Trắc nghiệm GDCD 10 Bài 13 (có đáp án): Công dân với cộng đồng (phần 1) – Nội Thất Hằng Phát

Trắc nghiệm GDCD 10 Bài 13 (có đáp án): Công dân với cộng đồng (phần 1)

Trắc nghiệm GDCD 10 Bài 13 (có đáp án): Công dân với cộng đồng (phần 1)

Với câu hỏi trắc nghiệm GDCD 10 Bài 13 : Công dân với hội đồng có đáp án, tinh lọc sẽ giúp học viên ôn luyện trắc nghiệm, củng cố kỹ năng và kiến thức để đạt điểm cao trong bài thi trắc nghiệm môn Giáo dục đào tạo công dân lớp 10 .
Trắc nghiệm GDCD 10 Bài 13: Công dân với cộng đồng

Câu 1. Toàn thể những người cùng chung sống, có những điểm giống nhau, gắn bó thành một khói trong sinh hoạt được gọi là

Quảng cáo

A. Cộng đồng. B. Tập thể .
C. Dân cư. D. Làng xóm .
Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Câu 2. Tập thể nào dưới đây không phải là cộng đồng?

A. Nhân dân trong khu dân cư .
B. Người Nước Ta ở quốc tế .
C. Tổ học tập .
D. Trường học .
Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Quảng cáo

Câu 3. Cộng đồng là hình thức thể hiện các mối lien hệ và quan hệ xã hội

A. Của con người
B. Của quốc gia
C. Của cán bộ, công chức .
D. Của tập thể người lao động .
Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Câu 4. Mỗi người là một thành viên, một tế bào

A. Của hội đồng
B. Của Nhà nước .
C. Của thời đại .
D. Của nền kinh tế tài chính quốc gia .
Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Câu 5. Cá nhân có trách nhiệm thực hiện những nhiệm vụ mà cộng đồng giao phó, tuân thủ những quy đinh, những nguyên tắc

A. Của đời sống .
B. Của hội đồng .
C. Của quốc gia .
D. Của thời đại .
Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Quảng cáo

Câu 6. Mỗi công dân cần có việc làm, hành vi nào dưới đây khi sống trong cộng đồng?

A. Sống không cần chăm sóc đến hội đồng .
B. Sống có nghĩa vụ và trách nhiệm với hội đồng .
C. Sống vô tư trong hội đồng .
D. Sống giữ mình trong hội đồng .
Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Câu 7. Nhân nghĩa là lòng thương người và đối xử với người

A. Theo nguyên tắc .
B. Theo lẽ phải .
C. Theo tình cảm
D. Theo từng trường hợp .
Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Câu 8. Nhân nghĩa thể hiện ở suy nghĩ, tình cảm và hành động cao đẹp của

A. Quan hệ giữa những những tầng lớp nhân dân .
B. Quan hệ giữa người với người .
C. Quan hệ giữa những giai cấp khác nhau .
D. Quan hệ giữa những địa phương .
Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Câu 9. Nhân nghĩa giúp cho cuộc sống của con người trở nên

A. Hoàn thiện hơn .
B. Tốt đẹp hơn
C. May mắn hơn .
D. Tự do hơn .
Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Câu 10. Nhân nghĩa là truyền thống đạo đức cao đẹp của dân tộc ta, được hun đúc qua các thế hệ từ ngàn xưa cho đến ngày nay và ngày càng được

A. Ủng hộ .
B. Duy trì, tăng trưởng
C. Bảo vệ .
D. Tuyên truyền sâu rộng .
Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Câu 11. Biểu hiện nào dưới đây không phải là nhân nghĩa ?

A. Lòng thương người .
B. Giúp đỡ người khác lúc hoạn nạn, khó khăn vất vả .
C. Chỉ giúp sức người nào đã giúp sức mình .
D. Nhường nhịn người khác .
Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Câu 12. Hành vi, việc làm nào dưới đây là biểu hiện của nhân nghĩa?

