phân biệt với quản lý nhà nước với Quản lý hành chính nhà nước

Quản lý hành chính nhà nước là gì ? PHÂN BIỆT Quản lý nhà nước và quản lý hành chính nhà nước

4.9 / 5 – ( 7 bầu chọn )

Quản lý hành chính nhà nước là gì, những đặc điểm cơ bản và nguyên tắc cơ bản ra sao? Đây là câu hỏi được  rất nhiều người thắc mắc. Bạn không thể phân biệt quản lý nhà nước và quản lý hành chính nhà nước. Cùng Luận Văn 24 tham khảo ngay bài viết dưới đây để cơ thể giải đáp được những thắc mắc này của bạn một cách tốt nhất.

Phân biệt quản lý hành chính nhà nước với quản lý của tổ chức xã hội

1. Phân biệt quản lý nhà nước và quản lý hành chính nhà nước

Xuất phát từ khái niệm quản lý nhà nước là hoạt động giải trí của nhà nước trên những nghành nghề dịch vụ lập pháp, hành pháp tư pháp nhằm mục đích triển khai công dụng đối ngoại của nhà nước, ta thấy giữa 2 hoạt động giải trí quản lý nhà nước nói chung và quản lý hành chính nói riêng có những điểm riêng. Vậy hãy cùng đi phân biệt quản lý nhà nước và quản lý hành chính nhà nước để hiểu rõ hơn về 2 yếu tố này .

1.1. Sự giống nhau của quản lý nhà nước và quản lý hành chính nhà nước

 • Đều là những hoạt động được thực hiện bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền
 • Mục đích nhằm thực thi quyền lực nhà nước, để xác lập trật tự ổn định, giúp xã hội phát triển. 

1.2. Sự khác nhau của quản lý nhà nước và quản lý hành chính nhà nước

Tiêu chí  Quản lý nhà nước Quản lý hành chính nhà nước
Khái niệm Quản lý nhà nước là hoạt động tiến hành thực thi quyền lực của nhà nước bằng luật pháp, hành pháp, tư pháp để xác lập một trật tự xã hội ổn định từ đó phát triển xã hội theo những mục tiêu mà tầng lớp lãnh đạo theo đuổi.  Quản lý hành chính nhà nước là hoạt động thực thi theo hành pháp đã đề ra, hay chính là hoạt điều hành và chấp hành theo các luật pháp đã đề ra từ trên. 
Phạm vi Rộng hơn quản lý hành chính nhà nước Hẹp hơn quản lý nhà nước
Chủ thể Cơ quan hay cá nhân có thẩm quyền trong bộ máy nhà nước, được sử dụng quyền lực của nhà nước để quản lý.  Cơ quan, cán bộ, công chức hành chính nhà nước trong hệ thống từ trung ương đến cơ sở
Khách thể  Trật tự quản lý nhà nước mới được xác định bởi quy phạm pháp luật Đảm bảo hoạt động chấp hành, điều hành trên cơ sở pháp luật để chỉ đạo thực hiện pháp luật.
Mục đích Thực hiện chức năng đối nội và đối ngoại của nhà nước Tổ chức điều hành và chỉ đạo trực tiếp, thường xuyên đến công cuộc xây dựng kinh tế văn hóa, hành chính chính trị trong các chính sách đối nội đối ngoại. 
Nội dung cốt lõi Tổ chức, thực thi quyền lực của nhà nước Điều hành, chấp hành hoạt động theo hành pháp. 
Tính chất Đặc điểm – Tính quyền lực tối cao nhất của nhà nước, thực hiện bảo đảm bằng sức mạnh cưỡng chế của nhà nước. Được xác lập trên cơ sở quan hệ ủy quyền và phục tùng!
Tính khoa học, kế hoạch: có sự tổ chức các hoạt động quản lý lên đối tượng bị quản lý, dựa trên những kế hoạch đã vạch ra và đã được nghiên cứu khoa học. 
Tính tổ chức, điều hành: Tổ chức là sự khoa học về cách thức xác lập giữa người ủy quyền và con người phục vụ. Điều hành là cách thức nhà nước sử dụng các công cụ của pháp luật để buộc đối tượng bị quản lý phải chấp hành và tuân theo. 
Tính liên tục, ổn định: Hoạt động được diễn ra thường xuyên, liên tục, không bị gián đoạn. Không bị thay đổi quá nhanh thì mới có thể ổn định mà vẫn bám sát, bắt kịp. 
Tính quyền lực đặc biệt: quản lý hành chính nhà nước mang tính quyền lực của nhà nước để phân biệt hoạt động quản lý hành chính nhà nước với các hoạt động khác.
 – Tính chủ động, sáng tạo, linh hoạt: trong khâu quản lý điều hành, chấp hành cần linh động, sáng tạo và chủ động mới đạt được kết quả tốt nhất.
Tính liên tục, tương đối ổn định và thích ứng nhanh: Hoạt động phục vụ xã hội và công dân diễn ra liên tục, thường xuyên hàng ngày. 
Tính chuyên môn hóa cao: Nội dung thực hiện đa dạng và phức tạp đòi hỏi trình độ chuyên môn cao và sâu rộng. 
Tính hệ thống thứ bậc 
Công cụ chủ yếu Pháp luật – Quyền nhân danh nhà nước
– Quy phạm pháp luật

