Học tiếng trung qua bài hát: Dám hỏi đường tại nơi nào – Nhạc Phim Tây Du Ký ⇒by tiếng Trung Chinese

Học tiếng trung qua bài hát: Dám hỏi đường tại nơi nào 敢问路在何方 – Nhạc Phim Tây Du Ký

Lời bài hát Nhạc Phim Tây Du ký:  Phiên âm và tiếng Trung

你 挑 着 担 我 牵 着 马
nǐ tiǎo zhe dān wǒ qiān zhe mǎ

迎 来 日 出 送 走 晚 霞
yíng lái rì chū sòng zǒu wǎn xiá

踏 平 坎 坷 成 大 道
tà píng kǎn kě chéng dà dào

斗 罢 艰 险 又 出 发
dòu bà jiān xiǎn yòu chū fā

又 出 发
yòu chū fā

啦 … …
la
一 番 番 春 秋 冬 夏
yī fān fān chūn qiū dōng xià

一 场 场 酸 甜 苦 辣
yī cháng cháng suān tián kǔ là

敢 问 路 在 何 方
gǎn wèn lù zài hé fāng

路 在 脚 下
lù zài jiǎo xià

啦……
la

一 番 番 春 秋 冬 夏
yī fān fān chūn qiū dōng xià

一 场 场 酸 甜 苦 辣
yī cháng cháng suān tián kǔ là

敢 问 路 在 何 方
gǎn wèn lù zài hé fāng

路 在 脚 下
lù zài jiǎo xià

( Music )

你 挑 着 担 我 牵 着 马
nǐ tiǎo a dān wǒ qiān zhe mǎ

翻 山 涉 水 两 肩 霜 花
fān shān shè shuǐ liǎng jiān shuāng huā

风 雨 雷 电 任 叱 咤
fēng yǔ léi diàn rèn chì zhà

一 路 豪 歌 向 天 涯
yī lù háo gē xiàng tiān yá

向 天 涯
xiàng tiān yá

啦……
la

一 番 番 春 秋 冬 夏
yī fān fān chūn qiū dōng xià

一 场 场 酸 甜 苦 辣
yī cháng cháng suān tián kǔ là

敢 问 路 在 何 方
gǎn wèn lù zài hé fāng

路 在 脚 下
lù zài jiǎo xià

敢 问 路 在 何 方
gǎn wèn lù zài hé fāng

路 在 脚 下
lù zài jiǎo xià

噢 沙 里 瓦,
òu shā lǐ wǎ

噢…… 嗬!……
òu ………….

是 谁 送 你 来 到 我 身 边,
shì shéi sòng nǐ lái dào wǒ shēn biān

是 那 圆 圆 的 明 月, 明 月,
shì nà yuán yuán de míng yuè míng yuè

是 那 潺 潺 的 山 泉。
shì nà chán chán de shān quán

我 像 那 戴 着 露 珠 的 花 瓣,
wǒ xiàng nà dài a lù zhū de huā bàn

甜 甜 地 把 你 依 恋。
tián tián dì bǎ nǐ yī liàn

噢…… 沙 里 瓦,
òu shā lǐ wǎ

噢…… 嗬!……
òu

是 谁 送 你 来 到 我 身 边,
shì shéi sòng nǐ lái dào wǒ shēn biān

是 那 璀 璨 的 星 光, 星 光,
shì nà cuǐ càn de xīng guāng xīng guāng

是 那 明 媚 的 蓝 天。
shì nà míng mèi de lán tiān

我 愿 用 那 充 满 着 纯 情 的 心
wǒ yuàn yòng nà chōng mǎn a chún qíng de xīn

愿,
yuàn

深 深 地 把 你 爱 恋。
shēn shēn dì bǎ nǐ ài liàn

噢…… 沙 里 瓦……
òu shā lǐ wǎ

Phiên bản tiếng Việt – Hài : Dám hỏi đường tại nơi nào 敢问路在何方 – Nhạc Phim Tây Du Ký

Lời bài hát tiếng Việt Dám hỏi đường tại nơi nào – Tây Du ký  phiên bản 1

Đây hành lý anh mang
Tôi cầm cương dắt ngựa
Nhìn ngắm trời cao chập chùng
Lòng lo lắng không yên
Đường thỉnh kinh còn xa
Không ngại hiểm nguy cất bước
Ngáy tháng cùng nắm trôi dần
Biết đi hướng nào về đâu
Biết đi hướng nào về đâu
à ha à a ha á ha a à ha
Thấp thoáng nơi chân mây
Mấy phương trời
Thấp thoáng nơi chân mây
Tít xa mù
Đường thiên trúc còn quá xa
Bao khó khăn ta vượt qua
Đường thiên trúc còn qua xa
Nguyện không lùi bước
Khó khăn ta vượt qua

Lời bài hát phiên bản 2

Đây hành lý anh mang
Tôi cầm cương dắt ngựa
Nhìn ngắm trời cao chập chùng
Lòng lo lắng không yên
Đường thỉnh kinh còn xa
Không ngại hiểm nguy cất bước
Ngáy tháng cùng nắm trôi dần
Biết đi hướng nào về đâu
Biết đi hướng nào về đâu
à ha à a ha á ha a à ha
Thấp thoáng nơi chân mây
Tít xa mù
Thấp thoáng nơi chân mây
Mấy phương trời
Đường thiên trúc còn quá xa
Bao khó khăn ta vượt qua
Đường thiên trúc còn qua xa
Nguyện không lùi bước
Khó khăn ta vượt qua

Lời bài hát phiên bản 3

Đây hành lý anh mang
Tôi cầm cương dắt ngựa
Nhìn ngắm trời cao chập chùng
Lòng lo lắng không yên
Đường thỉnh kinh còn xa
Không ngại hiểm nguy cất bước
Ngáy tháng cùng nắm trôi dần
Biết đi hướng nào về đâu
Biết đi hướng nào về đâu
à ha à a ha á ha a à ha
Thấp thoáng nơi chân mây
Tít xa mù
Thấp thoáng nơi chân mây
Mấy phương trời
Đường thiên trúc còn quá xa
Bao khó khăn ta vượt qua
Đường thiên trúc còn qua xa
Nguyện không lùi bước
Khó khăn ta vượt qua

Nội dụng Phim Tây Du ký

Trong tiểu thuyết, Trần Huyền Trang ( 玄奘 ) được Quan Âm Bồ Tát bảo đến Tây Trúc ( Ấn Độ ) thỉnh kinh Phật giáo mang về Trung Quốc. Theo ông là ba đệ tử – một khỉ đá tên Tôn Ngộ Không ( 孫悟空 ), một yêu tinh nửa người nửa lợn tên Trư Ngộ Năng ( 豬悟能 ) và một thủy quái tên Sa Ngộ Tĩnh ( 沙悟淨 ) – họ đều chấp thuận đồng ý giúp ông thỉnh kinh để chuộc tội. Con ngựa Huyền Trang cưỡi cũng là một hoàng tử của Long Vương ( Bạch Long Mã ) .
Những chương đầu thuật lại những kì công của Tôn Ngộ Không, từ khi sinh ra từ một hòn đá ở biển Hoa Đông, xưng vương ở Hoa Quả Sơn, tầm sư học đạo, đại náo thiên cung, sau đó bị Phật Tổ Như Lai bắt nhốt trong núi Ngũ Hành 500 năm. Truyện kể lại Huyền Trang trở thành một nhà sư ra làm sao và được nhà vua nhà Đường gửi đi thỉnh kinh sau khi nhà vua thoát chết .
Phần tiếp của câu truyện kể về những nguy hiểm mà thầy trò Đường Tam Tạng phải cạnh tranh đối đầu, trong đó nhiều yêu tinh là đồ đệ của những vị Tiên, Phật. Một số yêu tinh muốn ăn thịt Huyền Trang, một số ít khác muốn cám dỗ họ bằng cách biến thành đàn bà đẹp. Tôn Ngộ Không phải sử dụng phép thuật và quan hệ của mình với quốc tế yêu tinh và Tiên, Phật để vượt mặt những quân địch nhiều mánh khóe, như Ngưu Ma Vương hay Thiết Phiến Công chúa …
Cuối cùng khi đã đến cửa Phật, thầy trò họ lại phải đổi Bát vàng của Hoàng đế Đường Thái Tông Tặng để nhận được kinh thật. Đây cũng được tính là một khổ nạn cho bốn thầy trò. Khi qua sông Thông Thiên, Tam Tạng gặp lại Lão Rùa năm xưa chở ông qua ông. Khi đang chở Tam Tạng qua giữa sông, Lão Rùa hỏi Tam Tạng rằng ông có hỏi Phật Tổ giúp lão rằng khi nào lão tu đắc chính quả không, vì Tam Tạng quên hỏi, nên bị Lão Rùa hất cả bốn thầy trò lẫn kinh văn xuống sông. Kinh văn bị ướt, sau khi phơi khô một số ít bị rách nát. Vì vậy, kinh đến Trung thổ không được toàn vẹn .

