Đơn vị trực thuộc | vdca, hội truyền thông số Việt Nam, Viet Nam digital communication association

IX.  Câu lạc bộ Cafe số

1. Tên đơn vị: Câu lạc bộ Cafe số

2. Chức năng, nhiệm vụ:

3. Địa điểm: 

Tầng 12A, Tòa nhà VTC Online, 18 Tam Trinh, P. Minh Khai, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội.

4. Điện thoại/Fax: 0906006200

5. Website:   https:// www.clbcafeso.vn

X.  Câu lạc bộ Influencer Việt Nam (VIC)

1. Tên đơn vị:  Câu lạc bộ Infulencer Việt Nam 
    Tên đơn vị viết tắt bằng tiếng Việt: CLB VIC 

   Tên đơn vị đầy đủ và tên viết tắt bằng tiếng Anh:  Vietnam Infuencer Club (VIC)

    Biểu trưng; Slogan: Kết nối sự sáng tạo.  

2. Chức năng, nhiệm vụ:

 

 * Chức năng

   Câu lạc bộ Influencer Việt Nam (VIC) là đơn vị trực thuộc Hội Truyền thông số Việt Nam , thực hiện chức năng tập hợp, kết nối những người có ảnh hưởng trên mạng xã hội, để cùng triển khai thực hiện các hoạt động lành mạnh, an toàn, ý nghĩa, kết nối những kênh nền tảng nội dung đang phát triển trên mạng xã hội như: Facebook, TikTok, Zalo …để cùng nhận diện, đánh giá các luồng thông tin, giúp Hội Truyền thông số Việt Nam có được góc nhìn về các Influencer tại Việt Nam. Góp phần xây dựng môi trường mạng xã hội tốt đẹp hơn.

 * Nhiệm vụ

– Đánh giá thực trạng của các Influencer trên môi trường mạng xã hội tại Việt Nam, báo cáo Hội Truyền thông số Việt Nam.

–  Tổ chức thực hiện các hoạt động góp phần định hướng hoạt động của cộng đồng Influencer tại Việt Nam để hướng tới những nội dung tốt đẹp hơn, tích cực hơn.

–  Thực hiện các hoạt động cầu nối giữa  các cơ quan nhà nước, các Hội, Hiệp hội với cộng đồng Influencer Việt Nam.

– Chia sẻ các kiến thức về mạng xã hội với Hội Truyền thông số Việt Nam.

– Tổ chức những buổi trao đổi định kỳ về mạng xã hội với các thành viên Câu lạc bộ.(bao gồm người ảnh hưởng, đại diện nền tảng…)

.

Tổ chức cho các thành viên Câu lạc bộ trao đổi thông tin thông qua Diễn đàn Người Ảnh Hưởng (VIC); 

– Tổ chức Các hoạt động khác theo quyết định của Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ; 

3. Địa điểm: Tầng 12A, Tòa nhà VTC Online 18 Tam Trinh, Phường Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

4.Điện thoại/ fax: 0912321898                           Chủ nhiệm Câu lạc bộ: Ông Nguyễn Lâm Thanh 

5. Website: www.guru.vn

XI.Trung tâm Thông tin Truyền thông số Việt Nam (VDIC)

1. Tên đơn vị: 

Trung tâm Thông tin Truyền thông số 

      Trung tâm có tên giao dịch bằng tiếng Anh: Vietnam Digital Information Communication Center.
       Viết tắt là: VDIC

      Trung tâm có tư cách pháp, có con dấu và tài khoản riêng.

      Trung tâm có trụ sở tại Hà nội và có văn phòng đại diện, chi nhánh trong và ngoài nước

2. Chức năng, nhiệm vụ

* Chức năng:

     Trung tâm Thông tin Truyền thông số (sau đây gọi là Trung tâm) là tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc Hội Truyền thông số Việt Nam (sau đây gọi là Hội), thực hiện chức năng nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, tư vấn, đầu tư, ứng dụng, đào tạo và triển khai các hoạt động trong lĩnh vực thông tin, công nghệ thông tin, truyền thông số, nội dung số góp phần phát triển ngành Thông tin và Truyền thông. 

