Hội nghị Tổng kết công tác đào tạo, bồi dưỡng năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023

Chiều ngày 9/01/2023, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị trực tuyến Tổng kết công tác đào tạo, bồi dưỡng năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. PGS,TS Nguyễn Duy Bắc, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc thường trực Học viện dự và chủ trì hội nghị.

Dự Hội nghị có các đồng chí Phó giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh: PGS,TS. Hoàng Phúc Lâm, GS,TS Lê Văn Lợi. Tại điểm cầu của các Học viện trực thuộc, dự Hội nghị có đại diện Ban Giám đốc, lãnh đạo Ban Quản lý đào tạo các Học viện trực thuộc; lãnh đạo các đơn vị chức năng, viện chuyên ngành trực thuộc Học viện cùng toàn thể cán bộ, công chức Vụ Quản lý đào tạo. 

HN_8450

PGS,TS Nguyễn Duy Bắc, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc thường trực Học viện dự và chủ trì Hội nghị.

Báo cáo tổng kết công tác đào tạo năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 nêu rõ: năm 2022, công tác đào tạo, bồi dưỡng được Đảng ủy và Ban Giám đốc Học viện quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo sát sao từng mặt hoạt động trong toàn hệ thống Học viện. Trên cơ sở đó, các Vụ chức năng, Viện chuyên ngành và các Học viện trực thuộc đã chủ động đổi mới, khắc phục khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng được giao.

Đặc biệt, việc thực hiện công tác tuyển sinh đào tạo Cao cấp lý luận chính trị được Học viện sớm phân bổ chỉ tiêu theo Kế hoạch số 60-KH/BTCTW (28/02/2022) của Ban Tổ chức Trung ương. Trên cơ sở đó, các địa phương, cơ quan, đơn vị chủ động đăng ký cán bộ dự tuyển đảm bảo nguyên tắc tuyển sinh theo tỷ lệ hệ tập trung 1 và hệ không tập trung 1,2. Toàn hệ thống Học viện đã hoàn thành công tác tuyển sinh và hoàn thành kế hoạch khai giảng năm 2022. Công tác tuyển sinh đào tạo đại học văn bằng thứ hai và đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2022 tại Học viện gặp nhiều khó khăn, tuy nhiên tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ tăng hơn 150% so với năm 2021, có 172 thí sinh người Việt Nam tham gia xét tuyển nghiên cứu sinh thuộc 13 ngành đào tạo trúng tuyển. Công tác tuyển sinh và mở lớp bồi dưỡng chức danh được Học viện và các Học viện trực thuộc tích cực triển khai theo kế hoạch. Bên cạnh đó, một số đơn vị đã chủ động phối hợp với các địa phương mở lớp bồi dưỡng theo nhu cầu. 

HN_8568

PGS,TS Hoàng Phúc Lâm, Phó bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện phát biểu tại Hội nghị.

Năm 2022, Học viện triển khai phát triển 16 chương trình đào tạo, bồi dưỡng; trong đó có: 04 nhiệm vụ chuyển tiếp của Đề án 979; 02 nhiệm vụ phát triển chương trình đào tạo đại học; 01 nhiệm vụ phát triển chương trình đào tạo lý luận chính trị; 08 chương trình bồi dưỡng; và sửa đổi khung chương trình đào tạo cao cấp lý luận chính trị dành cho cán bộ của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào. Bên cạnh đó, Học viện cũng đang xây dựng các chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ theo định hướng ứng dụng phù hợp; quan tâm việc xây dựng bài giảng theo hướng chủ động cập nhật kiến thức, quan điểm mới vào giáo án, bảo đảm thông tin kịp thời về đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước, tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, đáp ứng ngày càng tốt hơn mục tiêu nâng cao chất lượng đào tạo.

Công tác xây dựng đội ngũ cán bộ giảng viên kế cận được các đơn vị quan tâm thực hiện bằng nhiều biện pháp: ưu tiên tuyển dụng mới giảng viên có đủ trình độ, năng lực cho các đơn vị giảng dạy; duy trì hoạt động dự giờ đối với giảng viên; thực hiện tốt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, biệt phái, bổ nhiệm, tạo nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý hoạt động giảng dạy, học tập; chủ động sử dụng các phần mềm hiện có để nâng cao hiệu quả công tác xây dựng kế hoạch, lịch giảng, điểm danh trực tuyến, tổ chức ra đề thi, chấm thi, quản lý phách, công bố điểm thi.

