Bạn có biết các loại hình doanh nghiệp tiếng Anh là gì?

Ngày nay, với xu thế toàn cầu hóa, việc sử dụng ngôn ngữ quốc tế mà phổ biến nhất là tiếng Anh đã trở nên vô cùng quan trọng. Đặc biệt đối với những người trong lĩnh vực kinh tế, bạn chắc chắn phải biết tên tiếng Anh của các loại hình doanh nghiệp hiện nay.

1. Doanh nghiệp là gì, loại hình doanh nghiệp là gì?

Các loại hình đoanh nghiệp tiếng Anh

Doanh nghiệp là một thực thể có tư cách pháp nhân, tồn tại độc lập với các hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm thu lợi nhuận. Loại hình doanh nghiệp là sự phân biệt doanh nghiệp thành từng nhóm có những đặc trưng riêng để Nhà nước dễ dàng quản lý. 

Căn cứ vào Luật doanh nghiệp năm 2005, hiện nay Việt Nam có bốn loại hình doanh nghiệp hợp pháp là công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh và doanh nghiệp tư nhân.

2. Các loại hình doanh nghiệp Việt Nam tiếng Anh là gì?

Các loại hình doanh nghiệp Việt Nam tiếng Anh là gì

2.1. Công ty trách nhiệm hữu hạn (thường viết là công ty TNHH) trong tiếng Anh.

Trong tiếng Anh, công ty trách nhiệm hữu hạn được viết tắt là LLC (Limited Liability Company) hoặc Ltd. Ngoài ra, công ty trách nhiệm hữu hạn cũng có thể viết là Company Limited. Công ty trách nhiệm hữu hạn là công ty có số lượng thành viên nhỏ (dưới 50 người), do các thành viên góp vốn vào, bao gồm công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên. Công ty trách nhiệm hữu hạn không có quyền phát hành cổ phiếu.

Các thành viên chỉ có trách nhiệm hữu hạn đối với công ty, tức là có trách nhiệm đối với các khoản nợ của công ty trong số vốn đã góp mà không liên quan đến tài sản cá nhân. Trong trường hợp công ty phá sản, việc trả nợ giới hạn trong số vốn mà công ty có, thành viên chỉ mất số vốn mình đã góp mà không phải lấy thêm tài sản của mình ngoài công ty để trả nợ.

Làm bài test năng lực Toeic ngay với bộ đề thi Toeic chuẩn có chấm điểm và đáp án chi tiết tại vieclam123.vn.

2.2. Công ty cổ phần trong tiếng Anh là gì.

Công ty cổ phần trong tiếng Anh được viết là Joint Stock Company (viết tắt là JSC) hoặc Corporation (viết tắt là CORP). Người ta sẽ đem bán cổ phần – có giá trị nhỏ, được quy đổi ra phần trăm vốn điều lệ của công ty dưới dạng cổ phiếu nhằm huy động vốn cho công ty, khi sở hữu cổ phần thì người mua trở thành cổ đông – chủ sở hữu của công ty.

Người nắm giữ cổ phiếu có được lợi nhuận từ các cổ phiếu mình sở hữu phụ thuộc vào tình hình hoạt động của công ty. Khi công ty làm ăn tốt, giá cổ phiếu tăng, lợi nhuận tăng và ngược lại. Các cổ phiếu có thể mua đi bán lại trên thị trường thứ cấp.

Các thành viên của công ty cổ phần cũng chỉ phải chịu trách nhiệm hữu hạn trong phạm vi số vốn mình góp vào như công ty trách nhiệm hữu hạn.

2.3. Công ty hợp danh trong tiếng Anh là gì.

Công ty hợp danh tiếng Anh là Partnership. Công ty hợp danh là công ty có ít nhất hai thành viên hợp danh, cùng nhau kinh doanh dưới một tên chung, ngoài ra còn có các thành viên góp vốn. Các thành viên hợp danh có trách nhiệm vô hạn đối với công ty.

Mối quan hệ giữa các thành viên hợp danh là quan hệ liên đới, tức là mỗi đồng sở hữu của công ty có quyền như nhau, có thể đại diện công ty ra các quyết định kinh doanh. Tuy nhiên, nếu công ty phá sản thì tất cả đều phải có nghĩa vụ đem tài sản của mình ra để trả nợ.

2.4. Doanh nghiệp tư nhân trong tiếng Anh là gì.

Doanh nghiệp tư nhân trong tiếng Anh được viết là Private Business. Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân thành lập và làm chủ, toàn bộ vốn đều do tư nhân góp vào mà không có sự tham gia của Nhà nước. Tương tự như công ty hợp danh, chủ doanh nghiệp cũng có trách nhiệm vô hạn đối với công ty, thực hiện trả các khoản nợ công ty bằng tài sản cá nhân trong trường hợp vốn của công ty không đủ.

Các loại hình doanh nghiệp kể trên không chỉ có ở riêng Việt Nam mà có cả ở trên thế giới. Việc biết tên tiếng Anh của các loại hình doanh nghiệp sẽ giúp cho công việc trở nên chuyên nghiệp hơn, quốc tế hóa hơn. Mong rằng bài viết đã cung cấp cho bạn những thông tin bổ ích.

>> Xem thêm bài viết: