Tra cứu kết quả hoàn thuế TNCN chính xác nhất năm 2022

Bạn đang chăm sóc tới tra cứu tình trạng hồ sơ quyết toán thuế tncn hãy tìm hiểu thêm bài viết sau để biết thêm về cách kiểm tra quyết toán thuế tncn nhé
Quyết toán thuế là tiến trình rất quan trọng và bắt buộc so với những doanh nghiệp lúc bấy giờ. Vậy quyết toán thuế là gì ? Cần chuẩn bị sẵn sàng gì và chú ý quan tâm những gì khi thực thi quy trình tiến độ quyết toán thuế cho doanh nghiệp và sau khi nộp quyết toán thuế thì cách tra cứu tình trạng hồ sơ quyết toán thuế tncn .

1. Quyết toán thuế là gì?

Quyết toán là việc tập hợp và kiểm tra lại hàng loạt khối lượng, giá trị, tính hợp lệ … của hàng loạt nội dung việc làm đã làm của cơ quan so với một đơn vị chức năng nào đó. Theo đó, quyết toán có nghĩa là xác lập lại số liệu kế toán của đơn vị chức năng kinh doanh thương mại trong 1 kỳ hoặc 1 quy trình tiến độ đơn cử nào đó .

Quyết toán thuế là việc xác định số liệu có liên quan đến các khoản thuế mà doanh nghiệp phải đóng. 

Đây chính là việc làm mà bất kể một doanh nghiệp nào đi vào hoạt động giải trí cũng đều phải thực thi. Đây là việc làm mang đặc thù khách quan, đồng thời giữa doanh nghiệp và cơ quan thuế phải có “ tiếng nói chung ” để cùng nhau thống nhất dựa trên cơ sở pháp lý về thuế để soát xét tính hài hòa và hợp lý của hóa đơn, chứng từ phản ánh những ngân sách hoặc lệch giá mà doanh nghiệp đã kê khai .
Tùy vào mỗi doanh nghiệp khác nhau mà hoàn toàn có thể triển khai quyết toán sau 5 năm hoặc phải làm quyết toán năm, nhiều doanh nghiệp sẽ phải làm quyết toán năm .
Quyết toán thuế nhằm mục đích mục tiêu truy thu thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị ngày càng tăng, thuế thu nhập cá thể của doanh nghiệp .

2. Hướng dẫn tra cứu tình trạng hồ sơ quyết toán thuế tncn.

Để triển khai tra cứu tình trạng hồ sơ quyết toán thuế tncn cần thực thi những bước sau :
Bước 1 : Đăng nhập website của tổng cục thuế
Truy cập vào website của Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh theo đường dẫn sau : http://www.hcmtax.gov.vn/. Sau đó chọn mục “ TRA CỨU QTTTNCN ”
Bước 2 : Nhập mã số thuế cần tra cứu
Sau khi đăng nhập thành công xuất sắc những bạn chỉ cần nhập mã số thuế của cá thể tự quyết toán cần tra cứu, sau đó bấm tra cứu
Bước 3 : Nhận tác dụng tra cứu tình trạng hồ sơ quyết toán thuế tncn
Chờ hiển thị tình trạng của hồ sơ quyết toán thuế đã được hoàn thành xong hay chưa ?
Trên đây là cách xem lại quyết toán thuế tncn, tra cứu tình trạng hồ sơ quyết toán thuế tncn 2022 với vừa đủ những bước thực thi sẽ giúp kế toán những doanh nghiệp nắm rõ và hạn chế những sai sót xảy ra .

3. Các trường hợp phải tự quyết toán thuế thu nhập cá nhân.

Căn cứ theo điều 26 Thông tư 111 / 2013 / TT-BTC thì những trường hợp phải tự quyết toán thuế thu nhập cá thể gồm có như sau :

  • Cá nhân thuộc các trường hợp được ủy quyền cho tổ chức quyết toán thay nhưng đã được cấp chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân (trừ trường hợp chứng từ khấu trừ thuế đã bị thu hồi và hủy).
  • Cá nhân không thuộc trường hợp được ủy quyền cho tổ chức quyết toán thay, bao gồm: Cá nhân chỉ có thu nhập vãng lai đã khấu trừ thuế theo tỷ lệ 10%; Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên tại một người sử dụng lao động, đồng thời có thu nhập vãng lai trên 10 triệu đồng/tháng hoặc chưa khấu trừ thuế (bao gồm trường hợp chưa đến mức khấu trừ và đã đến mức khấu trừ nhưng không khấu trừ); Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên tại 02 đơn vị trở lên trong năm; Cá nhân trong năm có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên tại một tổ chức trả thu nhập nhưng thực tế không còn làm việc tại đó đến hết năm; Cá nhân trong năm không ký hợp đồng lao động, hoặc ký hợp đồng lao động dưới 03 tháng
  • Cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công thuộc diện xét giảm thuế do thiên tai, hoả hoạn, tai nạn, bệnh hiểm nghèo.
  • Cá nhân cư trú là người nước ngoài kết thúc hợp đồng làm việc tại Việt Nam phải khai quyết toán thuế với cơ quan thuế trước khi xuất cảnh.

