Max Weber – Xã hội học – ádsadasdasd – MAX WEBER 1. SƠ LƯỢC TIỂU SỬ MAX WEBER (Maximilian Carl Emil – Studocu

người

MAX

WEBER

1. SƠ LƯỢC

TIỂU SỬ MAX WEBE

R (Maximilian Carl Emil W

eber)

1.1. Giới thiệu chung

Là một nhà xã hội học, triết học, luật học, kinh tế học và sử học người Đức

Một trong bốn người sáng lập ngành xã hội học và quản trị công đương đại.

Khởi

đầu

sự

nghiệp

tại

Đại

học

Berlin,

sau

đó

W

eber

làm

việc

tại

các

trường

đại học Freibur

g, Heidelberg,

W

ien và München

người

am

tường

nền

chính

trị

Đức,

từng

cố

vấn

cho

các

nhà

thương

thuyết Đức tại Hòa ước

V

ersailles và tham gia s

oạn thảo Hiến pháp W

eimar

.

Thông thạo ngoại ngữ Pháp,

Anh, Ý, Tây Ban Nha, Nga.

“Max

W

eber

thể

được

coi

một

trong

những

nhà

hội

học

đại

nhất

thế kỷ 20

~Giáo sư

T

emasheff

~

1.2.

Bối cảnh lịch sử

W

eber chào đời tại Erfurt trong vùng Thuringen, nước Đức.

W

eber

con

trai

cả

của

Max

Helene

W

eber

.

Cha

của

ông

một

chính

trị

gia

tự

do

đầy

tham

vọng,

người

đã

sớm

gia

nhập

đảng

Bismarckian,

những

theo

chủ

nghĩa

tự

do

dân

tộc,

chuyển

gia

đình

từ

E

rfurt

đến

Berlin,