Công tác quản lý giảng viên được các đơn vị chủ động thực hiện; giảng viên lên lớp có ý thức thực hiện đầy đủ các quy định về quản lý học viên học tập, rèn luyện. Công tác quản lý học viên có nhiều đổi mới, học viên được tham dự “Tuần học viên”, nghe giới thiệu về truyền thống Học viện, các quy định, quy chế quản lý đào tạo và trách nhiệm của học viên trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch và tuần học viên được đánh giá làm điều kiện tiên quyết để xét điều kiện dự thi tốt nghiệp…

HN_8465

Đồng chí Đậu Tuấn Nam, Vụ trưởng Vụ Quản lý đào tạo báo cáo tổng kết công tác đào tạo, bồi dưỡng năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023

Tại Hội nghị, các ý kiến tham góp của đều ghi nhận, đánh giá cao những kết quả, thành tựu đạt được của Học viện trong công tác đào tạo, bồi dưỡng năm 2022. Có thể khẳng định toàn hệ thống Học viện đã nỗ lực, cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng theo chức năng nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn những hạn chế nhất định, cần có lộ trình, bước đi phù hợp để khắc phục.

Tham luận tại Hội nghị, các ý kiến đã đề xuất nhiều giải pháp, trong đó đề nghị cần tăng cường quản lý hệ thống đảm bảo sự thống nhất trong triển khai nhiệm vụ; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan để quản lý học viên, giảng viên trên lớp chấp hành nghiêm kỷ cương, kỷ luật; tăng cường các hoạt động quảng bá của các viện chuyên ngành nhằm thu hút học viên hơn nữa; kết hợp đào tạo trực tuyến và trực tiếp, phối hợp giữa các đơn vị để giảm các thủ tục hành chính rườm rà; tuần lễ học viên cần có sự thống nhất giữa các đơn vị; tăng cường áp dụng công nghệ thông tin nhằm số hóa công tác đào tạo;…

HN_8475

PGS,TS Nguyễn Vĩnh Thanh, Giám đốc Học viện Chính trị khu vực I phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, PGS,TS Nguyễn Duy Bắc, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc thường trực Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh ghi nhận và biểu dương những thành tựu Học viện đạt được trong công tác đào tạo, bồi dưỡng năm 2022, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức trong bối cảnh chuyển đổi trạng thái, thích ứng linh hoạt với công tác phòng chống dịch Covid-19, vừa tập trung hoàn thành tốt các nhiệm vụ về đào tạo, bồi dưỡng.

Chỉ rõ những tồn tại, bất cập hiện nay trong công tác đào tạo, bồi dưỡng như sự phối hợp giữa các đơn vị thuộc Học viện và giữa Học viện với các địa phương/đơn vị, PGS,TS Nguyễn Duy Bắc yêu cầu công tác đào tạo, bồi dưỡng cần đổi mới mạnh mẽ và toàn diện phù hợp với yêu cầu của tình hình mới.

Để thực hiện tốt các yêu cầu, nhiệm vụ nêu trên, PGS,TS Nguyễn Duy Bắc yêu cầu trong năm 2023 cần tiếp tục hoàn thiện các quy chế, thể chế, quy định về quản lý đào tạo thống nhất trong toàn hệ thống Học viện. Tập trung nâng cao chất lượng đào tạo, cập nhật bổ sung những quan điểm, nội dung mới trong các nghị quyết Trung ương, quán triệt Văn kiện Đại hội XIII của Đảng vào trong các chương trình, bài giảng; tập trung sửa đổi và bổ sung toàn bộ chương trình cao học và nghiên cứu sinh; tăng cường kỷ luật, kỷ cương của giảng viên và học viên tất cả hệ lớp bằng nhiều hình thức khác nhau; khắc phục những hạn chế, yếu kém, tồn tại đã chỉ ra tại hội nghị; công tác phối hợp cần thực hiện tốt hơn nữa giữa các vụ viện và đơn vị trong toàn hệ thống Học viện, v.v..