* Nhiệm vụ, quyền hạn:

–  Xây dựng chiến lược phát triển, kế hoạch hoạt động hàng năm, kế hoạch hoạt động dài hạn và các tiêu chí lựa chọn đối tượng ưu tiên hỗ trợ của Trung tâm theo từng giai đoạn.
–   Nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, đầu tư, tư vấn, hỗ trợ phát triển, đào tạo, cung cấp  các sản phẩm và dịch vụ thông tin, công nghệ thông tin, truyền thông số và nội dung số.
– Tổ chức, thực hiện tư vấn về: kỹ năng thực hiện trách nhiệm phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí, kỹ năng truyền thông phòng ngừa và ứng phó với khủng hoảng.

– Tổ chức, thực hiện tư vấn về giải quyết  tranh chấp: giữa có quan , tổ chức, dơn vị, doanh nghiệp với báo chí nói chung và việc thực hiện quyền tiếp cận thông tin của báo chí nói riêng; giữa tổ chức, cá nhân với cơ quan nhà nước trong việc thực hiện quyền tiếp cận thông tin.

– Tư vấn về giải quyết: tranh chấp giữa cơ quan báo chí và cơ quan nhà nước trong việc thực hiện quyền tự do báo chí; tranh chấp trong việc thực hiện quyền tự do thông tin, tự do báo chí, tự do ngôn luận trên báo chí và trên mạng xã hội.

– Tư vấn, tổ chức, thực hiện: xây dựng tổ chức bộ máy, nhân dự truyền thông; chiến lược, chương trình kế hoạch truyền thông; họt động truyền thông và sản xuất các sản phẩm truyền thông.

– Nghiên cứu, tư vấn, góp ý, phản biện chính sách về thông tin, báo chí và truyền thông.

– Tổ chức, thực hiện các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn: về công tác truyền thông của cơ quan, tổ chức; về thực hiện  quyền tiếp cận thông tin của báo chí, về trách nhiệm cung cấp thông tin theo quy định của pháp luật, về kỹ năng, nghiệp vụ phát ngôn và cung cấp thông tin  cho báp chí; về tác nghiệp của phóng viên.

– Tổ chức đào tạo bồi dưỡng, hợp tác quốc tế, hội nghị, hội thảo, tổ chức sự kiện về thông tin, công nghệ thông tin, truyền thông số và nội dung số.

–  Ký kế các hợp đồng với tổ chức, doanh nghiệp, địa phương để thực hiện nhiệm vụ được giao; tìm nguồn hỗ trợ ở trong và ngoài nước phục vụ cho các lĩnh vực hoạt động của Trung tâm phát triển theo quy định.

– Thực hiện các  nhiệm vụ khác do Hội giao.

3. Địa điểm: Tầng 8, tòa nhà báo Nông thôn ngày nay, Ngõ 68, đường Dương Đình Nghệ, P. Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

4. Điện thoại/fax: 0986850677

5. Website:

XII. Viện Phát Triển Kinh Tế Số Việt Nam (VIDE)

1. Tên đơn vị: 

Viện phát triển Kinh tế số Việt Nam

 Có tên giao dịch bằng tiếng Anh là: Vietnam Insitute of  Digital Economy Development.

 Viết tắt là  VIDE.

2. Chức năng, nhiệm vụ

* Chức năng:

          Viện phát triển Kinh tế số Việt Nam (sau đây gọi tắt là Viện) là tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc Hội Truyền thông số Việt Nam ( sau đây gọi là Hội), thực hiện chức năng tập hợp các nhà khoa học trong các lĩnh vực liên quan đến nghiên cứu, sản xuất thử nghiệm, chuyển giao công nghệ, thực hiện các dịch vụ khoa học – công nghệ, liên kết và hợp tác trong lĩnh vực điện tử, thông tin và truyền thông, đặc biệt là xu thế phát triển kinh tế số, góp phần phát triển kinh tế – xã hội của đất nước trong kỷ nguyên Cách mạng công nghiệp 4.0.

           Viện có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.

           Viện có trụ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh và có văn phòng đại diện, chi nhánh trong nước và ngoài nước.

*

Nhiệm vụ:

 

– Xây dựng chiện lược phát triển, kết hoạch hoạt động hàng năm,  kế hoạch hoạt động dài hạn và các tiêu chí lựa chọn đối tượng ưu tiên, hỗ trợ của Viện theo từng giai đoạn.

– Thực hiện hoạt động tư vấn, thực hiện đào tạo, triển khai áp dụng khoa học kỹ thuật và công nghệ mới trong lĩnh vực điện tử, thông tin và truyền thông.