Bảng so sánh quản lý nhà nước và quản lý hành chính nhà nước

2. Khái niệm quản lý hành chính nhà nước

 • Quản lý hành chính nhà nước là một hình thức hoạt động của nhà nước được thực hiện trước hết và chủ yếu bởi các cơ quan hành chính nhà nước, có nội dung là bảo đảm sự chấp hành luật, pháp lệnh và các nghị quyết của cơ quan quyền lực nhà nước, nhằm tổ chức và chỉ đạo thực hiện một cách trực tiếp và thường xuyên công cuộc xây dựng kinh tế, văn hoá, xã hội và hành chính – chính trị của nước ta. Hay nói một cách khác, quản lý hành chính nhà nước là hoạt động chấp hành, điều hành của nhà nước.

 • Chủ thể của quản lý hành chính nhà nước là những cơ quan hành chính nhà nước, cán bộ, công chức nhà nước có thẩm quyền, những cơ quan kiểm sát, xét xử và những tổ chức triển khai xã hội, cá thể được nhà nước trao quyền quản lý hành chính trong 1 số ít trường hợp đơn cử. Quản lý toàn dân, tổng lực ( chính trị, kinh tế tài chính, văn hóa truyền thống, … ), quản lý bằng pháp lý .
 • Khách thể của quản lý hành chính nhà nước là trật tự quản lý hành chính

3. Các nguyên tắc quản lý hành chính nhà nước

3.1. Các nguyên tắc chính trị xã hội

3.1.1. Nguyên tắc Đảng chỉ huy trong quản lý hành chính nhà nước

Cơ sở pháp lý: Ðiều 4 – Hiến pháp 1992 quy định: Ðảng cộng sản Việt Nam-đội ngũ tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, đại biểu trung thành quyền lợi của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, theo chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, là lực lượng lãnh đạo nhà nước và xã hội.

Nội dung nguyên tắc

 • Thực tế lịch sử đã chỉ rõ, sự lãnh đạo của Ðảng là hạt nhân của mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Bằng những hình thức và phương pháp lãnh đạo của mình, Ðảng cộng sản giữ vai trò quyết định đối với việc xác định phương hướng hoạt động của nhà nước trên mọi lĩnh vực; sự lãnh đạo của Ðảng đối với nhà nước mang tính toàn diện về chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội…
 • Sự lãnh đạo đó chính là việc định hướng về mặt tư tưởng, xác định đường lối, quan điểm giai cấp, phương châm, chính sách, công tác tổ chức trên lĩnh vực chuyên môn. Nguyên tắc Ðảng lãnh đạo trong quản lý hành chính nhà nước biểu hiện cụ thể ở các hình thức hoạt động của các tổ chức Ðảng:
 • Trước hết, Ðảng lãnh đạo trong quản lý hành chính nhà nước bằng việc đưa ra đường lối, chủ trương, chính sách của mình về các lĩnh vực hoạt động khác nhau của quản lý hành chính nhà nước. Trên cơ sở đường lối chủ trương, chính sách của Ðảng. Các chủ thể quản lý hành chính nhà nước xem xét và đưa ra các quy định quản lý của mình để từ đó đường lối, chủ trương, chính sách của Ðảng sẽ được thực hiện hóa trong quản lý hành chính nhà nước.