A. Yêu thương mọi người như nhau .
B. Không có chấp với người có lỗi lầm, biết hối cải .
C. Yêu ghét rõ rang .
D. Luôn nhường nhịn trong đời sống .
Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Câu 13. Quan tâm, chia sẻ với những người xung quanh, trước hết là những người trong gia đình, thầy cô giáo, bạn bè, làng xóm láng giềng là biểu hiện của

A. Tình cảm. B. Nhân nghĩa .
C. Chu đáo. D. Hợp tác
Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Câu 14. Tích cực tham gia các hoạt động “ Uống nước nhớ nguồn” và “ Đền ơn đáp nghĩa” là biểu hiện nào dưới đây về trách nhiệm của công dân với cộng đồng?

A. Lòng thương người .
B. Nhân nghĩa .
C. Biết ơn .
D. Nhân đạo .
Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Câu 15. Kính trọng và biết ơn các vị anh hung dân tộc, những người có công với đất nước, với dân tộc là biểu hiện của

A. Biết ơn. B. Nhân nghĩa .
C. Tôn kính. D. Truyền thống .
Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Câu 16. Hành vi, việc làm nào dưới đây không phải là biểu hiện của nhân nghĩa?

A. Tương trợ, giúp sức lẫn nhau trong đời sống .
B. Nhân ái, thương mến con người .
C. Giúp đỡ người khác để tạo tiếng tốt cho bản thân .
D. Sẵn sang trợ giúp người khác lúc hoạn nạn, khó khăn vất vả .
Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Câu 17.Nhường nhịn, giúp đỡ người khác lúc sa cơ lỡ bước là việc làm thể hiện phẩm chất đạo đức nào dưới đây của công dân với cộng đồng?

A. Trách nhiệm. B. Nhân nghĩa .
C. Thương người D. Thân ái .
Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Câu 18. Biểu hiện nào dưới đây là sống hòa nhập?

A. Sống tự do trong xã hội .
B. Sống gần gũ, chan hòa với mọi người .
C. Sống theo sở trường thích nghi cá thể .
D. Sống tương thích với thời đại .
Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Câu 19. Sống vui vẻ, cởi mở, chan hòa với thầy cô, bạn bè và mọi người xung quanh là

A. Sống thân thiện .
B. Sống hòa nhập .
C. Sống vô tư .
D. Sống hợp tác .
Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Câu 20. Sống gần gũi với mọi người và có ý thức tham gia các hoạt động chung của cộng đồng là biểu hiện của

A. Sống có nghĩa vụ và trách nhiệm .
B. Sống hòa nhập .
C. Sống hợp tác .
D. Sống tích cực .
Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Câu 21. Người sống hòa nhập với cộng đồng sẽ có them niềm vui và sức mạnh

A. Trong một số ít trường hợp .
B. Vượt qua khó khăn vất vả trong đời sống .
C. Để làm giàu cho mái ấm gia đình mình .
D. Để chinh phục vạn vật thiên nhiên .
Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Câu 22. Những chuẩn mực đạo dức nào dưới đây là cần thiết của mỗi công dân đối với cộng đồng?

A. Yêu nước, yêu tập thể .
B. Nhân nghĩa, hòa nhập, hợp tác .
C. Rộng lượng, chân thành .
D. Chăm chỉ, nhiệt tình, nhanh gọn .
Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Câu 23. Chung sức làm việc giúp đỡ, hỗ trợ lân nhau trong một công việc, một lĩnh vực nào đó vì mục đích chung được gọi là

A. Hợp tác. B. Đoàn kết .
C. Giúp đỡ. D. Đồng lòng .
Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Câu 24. Mọi người cùng bàn bạc với nhau trong công việc chung và sẵn sang hỗ trợ giúp đỡ nhau khi cần thiết là biểu hiện của

A. Hợp tác. B. Chung sức .
C. Cộng đồng. D. Trách nhiệm .
Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Câu 25.Mọi người cần phải hợp tác vì lý do nào sau đây?