–  Nghiên cứu, thiết kế, sản xuất thử nghiệm các loại  thiết bị, phần mềm dùng trong lĩnh vực điện, điện tử, thông tin và truyền thông đặc biệt hướng vào Công nghiệp 4.0 và Blockchanin.

– Thực hiện các nhiệm vụ trong phạm vui chức năng, lĩnh vực hoạt động của Viện theo Giấy phép hoạt động kho học và công nghệ do  Bộ khoa học và công nghệ cấp.

– Thực hiện các nhiệm vụ khách do Hội Truyền thông số Việt Nam giao.

3. Địa chỉ: 26 -28 Hàm Nghi, phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

4. Điện thoại/Fax: 0969696000
5. Website: http://www.vide.vn

XIII. 

Câu lạc bộ Liên minh hợp tác công – tư phát triển đô thị thông minh (ASCL)

1. Tên đơn vị: Câu lạc bộ Liên minh hợp tác công – tư phát triển đô thị thông minh

Tên viết tắt tiếng Việt : Câu lạc bộ ASCL

Tên đầy đủ bằng tiếng Anh: Alliance for public and private Partenership of smart cities development.

Tên viêt vắt bắng tiếng Anh: Alliance of Smart Cities Leaders

2. Chức năng, nhiệm vụ

* Chức năng:

Thiết lập một kênh kết nối đối thoại giữa cơ quan tham mưu chiến lược của Đảng  về kinh tế và các cơ quan quản lý nhà nước với khu vực tư nhân nhằm chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm và giải pháp, hướng tới mục tiêu chung phát hệ thống đô thị thông minh bên vững tại Việt Nam. Đồng thời, là cầu nối cho các hoạt động giao lưu, trao đổi với các đô thị thành viên thuộc Mạng lưới các đô thị thông  minh khu vực ASEAN( ASCN).

* Nhiệm vụ:

 – Thiết lập kênh trao đổi, chia sẻ các chủ trương, chính sách, kiến thức, kinh nghiệm trong xây dựng đô thị thông minh; thúc đẩy hợp tác  công – tư trong xây dựng và phát triển đô thị thông minh bao gồm: Quy hoạch đô thị thông minh theo đặc thù của từng thành phố; tăng cường hợp tác công – tư thông qua một mạng lưới gắn kết các nhà cung cấp giải pháp cho đô thị; kết nối và hợp tác đầu tư trong thiết kế các đô thị thông minh.

– Thực hiện cầu nối để thúc đẩy các cơ hội hợp tác giữa các thành viên Câu lạc bộ với khối khu vực công (bao gồm các cơ quan của Đảng chủ trì tham mưu về các chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, các cơ quan của Quốc hội và Chính phủ)

– Tổ chức bình chọn và vinh danh các dự án xuất sắc nhất tại các sự kiện thường niên và lễ trao giải cho sáng kiến của khối tư nhân về phát triển đô thị thông minh: Giải thưởng giúp tập hợp các tài năng nhằm triển khai các chiến lược khả thi, từ phát triển kinh tế tới hạ tầng công nghệ nhằm xây dựng các thành phố thông minh, đáng sống.

– Thực hiện các nhiệm vụ khác được Hội Truyền thông số Việt Nam giao.

3. Địa chỉ: 66 Trần Đại Nghĩa, P.Đồng Tâm, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

4. Điện thoại/Fax:  

0906061688

5. Website: http://smartcityiforum.org.vn/

XIII. 

Câu lạc bộ Liên minh Blockchain Việt Nam

1. Tên đơn vị: Câu lạc bộ Liên minh Blockchain Việt Nam

       – Viết tắt bằng tiếng Việt: CLB Liên minh Blockchain Việt Nam
       – Tên đầy đủ và tên viết tắt bằng tiếng Anh: Vietnam Blockchain Union (VBU).             
       – Biểu trưng, slogan: Create Smart Societies.
      

2. Chức năng, nhiệm vụ

        (*)Chức năng:
       Câu lạc bộ Liên minh Blockchain Việt Nam (VBU) là đơn vị trực thuộc Hội Truyền thông số Việt Nam, thực hiện chức năng tập hợp, kết nối các tổ chức, cá nhân nghiên cứu, ứng dụng, đầu tư, xây dựng chính sách về blockchain bao gồm cả cơ quan nhà nước và khu vực tư nhân nhằm chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm và giải pháp, hướng tới mục tiêu chung phát triển và ứng dụng blockchain hiệu quả vào nền kinh tế số, đóng góp cho công cuộc chuyển đổi số quốc gia. Thành lập và hoạt động tại Việt Nam và từng bước mở rộng ra quốc tế.

