Mẫu tờ khai đăng ký mã số thuế cá nhân mới nhất năm 2022

Mẫu tờ khai đăng ký mã số thuế cá thể ? Hướng dẫn cách đăng ký mã số thuế thu nhập cá thể ? Có được biến hóa mã số thuế thu nhập cá thể ? Những đối tượng người dùng phải đăng ký thuế thu nhập cá thể ? Xử lý khi trùng chứng minh thư khi đăng ký mã số thuế cá thể ? Sinh viên chưa đi làm có đăng ký mã số thuế cá thể được không ?

Tờ khai đăng ký mã số thuế cá nhân dùng để đăng ký mã số thuế cho cá nhân. Để nộp thuế thu nhập cá nhân (TNCN) hàng năm, trước tiên người nộp thuế phải đăng kí mã số thuế TNCN. Dưới đây, Luật Dương Gia sẽ hướng dẫn bạn cách đăng ký mã số thuế thu nhập cá nhân mới nhất. Mã số thuế cá nhân là mã số thuế duy nhất với mục đích kê khai mọi khoản thu nhập. Việc đăng kí để được cấp mã số thuế thu nhập cá nhân sẽ được thực hiện tại cơ quan chi trả thu nhập hoặc tại cơ quan thuế.

mau-to-khai-dang-ky-ma-so-thue-ca-nhan-moi-nhat

Luật sư tư vấn pháp luật về mã số thuế cá nhân trực tuyến: 1900.6568

1. Mẫu tờ khai đăng ký mã số thuế cá thể :

Tải về mẫu tờ khai đăng ký mã số thuế cá nhân

Dành cơ quan thuế ghi                                    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ngày nhận tờ khai:                                                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Nơi nhận: 

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ THUẾ

( Phần dành cho cơ quan thuế ghi )

Mã số thuế: 

Xem thêm: Hướng dẫn cách tự tra cứu mã số thuế người phụ thuộc

1. Họ và tên người đăng ký thuế:

2. Ngày, tháng, năm sinh:

3. Giới tính:

4. Quốc tịch:..

5. Giấy tờ của cá nhân:

5 a. Số chứng tỏ nhân dân … Ngày cấp …. Nơi cấp … 5 b. Số căn cước công dân … Ngày cấp … Nơi cấp … 5 c. Số hộ chiếu … Ngày cấp … Nơi cấp …

Xem thêm: Mã số doanh nghiệp là gì? Mã số doanh nghiệp có phải là mã số thuế không?

5 d. Số sách vở khác ( nếu có ) … Ngày cấp … Nơi cấp …

6. Địa chỉ đăng ký theo hộ khẩu:

6 a. Số nhà / đường phố, thôn, xóm : … 6 b. Xã, phường : … 6 c. Quận, huyện : … 6 d. Tỉnh, thành phố : … 6 đ. Quốc gia : …

7. Địa chỉ cư trú:

Xem thêm: Mã số thuế là gì? Ý nghĩa của các con số trên mã số thuế?

7 a. Số nhà / đường phố, thôn, xóm : … 7 b. Xã, phường : … 7 c. Quận, huyện : … 7 d. Tỉnh, thành phố : …

8. Điện thoại liên hệ: … Email: …

9. Cơ quan chi trả thu nhập tại thời điểm đăng ký thuế:

Tôi cam kết những nội dung kê khai là đúng và chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước pháp lý về những nội dung đã khai. /. …, ngày … tháng … năm …

Xem thêm: Các trường hợp bị đóng mã số thuế? Thủ tục khôi phục mã số thuế?

