đản, phường 15 quận 4, thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 02839415841

Trung tâm dịch vụ việc làm quận 4 – thành phố Hồ Chí Minh

Ý nghĩa của trợ cấp thất nghiệp

Dưới góc nhìn pháp lý, chính sách bảo hiểm thất nghiệp là toàn diện và tổng thể những quy phạm pháp luật pháp luật việc góp phần và sử dụng quỹ bảo hiểm thất nghiệp, chi trả trợ cấp thất nghiệp để bù đắp thu nhập cho người lao động bị mất việc làm và thực thi những giải pháp đưa người thất nghiệp trở lại thao tác .
Chính sách bảo hiểm thất nghiệp là chủ trương mới và là một trong những chủ trương quan trọng trong mạng lưới hệ thống phúc lợi xã hội, là công cụ quản trị thị trường lao động, là chính sách nhằm mục đích bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi bị mất việc làm, nhưng quan trọng hơn là tư vấn, trình làng việc làm, tương hỗ người lao động học nghề, duy trì việc làm cho người lao động .
Bảo hiểm thất nghiệp có ý nghĩa rất thiết thực trong đời sống, ta hoàn toàn có thể nêu lên một vài ý nghĩa đơn cử của trợ cấp thất nghiệp như sau :

 • Bảo hiểm thất nghiệp không chỉ là công cụ giải quyết vấn đề thất nghiệp trong xã hội mà còn là chính sách giúp ổn định xã hội một cách tốt nhất.
 • Bảo hiểm thất nghiệp có chức năng bảo vệ, bù đắp những tổn thất về mặt tài chính cho người lao động và giúp họ có khả năng cũng như cơ hội quay lại thị trường làm việc.
 • Bảo hiểm này thất nghiệp còn có chức năng khuyến khích giúp hạn chế sự ỷ lại của người lao động, khuyến khích họ chăm chỉ làm việc, sẵn sàng làm việc.
 • Sau những lợi ích trên thì bảo hiểm thất nghiệp vừa đóng vai trò quan trọng đối với doanh nghiệp, vừa đóng vai trò tối ưu đối với Nhà nước trong việc giải quyết những vấn đề xã hội.
 • Nhờ có bảo hiểm lao động, khi người lao động bị mất việc, chủ doanh nghiệp không phải mất phí trợ cấp mất việc làm cho người lao động nên họ sẽ sử dụng nguồn lao động thoải mái hơn, tạo động lực phát triển sản xuất.
 • Cũng nhờ có bảo hiểm thất nghiệp mà gánh nặng ngân sách của Nhà nước khi có thất nghiệp xảy ra được giảm bớt

Thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp

Chuẩn bị hồ sơ

Căn cứ theo lao lý tại khoản 6 Điều 1 Nghị định 61/2020 / NĐ-CP của nhà nước ngày 29 tháng 5 năm 2020 sửa đổi, bổ trợ 1 số ít điều của Nghị định số 28/2015 / NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm năm ngoái của nhà nước pháp luật cụ thể thi hành một số ít điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp và Điều 16 Nghị định 28/2015 / NĐ-CP về hồ sơ làm bảo hiểm thất nghiệp gồm có :

Thứ nhất, sổ bảo hiểm xã hội (bản gốc và đã được chốt thời gian tham gia trong sổ bảo hiểm xã hội).

Thứ hai, đơn đề nghị hưởng bảo hiểm thất nghiệp. Đơn này người lao động có thể lấy mẫu tại trung tâm giới thiệu việc làm hoặc tải mẫu trên Internet.

Thứ ba, bản chính hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu của một trong các giấy tờ sau đây xác nhận về việc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc:

 • Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đã hết hạn hoặc đã hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động;
 • Quyết định thôi việc;
 • Quyết định sa thải;
 • Quyết định kỷ luật buộc thôi việc;
 • Thông báo hoặc thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc;
 • Xác nhận của người sử dụng lao động trong đó có nội dung cụ thể về thông tin của người lao động; loại hợp đồng lao động đã ký; lý do, thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động đối với người lao động;
 • Xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc doanh nghiệp hoặc hợp tác xã giải thể, phá sản hoặc quyết định bãi nhiệm, miễn nhiệm, cách chức đối với các chức danh được bổ nhiệm trong trường hợp người lao động là người quản lý doanh nghiệp, quản lý hợp tác xã;
 • Trường hợp người lao động không có các giấy tờ xác nhận về việc chấm dứt hợp đồng lao động do đơn vị sử dụng lao động không có người đại diện theo pháp luật và người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền thì thực hiện theo quy trình sau:

