Giáo án Sinh học 7 Bài 52: Thực hành Xem băng hình về đời sống và tập tính của Thú mới nhất

Tailieumoi.vn xin giới thiệu đến các quý thầy cô Giáo án Sinh học 7 Bài 52: Thực hành Xem băng hình về đời sống và tập tính của Thú mới nhất. Hi vọng tài liệu này sẽ giúp thầy cô dễ dàng biên soạn chi tiết giáo án sinh học 7. Chúng tôi rất mong sẽ được thầy/cô đón nhận và đóng góp những ý kiến quý báu của mình.

Mời quý thầy cô cùng tham khảo và tải về chi tiết tài liệu dưới đây.

                BÀI 52: THỰC HÀNH: XEM BĂNG HÌNH VỀ ĐỜI SỐNG VÀ TẬP TÍNH CỦA CHIM VÀ THÚ
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức
– Giúp HS củng cố và mở rộng bài học về các môi trường sống và tập tính của thú.
2. Kĩ năng
– Rèn kĩ năng quan sát hoạt động của thú trên phim ảnh.
– Kĩ năng nắm bắt nội dung thông qua kênh hình.
3. Thái độ: Giáo dục ý thức yêu quý và bảo vệ động vật rừng.
4. Năng lực:
– Năng lực tư duy sáng tạo, tự học, tự giải quyết vấn đề
– Năng lực phản hồi, lắng nghe tích cực, hợp tác trong quá trình thảo luận.
II. ĐỒ DÙNG DẠY VÀ HỌC
– GV: Chuẩn bị máy chiếu, băng hình.
– HS: Ôn lại kiến thức lớp thú.
Kẻ bảng: Đời sống và tập tính của thú vào vở

Tên động
vật quan
sát được

Môi
trường
sống

Cách di
chuyển

Kiếm ăn

Sinh sản

Đặc
điểm
khác

Thức ăn

Bắt mồi

III. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC
1. Ổn định tổ chức
– Kiểm tra sĩ số.
2. Kiểm tra bài cũ
– Kết hợp kiểm tra trong giờ thực hành.
3. Bài mới
A. Khởi động.
– Mục tiêu: Tạo tình huống/vấn đề học tập mà HS chưa thể giải quyết được
ngay…kích thích nhu cầu tìm hiểu, khám phá kiến thức mới.
– GV yêu cầu:
+ Theo dõi nội dung trong băng hình
+ Hoàn thành bảng tóm tắt
+ Hoạt động theo nhóm
+ Giữ trật tự, nghiêm túc.
B. Hình thành kiến thức mới
– Mục tiêu: Trang bị cho HS những KT mới liên quan đến tình huống/vấn đề
học tập nêu ra ở HĐ Khởi động.
Hoạt động 1: Giáo viên cho HS xem lần thứ nhất toàn bộ đoạn băng hình
Hoạt động 2: Giáo viên cho HS xem lại đoạn băng hình với yêu cầu quan sát
– Môi trường sống
– Cách di chuyển
– Cách kiếm ăn
– Hình thức sinh sản
– Hoàn thành bảng ở vở bài tập
– GV kẻ sẵn bảng để HS chữa bài.
Hoạt động 3: Thảo luận nội dung băng hình
– GV dành 7 phút để HS hoàn chỉnh nội dung bài của nhóm.
– GV đưa ra câu hỏi:
+ Kể tên những động vật quan sát được?
+Thú sống ở những môi trường nào?
+ Hãy trình bày các loại thức ăn và cách kiếm mồi đặc trưng của từng nhóm thú?
+ Thú sinh sản như thế nào?
+ Em còn phát hiện những đặc điểm nào khác nữa ở thú?
– HS dựa vào nội dung của bảng, trao đổi nhóm và hoàn thành câu trả lời.
+ Đại diện các nhóm lên ghi kết quả trên bảng, nhóm khác theo dõi nhận xét, bổ
sung.
– GV thông báo đáp án đúng để các nhóm để các nhóm tự sửa chữa.
4. Củng cố
– Mục tiêu: Giúp HS hoàn thiện KT vừa lĩnh hội được.
– Nhận xét:
+ Tinh thần, thái độ học tập của HS.
+ Dựa vào bảng thu hoạch đánh giá kết quả học tập của nhóm.
5.Vận dụng, mở rộng tìm tòi.
– Mục tiêu:
+ Giúp HS vận dụng được các KT-KN trong cuộc sống, tương tự tình huống/vấn
đề đã học.
+ Giúp HS tìm tòi, mở rộng thêm những gì đã được học, dần hình thành nhu cầu
học tập suốt đời.
Hãy tóm tắt những nội dung chính của băng hình?
6. Hướng dẫn học bài ở nhà
– Ôn tập lại toàn bộ 6 chương đã học.
– Kẻ bảng trang 174 SGK vào vở bài tập.
* Rút kinh nghiệm bài học:
………………………………………………………………………………………
………… 

Xem thêm