hinh-anh-quan-ly-hanh-chinh-nha-nuoc-2

 • Trên thực tế, đường lối cải cách hành chính nhà nước được đề ra trong nghi quyết đại hội đại biểu Ðảng cộng sản Việt nam lần thứ VI và thứ VII và trong Nghị quyết trung ương khoá VIII về xây dựng, hoàn thiện Nhà nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt nam, mà trọng tâm là cải cách một bước nền hành chính quốc gia là kim chỉ nam cho hoạt động quản lý hành chính nhà nước.
 • Ðảng lãnh đạo trong quản lý hành chính nhà nước thể hiện trong công tác tổ chức cán bộ. Các tổ chức Ðảng đã bồi dưỡng, đào tạo những Ðảng viên ưu tú, có phẩm chất và năng lực gánh vác những công việc trong bộ máy hành chính nhà nước, đưa ra các ý kiến về việc bố trí những cán bộ phụ trách vào những vị trí lãnh đạo của các cơ quan hành chính nhà nước.
 • Tuy nhiên vấn đề bầu, bổ nhiệm được thực hiện bởi các cơ quan nhà nước theo trình tự, thủ tục do pháp luật quy định, ý kiến của tổ chức Ðảng là cơ sở để cơ quan xem xét và đưa ra quyết định cuối cùng.
 • Ðảng lãnh đạo trong quản lý hành chính nhà nước thông qua công tác kiểm tra việc thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Ðảng trong quản lý hành chính nhà nước. Thông qua kiểm tra xác định tính hiệu quả, tính thực tế của các chủ trương chính sách mà Ðảng đề ra từ đó khắc phục khiếm khuyết, phát huy những mặt tích cực trong công tác lãnh đạo.
 • Sự lãnh đạo của Ðảng trong quản lý hành chính nhà nước còn được thực hiện thông qua uy tín và vai trò gương mẫu của các tổ chức Ðảng và của từng Ðảng viên. Ðây là cơ sở nâng cao uy tín của Ðảng đối với dân, với cơ quan nhà nước.
 • Ðảng chính là cầu nối giữa nhà nước và nhân dân. Sự lãnh đạo của Ðảng là cơ sở bảo đảm sự phối hợp của các cơ quan nhà nước và tổ chức xã hội, lôi cuốn nhân dân lao động tham gia thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước ở tất cả các cấp quản lý.
 • Ðây là nguyên tắc cơ bản trong quản lý hành chính nhà nước, cần được vận dụng một cách khoa học và sáng tạo cơ chế Ðảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ trong quản lý hành chính nhà nước, tránh khuynh hướng tuyệt đối hóa vai trò lãnh đạo của Ðảng cũng như khuynh hướng hạ thấp vai trò lãnh đạo của Ðảng trong quản lý hành chính nhà nước.
 • Vì vậy, đường lối, chính sách của Ðảng không được dùng thay cho luật hành chính, Ðảng không nên và không thể làm thay cho cơ quan hành chính nhà nước. Các nghị quyết của Ðảng không mang tính quyền lực- pháp lý. Tuy nhiên, để bảo đảm hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước không thể tách rời sự lãnh đạo của Ðảng.

hinh-anh-quan-ly-hanh-chinh-nha-nuoc-3

3.1.2. Nguyên tắc bình đẳng giữa những dân tộc bản địa

Cơ sở pháp lý:

 • Việt Nam là nước có nhiều dân tộc cùng sinh sống trên lãnh thổ. Các dân tộc đều có quyền bình đẳng với nhau trong mọi lĩnh vực. “Nhà nước CH XHCN Việt nam là nhà nước thống nhất của các dân tộc sinh sống trên đất nước Việt Nam
 • Nhà nước thực hiện chính sách bình đẳng, đoàn kết, tương trợ giữa các dân tộc, nghiêm cấm mọi hành vi kỳ thị, chia rẽ dân tộc”. (Ðiều 5- Hiến pháp 1992)

Nội dung nguyên tắc:

 • Trong công tác lãnh đạo và sử dụng cán bộ

Nhà nước ưu tiên so với con em của mình những dân tộc bản địa ít người, triển khai chủ trương khuyến khích về vật chất, ý thức để họ học tập. Số cán bộ nhà nước là người dân tộc bản địa ít người cũng chiếm một số lượng nhất định trong cơ quan nhà nước, tạo điều kiện kèm theo cho người dân tộc bản địa ít người cùng tham gia quyết định hành động những yếu tố có tương quan đến quyền và quyền lợi chính đáng của họ và những yếu tố quan trọng khác của quốc gia .