100 Hồi trong phim Tây Du Ký

Hồi thứ nhất : Gốc thiêng ấp ủ nguồn rộng chảy Tâm tính sửa sang đạo lớn sinh
Hồi thứ hai : Thấu lẽ Bồ Đề là diệu lý Bỏ ma về gốc ấy nguyên thần
Hồi thứ ba : Bốn biển nghìn non đều sợ phục Mười loại âm ti thảy xóa tên
Hồi thứ tư : Quan phong Bật Mã lòng đâu thỏa Tên gọi Tề Thiên dạ chẳng yên
Hồi thứ năm : Loạn vườn đào Đại Thánh trộm thuốc tiên Về thiên cung, những thần bắt yêu tinh
Hồi thứ sáu : Quan Âm dự hội hỏi nguyên do Tiểu Thánh trổ tài bắt Đại Thánh
Hồi thứ bảy : Đại Thánh trốn khỏi lò bát quái Hầu vương giam dưới núi Ngũ hành
Hồi thứ tám : Phật Tổ tạo kinh truyền cực lạc Quan Âm vâng mệnh đến Tràng An
Hồi thứ chín : Trần Quang Nhị nhậm chức gặp nạn Sư Giang Lưu phục thù báo ơn
Hồi thứ mười : Lão Long vương vụng kế phạm phép trời Ngụy Thừa tướng gửi thư nhờ âm sứ
Hồi thứ mười một : Chơi âm ti Thái Tông về trần Dâng quả bí Lưu Toàn gặp vợ
Hồi thứ mười hai : Vua Đường lòng thành mở đại hội Quan Âm hiển thánh hóa Kim Thiền
Hồi thứ mười ba : Sa hang cọp Kim Tinh cứu thoát Núi Song Xoa, Bá Khâm mời sư
Hồi thứ mười bốn : Lòng vượn theo đường chính Sáu giặc mất tăm hơi
Hồi thứ mười lăm : Núi Xà Bàn những thần ngầm giúp Khe Ưng Sầu long mã thắng cương
Hồi thứ mười sáu : Viện Quan Âm, những sư lừa bảo vật Núi Hắc Phong, hồ ly tinh lấy trộm cà sa
Hồi thứ mười bảy : Tôn Hành Giả đại náo núi Hắc Phong Quan Thế Âm thu phục yêu tinh gấu
Hồi thứ mười tám : Chùa Quan Âm, Đường Tăng thoát nạn Thôn Cao Lão, Đại Thánh trừ ma
Hồi thứ mười chín : Động Vân Sạn, Ngộ Không thu Bát Giới Núi Phù Đồ, Tam Tạng nhận Tâm kinh
Hồi thứ hai mươi : Núi Hoàng Phong, Đường Tăng gặp nạn Giữa rừng thẳm, Bát Giới lập công
Hồi thứ hai mốt : Hộ pháp dựng nhà lưu Đại Thánh Tu Di Linh Cát bắt yêu ma
Hồi thứ hai hai : Bát Giới đại chiến sông Lưu Sa Mộc Soa vâng lệnh bắt Ngộ Tĩnh
Hồi thứ hai ba : Tam Tạng không quên gốc Bốn Thánh thử lòng thiền