NGƯỜI ĐĂNG KÝ THUẾ

( Ký và ghi rõ họ tên )

* Hướng dẫn kê khai theo mẫu số 05-ĐK-TCT:

Họ và tên người đăng ký thuế: Ghi rõ ràng, đầy đủ bằng chữ in hoa tên cá nhân đăng ký thuế

Ngày, tháng, năm sinh: Ghi rõ ngày, tháng, năm sinh của cá nhân đăng ký thuế

Giới tính: tích vào 1 trong 2 ô Nam hoặc nữ

Quốc tịch: Ghi rõ quốc tịch của cá nhân đăng ký thuế

Số giấy tờ chứng thực của cá nhân: Ghi đầy đủ thông tin vào các loại giấy tờ mà cá nhân đăng ký thuế có

Xem thêm: Quy định về đối tượng đăng ký thuế và cấp mã số thuế

Địa chỉ đăng ký theo hộ khẩu: ghi đầy đủ các thông tin về địa chỉ của cá nhân đã được ghi trên sổ hộ khẩu.

Địa chỉ cư trú: ghi đầy đủ các thông tin về địa chỉ về nơi ở hiện tại của cá nhân

Điện thoại liên lạc, email: ghi số điện thoại, địa chỉ email( nếu có)

Cơ quan chi trả thu nhập tại thời điểm đăng kí thuế: ghi cơ quan chi trả thu nhập đang công tác tại thời điểm đăng ký thuế( nếu có).

2. Hướng dẫn cách đăng ký mã số thuế thu nhập cá nhân:

Có 2 cách đăng ký mã số thuế thu nhập cá thể, đơn cử theo khoản 9 điều 7 Thông tư số 95/2016 / TT-BCT quy đinh :

Cách thứ nhất: cá nhân nộp hồ sơ đăng ký thuế trực tiếp tại cơ quan thuế

Hồ sơ chuẩn bị gồm:

Tờ khai đang ký thuế mẫu số 05 – ĐK-TCT ( tải bên trên )

Xem thêm: Các trường hợp và thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế

Cá nhân là người có quốc tịch Nước Ta : Chuẩn bị bản sao không nhu yếu xác nhận Thẻ căn cước công dân hoặc giâý chứng tỏ nhân dân còn hiệu lực hiện hành. Cá nhân là người có quốc tịch quốc tế và người Nước Ta sống ở quốc tế : Chuẩn bị bản sao không nhu yếu xác nhận Hộ chiếu còn hiệu lực hiện hành.

Cách thứ hai: Nộp hồ sơ đăng ký thuế với cơ quan chi trả thu nhập( Doanh nghiệp..)

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ và nộp cho cơ quan chi trả thu nhập:

Người lao động làm hồ sơ cho cơ quan chi trả thu nhập với những sách vở sau : Cá nhân sẵn sàng chuẩn bị và gửi văn bản ủy quyền Cá nhân là người Nước Ta : Bản sao không nhu yếu xác nhận Thẻ căn cước công dân hoặc giấy chứng minh nhân dân còn hiệu lực thực thi hiện hành. Cá nhân là người có quốc tịch quốc tế và người Nước Ta sinh sống ở quốc tế : bản sao không nhu yếu xác nhận hộ chiếu còn hiệu lực thực thi hiện hành

Xem thêm: Công văn số 4707/TCT-KK về việc sử dụng hoá đơn, mã số thuế và kê khai thuế GTGT do Tổng cục Thuế ban hành

Bước 2: Tổng hợp, điền thông tin và nộp cho Tổng cục thuế

Tổng hợp thông tin đăng ký thuế của cá thể vào tờ khai đăng ký thuế theo mẫu số 05 – ĐK-TH-TCT ( trên tờ khai đánh vào ô ” Đăng kí thuế ” và ghi không thiếu những thông tin ) Nộp chp Tổng cục Thuế qua Cổng thông tin điện tử

Bước 3: Nhận và thông báo kết quả

Thời hạn xử lý : Không quá 03 ngày thao tác kể từ ngày cơ quan nhận được hồ sơ đang kí thuế vừa đủ theo lao lý của người nộp thuế Cơ quan thuế trả Thông báo list mã số thuế của cá thể đăng kí qua cơ quan chi trả thu nhập mẫu số 14 – MST bằng giấy hoặc qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục thuế Cơ quan chi trả thu nhập có nghĩa vụ và trách nhiệm thông tin mã số thuế cho từng cá thể hoặc nguyên do chưa được cấp mã số thuế để cá thể kiểm soát và điều chỉnh, bổ trợ thông tin Thời gian, khu vực nộp hồ sơ đăng ký thuế TNCN

Xem thêm: Công văn số 4533/TCT-CS về việc bổ sung thông tin đăng ký thuế và cấp mã số thuế do Tổng cục Thuế ban hành

Thời gian triển khai đăng kí thuế Cơ quan chi trả thu nhập triển khai đăng kí thuế cho cá thể có thu nhập từ tiền lương, tiền công một lần trong năm chậm nhất là 10 ngày thao tác trước thời gian nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN hàng năm

Địa điểm nộp hồ sơ đăng ký thuế:

Trường hợp nếu có ủy quyền : Cơ quan chi trả thu nhập tổng hợp tờ khai đăng kí thuế của từng cá thể để nộp cho cơ quan thuế quản trị trực tiếp Trường hợp cá thể nộp hồ sơ trực tiếp tại cơ quan thuế : cá thể phải nộp tại những khu vực sau : + Tại chi cục thuế nơi cá thể đang sống + Tại chi cục thế nơi cá thể có địa chỉ thường trú tại Nước Ta so với cá thể quốc tế sử dụng tiền việc trợ nhân đạo + Tại Cục thuế trực tiếp quản trị nơi cá thể thao tác so với cá thể cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công do những tổ chức triển khai Quốc tế, Đại sứ quán, Lãnh sự quán tại Nước Ta trả nhưng tổ chức triển khai này chưa thực thi khấu trừ thuế .

Xem thêm: Công văn số 131/TCHQ-GSQL về việc áp mã số thuế chi tiết, linh kiện nhập khẩu lắp ráp ti vi màu của công ty Điện và điện tử TCL Việt Nam do Tổng cục Hải quan ban hành

+ Tại Cục thuế nơi phát sinh việc làm tại Nước Ta so với cá thể cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công do những tổ chức triển khai, cá thể trả từ quốc tế ( trường hợp cá thể không thao tác tai Nước Ta ).

3. Có được thay đổi mã số thuế thu nhập cá nhân?

Tóm tắt câu hỏi:

Xin chào Luật Dương Gia ! Hiện tôi đang có một số ít yếu tố với mã số thuế thu nhập cá thể. Cụ thể : Tôi mở màn đi làm từ tháng 6 năm năm trước, khi đó tôi kiểm tra thì đã có mã số thuế thu nhập cá thể, đúng cả tên và chứng minh thư. Mã số thuế được đăng ký tại TP Hồ Chí Minh năm 2013 mà trong năm 2013 tôi đi học và không đi làm. Tôi hiện đang cư trú tại Quận Tây Hồ, TP.HN. Khi tôi lên cơ quan thuế Tây Hồ, cán bộ thuế không xử lý và nói tôi sử dụng luôn mã số thuế đó vì mã số chỉ cấp 1 lần và dùng suốt đời, nếu có kiện cáo sẽ xử lý sau. Hiện tôi đang rất do dự, rất mong công ty tư vấn giúp để tôi xử lý.

Luật sư tư vấn

Điểm b khoản 1 Điều 5 Thông tư số 95/2016/TT-BTC quy định:

“ b ) Cá nhân được cấp một mã số thuế duy nhất để sử dụng trong suốt cuộc sống của cá thể đó. Người nhờ vào của cá thể được cấp mã số thuế để giảm trừ gia cảnh cho người nộp thuế thu nhập cá thể. Mã số thuế cấp cho người nhờ vào đồng thời cũng là mã số thuế của cá thể khi cá thể phát sinh nghĩa vụ và trách nhiệm với ngân sách nhà nước. ” Theo pháp luật trên, cá thể có thu nhập liên tục sẽ được cấp một mã số thuế duy nhất để kê khai cho mọi khoản thu nhập, do vậy đã có Mã số thuế cá thể rồi thì bạn sẽ không được cấp thêm mã số thuế cá thể nữa. Trường hợp bạn làm lại chứng tỏ nhân dân mới thì bạn vẫn giữ nguyên mã số thuế cá thể và kiểm soát và điều chỉnh lại số chứng tỏ nhân dân mới trong hồ sơ Đăng kí thuế của mình. Như vậy, mã số thuế mà bạn được đăng ký tại TP Hồ Chí Minh năm 2013 và dù hiện giờ bạn đang cư trú tại Hồ TP. Hà Nội thì mã số thuế của bạn vẫn không biến hóa.

