Nhà nước đổi mới cơ chế quản Lý khoa học và công nghệ là nhằm thực hiện nội dung nào dưới đây

Ở nước ta, giáo dục và đào tạo được coi là

Nội dung chính

  • Nhà nước đổi mới cơ chế quản lí khoa học và công n…
  • A. khai thác mọi tiềm năng sáng tạo trong nghiên cứu khoa học, lí luận.
  • B. tạo thị trường cho khoa học công nghệ phát triển.
  • C. tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng về khoa học và công nghệ.
  • D. nâng cao trình độ quản lí của hoạt động khoa học và công nghệ.
  • Đáp án: A
    Lời giải: Nhà nước đổi mới cơ chế quản lí khoa học và công nghệ là nhằm khai thác mọi tiềm năng sáng tạo trong nghiên cứu khoa học, lí luận.
  • CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ
  • Video liên quan

Vai trò của giáo dục và huấn luyện và đào tạo làNhiệm vụ của giáo dục và đào tạo và giảng dạy là gì ?Để nâng cao chất lượng, hiệu suất cao giáo dục và đào tạo và giảng dạy, Nhà nước cầnĐể thực thi công minh xã hội trong giáo dục, Nhà nước cầnTại sao cần tăng cường hợp tác quốc tế về giáo dục và đào tạo và giảng dạy ?Những phương hướng cơ bản của chủ trương giáo dục và đào tạo và giảng dạy giúpNhà nước ta coi khoa học và công nghệ làMột trong những trách nhiệm của khoa học và công nghệ làMục đích của đổi mới cơ chế quản lí khoa học và công nghệ là nhằm mục đíchĐể có thị trường khoa học và công nghệ, nước ta cần phải làm gì ?Nội dung nào dưới đây là trách nhiệm của văn hóa truyền thống ?

Nội dung nào dưới đây không phải là nhiệm vụ của văn hóa?

Trang chủ Đề thi và kiểm tra Lớp 11 GDCD Đề thi HK2 môn GDCD 11 năm 2019 Trường trung học phổ thông Huỳnh Mẫn Đạt

Nhà nước đổi mới cơ chế quản lí khoa học và công n…

Câu hỏi : Nhà nước đổi mới cơ chế quản lí khoa học và công nghệ là nhằm thực hiện nội dung nào dưới đây?

A. Nâng cao trình độ quản lí của hoạt động giải trí khoa học và công nghệ .B. Khai thác mọi tiềm năng phát minh sáng tạo trong nghiên cứu và điều tra khoa học, lí luận .C. Tạo thiên nhiên và môi trường cạnh tranh đối đầu bình đẳng về khoa học công nghệD. Tạo thị trường cho khoa học công nghệ tăng trưởng. Đáp án B Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm Đề thi HK2 môn GDCD 11 năm 2019 Trường THPT Huỳnh Mẫn Đạt Lớp 11 GDCD Lớp 11 – GDCD

Nhà nước đổi mới cơ chế quản lí khoa học và công nghệ như thế nào?

A.Tạo ra thị trường cạnh tranh đối đầu bình đẳng. B.

Nâng cao số lượng đội ngũ nghiên cứu khoa học.

C.Huy động những nguồn lực để đi nhanh vào 1 số ít nghành sử dụng công nghệ cao và công nghệ tiên tiến và phát triển. D.Nâng cao chất lượng đội ngũ điều tra và nghiên cứu khoa học.

Nhà nước đổi mới cơ chế quản lí khoa học và công nghệ nhằm mục đích gì?

A.Khai thác mọi tiềm năng phát minh sáng tạo trong điều tra và nghiên cứu khoa học và công nghệ. B.Tạo ra thị trường cạnh tranh đối đầu bình đẳng. C.Nâng cao số lượng đội ngũ điều tra và nghiên cứu khoa học. D.Nâng cao chất lượng đội ngũ điều tra và nghiên cứu khoa học. 18/06/2021 1,209

A. khai thác mọi tiềm năng sáng tạo trong nghiên cứu khoa học, lí luận.

Đáp án chính xác

B. tạo thị trường cho khoa học công nghệ phát triển.

C. tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng về khoa học và công nghệ.

D. nâng cao trình độ quản lí của hoạt động khoa học và công nghệ.

Đáp án: A
Lời giải: Nhà nước đổi mới cơ chế quản lí khoa học và công nghệ là nhằm khai thác mọi tiềm năng sáng tạo trong nghiên cứu khoa học, lí luận.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Một trong những trách nhiệm của khoa học và công nghệ ở nước ta là Xem đáp án » 18/06/2021 25,415

Nhà nước triển khai chủ trương miễn, giảm học phí cho học viên có thực trạng mái ấm gia đình khó khăn vất vả là biểu lộ Xem đáp án » 18/06/2021 9,910

Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức triển khai những kì thi học viên giỏi nhằm mục đích mục tiêu nào dưới đây ? Xem đáp án » 18/06/2021 9,767

Một trong những nội dung để tạo ra thị trường cho khoa học và công nghệ là Xem đáp án » 18/06/2021 8,403

Nhà nước thực thi miễn giảm học phí cho học viên thuộc mái ấm gia đình nghèo, khó khăn vất vả. Việc làm này nhằm mục đích Xem đáp án » 18/06/2021 8,178

Nhà nước vận dụng chủ trương tín dụng thanh toán khuyến mại so với sinh viên những trường cao đẳng, ĐH có thực trạng khó khăn vất vả là triển khai Xem đáp án » 18/06/2021 6,788

Nhà nước triển khai chủ trương phổ cập giáo dục nhằm mục đích thực thi tiềm năng nào dưới đây ? Xem đáp án » 18/06/2021 6,620

Nhà nước đề ra phương hướng tập trung chuyên sâu vào những trách nhiệm trọng tâm để tăng trưởng khoa học và công nghệ là Xem đáp án » 18/06/2021 5,841

Nội dung nào dưới đây đúng khi nói về trách nhiệm của chủ trương khoa học và công nghệ ? Xem đáp án » 18/06/2021 5,530

Nhà nước cấp ngân sách kiến thiết xây dựng mạng lưới hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị cho giáo dục qua Chương trình bền vững và kiên cố hóa trường học. Việc làm này bộc lộ phương hướng nào dưới đây ? Xem đáp án » 18/06/2021 5,102

Nhà nước thực thi chủ trương ưu tiên trong tuyển sinh và huấn luyện và đào tạo so với học viên, sinh viên người dân tộc thiểu số là thực thi phương hướng nào dưới đây ? Xem đáp án » 18/06/2021 4,957

Một trong những nội dung để kiến thiết xây dựng tiềm lực khoa học và công nghệ ở nước ta là Xem đáp án » 18/06/2021 4,171

Một trong những phương hướng của chủ trương khoa học và công nghệ ỏ nước ta lúc bấy giờ là Xem đáp án » 18/06/2021 3,237

Nội dung nào dưới đây là triển khai chủ trương giáo dục và giảng dạy ? Xem đáp án » 18/06/2021 720

Để xây dựng tiền năng khoa học và công nghệ, Nhà nước coi trọng việc

Xem đáp án » 18/06/2021 409