Hồi thứ hai tư: Núi Vạn Thọ, Đại tiên lưu bạn cũ Quán Ngũ Trang, Hành Giả trộm nhân sâm

Hồi thứ hai lăm : Trấn Nguyên đại tiên đuổi bắt người lấy kinh Tôn Hành Giả đại náo Ngũ Trang quán
Hồi thứ hai sáu : Khắp ba hòn đảo, Ngộ Không tìm thuốc Nước Cam Lộ, Bồ Tát chữa cây
Hồi thứ hai bảy : Thây ma ba lượt trêu Tam Tạng Đường Tăng giận đuổi Mỹ Hầu Vương
Hồi thứ hai tám : Núi Hoa Quả lũ yêu tụ nghĩa Rừng Hắc Tùng Tam Tạng gặp ma
Hồi thứ hai chín : Thoát nạn Giáng Lưu sang nước khác Đội ơn Bát Giới chuyển non ngàn
Hồi thứ ba mươi : Tà ma phạm chính nghĩa Tiểu Long nhớ Ngộ Không
Hồi thứ ba mốt : Trư Bát Giới lấy nghĩa khích Hầu Vương, Tôn Ngộ Không dùng mưu hàng hồ ly tinh
Hồi thứ ba hai : Núi Bình Đính, Công tào truyền tín, Động Liên Hoa, Bát Giới gặp tai
Hồi thứ ba ba : Ngoại đạo mê chân tính, Nguyên thần giúp bản tâm
Hồi thứ ba tư : Ma vương giỏi mẹo khốn Hầu Vương Đại Thánh khéo lừa thay bảo vật
Hồi thứ ba lăm : Ngoại đạo ra oai lừa tính thẳng, Ngộ Không được báu thắng yêu ma
Hồi thứ ba sáu : Ngộ Không xử đúng muôn duyên phục, Đạo tà phá bỏ thấy trăng soi
Hồi thứ ba bảy : Đêm khuya vua quỷ cầu Tam Tạng Hóa phép Ngộ Không dắt trẻ thơ
Hồi thứ ba tám : Trẻ thơ hỏi mẹ tà hay chính Kim, Mộc thăm dò rõ thực hư
Hồi thứ ba chín : Một hạt linh đơn xin thượng giới Ba năm vua cũ lại hồi sinh
Hồi thứ bốn mươi : Trẻ thơ bỡn cợt lòng thiền rối Vượn cắp đao về, Mộc mẫu trơ
Hồi thứ bốn mốt : Hành Giả gặp lửa thua Bát Giới bị ma bắt
Hồi thứ bốn hai : Đại Thánh ân cần cầu Bồ Tát Quan Âm từ thiện trói Hồng Hài
Hồi thứ bốn ba : Ma sông Hắc Thủy bắt Tam Tạng Rồng biển Tây Dương tóm Đà Long
Hồi thứ bốn bốn : Thần thông vận phép đun xe nặng Tâm chính trừ yêu vượt cổng cao
Hồi thứ bốn lăm : Quán Tam Thanh, Đại Thánh lưu danh Nước Xa Trì, Hầu Vương hóa phép
Hồi thứ bốn sáu : Ngoại đạo cậy tài lừa chính pháp, Ngộ Không hiển thánh diệt tà ma
Hồi thứ bốn bảy : Thánh Tăng đêm vướng sông Thông Thiên Hành Giả thương tình cứu con trẻ
Hồi thứ bốn tám : Ma nổi giói hàn sa tuyết lớn Sư mong bái Phật giẫm băng dày
Hồi thứ bốn chín : Tam Tạng gặp nạn chìm đáy sông Quan Âm trừ tai hiện làn cá
Hồi thứ năm mươi : Tình loạn, tính theo vì ái dục Thần mờ, tâm động gặp yêu ma