4. Những đối tượng phải đăng ký thuế thu nhập cá nhân:

Thuế thu nhập cá nhận là loại thuế trực thu đánh vào những người có thu nhập cao, gồm có công dân Nước Ta ở trong nước hoặc đi công tác làm việc, lao động ở quốc tế có thu nhập, có nhân là người không mang quốc tịch Nước Ta nhưng định cư không thời hạn ở Nước Ta có thu nhập và người quốc tế có thu nhập tại Nước Ta ( Điều 2 Nghị định 65/2013 / NĐ-CP ). Thuế thu nhập cá thể là một trong những yếu tố đang được chăm sóc lúc bấy giờ, trong đó, đáng nói đến là yếu tố lao lý của pháp lý về đối tượng người dùng phải đăng ký thuế thu nhập cá thể. Theo lao lý tại Điều 27 Nghị định số 65/2013 / NĐ-CP lao lý cụ thể 1 số ít điều của Luật thuế thu nhập cá thể và Luật sửa đổi, bổ trợ 1 số ít điều của Luật thuế thu nhập cá thể, thì đối tượng người tiêu dùng phải đăng ký thuế thu nhập cá thể gồm có :

a) Tổ chức, cá nhân trả thu nhập, bao gồm:

+ Các tổ chức triển khai, cá thể kinh doanh thương mại kể cả những Trụ sở, đơn vị chức năng phụ thuộc vào, đơn vị chức năng thường trực hạch toán riêng và có tư cách pháp nhân riêng ; + Các cơ quan quản trị hành chính nhà nước những cấp ; + Các đơn vị chức năng sự nghiệp ; + Các tổ chức triển khai chính trị, tổ chức triển khai chính trị xã hội, tổ hức xã hội nghề nghiệp ; + Các ban quản trị dự án Bất Động Sản, Văn phòng đại diện thay mặt của những tổ chức triển khai quốc tế ; + Các tổ chức triển khai quốc tế và tổ chức triển khai quốc tế ; + Các tổ chức triển khai, cá thể trả thu nhập khác.

b) Cá nhân có thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân, bao gồm:

+ Cá nhân có thu nhập từ sản xuất, kinh doanh thương mại bao gồn cả cá thể hành nghề độc lập ; cả nhân, hộ gia đình sản xuất nông nghiệp không thuộc đối tượng người tiêu dùng miễn thuế thu nhập cá thể. Cá nhân có thu nhập từ sản xuất, kinh doanh thương mại triển khai đăng ký thuế thu nhập cá thể đồng thời với việc đăng ký những loại thuế khác ; + Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công kể cả cá thể quốc tế thao tác cho Nhà thầu quốc tế, Nhà thầu ship hàng quốc tế tại Nước Ta + Cá nhân chuyển nhượng ủy quyền bất động sản ; + Cá nhân có thu nhập chịu thuế khác ( nếu có nhu yếu ).

c) Người phụ thuộc được giảm trừ gia cảnh.

+ Các trường hợp đăng ký thuế như đã nêu trên, nếu đăng ký thuế và được cấp mã số thuế được sử dụng chung để khai so với toàn bộ những khoản thu nhập.

d) Một số trường hợp cụ thể đăng ký thu nhập cá nhân:

+ Đối với nhóm cá thể kinh doanh thương mại thì người đại diện thay mặt của nhóm cá thể kinh doanh thương mại triển khai đăng ký thuê bao theo hướng dẫn so với cá thể kinh doanh thương mại để được cấp mã số thuế cho cá thể mình. Mã số thuế của người đại diện thay mặt của nhóm cá thể kinh doanh thương mại được sử dụng để khai, nộp thuế giá trị ngày càng tăng, tiêu thụ đặc biệt quan trọng, … chung cho cả nhóm cá thể kinh doanh thương mại và khai báo thuế thu nhập cá thể cho cá thể người đại đại diện thay mặt. Trường hợp những cá thể khác trong nhóm cá thể kinh doanh thương mại đều phải triển khai đăng ký thuế để được cấp mã số thuế riêng nhưng so với cá thể kinh doanh thương mại. + Đối với cá thể là người phụ thuộc vào và người nộp thuế có kê khai giảm trừ gia cảnh nếu chưa có mã số thuế thì cơ quan thuế tự động hóa cấp mã số thuế cho người nhờ vào địa thế căn cứ trên thông tin người nhờ vào tại Tờ khai đăng ký giảm trừ gia cảnh của người nộp thuế. + Đối với cá thể là người nộp thuế có kê khai giảm trừ gia cảnh và người phụ thuộc vào, nếu chưa có mã số thuế thì cơ quan thuế sẽ tự động hóa cấp mã số thuế cho người phụ thuộc vào địa thế căn cứ trên thông tin của người phụ thuộc vào tại Tờ khai đăng ký giảm trừ gia cảnh của người nộp thuế.

5. Xử lý khi trùng chứng minh thư khi đăng ký mã số thuế cá nhân:

Tóm tắt câu hỏi:

Mới đây, tôi thử gõ chứng minh thư trên trang tìm kiểm mã số thuể ở trang chủ Tổng cục thuế. Khi tôi gõ thì đã thấy chứng minh thư của tôi đã được đăng ký bởi tên một người khác. Vậy tôi phải giải quyết và xử lý thế nào ?

Luật sư tư vấn:

Theo hướng dẫn tại Công văn 2871 / CV-TCT-CNTT ngày 3/8/2010 thì bạn cần gửi nhu yếu và hiệu quả tìm kiếm bị trùng của mình lên chi cục thuế, sau khi chu cục thuế nhận được tác dụng báo trùng số CMND trên mạng lưới hệ thống Đăng ký thuế sẽ triển khai những bước xác định như sau : Bước 1 : Kiểm tra thông tin CMND đã nhập vào những mạng lưới hệ thống đăng ký mã số thuế với thông tin trên hồ sơ gốc của NNT : – Nếu do người sử dụng nhập nhầm số CMND thì thực thi update lại thông tin trên mạng lưới hệ thống cho đúng với thông tin trên hồ sơ gốc của người nộp thuế ( NNT ). – Nếu số CMND trên mạng lưới hệ thống đã khớp đúng với thông tin trên hồ sơ gốc thì thực thi tiếp bước 2 dưới dây Bước 2 : Thực hiện tra cứu thông tin của NNT trên website tncnonline.tct.vn ( hoàn toàn có thể tra cứu theo mã số thuế hoặc số CMND ) – Nếu thông tin của cá thể bị trùng CMND khớp với thông tin cá thể của NNT tương quan ( Tên, ngày sinh, số CMND, ngày cấp CMND ) : – Trong trường hợp mạng lưới hệ thống được cho phép sửa chữa thay thế thì NSD triển khai sửa chữa thay thế trên tính năng của ứng dụng. – Trong trường hợp không được thay thế sửa chữa thì Cơ quan thuế thao tác với NNT để làm những thủ tục theo lao lý đăng ký thuế hiện hành ( ví dụ : trường hợp NNT có có 2 mã số thuê TNCN trở lên thì cơ quan thuế hướng dẫn NNT làm thủ tục đóng 1 MST và chỉ sử dụng MST còn lại ; trường hợp NNT làm hồ sơ đăng ký mới và bị báo trùng với 1 MST mà NNT đã được cấp và đang ở trạng thái hoạt động giải trí thì cơ quan thuế hướng dẫn NNT đăng ký shop, cửa hiệu thường trực MST mà NNT đã được cấp, … ) – Nếu thông tin của cá thể bị trùng CMND không khớp với thông tin cá thể của NNT tương quan ( Tên, ngày sinh, số CMND, ngày cấp CMND ) : Thực hiện giải quyết và xử lý trùng CMND trên mạng lưới hệ thống đăng ký mã số thuế bằng cách nhập bổ trợ thêm 03 ký tự là ký tự viết tắt tên tỉnh ( Ví dụ : Tỉnh Nam Định viết tắt là NDI, Hà Nam là HNA, Thành Phố Hà Nội là HAN, Đồng Nai là DON ; Bà Rịa – Vũng Tàu là BRV v.v … ) vào sau ô CMND của NNT và thực thi việc đăng ký mã số thuế theo đúng quá trình đăng ký thuế hiện hành. In và lưu tác dụng tra cứu thông tin của cá thể báo trùng vào hồ sơ đăng ký thuế của cá thể. Sau khi cơ quan thuế thực thi theo đúng quá trình thì sẽ giải quyết và xử lý được thông tin trên hồ sơ đăng ký thuế cá thể của bạn.

6. Sinh viên chưa đi làm có đăng ký mã số thuế cá nhân được không?

Tóm tắt câu hỏi:

Kính gửi ban quản lý và điều hành công ty luật Dương Gia Em có một thắc mắc về việc đăng ký thuế thu nhập cá thể Em đang có dự tính mở một website thương mại điện tử Theo Thông tư 47/2014 / TT-BCT thì khi mở website thương mại điện tử thì phải đăng ký với bộ công thương để hoàn toàn có thể đăng ký thì em cần có mã số thuế cá thể nhưng hiện tại em đang là một sinh viên chưa đi làm vậy em hoàn toàn có thể đăng ký mã số thuế cá thể được không ? Cần đăng ký ở đâu và thủ tục đăng ký khi em chưa thao tác như thế nào ? Em xin cảm ơn.

Luật sư tư vấn:

Căn cứ theo khoản 9 Điều 7 Thông tư 95/2016 / TT-BTC pháp luật hồ sơ đăng ký thuế so với người nộp thuế là cá thể thuộc diện nộp thuế thu nhập cá thể và những loại thuế khác. Đối với những cá thể nộp hồ sơ đăng ký thuế trực tiếp tại cơ quan thuế, hồ sơ đăng ký thuế gồm có : – Tờ khai đăng ký thuế mẫu số 05 – ĐK-TCT phát hành kèm theo Thông tư này ; – Bản sao không nhu yếu xác nhận Thẻ căn cước công dân hoặc Giấy chứng minh nhân dân còn hiệu lực thực thi hiện hành ( so với cá thể là người có quốc tịch Nước Ta ) ; bản sao không nhu yếu xác nhận Hộ chiếu còn hiệu lực thực thi hiện hành ( so với cá thể là người có quốc tịch quốc tế và người Nước Ta sống ở quốc tế ).

sinh-vien-chua-di-lam-co-dang-ky-ma-so-thue-ca-nhan-duoc-khong

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến về thuế qua tổng đài: 1900.6568

Địa điểm nộp hồ sơ đăng ký thuế được pháp luật theo khoản 6 Điều 8 Thông tư 95/2016 / TT-BTC lao lý cá thể thuộc diện nộp thuế thu nhân cá thể, cá thể đăng ký thuế cho cá thể kinh doanh thương mại triển khai đăng ký thuế tại Chi cục Thuế nơi đặt trụ sở chính. Như vậy, bạn trọn vẹn hoàn toàn có thể làm thủ tục đăng ký mã số thuế cá thể. Bạn cần sẵn sàng chuẩn bị hồ sơ gồm có tờ khai đăng ký thuế và bản sao chứng tỏ nhân dân và nộp tại chi cục Thuế nơi bạn kinh doanh thương mại