      (*) Nhiệm vụ: 
a) Tư vấn, phản biện chính sách;
b) Kết nối cộng đồng chuyên gia, kỹ sư, người hoạt động trong lĩnh vực công nghệ blockchain, ứng dụng công nghệ blockchain;
c) Đào tạo, tuyên truyền, phổ biến kiến thức blockchain;
d) Xúc tiến đầu tư, kết nối cung cầu thị trường trong và ngoài nước;
đ) Thúc đẩy khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo;
e) Thẩm định, đánh giá công nghệ blockchain; khuyến cáo, cảnh báo rủi ro hoạt động của các dự án hay nhóm cộng đồng có dấu hiệu bất thường; 
g) Tư vấn và kết nối nghề nghiệp trong lĩnh vực blockchain;
h) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hội Truyền thông số Việt Nam giao.  

3. Địa chỉ: 

 

 Trụ sở: 64 Ngô Quyền, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

4. Điện thoại/Fax: 0903486433

5. Website: 

http://

BlockchainUnion.vn

XIV. Viện Chiến Lược Chuyển Đổi Số

1. Tên đơn vị: Viện Chiến lược Chuyển đổi số (DTSI)

      

      – Viện có tên giao dịch bằng tiếng Anh là: Digital Transformation Strategy Institution.

      – Viết tắt là DTSI.

      – Viện có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.

     – Viện có trụ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh và có văn phòng đại diện, chi nhánh trong nước và ngoài nước

2. Chức năng, nhiệm vụ

* Chức năng:

      Viện Chiến lược Chuyển đổi số (sau đây gọi là Viện) là tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc Hội Truyền thông số Việt Nam (sau đây gọi là Hội), thực hiện chức năng tập hợp các nhà khoa học trong các lĩnh vực liên quan để xây dựng một hệ sinh thái toàn diện về sản phẩm – dịch vụ liên quan đến kinh tế số, truyền thông số và chuyển đổi; xây dựng một cổng thông tin về kinh tế số, truyền thông số và chuyển đổi số chính thống tại Việt Nam để thúc đẩy định hình sự phát triển của kinh tế số, truyền thông số nhằm thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số; xây dựng các định chuẩn, tiêu chuẩn, chứng chỉ, chứng nhận, giải thưởng… về kinh tế số, truyền thông số và chuyển đổi số; Xây dựng cộng đồng tổ chức/doanh nghiệp số và mạng lưới xã hội số tại Việt Nam.
        Trên cơ sở đó góp phần thúc đẩy việc hình thành một định hướng chính thống về chiến lược phát triển kinh tế số và truyền thông số để thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số, chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0.      

* Nhiệm vụ

      – Nghiên cứu để hình thành các nền tảng lý luận, phương pháp cho việc phát triển kinh tế số, truyền thông số, và chuyển đổi số tại Việt Nam.

      – Tổ chức các hoạt động chia sẻ tri thức về kinh tế số, truyền thông số và chuyển đổi số tại Việt Nam nhằm góp phần thúc đẩy, tạo dựng tính chuyên nghiệp và phát triển bền vững cho kinh tế số, truyền thông số và chuyển đổi số tại Việt Nam. 

      – Thực hiện các hoạt động phối hợp và hỗ trợ cho sự phát triển của các hội viên của Hội nói riêng và các tổ chức xã hội nói chung trong việc nâng cao được chất lượng sản phẩm – dịch vụ, nâng cao khả năng/lợi thế cạnh tranh và chuyên nghiệp hóa tổ chức hoạt động trong lĩnh vực kinh tế số, truyền thông số và chuyển đổi số.

       – Phát triển các hoạt động xã hội góp phần khẳng định vai trò và vị thế của Hội trong tiến trình phát triển chính trị – kinh tế – xã hội của đất nước.

         – Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hội Truyền thông số Việt Nam giao.

3. Địa chỉ: Trụ sở chính: 181 Cao Thắng, Phường 12, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh

                  Văn phòng Hà Nội: Tầng 20, toà nhà 789 số 147 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội. 

4. Điện thoại/Fax: 0903 364 772           Email[email protected]

0903 364 772

5. Website: