Thuế trước bạ ô tô 2021: Mức nộp, hạn nộp và cách tính

Thuế trước bạ ô tô là khoản tiền phải nộp khi ĐK quyền chiếm hữu. Cách tính thuế trước bạ khi ĐK lần đầu và sang tên có sự khác nhau, để biết số tiền phải nộp là bao nhiêu cần biết giá tính lệ phí trước bạ và tỷ suất % .2. Thuế trước bạ ô tô khi mua mới* Thuế trước bạ là cách gọi khác, thông dụng của người dân dùng để chỉ lệ phí trước bạ .

1. Thời hạn đăng ký và nộp lệ phí trước bạ

* Thời hạn đăng ký xe

Khoản 4 Điều 6 Thông tư 58/2020 / TT-BCA pháp luật nghĩa vụ và trách nhiệm của chủ xe như sau :

“ Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày làm sách vở chuyển quyền chiếm hữu xe thì tổ chức triển khai, cá thể mua, được điều chuyển, cho, Tặng, được phân chia, thừa kế xe phải đến cơ quan ĐK xe làm thủ tục cấp ĐK, biển số ” .

Để ĐK quyền sở hữu ô tô ( ĐK lần đầu, ĐK khi sang tên ) người dân phải nộp lệ phí trước bạ ; biên lai, chứng từ nộp lệ phí trước bạ là một loại sách vở phải có trong hồ sơ ĐK .

* Thời hạn nộp lệ phí trước bạ

Căn cứ khoản 8 Điều 18 Nghị định 126 / 2020 / NĐ-CP, thời hạn nộp lệ phí trước bạ chậm nhất là 30 ngày, kể từ ngày phát hành thông tin. Nếu quá thời hạn trên mà chưa nộp thì phải nộp tiền chậm nộp với mức 0,05 % / ngày / số tiền chậm nộp .
Tóm lại, mặc dầu pháp luật chưa thống nhất nhưng trên trong thực tiễn trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày hợp đồng mua và bán, khuyến mãi cho ô tô có hiệu lực thực thi hiện hành phải khai, nộp lệ phí trước bạ để triển khai thủ tục ĐK xe .

2. Thuế trước bạ ô tô khi mua mới

Căn cứ Điều 5 Nghị định 140 / năm nay / NĐ-CP, lệ phí trước bạ ô tô được tính như sau :

Lệ phí trước bạ phải nộp = Giá tính lệ phí trước bạ x Mức thu lệ phí theo tỷ lệ (%)

Theo công thức trên, để tính được lệ phí trước bạ phải nộp thì phải biết giá tính lệ phí trước bạ và tỷ suất ( % ) nộp lệ phí trước bạ, đơn cử :
– Giá tính lệ phí trước bạ khi mua ô tô được Bộ Tài chính lao lý đơn cử với từng loại xe .
Để biết rõ giá tính lệ phí trước bạ của từng loại xe hãy xem tại file đính kèm theo những quyết định hành động sau : Quyết định 618 / QĐ-BTC ngày 09/4/2019 được sửa đổi, kiểm soát và điều chỉnh bởi những Quyết định 1112 / QĐ-BTC ngày 28/6/2019, Quyết định 2064 / QĐ-BTC ngày 25/10/2019, Quyết định 452 / QĐ-BTC ngày 31/3/2020, Quyết định 1238 / QĐ-BTC ngày 21/8/2020 .
Lưu ý : Giá tính lệ phí trước bạ không phải giá niêm yết, thường thì sẽ thấp hơn giá niêm yết .
– Mức thu lệ phí trước bạ theo tỷ suất ( % )
Khoản 5 Điều 7 Nghị định 140 / năm nay / NĐ-CP được sửa đổi, bổ trợ bởi điểm a khoản 2 Điều 1 Nghị định 20/2019 / NĐ-CP lao lý mức thu theo tỷ suất ( % ) của từng loại ô tô như sau :