A. Vì mỗi người không hề tự triển khai xong công việc riêng .
B. Vì hợp tác đem lại hiệu suất cao cao hơn cho việc làm chung .
C. Vì sự phân công trong xã hội .
D. Vì mỗi người đều có tính phát minh sáng tạo .
Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Câu 26. Hợp tác phải dựa trên yếu tố nào dưới đây?

A. Tự giác, tự lực, tự chủ .
B. Tự nguyện, bình đẳng .
C. Cần cù, sang tạo .
D. Nhiệt tình, chân thành .
Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Câu 27. Biết hợp tác trong công việc chung là yêu cầu đối với mỗi công dân trong

A. Xã hội tân tiến .
B. Xã hội cũ .
C. Xã hội tương lai .
D. Xã hội công nghiệp .
Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Câu 28. Hành vi, việc làm nào dưới đây là biểu hiện của hợp tác trong học sinh?

A. Bàn bạc với nhau về việc gây chia rẽ trong lớp học .
B. Cùng nhau luận bàn bài tập nhóm .
C. Hai người hát chung một bài .
D. Hai người mắng một người .
Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Câu 29. Hành vi, việc làm nào dưới đây là biểu hiện hợp tác giữa các dân tộc trên đất nước Việt Nam?

A. Một số người cùng bàn với nhau chia rẽ dân tộc bản địa mình với dân tộc bản địa khác .
B. Nhân dân hai dân tộc bản địa trong bản cùng đàm đạo thiết kế xây dựng cây cầu treo mới .
C. Một nhóm người trẻ tuổi trong bản cùng nhau đánh người thuộc dân tộc bản địa khác .
D. Hai người của dân tộc bản địa A cùng nhau lấn chiếm đất của người thuộc dân tộc bản địa B .
Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Câu 30. Hành vi, việc làm nào dưới đây là biểu hiện của hợp tác giữa các địa phương ở Việt Nam?

A. Chính quyền xã A và xã B cùng bàn với nhau về việc cô lập xãC .
B. Nhân dân thôn C và thôn D cùng nhau công kích nhân dân xã E .
C. Xã P và xã Q. cùng nhau thiết kế xây dựng cây cầu nối đường đi chung giữa hai xã .
D. Hai thôn cạnh nhau luận bàn rất nhiều về làm đường đi chung nhưng không có hiệu quả .
Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Câu 31. Năm học nào bạn Hà cũng đạt Học sinh Giỏi, nhưng sống xa cách mọi người trong lớp. vì cho rằng mình học giỏi rồi nên Hà không muốn học nhóm cùng các bạn khác. Nếu là bạn của Hà, em sẽ khuyên bạn như thế nào?

A. Học giỏi thì không cần học nhóm nữa .
B. Cần học nhóm để cùng hợp tác với những bạn .
C. Cần học nhóm nhưng không cần hợp tác .
D. Không cần hợp tác với ai mà chỉ cần học giỏi .
Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Câu 32. Chi đoàn thanh niên lớp 10A phát động phong trào quyên góp sách cho các bạn vùng lũ lụt. Các bạn đoàn viên và thanh niên đều tham gia tích cực đóng góp chung vào phong trào Đoàn trường. việc làm của Chi đoàn thanh niên lớp 10A là biểu hiện trách nhiệm nào dưới đây của công dân trong cộng đồng?

A. Yêu thương người bần hàn .
B. Nhân nghĩa .
C. Hòa nhập .
D. Tự giác .
Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Câu 33. Dân tộc Việt Nam có truyền thống “ Lá lành đùm lá rách”. sau những trận lũ lụt ở miền Trung, nhân dân khắp nơi trong cả nước lại quyên góp ủng hộ, chia sẻ khó khăn cho nhân dân vùng lũ lụt. việc làm nào là biểu hiện phẩm chất nào của công dân trong cộng đồng?