 • Trong việc hoạch định các chính sách phát triển kinh tế-văn hóa-xã hội

Nhà nước chú ý quan tâm tới việc góp vốn đầu tư thiết kế xây dựng khu công trình quan trọng về kinh tế tài chính, quốc phòng ở những vùng dân tộc bản địa ít người, một mặt khai thác những tiềm năng kinh tế tài chính, xóa bỏ sự chênh lệch giữa những vùng trong quốc gia, bảo vệ nâng cao đời sống vật chất ý thức của những dân tộc bản địa ít người .
Nhà nước có những chủ trương đúng đắn so với người đi thiết kế xây dựng vùng kinh tế tài chính mới, tổ chức triển khai phân bổ lại lao động một cách hài hòa và hợp lý tạo điều kiện kèm theo thuận tiện để những dân tộc bản địa ít người nâng cao về mọi mặt .
Những ưu tiên cho những dân tộc bản địa ít người là sự thiết yếu không hề phủ nhận nhằm mục đích bù đắp phần nào cho việc thiếu thốn điều kiện kèm theo, đồng thời để toàn bộ những dân tộc bản địa hoàn toàn có thể đủ điều kiên để vươn lên trong xã hội. Tuy nhiên, sự ưu tiên chủ trương sẽ mất đi công dụng nếu vượt khỏi khoanh vùng phạm vi khuyến khích, động viên .
Nếu sự ưu tiên quá lớn, chắc như đinh sẽ dẫn đến việc cùng một vị trí giống nhau, nhưng hai năng lực không tương đương nhau. Ðiều này sẽ dẫn đến những khó khăn vất vả nhất định trong việc làm chung cũng như cho chính bản thân người được ưu tiên đó .
hinh-anh-quan-ly-hanh-chinh-nha-nuoc-4

3.1.3. Nguyên tắc pháp chế xã hội chủ nghĩa

Cơ sở pháp lý 

Ðây là nguyên tắc biểu lộ một nguyên tắc cơ bản của tổ chức triển khai và hoạt động giải trí của cỗ máy nhà nước. Bởi vì trước hết việc tổ chức triển khai và hoạt động giải trí hành chính phải hợp pháp, tức là phải tuân theo pháp lý. Tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa vì thế là một giải pháp để phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa. “ Nhà nước quản lý xã hội bằng pháp lý và không ngừng tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa ”. ( Ðiều 12 – Hiến pháp 1992 )

Nội dung nguyên tắc

Biểu hiện của nguyên tắc pháp chế xã hội chủ nghĩa trong quản lý hành chính nhà nước như sau :

 • Trong lĩnh vực lập quy

Khi phát hành quy phạm pháp luật thuộc khoanh vùng phạm vi thẩm quyền của mình, những cơ quan hành chính nhà nước phải tôn trọng pháp chế xã hội chủ nghĩa, phải tôn trọng vị trí cao nhất của hiến pháp và luật, nội dung văn bản pháp lý phát hành không được trái với hiến pháp và văn bản luật, chỉ được phát hành những văn bản quy phạm pháp luật trong khoanh vùng phạm vi thẩm quyền và hình thức, trình tự, thủ tục do pháp lý pháp luật .

 • Trong lĩnh vực thực hiện pháp luật

Việc vận dụng quy phạm pháp luật phải tuân theo nguyên tắc pháp chế xã hội chủ nghĩa, tức là phải tương thích với nhu yếu của luật và những văn bản quy phạm pháp luật khác, phải thiết lập nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lý so với những chủ thể vận dụng quy phạm pháp luật, mọi vi phạm phải giải quyết và xử lý theo pháp lý, vận dụng pháp lý phải đúng nội dung, thẩm quyền và phải tôn trọng những văn bản quy phạm pháp luật do chính cơ quan ấy phát hành .

 • Trong lĩnh vực tổ chức

Ðể bảo vệ pháp chế trong quản lý hành chính nhà nước yên cầu việc thực thi pháp chế phải trở thành công dụng quan trọng của mọi cơ quan quản lý và ngay trong cỗ máy quản lý cũng phải có những tổ chức triển khai trình độ triển khai công dụng này .
Vi phạm nguyên tắc pháp chế xã hội chủ nghĩa trong nghành nghề dịch vụ tổ chức triển khai là vi phạm nguyên tắc tập trung chuyên sâu dân chủ và nguyên tắc nhân dân lao động tham gia phần đông vào quản lý hành chính nhà nước, vi phạm mối quan hệ giữa những cơ quan hành chính nhà nước với nhau .

