Cách tính thuế nhà thầu nước ngoài đúng quy định mới nhất

2. Các loại thuế nhà thầu phải nộp1. Thuế nhà thầu là gì ?

0

(0)

Cách tính thuế nhà thầu như thế nào thì đúng theo quy định mới nhất là trăn trở của nhiều kế toán doanh nghiệp ngày nay. Nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài là các tổ chức kinh doanh có nghĩa vụ nộp thuế nhà thầu theo quy định của pháp luật tại đất nước mà họ thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh. Vậy, cách tính thuế nhà thầu nước ngoài đúng quy định mới nhất như thế nào? Cùng MIFI theo dõi chi tiết trong bài viết này nhé.

1. Thuế nhà thầu là gì?

Thuế nhà thầu gồm có thuế nhà thầu tính theo giá Net và giá Gross. Trong đó :
Giá trị hợp đồng thầu giữa nhà thầu nước ngoài có phát sinh thu nhập chưa gồm có thuế tại Nước Ta và doanh nghiệp Nước Ta được gọi là thuế nhà thầu tính theo giá Net. Thực hiện tính lần lượt thuế thu nhập doanh nghiệp cho nhà thầu nước ngoài trước rồi tính thuế giá trị ngày càng tăng sau .
Cách tính thuế nhà thầu nước ngoàiGiá trị hợp đồng thầu giữa nhà thầu nước ngoài có phát sinh thu nhập đã gồm có thuế tại Nước Ta và doanh nghiệp Nước Ta được gọi là thuế nhà thầu theo giá Gross là. Thực hiện tính lần lượt thuế giá trị ngày càng tăng trước rồi tính thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp .

2. Các loại thuế nhà thầu phải nộp

Các loại thuế nhà thầu phải nộp được lao lý tại Thông tư 103 / năm trước / TT-BTC gồm có thuế giá trị ngày càng tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp. Cụ thể :

  • Nhà thầu và nhà thầu phụ nước ngoài là những tổ chức triển khai kinh doanh thương mại triển khai nghĩa vụ và trách nhiệm nộp thuế giá trị ngày càng tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp theo lao lý và hướng dẫn tại thông tư 103 / năm trước / TT-BTC của Bộ kinh tế tài chính .
  • Nhà thầu và nhà thầu phụ nước ngoài có nghĩa vụ và trách nhiệm thực thi nộp thuế giá trị ngày càng tăng theo pháp luật khi có phát sinh hoạt động giải trí kinh doanh thương mại và được hướng dẫn tại Thông tư 103 / năm trước / TT-BTC của Bộ kinh tế tài chính, thuế thu nhập cá thể theo pháp lý Nước Ta .

Các loại thuế nhà thầu phải nộp

3. Đối tượng chịu thuế cần thực hiện cách tính thuế nhà thầu

Người người phải chịu thuế nhà thầu được thể hiện tại Thông tư 103/2014/TT-BTC.

Điều 1 và điều 6 thông tư 103 / năm trước / TT-BTC của Bộ kinh tế tài chính lao lý những đối tượng người dùng phải nộp thuế nhà thầu như sau :

  • Tổ chức nước ngoài phát sinh hoạt động giải trí kinh doanh thương mại có hoặc không có thường trú tại Nước Ta ; Cá nhân nước ngoài kinh doanh thương mại là đối tượng người dùng hoặc không là đối tượng người dùng cư trú tại Nước Ta. Những tổ chức triển khai, cá thể này được gọi chung là Nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài kinh doanh thương mại hoặc có phát sinh thu nhập tại Nước Ta trên cơ sở hợp đồng, thỏa thuận hợp tác, hoặc cam kết với tổ chức triển khai, cá thể Nước Ta hoặc với nhà thầu phụ nước ngoài nhằm mục đích thực thi một phần việc làm của Hợp đồng nhà thầu .
  • Tổ chức, cá thể nước ngoài phân phối sản phẩm & hàng hóa theo hình thức xuất nhập khẩu tại chỗ tại Nước Ta và có phát sinh thu nhập trên cơ sở hợp đồng ký kết với những công ty tại Nước Ta. Ngoại trừ những trường hợp :Gia công sản phẩm & hàng hóa tại Nước Ta nhưng xuất trả cho tổ chức triển khai, cá thể nước ngoài ;Tiến hành phân phối sản phẩm & hàng hóa ở Nước Ta ;Thực hiện cung ứng sản phẩm & hàng hóa theo những pháp luật thương mại quốc tế – Incoterms, trong đó người bán chịu rủi ro đáng tiếc trong quy trình lưu thông sản phẩm & hàng hóa vào Nước Ta .

