Nhiệt độ ảnh hưởng đến khả năng chứa hơi nước của không khí như thế nào – Quang An News

Bài 20 Địa lí lớp 6 : Hơi nước trong không khí. Mưa. Giải bài 1,2,3,4, giải bài tập lí thuyết trang 64. Nhiệt độ có ảnh hưởng đến khả năng chứa hơi nước của không khí như thế nào ?

Câu 1. Dựa vào bảng lượng hơi nước tối đa trong không khí, em hãy cho biết lượng hơi nước tối đa mà không khí chứa được khi có nhiệt độ 10°c, 20°c, 30°c.

Lượng hơi nước tối đa mà không khí chứa được khi có nhiệt độ 10°c là 5g/ cm3; khi có nhiệt độ 20°c là 17g/cm3 ; khi có nhiệt độ 30°c là 30g/cm3.

Câu 2. Dựa vào biểu đồ mưa của Thành phố Hồ Chí Minh ở hình 53 SGK, cho biết:

Tháng nào có mưa nhiều nhất? Lượng mưa khoảng bao nhiêu mm?

Tháng nào có mưa ít nhất ? Lượng mưa khoảng bao nhiêu mm?

Ở Thành phố Hồ Chí Minh tháng có mưa nhiều nhất là tháng 9, lượng mưa là 327 mm. Tháng có mưa tối thiểu là tháng 2, lượng mưa là 4,1 mm .

Câu 3. Quan sát bản đồ phân bố lượng mưa trên thế giới (hình 54 SGK), hãy:

Chỉ ra các khu vực có lượng mưa trung bình năm trên 2000mm, các khu vực có lượng mưa trung bình năm dưới 200mm.

Nhận xét về sự phân bố lượng mưa trên thế giới.

Các khu vực có lượng mưa trung bình năm trên 2000 mm là : khu vực Trung Mĩ, vùng xích đạo phía Bắc Braxin, vùng ven vịnh Chilê, Inđônêxia, ven vịnh Bengan và vùng ven biển phía Đông ô-xtrây-li-a .

Bài 1: Dựa vào bảng sau: Lượng mưa (mm)

Hãy tính tổng lượng mưa trong năm ở Thành phố Hồ Chí Minh.

Hãy tính tổng lượng mưa trong những tháng mùa mưa ( tháng 5, 6, 7, 8, 9, 10 ) ở Thành phố Hồ Chí Minh .

Hãy tính tổng lượng mưa trong các tháng mùa khô (tháng 11, 12, 1, 2, 3, 4) ở Thành phố Hồ Chí Minh.

Dựa vào bảng lượng mưa ở trang 63, những em sẽ tính được :
a ) Tổng lượng mưa trong năm ở Thành phố Hồ Chí Minh là : 1 930,9 mm ( tính bằng cách cộng lượng mưa của 12 tháng trong năm ) .
b ) Tổng lượng mưa trong những tháng mùa mưa là : 1 687,3 mm ( bằng cách cộng lượng mưa từ tháng V đến tháng X ) .
c ) Tổng lượng mưa trong những tháng mùa khô là : 243,6 mm ( bằng cách cộng lượng mưa từ những tháng XI đến tháng IV ) .

Bài tập 2:Nhiệt độ có ảnh hưởng đến khả năng chứa hơi nước của không khí như thế nào?

Nhiệt độ có ảnh hưởng lớn đến khả năng chứa hơi nước của không khí. Nhiệt độ không khí càng cao, lượng hơi nước chứa được càng nhiều. Tuy vậy sức chứa chỉ có hạn. Khi không khí đã chứa được lượng hơi nước tối đa thì không khí đã bão hoà hơi nước .
Ví dụ :
Nhiệt độ 0 ° c lượng hơi nước tối đa trong không khí là 2 g / m3 .
Nhiệt độ 30 ° c lượng hơi nước tối đa trong không khí là 30 g / m3 .

Bài tập 3:Trong điều kiện nào, hơi nước trong không khí sẽ ngưng tụ thành mây, mưa

Hơi nước trong không khí sẽ ngưng tụ thành mây, mưa trong điều kiện kèm theo không khí đã bão hoà mà vẫn được cung ứng thêm hơi nước, hoặc bị lạnh đi do bốc lên cao, hoặc do tiếp xúc với một khối khí lạnh hơn thì hơi nước trong không khí sẽ ngưng tụ lại thành hạt nước, sinh ra mây, mưa .

Bài tập 4:. Nước ta nằm trong khu vực có lượng mưa trung bình năm là bao nhiêu?

Nước ta nằm trong khu vực có lượng mưa trung bình năm từ 1001 – 2000 mm .

Video liên quan