Tiết 53, Bài 52: Thực hành xem băng hình về đời sống và tập tính của thú – R’ Ông Ha Tuân

Tiết 53, Bài 52: Thực hành xem băng hình về đời sống và tập tính của thú – R’ Ông Ha Tuân

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC: Học xong bài này HS phải:

1. Kiến thức:

– Thông qua băng hình, học sinh phát hiện được một số đời sống và tập tính của Thú thể hiện trong môi trường sống, kiếm thức ăn; sinh sản; di chuyển để thấy được sự đa dạng của lớp Thú.

2. Kỹ năng: Xem băng hình về tạp tính của thú để thấy được sự đa dạng của lớp thú.

3. Thái độ: Rèn thái độ nghiêm túc trong khi làm việc. Giáo dục ý thức học tập, lòng yêu thích môn học.

II. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC:

1. Chuẩn bị của giáo viên: Màn hình, đầu DVD, băng hình về tập tính của một số loài Thú.

2. Chuẩn bị của ọc sinh: Bài cũ, bài mới, tìm hiểu các tài liệu về tập tính của một số loài Thú.

 

Bạn đang xem tài liệu “Tiết 53, Bài 52: Thực hành xem băng hình về đời sống và tập tính của thú – R’ Ông Ha Tuân”, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tuần 28	 	 Ngày soạn 06/03/2015
Tiết 53	 Ngày dạy 09/03/2015
Bài 52: THỰC HÀNH XEM BĂNG HÌNH VỀ ĐỜI SỐNG 
VÀ TẬP TÍNH CỦA THÚ
I. MỤC TIÊU BÀI HỌC: Học xong bài này HS phải:
1. Kiến thức:
- Thông qua băng hình, học sinh phát hiện được một số đời sống và tập tính của Thú thể hiện trong môi trường sống, kiếm thức ăn; sinh sản; di chuyển để thấy được sự đa dạng của lớp Thú.
2. Kỹ năng: Xem băng hình về tạp tính của thú để thấy được sự đa dạng của lớp thú.
3. Thái độ: Rèn thái độ nghiêm túc trong khi làm việc. Giáo dục ý thức học tập, lòng yêu thích môn học.
II. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC:
1. Chuẩn bị của giáo viên: Màn hình, đầu DVD, băng hình về tập tính của một số loài Thú.
2. Chuẩn bị của ọc sinh: Bài cũ, bài mới, tìm hiểu các tài liệu về tập tính của một số loài Thú.
III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:
1. Ổn định lớp: 7A1.....;7A2:....; 7A3:....; 7A4....; 7A5:....; 7A6:...;
2. Kiểm tra bài cũ: Phân biệt bộ Guốc chẵn và bộ Guốc lẻ?
3. Hoạt động dạy – học:	
*Mở bài: Xung quanh chúng ta có rất nhiều loài Thú khác nhau. Chúng rất đa dạng và phong phú thể hiện trong môi trường sống, kiếm thức ăn; sinh sản; di chuyển. Những hoạt động đó đa dạng và đặc biệt như thế nào, chúng ta sẽ cùng nghiên cứu trên băng hình. 
Hoạt động 1: Nêu yêu cầu của bài thực hành.
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
- Nêu yêu cầu của bài thực hành.
- GV yêu cầu HS kẻ bảng thu hoạch, dặn dò HS trước khi chiếu phim:
+ Chú ý đến môi trường sống, kiếm thức ăn; sinh sản; di chuyển của Thú.
+ Chú ý đến đặc điểm của từng loài, trên cơ sở đó xác định vì sao chúng lại có những đặc điểm đó.
- GV chiếu phim.
- Nghe và ghi nhận thông tin.
- Thực hiện theo yêu cầu đã đề ra.
- HS lắng nghe và thực hiện theo yêu cầu của GV.
- HS xem phim và ghi chép lại các đặc điểm đã quan sát được.
Hoạt động 2: Trao đổi, thảo luận và giải thích các đặc điểm của Thú trên băng hình.
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
- GV yêu cầu HS thảo luận nhóm, hoàn thành bảng thu hoạch theo sự hướng dẫn của GV.
- GV đặt câu hỏi:
+ Sự đa dạng trong môi trường sống của Thú?
+ Sự đa dạng trong cách di chuyển của Thú?
+ Sự đa dạng trong cách kiếm của các loài Thú?
+ Sự đa dạng trong tập tính sinh sản rất tiến hóa của Thú?
- Nhận xét và chốt.
- HS thảo luận nhóm, hoàn thành bảng thu hoạch theo sự hướng dẫn của GV.
- Thực hiện yêu cầu:
+ Đặc điểm cấu tạo thích nghi với môi trường sống của Thú bay lượn; Thú ở nước; Thú ở đất; Thú sống trong đất; 
+ Cách di chuyển của Thú thích nghi với môi trường trên cạn, trên không và trong nước.
+ HS tự lấy ví dụ trên băng hình vừa quan sát.
+ HS tự lấy ví dụ trên băng hình vừa quan sát.
- Toàn lớp thống nhất.
IV. CỦNG CỐ -DẶN DÒ:
1. Củng cố: 
- Nhận xét về các đặc điểm đã quan sát được và ý nghĩa sinh học và hoàn thành bảng thu hoạch.
- Nhận xét ý thức học tập trong giờ thực hành của học sinh
2. Dặn dò:
- Ôn tập để kiểm tra giữa kì 2. 
- Tập quan sát các loài Thú trong tự nhiên và phân tích ý nghĩa các đặc điểm của chúng.
Lớp: 7A 	Bài Thực hành số 10:
Nhóm: ..	 XEM BĂNG HÌNH VỀ
 	ĐỜI SỐNG VÀ TẬP TÍNH CỦA THÚ.
Điểm: ..	BÀI THU HOẠCH
Tên loài thú
Phân loại bộ thú
Tập tính quan sát được
Ý nghĩa thích nghi
*Rút kinh nghiệm:

Tài liệu đính kèm:

  • doc

    Bài 52. Thực hành- Xem băng hình về đời sống và tập tính của Thú – R’Ông Ha Tuân – Trường THCS Liêng.doc