Điều gì khiến văn hóa công ty tại Apple luôn đáng để học hỏi

Thông qua văn hóa doanh nghiệp của mình, Apple Inc. củng cố lợi thế cạnh tranh so với các công ty khác trong các nhóm ngành khác nhau. Họ cạnh tranh với các công ty công nghệ thông tin như Samsung, Google, Amazon.com, Dell, Lenovo, Sony và PayPal, cũng như IBM và Intel. Các đối thủ cạnh tranh này áp đặt ngoại lực mạnh mẽ ảnh hưởng đến công tác quản lý chiến lược giữa các công ty trong ngành, như được minh họa trong phân tích Porter’s Five Forces của Apple Inc. Do đó, các đặc điểm văn hóa phải củng cố lợi thế cạnh tranh cần thiết thông qua lực lượng lao động. Công ty đạt được một phần mục tiêu chiến lược này thông qua văn hóa tổ chức của mình.

Đặc điểm và loại hình văn hóa tổ chức của Apple

Apple Inc. có một văn hóa tổ chức thúc đẩy sự đổi mới sáng tạo. Các đặc điểm văn hóa của công ty tập trung vào việc duy trì mức độ đổi mới cao liên quan đến sự sáng tạo và tư duy thách thức các quy ước và tiêu chuẩn trước đó. Việc kinh doanh phụ thuộc vào sự hỗ trợ và gắn kết về văn hóa, những yếu tố quyết định khả năng cạnh tranh và dẫn đầu ngành, đặc biệt trong việc giải quyết vấn đề đổi mới công nghệ và phát triển sản phẩm mạnh mẽ và nhanh chóng. Sau đây là những đặc điểm chính trong văn hóa doanh nghiệp của Apple:

Sự ưu tú vượt trội

Văn hóa tổ chức của Apple đi kèm với chính sách chỉ tuyển dụng những người giỏi nhất trong số những người giỏi nhất trên thị trường lao động. Steve Jobs được biết đến là người đã sa thải những nhân viên không đáp ứng được kỳ vọng của ông. Truyền thống này vẫn tiếp tục dưới thời Tim Cook. Điều này duy trì và củng cố một nền văn hóa doanh nghiệp nhằm thúc đẩy, đánh giá cao và mong đợi sự xuất sắc hàng đầu của nhân viên. Đặc điểm văn hóa này được thể chế hóa trong tổ chức của Apple.

Tính sáng tạo

Đặc điểm văn hóa này gắn liền với những ý tưởng mới giúp cải thiện doanh nghiệp và các sản phẩm của doanh nghiệp. Ban lãnh đạo của Apple ủng hộ sự sáng tạo giữa kiến ​​thức, kỹ năng và khả năng của nhân viên. Đặc điểm này của văn hóa doanh nghiệp cho phép công ty đảm bảo đủ khả năng sáng tạo, đặc biệt là giữa các nhân viên tham gia vào quá trình thiết kế và phát triển sản phẩm. Sự sáng tạo như vậy có thể quan sát được trong thiết kế và tính năng của iPhone, Mac và iPad.

Sự đổi mới

Văn hóa tổ chức của Apple hỗ trợ sự đổi mới nhanh chóng. Công ty thường xuyên được đánh giá là một trong những công ty sáng tạo nhất trên thế giới. Dựa trên đặc điểm văn hóa này, họ đào tạo và thúc đẩy nhân viên đổi mới về hiệu suất công việc cá nhân và đóng góp vào quá trình phát triển sản phẩm. Văn hóa doanh nghiệp tạo điều kiện cho sự đổi mới nhanh chóng, vốn là trọng tâm của hoạt động kinh doanh của Apple Inc. Đổi mới nhanh chóng đảm bảo rằng công ty tiếp tục giới thiệu các sản phẩm mới có lợi nhuận và hấp dẫn cho khách hàng mục tiêu.