TT Loại xe Mức thu theo tỷ suất %
1 Ô tô, rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi ô tô, những loại xe tựa như . 2 %
2 Ô tô chở người từ 09 chỗ ngồi trở xuống nộp lệ phí trước bạ lần đầu .
Lưu ý : Trường hợp cần vận dụng mức thu cao hơn cho tương thích với điều kiện kèm theo thực tiễn tại từng địa phương thì HĐND cấp tỉnh được kiểm soát và điều chỉnh tăng nhưng tối đa không quá 15 % .
10 %
( xem tại Nghị quyết của từng tỉnh thành để biết mức thu đơn cử )
3 Ô tô vừa chở người, vừa chở hàng ( Ô tô pick-up chở hàng ) có khối lượng chuyên chở được cho phép tham gia giao thông vận tải nhỏ hơn 1.500 kg và có từ 05 chỗ ngồi trở xuống, ô tô tải VAN có khối lượng chuyên chở được cho phép tham gia giao thông vận tải nhỏ hơn 1.500 kg nộp lệ phí trước bạ lần đầu . Mức thu bằng 60 % mức thu lệ phí trước bạ lần đầu so với ô tô chở người từ 09 chỗ ngồi trở xuống .
4 Ô tô chở người từ 09 chỗ ngồi trở xuống, ô tô vừa chở người, vừa chở hàng ( Ô tô pick-up chở hàng ) có khối lượng chuyên chở được cho phép tham gia giao thông vận tải nhỏ hơn 1.500 kg và có từ 05 chỗ ngồi trở xuống, ô tô tải VAN có khối lượng chuyên chở được cho phép tham gia giao thông vận tải nhỏ hơn 1.500 kg nộp lệ phí trước bạ lần thứ hai trở đi . 2 % và vận dụng thống nhất trên toàn nước .
Mức thu lệ phí trước bạ so với ô tô khống chế tối đa là 500 triệu đồng / 1 ô tô / 1 lần trước bạ, trừ ô tô chở người từ 09 chỗ trở xuống .

Thuế trước bạ ô tôCách tính thuế trước bạ ô tô và hướng dẫn khai, nộp (Ảnh minh họa)
 

3. Mức thuế trước bạ khi mua ô tô cũ

Căn cứ Điều 5 Nghị định 140 / năm nay / NĐ-CP và điểm a khoản 2 Điều 1 Nghị định 20/2019 / NĐ-CP, lệ phí trước bạ khi mua ô tô cũ được tính theo công thức sau :

Lệ phí trước bạ = Giá tính lệ phí trước bạ x 2%

Để biết giá tính lệ phí trước bạ xe cũ cần biết giá tính lệ phí trước bạ ( giá tính khi mua mới ) sau đó nhân ( x ) với % chất lượng còn lại theo công thức sau :

Giá tính lệ phí trước bạ (giá trị còn lại) = Giá trị tài sản mới x % chất lượng còn lại

– Phần trăm ( % ) chất lượng còn lại được xác lập theo thời hạn đã sử dụng như sau :

TT Thời gian sử dụng Giá trị còn lại của xe so với xe mới
1 Thời gian đã sử dụng trong 01 năm 90 %
2

Thời gian đã sử dụng từ trên 01 đến 03 năm

70 %
3 Thời gian đã sử dụng từ trên 03 đến 06 năm 50 %
4 Thời gian đã sử dụng từ trên 06 đến 10 năm 30 %
5 Thời gian đã sử dụng trên 10 năm 20 %

– Giá trị gia tài mới ( giá tính lệ phí trước bạ lần đầu ) xem tại hạng mục của Bộ Tài chính ban hành ( trong những quyết định hành động được nêu ở phần trên ) .

4. Trình tự, thủ tục nộp lệ phí trước bạ

Theo Công văn 3027 / TCT-DNNCN ngày 29/7/2020 của Tổng cục Thuế về việc lan rộng ra tiến hành nộp lệ phí trước bạ điện tử và trao đổi tài liệu điện tử nộp lệ phí trước bạ ô tô thì việc nộp lệ phí trước bạ được thực thi như sau :

* Điều kiện thực hiện

Để nộp lệ phí trước bạ điện tử thì người nộp phải phân phối một trong hai điều kiện kèm theo sau :
– Có thông tin tài khoản đã ĐK trên Cổng Dịch Vụ Thương Mại công Quốc gia ( http://dichvucong.gov.vn ) và thông tin tài khoản này đã được link với thông tin tài khoản ngân hàng nhà nước. Khi đó, hoàn toàn có thể triển khai nộp lệ phí trước bạ qua Cổng Dịch Vụ Thương Mại công Quốc gia .
Lưu ý : Có thể triển khai nộp lệ phí trước bạ từ thông tin tài khoản của người nộp lệ phí trước bạ ( chủ phương tiện đi lại ) hoặc nộp thay trải qua thông tin tài khoản của cá thể khác ĐK trên Cổng Dịch Vụ Thương Mại công Quốc Gia
– Có thông tin tài khoản đã ĐK dịch vụ giao dịch thanh toán điện tử ( Internet Banking ) tại một trong những Ngân hàng Ngân hàng Ngoại thương VCB, Vietinbank, Agribank, VPBank, MBBank, TPBank, BIDV. Người nộp hoàn toàn có thể thực thi nộp lệ phí trước bạ qua những Ngân hàng này .

* Hướng dẫn khai, nộp lệ phí trước bạ điện tử

Bước 1 : Khai lệ phí trước bạ
Người nộp lựa chọn khai lệ phí trước bạ theo 1 trong 2 hình thức sau :
Hình thức 1 : Khai trực tiếp tại cơ quan thuế
Hình thức 2 : Khai thuế điện tử qua Cổng Dịch Vụ Thương Mại công Quốc gia / Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế
Bước 2 : Nộp thuế
Người nộp lệ phí trước bạ truy vấn vào Cổng Dịch Vụ Thương Mại công Quốc gia hoặc kênh thanh toán giao dịch điện tử của ngân hàng nhà nước thương mại để triển khai nộp lệ phí trước bạ .
Bước 3 : Nhận tin nhắn từ Tổng cục Thuế để đến cơ quan ĐK xe làm thủ tục ĐK
Xem chi tiết cụ thể : Thủ tục nộp lệ phí trước bạ ô tô điện tử