 • Trong việc quản lý nói chung

Mở rộng, bảo vệ những quyền dân chủ của công dân. Mọi quyết định hành động hành chính và hành vi hành chính đều phải dựa trên quyền và quyền lợi hợp pháp của công dân trực tiếp hoặc gián tiếp. Ngược lại, việc hạn chế quyền công dân chỉ được vận dụng trên cơ sở hiến định .
hinh-anh-quan-ly-hanh-chinh-nha-nuoc-5

 

 • Phải chịu trách nhiệm trước xã hội và pháp luật

Các chủ thể quản lý hành chính nhà nước phải chịu nghĩa vụ và trách nhiệm do những sai phạm của mình trong hoạt động giải trí quản lý hành chính nhà nước, xâm phạm đến quyền lợi tới quyền và quyền lợi hợp pháp của công dân và phải bồi thường cho công dân. Chính thế cho nên, hoạt động giải trí quản lý gắn liền với một chính sách nghĩa vụ và trách nhiệm khắt khe so với một chủ thể quản lý. Chế độ nghĩa vụ và trách nhiệm ấy trải qua pháp lý và những mạng lưới hệ thống kỷ luật nhà nước .
Cụ thể hơn, nhu yếu của quản lý đặt dưới sự thanh tra, kiểm tra giám sát và tài phán hành chính để pháp chế được tuân thủ thống nhất, mọi vi phạm đều bị phát hiện và giải quyết và xử lý theo đúng pháp lý. Sự kiểm tra và giám sát ấy, trước hết phải được bảo vệ triển khai chính từ chủ thể quản lý. Tự kiểm tra với tư cách tổ chức triển khai trình độ do đó cũng rất thiết yếu như sự kiểm tra, giám sát từ phía những cơ quan nhà nước tương ứng, những tổ chức triển khai xã hội và công dân .
viết tiểu luận thuê của Luận Văn 24. Chúng tôi cam kết sẽ giải quyết vấn đề của bạn nhanh chóng và hiệu quả nhất.Bạn đang gặp khó khăn vất vả trong việc triển khai xong những bài tiểu luận cuối kỳ những môn tương quan đến Quản lý Nhà Nước ? Bạn không có đủ thời hạn để tập trung chuyên sâu viết tiểu luận. Đừng lo ngại, hãy tìm hiểu thêm Dịch vụcủa Luận Văn 24. Chúng tôi cam kết sẽ xử lý yếu tố của bạn nhanh gọn và hiệu suất cao nhất .

3.2. Các nguyên tắc tổ chức – kỹ thuật

2.2.1. Nguyên tắc quản lý theo ngành phối hợp với quản lý theo địa giới hành chính

Ngành là một phạm trù chỉ tổng thể và toàn diện những đơn vị chức năng, tổ chức triển khai sản xuất, kinh doanh thương mại có cùng một cơ cấu tổ chức kinh tế-kỹ thuật hay những tổ chức triển khai, đơn vị chức năng hoạt động giải trí với cùng một mục tiêu giống nhau. Có sự phân loại những hoạt động giải trí theo ngành tất yếu dẫn đến việc thực thi hoạt động giải trí quản lý theo ngành .
Quản lý theo ngành là hoạt động giải trí quản lý ở những đơn vị chức năng, những tổ chức triển khai kinh tế tài chính, văn hóa truyền thống, xã hội có cùng cơ cấu tổ chức kinh tế-kỹ thuật hay hoạt động giải trí với cùng một mục tiêu giống nhau nhằm mục đích làm cho hoạt động giải trí của những tổ chức triển khai, đơn vị chức năng này tăng trưởng một cách đồng nhất, uyển chuyển, cung ứng được nhu yếu của nhà nước và xã hội .
Hoạt động quản lý theo ngành được triển khai với hình thức, quy mô khác nhau, hoàn toàn có thể trên khoanh vùng phạm vi toàn nước, trên từng địa hay một vùng chủ quyền lãnh thổ .
Quản lý theo địa giới hành chính là quản lý trên một khoanh vùng phạm vi địa phận nhất định theo sự phân vạch địa giới hành chính của nhà nước. Quản lý theo địa giới hành chính ở nước ta được triển khai ở bốn cấp :

 • Cấp Trung ương (cấp nhà nước)
 • Tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
 • Huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;
 • Xã, phường, thị trấn.