Hồi thứ năm mốt : Nghìn mưu Đại Thánh thành vô dụng Nước lửa không công khó diệt ma
Hồi thứ năm hai : Ngộ Không đại náo động Kim Đâu Như Lai ngầm mách cho ông chủ
Hồi thứ năm ba : Uống nước sông, Tam Tạng mang nghén quỷ Đi lấy nước, Sa Tăng giải thai ma
Hồi thứ năm tư : Tam Tạng sang Tây qua nước gái Ngộ Không lập mẹo thoát trăng hoa
Hồi thứ năm lăm : Dâm tà bỡn cợt Đường Tam Tạng Đứng đắn tu trì chẳng hoại thân
Hồi thứ năm sáu : Điên lòng trừ giặc cỏ Mê đạo đuổi Ngộ Không
Hồi thứ năm bảy : Núi Lạc Già Hành Giả thật kể khổ Động Thủy Liêm, Hầu Vương giả đọc văn
Hồi thứ năm tám : Nhị tâm làm mưa làm gió càn khôn rộng Một thể khó tu tịch diệt chân
Hồi thứ năm chín : Tam Tạng gặp Hỏa Diệm Sơn nghẽn lối Hành Giả lần đầu mượn quạt Ba Tiêu
Hồi thứ sáu mươi : Ma vương ngừng đánh đi dự tiệc rượu Hành Giả hai lần mượn quạt Ba Tiêu
Hồi thứ sáu mốt : Bát Giới giúp sức vượt mặt yêu tinh Hành Giả lần ba mượn quạt Ba Tiêu
Hồi thứ sáu hai : Tắm bụi rửa tâm lên quét tháp Bắt ma về chủ ấy tu thân
Hồi thứ sáu ba : Hai sư diệt quái náo long cung Các thánh trừ tà thu bảo vật
Hồi thứ sáu tư : Núi Kinh Cức, Ngộ Năng gắng sức Am Mộc Tiên, Tam Tạng làm thơ
Hồi thứ sáu lăm : Yêu ma bày đặt Lôi Âm giả Thầy trò đều gặp ách nạn to
Hồi thứ sáu sáu : Các thần gặp độc thủ Di Lặc trói yêu ma
Hồi thứ sáu bảy : Cứu xóm Đà La thiền tính vững Thoát đường ô uế đạo tâm trong
Hồi thứ sáu tám : Nước Chu Tử, Đường Tăng bàn đời trước Chữa quốc vương, Hành Giả đóng thầy lang
Hồi thứ sáu chín : Hành Giả nửa đêm điều thuốc tễ Quân vương trên tiệc kể yêu ma
Hồi thứ bảy mươi : Yêu ma rung vòng tung khói lửa Hành Giả trộm nhạc tính mẹo lừa
Hồi thứ bảy mốt : Hành Giả giả danh hàng quái sấu Quan Âm hiện tướng phục Ma vương
Hồi thứ bảy hai : Động Bàn Ty bảy tinh mê gốc Suối Trạc Cấu Bát Giới quên hình
Hồi thứ bảy ba : Hận cũ bởi tình, gây nên đầu độc mới, Đường Tăng gặp nạn, Tỳ Lam phá hào quang
Hồi thứ bảy tư : Trường Canh truyền báo ma hung ác Hành Giả ra tay trổ phép tài
Hồi thứ bảy lăm : Hành Giả khoan thủng bình âm khí và dương khí Ma chúa theo về chân đại đạo
Hồi thứ bảy sáu : Hành Giả tha về, ma theo tính cũ Ngộ Năng cùng đánh, quái vẫn tâm xưa
Hồi thứ bảy bảy : Yêu ma lừa bản tính Nhất thể bái chân như
