8 nguyên tắc trong quản lý chất lượng theo ISO 9001:2015

Hiện nay, việc triển khai quản lý chất lượng và thiết lập một mạng lưới hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 : năm ngoái đã trở nên vô cùng thông dụng và được vận dụng thoáng rộng trên toàn quốc tế .

Quản lý chất lượng theo ISO 9001 : năm ngoái là gì ?

Quản lý chất lượng là việc thực hiện giám sát các hoạt động, nhiệm vụ và quá trình (đầu vào) được sử dụng để tạo ra sản phẩm hoặc dịch vụ (đầu ra) để chúng có thể được tuân theo một tiêu chuẩn cao và nhất quán. Có bốn thành phần chính của Quản lý chất lượng: lập kế hoạch chất lượng, đảm bảo chất lượng, kiểm soát chất lượng và cải tiến chất lượng. Quá trình thực hiện tất cả bốn thành phần trong tổ chức được gọi là Quản lý chất lượng toàn diện (TQM). Quản lý chất lượng (và TQM) không chỉ tập trung vào chất lượng của các đầu ra (sản phẩm và dịch vụ) mà còn cả các yếu tố đầu vào – các nhiệm vụ và quy trình mà các đầu ra được tạo ra.

Quản lý chất lượng là nhu yếu bắt buộc và là hoạt động giải trí mọi tổ chức triển khai, doanh nghiệp cần triển khai để bảo vệ mẫu sản phẩm, dịch vụ mà mình cung ứng phân phối những nhu yếu và pháp luật quản lý trong nội bộ, lao lý pháp lý cũng như mong đợi của thị trường và người tiêu dùng .

8 nguyên tắc quản lý chất lượng theo ISO 9001 : năm ngoái

Các nguyên tắc quản lý chất lượng định hình thái độ của doanh nghiệp về vấn đề chất lượng. Ảnh hưởng của chúng đến chất lượng là lâu dài, quyết định chiến lược phát triển của doanh nghiệp. Các nguyên tắc này thiết lập các mục tiêu và kế hoạch thực hiện chính sách chất lượng mà công ty đưa ra. 

8 Nguyên tắc Quản lý Chất lượng là nền tảng của chứng chỉ ISO 9001, được phát triển bởi ISO/TC 176, một tổ chức quốc tế chịu trách nhiệm duy trì các tiêu chuẩn quản lý chất lượng của ISO. Đối với các tổ chức đang tìm cách cải thiện hiệu suất của mình, các nguyên tắc này sẽ hướng dẫn chương trình quản lý chất lượng của bạn đi đúng hướng.
 

Nguyên tắc 1 : Tập trung vào người mua

Các tổ chức triển khai phụ thuộc vào vào người mua của họ và do đó cần hiểu rõ giá thuê và nhu yếu của người mua trong tương lai, phải cung ứng những nhu yếu của người mua và cố gắng nỗ lực vượt quá mong đợi của người mua. Cần phải mở màn hành vi để hiểu nhu yếu của người mua và những bên chăm sóc khác. Người ta nên thiết lập những chiêu thức hợp tác với người mua, đo lường và thống kê mức độ hài lòng của anh ta khi nhận được loại sản phẩm hoặc dịch vụ và về năng lực sử dụng thông tin này. Để bảo vệ tổng thể những nhu yếu và mong đợi của người mua mà họ đang chớp lấy và xem xét trong quy trình phong cách thiết kế những dự án Bất Động Sản lớn, cần phải tăng trưởng một quy trình tiến độ mới để tiếp xúc với người mua. Việc hợp tác với người mua nên gồm có sự sẵn có của thông tin về tổ chức triển khai, những loại sản phẩm và quá trình của họ. Khách hàng phải có quyền truy vấn đơn thuần vào nhân viên cấp dưới và ban quản lý .

Nguyên tắc 2 : Lãnh đạo

Các nhà chỉ huy thiết lập sự thống nhất về mục tiêu và phương hướng của tổ chức triển khai. Họ phải tạo ra và duy trì môi trường tự nhiên nội bộ trong đó mọi người hoàn toàn có thể tham gia khá đầy đủ vào việc đạt được những tiềm năng của tổ chức triển khai. Quản lý trong tổ chức triển khai văn minh dựa trên những người chỉ huy .
Lãnh đạo có nghĩa là người quản lý chính theo cách đồng điệu phải thiết lập kế hoạch, tiềm năng và phương hướng hành vi của tổ chức triển khai, đồng thời anh ta cũng phải tạo ra và duy trì những điều kiện kèm theo nội bộ, trong đó nhân viên cấp dưới hoàn toàn có thể trọn vẹn cam kết thực thi tiềm năng của tổ chức triển khai. Người chỉ huy nên lập kế hoạch hành vi cá thể và tương hỗ những người đảm nhiệm trong việc triển khai chúng .
Ngoài ra, việc thiết lập cơ cấu tổ chức tương thích, nghĩa vụ và trách nhiệm, tiếp xúc nội bộ và hành vi trấn áp để bảo vệ sự tăng trưởng lâu bền hơn cũng được đưa vào những trách nhiệm của ban quản lý. Deming đã có bài giảng tại Hoa Kỳ cho biết, nhà chỉ huy :
1 ) hiểu việc làm của nhóm tương ứng với mục tiêu của công ty như thế nào ,
2 ) tâm lý về những tiến trình sớm hơn và quy trình tiến độ muộn hơn của quy trình tiến độ đã cho ,
3 ) là cố gắng nỗ lực tạo ra những điều kiện kèm theo như vậy của việc làm để mang lại niềm vui cho mọi người ,
4 ) là một huấn luyện viên và một cố vấn, thay vì một thẩm phán ,
5 ) Anh ấy đang sử dụng những số lượng để hiểu rõ hơn về con người của một người ,
6 ) đang bận cải tổ mạng lưới hệ thống, trong đó anh ta đang hành vi cùng với nhân viên cấp dưới của mình ,
7 ) khơi dậy sự tự tin ,
8 ) không chờ đón sự xuất sắc ,
9 ) đang lắng nghe và đang nghiên cứu và điều tra ,
10 ) cho phép nhân viên cấp dưới thực thi trách nhiệm của họ .

Nguyên tắc 3 : Sự tham gia của mọi người

Mọi người ở mọi Lever là thực chất của một tổ chức triển khai và sự tham gia không thiếu của họ được cho phép năng lực của họ được sử dụng vì quyền lợi của tổ chức triển khai. Người ta nên định hình nó là đồng ý những người hiểu ý nghĩa của sự góp phần và vai trò của họ trong tổ chức triển khai, Open những yếu tố và chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về việc tháo gỡ chúng. Những người như vậy coi những mục tiêu cá thể là tương thích với mục tiêu của tổ chức triển khai. Họ tích cực tìm kiếm thời cơ để lan rộng ra năng lượng của mình. Kết quả là họ được công nhận, được tuyển dụng và gắn bó với tổ chức triển khai, đang bộc lộ sự thay đổi và phát minh sáng tạo. Nguyên tắc này đang được coi là một trong những điều kiện kèm theo cơ bản để có được chất lượng cao của hành vi và loại sản phẩm .

Nguyên tắc 4 : Phương pháp tiếp cận tiến trình

Một tác dụng mong ước đạt được hiệu suất cao hơn khi những hoạt động giải trí và những nguồn tái tương quan được quản lý như một quy trình. Tổ chức đang tập trung chuyên sâu vào những quy trình được triển khai trong đó và những nhu yếu của người mua được coi là tổng kết quả của chuỗi những quy trình. Các hoạt động giải trí cá thể có tiềm năng xác lập rõ ràng, đang được lên kế hoạch và chất lượng của việc thực thi chúng được giám sát, xem xét và cải tổ trong việc liên kết với những tổ chức triển khai khác .

Nguyên tắc 5 : Cách tiếp cận mạng lưới hệ thống để quản lý

Việc xác lập, hiểu và quản lý những quy trình có tương quan với nhau như một mạng lưới hệ thống góp thêm phần vào hiệu lực thực thi hiện hành và hiệu suất cao của tổ chức triển khai trong việc đạt được những tiềm năng của mình. Các công ty thường hoạt động giải trí như một tập hợp những vương quốc nhỏ hơn là một tổ chức triển khai đồng chần chừ. Điều quan trọng là xác lập mối liên hệ giữa những divi-sion và những quy trình. Các liên kết này nên được chăm nom và thay thế sửa chữa. Các cổng liên kết lại giữa những bộ phận đang xác nhận mức tài liệu nguồn vào cho những quy trình tiến độ khác .

Nguyên tắc 6 : Cải tiến liên tục

Việc nâng cấp cải tiến liên tục tác dụng hoạt động giải trí chung của tổ chức triển khai phải là một tiềm năng lâu dài hơn của tổ chức triển khai. Có thể hiểu việc cải tổ là một việc làm được thực thi để có được những quyền lợi ngoài lề cho cả tổ chức triển khai và cho người mua của cô ấy. Nó hoàn toàn có thể tương quan đến việc cải tổ hành vi và loại sản phẩm. Nó phải là động cơ ưu tiên cho toàn bộ những hành vi và quy trình hướng đến việc củng cố và tăng trưởng của hàng loạt tổ chức triển khai. Quá trình nâng cấp cải tiến liên tục gồm có việc sử dụng những thỏa thuận hợp tác rút ra từ những cuộc nhìn nhận, hiệu quả của những phép đo, nghiên cứu và phân tích tài liệu, quyết định hành động xem xét lại của ban giám đốc và thực thi hành vi khắc phục và phòng ngừa. Đó là những kỹ thuật và công cụ không ngừng nâng cấp cải tiến giữa những người khác : điểm chuẩn, động não, sơ đồ mối quan hệ huyết thống, sơ đồ nguyên do và hiệu quả, lưu đồ, biểu đồ trấn áp, biểu đồ của anh ấy, biểu đồ Pareto, biểu đồ phân tán, v.v.

Nguyên tắc 7 : Cách tiếp cận trong thực tiễn để đưa ra quyết định hành động

Quyết định hiệu suất cao dựa trên việc nghiên cứu và phân tích tài liệu và thông tin. Khi đưa ra quyết định hành động, người ta phải dựa trên nghiên cứu và phân tích toàn bộ những thông tin hoàn toàn có thể truy vấn, hiện tại và đã được xác định. Mức độ của những quyết định hành động được đưa ra phụ thuộc vào vào số lượng và chất lượng của tài liệu. Với mục tiêu này, người ta nên thiết lập những mạng lưới hệ thống tích lũy, ĐK, sẵn sàng chuẩn bị và tàng trữ những tài liệu khác nhau, trong đó có cả đặc thù thống kê .

Nguyên tắc 8 : Mối quan hệ nhà phân phối đôi bên cùng có lợi

Một tổ chức và các nhà cung cấp của nó phụ thuộc lẫn nhau và mối quan hệ cùng có lợi sẽ nâng cao khả năng tạo ra giá trị của cả hai. Tổ chức nên lựa chọn các nhà cung cấp một cách thích hợp. Nó phải thiết lập mối quan hệ hợp tác lâu dài cùng có lợi và hệ thống thông báo và hỗ trợ dựa trên lợi ích chung với họ. Chất lượng của nhà cung cấp quyết định đến chất lượng của sản phẩm cuối cùng của tổ chức. Với việc nhà cung cấp phải đặt cơ sở cho mối quan hệ đối tác trên cơ sở trao đổi thông tin cởi mở và sự tin cậy lẫn nhau, cũng như chia sẻ cả lợi ích và rủi ro. Việc xác định và lập hồ sơ các nhà cung cấp yêu cầu, phân loại họ và trao đổi thông tin mở là điều cần thiết.

Trên đây là bài viết về 8 nguyên tắc trong quản lý chất lượng theo ISO 9001:2015, Các nguyên tắc này được thiết kế để làm cơ sở cho một loạt các tiêu chuẩn phụ khác bao gồm Thực hành sản xuất tốt (GMP), Thực hành lâm sàng tốt (GCP) và Thực hành tốt phòng thí nghiệm (GLP). Các nguyên tắc quản lý chất lượng không chỉ củng cố các hệ thống chất lượng trên toàn cầu – chúng còn là nền tảng của thực tiễn kinh doanh tốt, bất kể ngành hoặc lĩnh vực nào. Bằng cách tuân thủ các nguyên tắc này, bạn có thể đảm bảo rằng doanh nghiệp của mình được tổ chức tốt và hiệu quả – chính là định nghĩa của quản lý chất lượng toàn diện.

ISOCERT phân phối những loại sản phẩm độc lạ, phong cách thiết kế riêng cho doanh nghiệp để tương hỗ và sát cánh cùng bạn trong suốt những chặng đường tăng trưởng, tiến tới thịnh vượng vương quốc .
>> > Xem thêm những khóa đào tạo và giảng dạy về chất lượng của ISOCERT TẠI ĐÂY .

Chứng nhận ISO 9001 của ISOCERT được công nhận trong nước và quốc tế thông qua dấu chứng nhận của BOA và IAF, ĐÁNH GIÁ MỘT LẦN – CẤP CHỨNG CHỈ ĐƯỢC CHẤP NHẬN Ở MỌI NƠI, cạnh tranh về Chất lượng hiện nay mới là hướng đi bền vững và giành chắc phần thắng cho doanh nghiệp!

Cách lựa chọn tổ chức triển khai ghi nhận uy tín tại Nước Ta ?
Khi bạn hài lòng rằng doanh nghiệp của bạn đang thao tác theo những hướng dẫn của Hệ thống quản lý, đã đến lúc bạn nên gọi đến Tổ chức ghi nhận. Việc nhìn nhận hoàn toàn có thể được triển khai bởi một số ít Tổ chức ghi nhận khác nhau, tuy nhiên điều quan trọng cần chú ý quan tâm là không phải toàn bộ những tổ chức triển khai ghi nhận đều có năng lượng cấp toàn bộ những loại ghi nhận ISO ở trên .
Xem thêm : Bí quyết lựa chọn tổ chức triển khai ghi nhận ISO uy tín >

Tại sao nên thao tác với ISOCERT ?

  • Sứ mệnh của ISOCERT đóng góp vào sự nghiệp nâng cao chất lượng sản phẩm, hàng hóa cho các doanh nghiệp vì lợi ích quốc gia

  • ISOCERT – Thương hiệu của lòng tin: Từ Lòng tin – Trust, như bao nhiêu từ ngữ khác, đều có ý nghĩa khác nhau, như một biểu đổ Venn. Đối với chúng tôi (ISOCERT), lòng tin là một trách nhiệm thiêng liêng. Là một trong các tổ chức chứng nhận và giám định độc lập (bên thứ 3), công việc hàng ngày của chúng tôi là đánh giá hoặc giám định về sự phù hợp của sản phẩm, hàng hóa phù hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật mang lại giá trị gia tăng cho sản phẩm, dịch vụ của khách hàng thì niềm tin càng trở lên quan trọng. 

Tổ chức chứng nhận và giám định quốc tế ISOCERT

  • Logo ISOCERT biểu tượng của sự “hài hòa cùng thịnh vượng” . Khi ISOCERT cấp dấu chứng nhận ISO 9001 cho doanh nghiệp, doanh nghiệp sẽ được dán dấu chứng nhận ISO 9001 lên sản phẩm biểu tượng của sự hài hòa cùng thịnh vượng. Sản phẩm của doanh nghiệp đi khắp mọi nơi, khi người tiêu dùng lựa chọn sản phẩm, họ nhìn thấy biểu tượng logo dấu chứng nhận hài hòa cùng thịnh vượng, họ yên tâm tin tưởng sử dụng sản phẩm hơn. Bởi họ tin rằng sản phẩm, hàng hóa đã được đánh giá đạt chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO, từ đó đem lại sự thịnh vượng cho tất cả mọi người.

  •  Ước nguyện của ISOCERT xây dựng xã hội tươi đẹp trong tương lai.

> Khám phá thêm nguyên do để thao tác với ISOCERT >

Vui lòng liên hệ với chúng tôi

Hotline: 0976389199  hoặc tổng đài: 1900 636 538 

E-Mail : contacts@isocert.org.vn >
YÊU CẦU BÁO GIÁ >

 

Ngày update : 02-12-2021