Giải Bài Tập Sinh Học 6 – Bài 7: Cấu tạo tế bào thực vật

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 6: tại đây

Giải Bài Tập Sinh Học 6 – Bài 7 : Cấu tạo tế bào thực vật giúp HS giải bài tập, cung ứng cho học viên những hiểu biết khoa học về đặc thù cấu trúc, mọi hoạt động giải trí sống của con người và những loại sinh vật trong tự nhiên :

Trả lời câu hỏi Sinh 6 Bài 7 trang 23: – Quan sát 3 hình trên. Tìm điểm giống nhau cơ bản trong cấu tạo của rễ, thân, lá.

– Xem lại 3 hình một lần nữa, hãy nhận xét hình dạng tế bào thực vật.

Lời giải:

– Rễ, thân, lá của thực vật đều được cấu trúc bởi những tế bào .
– Tế bào thực vật phong phú về hình : hình đa giác, hình thoi, hình chữ nhật .

Trả lời câu hỏi Sinh 6 Bài 7 trang 24: Hãy nhận xét về kích thước của các loại tế bào thực vật?

Lời giải:

Kích thước của tế bào thực vật rất da dạng, hầu hết tế bào có kích thước nhỏ trừ 1 số ít tế bào của bưởi, chanh …

Trả lời câu hỏi Sinh 6 Bài 7 trang 24: Quan sát H.7.5 hãy nhận xét:

– Cấu tạo hình dạng những tế bào của cùng một loại mô, những loại mô khác nhau ?
– Từ đó rút ra Kết luận : Mô là gì ?

Lời giải:

– Các tế bào của cùng một mô có hình dạng và kích thước giống nhau, những loại mô khác nhau thì hình dạng tế bào cũng khác nhau .
– Mô là nhóm tế bào có hình dạng, cấu trúc giống nhau, cùng thực thi một công dụng riêng .

Bài 1 (trang 25 sgk Sinh học 6): Tế bào thực vật có kích thước và hình dạng như thế nào ?

Lời giải:

   Tế bào thực vật có kích thước và hình dạng rất đa dạng. Tùy loại tế bào, vị trí của chúng trong cơ quan và cơ thể thực vật,… mà chúng có kích thước và hình dạng khác nhau.

Bài 2 (trang 25 sgk Sinh học 6): Tế bào thực vật gồm những thành phần chủ yếu nào ?

Lời giải:

Thành phần đa phần của tế bào thực vật :
– Vách tế bào ( chỉ có ở tế bào thực vật ) : lao lý và duy trì hình dạng tế bào .
– Màng sinh chất : bảo phủ bên ngoài chất tế bào .
– Chất tế bào : dạng keo lỏng, bên trong chứa những bào quan ( lục lạp, không bào, ribôxôm, … ) .
– Nhân : điều khiển và tinh chỉnh hoạt động giải trí sống của tế bào .

Bài 3 (trang 25 sgk Sinh học 6): Mô là gì ? Kể tên một số loại mô thực vật?

Lời giải:

Mô là nhóm tế bào có hình dạng, cấu trúc giống nhau, cùng thực thi một công dụng riêng .
Có những loại mô :

  – Mô nâng đỡ.

– Mô phân sinh ngọn .
– Mô mềm .