5. Trường hợp ô tô được miễn lệ phí trước bạ

Căn cứ Điều 9 Nghị định 140 / năm nay / NĐ-CP và điểm c, d khoản 3 Điều 1 Nghị định 20/2019 / NĐ-CP, ô tô thuộc những trường hợp sau đây được miễn lệ phí trước bạ :
– Ô tô là gia tài của tổ chức triển khai, cá thể quốc tế sau đây :
+ Cơ quan Đại diện ngoại giao, cơ quan Lãnh sự, cơ quan Đại diện của tổ chức triển khai quốc tế thuộc mạng lưới hệ thống Liên hợp quốc .
+ Viên chức ngoại giao, viên chức lãnh sự, nhân viên cấp dưới hành chính kỹ thuật của cơ quan Đại diện ngoại giao, cơ quan Lãnh sự, thành viên cơ quan Đại diện của tổ chức triển khai quốc tế thuộc mạng lưới hệ thống Liên hợp quốc và thành viên của mái ấm gia đình họ không phải là công dân Nước Ta hoặc không thường trú tại Nước Ta được Bộ Ngoại giao Nước Ta cấp chứng minh thư ngoại giao hoặc chứng minh thư công vụ .
+ Tổ chức, cá thể quốc tế không thuộc đối tượng người tiêu dùng pháp luật tại điểm a và b khoản này, nhưng được miễn hoặc không phải nộp lệ phí trước bạ theo những cam kết quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên .
– Ô tô là gia tài cho thuê kinh tế tài chính được chuyển quyền chiếm hữu cho bên thuê khi kết thúc thời hạn thuê trải qua việc nhượng, bán gia tài cho thuê thì bên thuê được miễn nộp lệ phí trước bạ .
Trường hợp công ty cho thuê kinh tế tài chính mua ô tô của đơn vị chức năng có ô tô đã nộp lệ phí trước bạ sau đó cho chính đơn vị chức năng bán ô tô thuê lại thì công ty cho thuê kinh tế tài chính được miễn nộp lệ phí trước bạ .
– Ô tô là gia tài của tổ chức triển khai, cá thể đã được cấp giấy ghi nhận ĐK xe khi ĐK lại được miễn nộp lệ phí trước bạ trong những trường hợp sau đây :
+ Ô tô đã được cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước Nước Ta dân chủ cộng hòa, nhà nước cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Nước Ta, Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hoặc cơ quan có thẩm quyền thuộc chính sách cũ cấp giấy ghi nhận quyền sở hữu, sử dụng xe nay đổi giấy ghi nhận ĐK xe mới mà không đổi khác chủ sở hữu ô tô .
+ Ô tô của doanh nghiệp nhà nước, đơn vị chức năng sự nghiệp công lập được cổ phần hóa thành công ty CP hoặc những hình thức sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước, đơn vị chức năng sự nghiệp công lập theo pháp luật của pháp lý .
+ Ô tô đã được cấp giấy ghi nhận ĐK xe của hộ mái ấm gia đình khi phân loại theo lao lý của pháp lý cho những thành viên hộ mái ấm gia đình ĐK lại .
+ Ô tô của tổ chức triển khai, cá thể đã được cấp giấy ghi nhận ĐK xe khi được cấp lại giấy ghi nhận ĐK xe do giấy ghi nhận bị mất, rách nát, ố, nhòe, hư hỏng .
– Ô tô của tổ chức triển khai, cá thể đã nộp lệ phí trước bạ ( trừ trường hợp được miễn nộp lệ phí trước bạ ) chuyển cho tổ chức triển khai, cá thể khác ĐK quyền sở hữu, sử dụng được miễn nộp lệ phí trước bạ trong những trường hợp sau đây :
+ Tổ chức, cá thể, xã viên hợp tác xã đem ô tô của mình góp vốn vào doanh nghiệp, tổ chức triển khai tín dụng thanh toán, hợp tác xã hoặc khi doanh nghiệp, tổ chức triển khai tín dụng thanh toán, hợp tác xã giải thể hoặc phân loại hoặc rút vốn cho tổ chức triển khai, cá thể thành viên ô tô mà tổ chức triển khai, cá thể thành viên đã góp trước đây .
+ Ô tô của doanh nghiệp điều động trong nội bộ của doanh nghiệp đó hoặc cơ quan, đơn vị chức năng hành chính sự nghiệp điều động ô tô trong nội bộ một cơ quan, đơn vị chức năng dự trù theo quyết định hành động của cấp có thẩm quyền .
– Ô tô của tổ chức triển khai, cá thể đã nộp lệ phí trước bạ được chia hay góp do chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, đổi tên tổ chức triển khai theo quyết định hành động của cơ quan có thẩm quyền .
– Ô tô của tổ chức triển khai, cá thể đã nộp lệ phí trước bạ chuyển đến địa phương nơi sử dụng mà không biến hóa chủ chiếm hữu .
– Xe cứu hỏa, xe cứu thương, xe chiếu chụp X-quang, xe cứu hộ cứu nạn ( gồm có cả xe kéo xe, xe chở xe ) ; xe chở rác, xe phun nước, xe tưới nước, xe xi téc phun nước, xe quét đường, xe hút bụi, xe hút chất thải ; xe chuyên dùng cho thương bệnh binh, thương bệnh binh, người tàn tật ĐK quyền sở hữu tên thương bệnh binh, thương bệnh binh, người tàn tật .

– Phương tiện vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt sử dụng năng lượng sạch.

Kết luận: Mức thuế trước bạ ô tô khi mua mới (đăng ký lần đầu) và khi mua cũ, tặng cho (sang tên) có sự khác nhau về giá tính lệ phí trước bạ và mức thu (%). Ngoài ra, so với trước đây thì việc nộp thuế trước bạ ô tô hiện nay được thực hiện theo hình thức điện tử.

Nếu có vướng mắc, bạn đọc vui lòng liên hệ 1900.6192 để được hỗ trợ nhanh nhất.

>> Hướng dẫn thủ tục sang tên ô tô theo Thông tư 58 (mới nhất)