Đối tượng chịu thuế cần thực hiện nộp thuế nhà thầu

  • Vẫn đóng vai trò là chủ sở hữu sản phẩm & hàng hóa giao cho tổ chức triển khai Nước Ta ;
  • Chịu nghĩa vụ và trách nhiệm cho tiền tiếp thị, quảng cáo, phân phối, ngân sách chất lượng dịch vụ và sản phẩm & hàng hóa giao cho những đơn vị chức năng Nước Ta ;
  • Ấn định giá đáp ứng dịch vụ hoặc giá bán sản phẩm & hàng hóa ; gồm có cả trường hợp thuê hoặc uỷ quyền đơn vị chức năng Nước Ta triển khai một phần dịch vụ phân phối và dịch vụ khác có tương quan đến hoạt động giải trí bán sản phẩm & hàng hóa tại Nước Ta .
  • Tổ chức, cá thể nước ngoài đàm phán, ký kết những hợp đồng thay mặt đứng tên tổ chức triển khai, cá thể nước ngoài trải qua tổ chức triển khai, cá thể Nước Ta .
  • Tổ chức, cá thể nước ngoài sử dụng quyền xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối tại Nước Ta ; mua sản phẩm & hàng hóa để xuất khẩu, bán sản phẩm & hàng hóa theo pháp lý thương mại cho thương nhân Nước Ta .

4. Chi tiết cách tính thuế nhà thầu theo quy định

Sau đây là chi tiết cách tính thuế nhà thầu nước ngoài theo giá NET hoặc giá Gross mà kế toán nào cũng cần nắm vững.

   4.1 Cách tính thuế nhà thầu theo giá Net

Cách tính thuế nhà thầu nước ngoài

Công thức cách tính thuế nhà thầu nước ngoài theo giá Net như sau:

Trường hợp lệch giá nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài nhận được không gồm có thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp theo thỏa thuận hợp tác tại hợp đồng nhà thầu và nhà thầu phụ như sau :
Doanh thu tính thuế thu nhập doanh nghiệp = Doanh thu không gồm có thuế thu nhập doanh nghiệp : ( 1 – Tỷ lệ thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên lệch giá tính thuế )
Trường hợp lệch giá nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài nhận được không gồm có thuế giá trị ngày càng tăng phải nộp thì :
Doanh thu tính thuế giá trị ngày càng tăng = Doanh thu chưa gồm có thuế giá trị ngày càng tăng : ( 1 – Tỷ lệ % để tính thuế giá trị ngày càng tăng trên lệch giá )

   4.2 Cách tính thuế nhà thầu theo giá Gross

Cách tính thuế nhà thầu theo giá GrossTheo giá Gross, tính thuế nhà thầu như sau :
Thuế GTGT = Giá trị hợp đồng x Tỷ lệ % để tính thuế GTGT trên lệch giá .
Thuế TNDN = ( Giá trị hợp đồng – Thuế GTGT ) x tỷ suất thuế TNDN .

Nằm lòng cách tính thuế nhà thầu nước ngoài đúng quy định mới nhất giúp các kế toán nâng cao năng lực chuyên môn của bản thân đồng thời thực hiện công việc hiệu quả. Những thông tin MIFI cung cấp về thuế nhà thầu nước ngoài sẽ giúp doanh nghiệp nắm rõ được các quy định và thực hiện đúng nhất.

BÌNH CHỌN : Hãy bầu chọn 5 sao nếu bạn tìm thấy nội dung có ích.

Xếp hạng 0 / 5. Số phiếu 0