Hồi thứ bảy tám : Nước Tỳ Khưu thương trẻ, khiến âm thần Điện Kim Loan biết ma, bàn đạo đức
Hồi thứ bảy chín : Tìm hang bắt quái gặp Thọ Tinh Gi điện dạy vua mừng nhận trẻ
Hồi thứ tám mươi : Gái đẹp thèm lấy chồng, mừng được sánh đôi Ngộ Không bảo vệ thầy, biết ngay yêu tinh
Hồi thứ tám mốt : Chùa Trấn Hải, Ngộ Không biết quái Rừng Hắc Tùng, đồ đệ tìm thầy
Hồi thứ tám hai : Gái đẹp tìm cách lấy chồng Sư phụ bền lòng giữ đạo
Hồi thứ tám ba : Ngộ Không biết rõ đầu đuôi Gái đẹp lại về bản tính
Hồi thứ tám tư : Khó diệt nhà sư tròn giác ngộ Phép vương thành đạo thể theo trời
Hồi thứ tám lăm : Hành Giả đố kỵ lừa Bát Giới Ma vương bày mẹo bắt Đường Tăng
Hồi thứ tám sáu : Bát Giới giúp oai trừ quái vật Ngộ Không trổ phép diệt yêu tà
Hồi thứ tám bảy : Quận Phượng Tiên khinh trời bị hạn Tôn Đại Thánh khuyến thiện làm mưa
Hồi thứ tám tám : Thiền đến Ngọc Hoa thi võ nghệ Ba trò xin phép nhận môn đồ
Hồi thứ tám chín : Quái Hoàng Sư hỏng mất hội đinh ba Ba đồ đệ đại náo núi Đầu Báo
Hồi thứ chín mươi : Quái Sư Tử bắt thầy trò Tam Tạng Tiên Thiên Tôn thu yêu tinh chín đầu
Hồi thứ chín mốt : Phủ Kim Bình đêm nguyên tiêu xem hội Động Huyền Anh Đường Tam Tạng khai cung
Hồi thứ chín hai : Ba sư đại chiến núi Thanh Long Bốn sao vây bắt quái tê giác
Hồi thứ chín ba : Vườn Cấp Cô hỏi cổ bàn nguồn Nước Thiên Trúc chầu vua được vợ
Hồi thứ chín tư : Bốn sư dự tiệc vườn thượng uyển Một quái mơ màng tình ái vui
Hồi thứ chín lăm : Giả hợp chân hình bắt thỏ ngọc Chân âm về chính gặp nguồn thiêng
Hồi thứ chín sáu : Khấu viên ngoại mừng đãi cao tăng Đường trưởng lão không màng giàu sang
Hồi thứ chín bảy : Vàng mang trả gây thành tai ương Thánh hiện hồn cứu thoát cao tăng
Hồi thứ chín tám : Vượn ngựa thục thuần nay thoát xác Công quả viên mãn gặp Như Lai
Hồi thứ chín chín : Tám mươi mốt nạn yêu ma hết Vẹn tròn công quả đạo về nguồn

Hồi thứ một trăm: Về thẳng phương Đông Năm Thánh thành Phật

Xem tổng hợp các bài hát tiếng Trung khác tại đậy
Chúc các bạn học tốt tiếng Trung. Cám ơn các bạn đã ghé thăm website của chúng tôi

Nguồn: www.chinese.com.vn
Bản quyền thuộc về: Trung tâm tiếng Trung Chinese
Vui lòng không copy khi chưa được sự đồng ý của tác giả

.