Nội dung của hoạt động giải trí quản lý theo địa giới hành chính gồm đề ra những chủ trương, chủ trương, có quy hoạch và kế hoạch tăng trưởng kinh tế tài chính xã hội trên một khoanh vùng phạm vi toàn chủ quyền lãnh thổ. Bắt đầu từ quy hoạch thiết kế xây dựng và quản lý kiến trúc cho sản xuất, đời sống dân cư sống và thao tác trên chủ quyền lãnh thổ. Tiếp đó, có sự tổ chức triển khai điều hòa phối hợp sự hợp tác, quản lý thống nhất về khoa học công nghệ tiên tiến, link, liên kết kinh doanh những đơn vị chức năng kinh tế tài chính, văn hóa truyền thống, xã hội trên chủ quyền lãnh thổ …
Trong hoạt động giải trí quản lý hành chính nhà nước, quản lý theo ngành luôn được phối hợp ngặt nghèo với quản lý theo địa giới hành chính. Ðây chính là sự phối hợp giữa quản lý theo chiều dọc của những Bộ với quản lý theo chiều ngang của chính quyền sở tại địa phương theo sự phân công nghĩa vụ và trách nhiệm và phân cấp quản lý giữa những ngành, những cấp. Sự tích hợp này là một nguyên tắc cơ bản trong quản lý hành chính nhà nước, mang tính thiết yếu, khách quan .
hinh-anh-quan-ly-hanh-chinh-nha-nuoc-6

3.2.2. Nguyên tắc quản lý theo ngành phối hợp với quản lý theo công dụng

Khi triển khai hoạt động giải trí quản lý ngành yên cầu những chủ thể quản lý phải triển khai rất nhiều việc trình độ khác nhau như lập quy hoạch và kế hoạch tăng trưởng ngành, quản lý triển khai những khoản thu chi, giám sát, kiểm tra việc thực thi pháp lý … Do khối lượng việc làm quản lý ngày càng nhiều và mang đặc thù phức tạp nên yên cầu tính chuyên môn hóa cao, vì vậy nhu yếu quản lý theo tính năng luôn được đặt ra .
Quản lý theo tính năng là quản lý theo từng nghành trình độ nhất định của hoạt động giải trí quản lý hành chính nhà nước. Cơ quan quản lý theo công dụng là cơ quan quản lý một nghành trình độ hay một nhóm những nghành trình độ có tương quan với nhau .
Quản lý theo ngành phối hợp với quản lý theo công dụng nhằm mục đích bảo vệ việc thực thi có hiệu suất cao từng công dụng quản lý riêng không liên quan gì đến nhau của những đơn vị chức năng, tổ chức triển khai trong ngành, đồng thời bảo vệ mối quan hệ liên ngành, làm cho hàng loạt hoạt động giải trí của mạng lưới hệ thống ngành được phối hợp ngặt nghèo, có hiệu suất cao .
Ví dụ : Trong nghành nghề dịch vụ kiến thiết xây dựng, có sự tích hợp giữa Bộ Xây dựng, Bộ kế hoạch và góp vốn đầu tư, Bộ Giao thông vân tải … Trong đó, Bộ Xây dựng có vai trò TT, phối hợp với những bộ và những cơ quan hữu quan lập nên những dự án Bất Động Sản qui hoạch thiết kế xây dựng tương ứng .
Theo pháp luật của pháp lý, mạng lưới hệ thống những cơ quan trình độ được hình thành để thực thi việc quản lý theo công dụng. Theo mạng lưới hệ thống dọc có bộ, sở, phòng, ban trình độ quản lý tính năng, chịu sự quản lý của cơ quan quản lý theo tính năng có thẩm quyền ở cấp trên. Nguyên tắc này biểu lộ quyền hạn, trách nhiệm của cơ quan quản lý theo tính năng trong việc thực thi những hoạt động giải trí quản lý hành chính nhà nước. Cụ thể :
Các cơ quan quản lý theo công dụng có quyền phát hành những quy phạm pháp luật, những mệnh lệnh đơn cử tương quan đến công dụng quản lý của mình theo pháp luật của pháp lý, có đặc thù bắt buộc thực thi so với những cơ quan quản lý chuyên ngành .
Các cơ quan quản lý theo công dụng kiểm tra việc thực thi những chủ trương, chủ trương do mình đề ra, giải quyết và xử lý hay đề xuất cấp có thẩm quyền giải quyết và xử lý những hành vi vi phạm những chủ trương, chủ trương đó theo pháp luật của pháp lý .
Có thể nói nguyên tắc quản lý theo ngành tích hợp với quản lý theo công dụng là một nguyên tắc có tầm quan trọng rất lớn trong hoạt động giải trí quản lý hành chính nhà nước, nó giúp cho hoạt động giải trí của cỗ máy hành chính nhà nước có sự đồng điệu và thống nhất với nhau. Nếu thiếu sự link này, hoạt động giải trí của ngành trở nên thiếu đồng điệu, ảnh hưởng tác động không nhỏ đến hiệu suất cao của hoạt động giải trí quản lý hành chính nhà nước .
hinh-anh-quan-ly-hanh-chinh-nha-nuoc-7