Bảo mật

Steve Jobs đã phát triển Apple để có một văn hóa tổ chức bí mật. Đặc điểm văn hóa này tiếp tục xác định sự phát triển nguồn nhân lực của công ty. Bảo mật là một phần trong chiến lược của công ty nhằm giảm thiểu việc đánh cắp thông tin độc quyền hoặc tài sản trí tuệ. Đây cũng là một phương pháp quản lý chiến lược cho phép Apple Inc. tối đa hóa lợi thế dẫn đầu của mình trước các đối thủ cạnh tranh. Thông qua văn hóa doanh nghiệp, nhân viên được khuyến khích và mong đợi để giữ thông tin kinh doanh trong công ty. Đặc điểm văn hóa này được củng cố thông qua các chính sách, quy tắc và hợp đồng lao động của công ty. Trong bối cảnh này, văn hóa tổ chức của Apple giúp bảo vệ doanh nghiệp khỏi hoạt động gián điệp của công ty và những tác động tiêu cực của việc săn trộm nhân viên.

Tính chiến đấu vừa phải

Văn hóa tổ chức của Apple có tính chiến đấu vừa phải. Đặc điểm này có liên quan đến Steve Jobs và cách tiếp cận chiến lược của ông đối với vai trò lãnh đạo. Ông được biết đến là người ngẫu nhiên thử thách nhân viên để đảm bảo rằng họ có đủ năng lực để làm việc tại Apple. Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo của Tim Cook, công ty đã thay đổi văn hóa doanh nghiệp của mình theo hướng hòa đồng hơn và ít gây chiến hơn. Tuy nhiên, tính chiến đấu vẫn là một ảnh hưởng chính trong kinh doanh. Văn hóa doanh nghiệp của Apple thể hiện tính chiến đấu ở mức độ vừa phải và đưa ra những thách thức nhằm mục đích nâng cao hiệu suất của nhân viên.

Văn hóa doanh nghiệp của Apple – Ưu điểm, Nhược điểm, Khuyến nghị

Ưu điểm 

Sự kết hợp của tính ưu tú, sự sáng tạo và đổi mới trong văn hóa tổ chức của Apple hỗ trợ vị trí dẫn đầu trong ngành của công ty. Doanh nghiệp này được mọi người đánh giá là đi đầu trong lĩnh vực đổi mới và thiết kế sản phẩm. Những đặc điểm văn hóa này giúp Apple và nguồn nhân lực của mình trở nên nổi bật và đi trước các đối thủ cạnh tranh. Văn hóa doanh nghiệp tạo ra thành công và lợi thế cạnh tranh, cũng như tăng cường hơn nữa thương hiệu của công ty, đây là một trong những điểm mạnh kinh doanh chính được thể hiện trong phân tích SWOT của Apple Inc. Sự sáng tạo và tính ưu tú đặc biệt quan trọng trong quá trình đổi mới nhanh chóng của công ty khả năng cạnh tranh và phát triển kinh doanh liên tục.

Hạn chế và điểm yếu

Văn hóa doanh nghiệp của Apple mang đến nhiều thách thức vì chú trọng đến tính bí mật và mức độ chiến đấu vừa phải. Bầu không khí bí mật hạn chế mối quan hệ giữa những người lao động. Ngoài ra, tính chiến đấu vừa phải có khả năng hạn chế hoặc làm giảm tinh thần của nhân viên. Những vấn đề văn hóa này có thể làm giảm hiệu quả kinh doanh và tăng sự thay đổi của nhân viên. Apple Inc. có thể giải quyết tình trạng này bằng cách sửa đổi văn hóa tổ chức của mình để giảm bớt nhưng không nhất thiết phải loại bỏ tính chiến đấu. Khuyến nghị này tập trung vào việc giảm thiểu các nhược điểm của tính dễ kết hợp, mà không loại bỏ các lợi ích của các phương pháp tiếp cận kết hợp trong công ty. Ngoài ra, Apple có thể tích hợp các đặc điểm văn hóa mới để giữ cho hoạt động kinh doanh phù hợp, theo xu hướng và thay đổi trong công nghệ thông tin, dịch vụ lưu trữ thông tin, phân phối nội dung kỹ thuật số và môi trường ngành công nghiệp điện tử tiêu dùng.

 

>> Xem thêm: Làm gì khi cấp dưới trở thành lãnh đạo ở công ty mới?Văn hóa công ty không phù hợp? Người chuyên nghiệp nên làm gì?

— HR Insider —
VietnamWorks 
– Website tuyển dụng trực tuyến số 1 Việt Nam