4. Những trường hợp được hoàn thuế

Sau đây là những trường hợp được hoàn thuế, tra cứu tác dụng hoàn thuế tncn
Theo khoản 2 Điều 8 Luật Thuế thu nhập cá thể năm 2007, cá thể được hoàn thuế trong những trường hợp sau :

  • Số tiền thuế đã nộp lớn hơn số thuế phải nộp
  • Cá nhân đã nộp thuế nhưng có thu nhập tính thuế chưa đến mức phải nộp thuế.
  • Các trường hợp khác theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

5. Điều kiện hoàn thuế thu nhập cá nhân

Căn cứ Điều 28 Thông tư 111 / 2013 / TT-BTC và Điều 23 Thông tư 92/2015 / TT-BTC, việc hoàn thuế thu nhập cá thể vận dụng so với những cá thể đã ĐK và có mã số thuế tại thời gian nộp hồ sơ quyết toán .
Ngoài điều kiện kèm theo có mã số thuế thì phải có nhu yếu hoàn thuế, đơn cử :
Đối với cá thể đã ủy quyền quyết toán thuế cho tổ chức triển khai, cá thể trả thu nhập thực thi quyết toán thay thì việc hoàn thuế của cá thể được triển khai trải qua tổ chức triển khai, cá thể trả thu nhập. Tổ chức, cá thể trả thu nhập triển khai bù trừ số thuế nộp thừa, nộp thiếu của những cá thể. Sau khi bù trừ, nếu còn số thuế nộp thừa thì được bù trừ vào kỳ sau hoặc hoàn thuế nếu có đề xuất hoàn trả .
Đối với cá thể thuộc diện khai trực tiếp với cơ quan thuế hoàn toàn có thể lựa chọn hoàn thuế hoặc bù trừ vào kỳ sau tại cùng cơ quan thuế .
Như vậy, hoàn thuế thu nhập cá thể không phải là thủ tục bắt buộc vì nếu có số thuế nộp thừa thì được bù trừ vào kỳ sau ; trường hợp cá thể muốn hoàn thuế phải có mã số thuế và có đề xuất hoàn thuế .

6. Thủ tục hoàn thuế thu nhập cá nhân

Theo Điều 53 Thông tư 156 / 2013 / TT-BTC được sửa đổi, bổ trợ bởi Điều 23 Thông tư 92/2015 / TT-BTC, thủ tục hoàn thuế được pháp luật như sau :
Trường hợp 1 : Hoàn thuế so với tổ chức triển khai, cá thể trả thu nhập thực thi quyết toán thay cho những cá thể có ủy quyền quyết toán thuế

Trường hợp tổ chức, cá nhân trả thu nhập sau khi bù trừ số thuế nộp thừa, nộp thiếu của các cá nhân mà có số thuế nộp thừa, nếu đề nghị cơ quan thuế hoàn trả thì thực hiện như sau:

Bước 1 : Chuẩn bị hồ sơ
Hồ sơ hoàn thuế gồm có :
– Giấy đề xuất hoàn trả khoản thu ngân sách Nhà nước theo mẫu số 01 / ĐNHT .
– Bản chụp chứng từ, biên lai nộp thuế thu nhập cá thể và người đại diện thay mặt hợp pháp của tổ chức triển khai, cá thể trả thu nhập ký cam kết chịu nghĩa vụ và trách nhiệm tại bản chụp đó .
Bước 2. Nộp hồ sơ hoàn thuế
Nơi nộp : Nộp cho cơ quan thuế trực tiếp quản trị
Trường hợp 2 : Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công trực tiếp quyết toán thuế
Đối với cá thể có thu nhập từ tiền lương, tiền công trực tiếp quyết toán thuế nếu có số thuế nộp thừa thì cá thể không phải nộp hồ sơ hoàn thuế mà chỉ cần ghi số thuế ý kiến đề nghị hoàn vào chỉ tiêu [ 47 ] – “ Số thuế hoàn trả vào thông tin tài khoản NNT ” hoặc chỉ tiêu [ 49 ] – “ Tổng số thuế bù trừ cho những phát sinh của kỳ sau ” tại tờ khai quyết toán thuế theo mẫu số 02 / QTT-TNCN khi quyết toán thuế .
Lưu ý : Trường hợp cá thể có phát sinh hoàn thuế thu nhập cá thể nhưng chậm nộp tờ khai quyết toán thuế theo pháp luật thì không vận dụng phạt so với vi phạm hành chính khai quyết toán thuế quá thời hạn
Đó là những trường hợp được hoàn thuế, tra cứu hoàn thuế thu nhập cá thể, tra cứu tình trạng hồ sơ quyết toán thuế tncn một cách nhanh gọn và thuận tiện .
Như vậy bài viết trên đã cung ứng cách tra cứu tình trạng hồ sơ quyết toán thuế tncn và những pháp luật về hoàn thuế thu nhập cá thể. Hy vọng bài viết trên sẽ giúp ích cho những bạn đọc về tra cứu tình trạng hồ sơ quyết toán thuế tncn .
Nếu có vướng mắc gì về tra cứu tình trạng hồ sơ quyết toán thuế tncn hay những nhiệm vụ kế toán khác hãy liên hệ ngay Công ty luật ACC để được tư vấn và tương hỗ .
Dịch Vụ Thương Mại về thuế thu nhập cá thể tại Công ty luật ACC hãy liên hệ để được giúp sức thêm nhé .

Đánh giá post