A. Đoàn kết. B. Nhân nghĩa .
C. Hợp tác. D. Chia sẻ .
Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Câu 34. Là học sinh giỏi của lớp nhưng bạn Hoa sống xa lánh với hầu hết các bạn trong lớp, vì cho rằng mình học giỏi thì chỉ cần chơi với một vài bạn học giỏi là được. Nếu là bạn của Hoa, em có thể khuyên Hoa như thế nào cho phù hợp?

A. Hoa cứ sống như cách mình tâm lý là được .
B. Không cần phải thân thiện với những bạn ở trong lớp .
C. Nên sống hòa nhập với mọi người, Hoa sẽ được mọi người yêu quý .
D. Nếu sống hòa nhập với mọi người sẽ mất rất nhiều thời hạn không thiết yếu .
Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Câu 35. Mùa hè năm 2016, Đoàn Thanh niên tình nguyện của Trường Đại học X đã đi đến một số nơi xa xôi, hẻo lánh của miền núi để tuyên truyền, phổ biến về hoạt động bảo vệ môi trường. Việc làm này của Đoàn thanh niên là thể hiện điều gì dưới đây?

A. Hoạt động bảo vệ thiên nhiên và môi trường .
B. Trách nhiệm của người trẻ tuổi trong hội đồng .
C. Trách nhiệm về công tác làm việc tình nguyện .
D. Hoạt động mùa hè xanh .
Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Câu 36. Là Bí thư Đoàn thanh niên, bạn Dung không những tham gia tích cực vào các hoạt động tập thể và hoạt động do nhà trường tổ chức mà còn tích cực vận động bạn bè cùng tham gia. Việc làm của bạn Dung là biểu hiện của trách nhiệm nào dưới đây của thanh niên- học sinh?

A. Sống tử tế .
B. Sống hòa nhập .
C. Sống hợp tác .
D. Sống tích cực .
Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Câu 37. Tổ 1 của lớp 10D là một tập thể làm việc tích cực và có hiệu quả. Các bạn trong tổ thường xuyên cùng nhau trao đổi để giải quyết các yêu cầu chung trong học tâp và trong công việc. Việc làm của tổ 1 thể hiện chuẩn mực đạo đức nào dưới đây của công dân trong cộng đồng?

A. Hòa nhập. B. Thân thiện .
C. Hợp tác. D. Cộng tác .
Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Câu 38. Khi cô giáo giao bài tập thảo luận nhóm, các thành viên trong nhóm B cùng nhau thảo luận tích cực để làm bài tập. Hành vi, việc làm của nhóm B là biểu hiện trách nhiệm nào dưới đây của học sinh trong học tập?

A. Tận tâm. B. Tự giác .
C. Hợp tác. D. Tự lực cánh sinh .
Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Câu 39. khi được giao bài tập nhóm, các bạn trong nhóm A làm việc theo đúng sự phân công của bạn Trưởng nhóm. Cuối cùng cả nhóm trao đổi, thống nhất tạo thành kết quả chung. Hành vi, việc làm của nhóm B là biểu hiện điều gì dưới đây trong học tập?

A. Làm việc có kế hoạch .
B. Làm việc trang nghiêm .
C. Hợp tác .
D. Khoa học .
Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Câu 40. Nhờ có thảo luận, trao đổi và cùng thực hiện kế hoạch theo hợp đồng mà nhiều công trình kiến trúc giữa các địa phương được hoàn thành đúng thời hạn và có chất lượng. Hoạt động chung này thể hiện yêu cầu nào dưới đây trong lao động?

A. Tận tâm. B. Hợp tác .
C. Thiện chí D. Nhiệt tình .
Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Xem thêm câu hỏi trắc nghiệm GDCD 10 có đáp án, hay khác :

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 10 tại khoahoc.vietjack.com

Đã có app VietJack trên điện thoại cảm ứng, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi trực tuyến, Bài giảng …. không tính tiền. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS .apple store
google play

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k6: fb.com/groups/hoctap2k6/

Theo dõi chúng tôi không lấy phí trên mạng xã hội facebook và youtube :Theo dõi chúng tôi không lấy phí trên mạng xã hội facebook và youtube :

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.