4. Các đặc điểm cơ bản của quản lý hành chính nhà nước

Các nguyên tắc quản lý hành chính nhà nước mang đặc thù khách quan chính bới chúng được thiết kế xây dựng, đúc rút từ thực tiễn đời sống và phản ánh những quy luật tăng trưởng khách quan. Tuy nhiên, những nguyên tắc trên cũng mang yếu tố chủ quan do tại chúng được thiết kế xây dựng bởi con người mà con người dựa trên những nhận thức chủ quan để kiến thiết xây dựng .
Các nguyên tắc quản lý hành chính nhà nước có tính không thay đổi cao nhưng không phải là nguyên tắc bất di bất dịch. Nó gắn liền với quy trình tăng trưởng của xã hội, tích góp kinh nghiệm tay nghề, thành quả của khoa học về quản lý hành chính nhà nước .
Tính độc lập tương đối với chính trị. Hệ thống chính trị của nhà nước Việt nam được triển khai trải qua : những tổ chức triển khai chính trị xã hội ( Ðảng, Mặt trận tổ quốc … ), và cỗ máy nhà nước ( Lập pháp, hành pháp, tư pháp ). Trong mạng lưới hệ thống nguyên tắc quản lý hành chính nhà nước có cả những nguyên tắc riêng, đặc trưng trong hoạt động giải trí quản lý hành chính nhà nước .
Tuy nhiên giữa hoạt động giải trí chính trị và quản lý nhà nước có mối quan hệ hữu cơ ngặt nghèo. Các quan điểm chính trị là cơ sở của việc tổ chức triển khai hoạt động giải trí quản lý hành chính nhà nước và hoạt động giải trí quản lý hành chính nhà nước thực thi tốt không chỉ yên cầu được trên pháp lý ( luật ), mà còn phải triển khai đúng đắn những quan điểm chính trị ( chủ trương ) .
Mỗi nguyên tắc quản lý hành chính nhà nước có nội dung riêng, phản ánh những góc nhìn khác nhau của quản lý hành chính nhà nước. Tuy nhiên, những nguyên tắc này có mối quan hệ ngặt nghèo với nhau tạo thành một thể thống nhất. Việc thực thi tốt nguyên tắc này sẽ tạo tiền đề cho việc thực thi có hiệu suất cao nguyên tắc khác. Vì thế nên những nguyên tắc quản lý hành chính nhà nước luôn biểu lộ tính mạng lưới hệ thống, tính thống nhất và đây là một thuộc tính vốn có của chúng .
hinh-anh-quan-ly-hanh-chinh-nha-nuoc-8

Trên đây là bài viết tham khảo cung cấp kiến thức đầy đủ để bạn hiểu được khái niệm quản lý hành chính nhà nước đặc điểm cơ bản. Ngoài ra còn phân biệt quản lý nhà nước và quản lý hành chính nhà nước. Trong quá trình tìm hiểu, nếu có bất kì ý kiến thắc mắc xin liên hệ qua hotline 0988 55 2424 của Luận Văn 24 để được đội ngũ chuyên gia tư vấn giúp đỡ.

Nguồn: Luanvan24.com

4.5 / 5

(2 Reviews)

Đặng Thu TràTôi là Thu Trà, hiện tại tôi là Quản lý nội dung của Luận Văn 24 – Chuyên cung ứng dịch vụ làm luận văn uy tín. Chúng tôi đặt quyền lợi của người mua là ưu tiên số 1. Website : https://laodongdongnai.vn/ – đường dây nóng : 0988552424 .