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội hoặc Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh gửi văn bản nhu yếu Sở Kế hoạch và Đầu tư xác nhận đơn vị chức năng sử dụng lao động không có người đại diện thay mặt theo pháp lý hoặc không có người được người đại diện thay mặt theo pháp lý chuyển nhượng ủy quyền .
Sở Kế hoạch và Đầu tư có nghĩa vụ và trách nhiệm phối hợp với cơ quan thuế, cơ quan công an, chính quyền sở tại địa phương nơi đơn vị chức năng sử dụng lao động đặt trụ sở chính thực thi xác định nội dung đơn vị chức năng sử dụng lao động không có người đại diện thay mặt theo pháp lý hoặc không có người được người đại diện thay mặt theo pháp lý chuyển nhượng ủy quyền .
Sở Kế hoạch và Đầu tư gửi văn bản vấn đáp cho Sở Lao động – Thương binh và Xã hội và Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh về nội dung đơn vị chức năng sử dụng lao động không có người đại diện thay mặt theo pháp lý hoặc không có người được người đại diện thay mặt theo pháp lý chuyển nhượng ủy quyền trong thời hạn 10 ngày thao tác kể từ ngày nhận được văn bản nhu yếu xác nhận của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội hoặc Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh .

 • Trường hợp người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 43 Luật Việc làm thì giấy tờ xác nhận về việc chấm dứt hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng là bản chính hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu của hợp đồng đó.

Ngoài ra, khi đến nộp hồ sơ ĐK hưởng chính sách bảo hiểm thất nghiệp người lao động cần chuẩn bị sẵn sàng bản sao có công chứng / xác nhận của chứng tỏ nhân dân hoặc căn cước công dân và bản gốc để so sánh thông tin .

Nộp hồ sơ

Theo pháp luật tại Điều 46 Luật Việc làm năm 2013 thì : người lao động sẽ nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại TT dịch vụ việc làm để triển khai xử lý thủ tục làm trợ cấp thất nghiệp .
Như vậy, khi đã chuẩn bị sẵn sàng rất đầy đủ những sách vở thiết yếu để xử lý bảo hiểm thất nghiệp, người lao động nộp những sách vở đó đến TT dịch vụ việc làm ở địa phương nơi người lao động muốn tham gia hưởng hưởng để được xử lý thủ tục bảo hiểm thất nghiệp .

Hơn nữa, người lao động phải nộp hồ sơ, hoàn thành thủ tục đăng ký bảo hiểm thất nghiệp trong vòng 90 ngày kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc.

Giải quyết hồ sơ

Sau khi người lao động nộp hồ sơ đăng ký thất nghiệp tại Trung tâm dịch vụ việc làm thì sẽ được nhận giấy hẹn trả kết quả giải quyết hồ sơ. Đến đúng ngày ghi trong giấy hẹn thì người lao động sẽ lên lại Trung tâm dịch vụ việc làm nơi người lao động đã nộp hồ sơ để nhận kết quả giải quyết hồ sơ của mình.

Trả kết quả và tiền giải quyết chế độ

Trong thời hạn 20 ngày thao tác kể từ ngày nhận đủ hồ sơ thì người lao động sẽ được nhận được quyết định hành động hưởng trợ cấp thất nghiệp .
Quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp được TT dịch vụ việc làm gửi : 01 bản đến Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố thường trực Trung ương để triển khai chi trả trợ cấp thất nghiệp và cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người lao động ; 01 bản đến người lao động được hưởng trợ cấp thất nghiệp .
Trường hợp người lao động không được hưởng trợ cấp thất nghiệp thì TT dịch vụ việc làm phải thông tin bằng văn bản và nêu rõ nguyên do .
Tối đa trong thời hạn 05 ngày thao tác kể từ ngày nhận được quyết định hành động hưởng trợ cấp thất nghiệp thì người lao động sẽ được nhận tiền trợ cấp tháng tiên phong. Do đó, tối đa trong 25 ngày thao tác kể từ ngày TT dịch vụ việc làm nhận đủ hồ sơ người lao động sẽ được nhận tiền trợ cấp thất nghiệp tháng tiên phong .
Trong thời hạn hưởng trợ cấp thất nghiệp thì hàng tháng người lao động có nghĩa vụ và trách nhiệm phải trực tiếp lên khai báo tìm kiếm việc làm với TT dịch vụ việc làm nơi làm thủ tục ĐK bảo hiểm thất nghiệp. Sau khi lên thông tin tìm kiếm việc làm, người lao động sẽ được chi trả trợ cấp thất nghiệp trong thời hạn 5 ngày thao tác tính từ thời gian ngày thứ 7 của tháng hưởng trợ cấp thất nghiệp .

Trên đây là tư vấn của Luật Tuệ An về vấn đề “Thông tin địa chỉ trung tâm dịch vụ việc làm quận 4 – thành phố Hồ Chí Minh” Nếu còn vướng mắc; chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ ngay Luật sư tư vấn lao động và bảo hiểm. Luật sư uy tín, chuyên nghiệp – tư vấn miễn phí 1900.4580 nhấn phím số 4

Mọi khó khăn trong các vấn đề pháp lý hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được giải đáp miễn phí 24/7 mọi lúc mọi nơi. Tổng đài tư vấn miễn phí: 1900.4580.

Ngoài ra, bạn hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm một số ít bài viết khác về bảo hiểm thất nghiệp tại đây :
Bấm để nhìn nhận

[Tổng 0 Điểm trung bình:

0

]