Sở GDĐT TP. Đà Nẵng tuyển dụng viên chức ở vị trí việc làm hỗ trợ, phục vụ năm học 2020-2021

Thứ tự
Vị trí việc làm
Chức danh nghề nghiệp
Mã số
Chỉ tiêu tuyển dụng

1
Thư viện
Thư viện viên hạng III
V.10.02.06
5

Thư viện viên hạng IV
V.10.02.07
6

2
Thiết bị, thí

nghiệm

Nhân viên thiết bị, thí

nghiệm

V.07.07.20
13

3
Công nghệ thông tin
Quản trị viên hệ thống

hạng III

V.11.06.14
3

Quản trị viên hệ thống

hạng IV

V.11.06.15
10

4
Văn thư
Văn thư
02.007
9

Văn thư trung cấp
02.008
10

5
Y tế
Y sĩ hạng IV
V.08.03.07
9

6
Kế toán
Kế toán viên
06.031
8

Kế toán viên trung cấp
06.032
1

7
Thủ quỹ
Chuyên viên
01.003
4

8
Hỗ trợ giáo dục người khuyết tật
Nhân viên hỗ trợ giáo

dục người khuyết tật (hạng IV)

V.07.06.16
13

9
Giáo vụ
Nhân viên giáo vụ
V.07.07.21
4

10
Đào tạo
Chuyên viên
01.003
6

Cán sự
01.004
1

TỔNG CỘNG
102