Thuế Tài sản không tác động đến người nghèo

PGS.,TS. Vũ Sỹ Cường:

Thuế Tài sản không tác động đến người nghèo

Đây là nội dung đề tài điều tra và nghiên cứu đã thực thi thanh tra rà soát những nội dung của Dự thảo Luật Thuế tài sản ở Nước Ta, xem xét những yếu tố kim chỉ nan, kinh nghiệm tay nghề quốc tế, thực tiễn ở Nước Ta, từ đó đưa ra những gợi ý chủ trương cho kiến thiết xây dựng Luật .
Hiện trên quốc tế đã có 174 / 193 nước thực thi thu thuế tài sản với nhiều tên gọi khác nhau, như tại Nhật Bản gọi là Thuế Tài sản cố định và thắt chặt, tại Philippines là Thuế Tài sản thực … Viện dẫn điều này, PGS. Vũ Sỹ Cường cho biết, “ những loại thuế chính liên quan tài sản là thuế đất đai, thuế bất động sản, thuế tài sản, thuế của cải ròng, thuế chuyển nhượng ủy quyền – trao tặng – thừa kế, thuế GTGT, thuế thặng dư vốn. Rất ít vương quốc đánh thuế trên động sản, chỉ đánh trên bất động sản, cũng ít vương quốc đánh thuế trên tài sản ròng ” .

Tại Việt Nam, các nhà làm luật cần nghiên cứu để có tên gọi về sắc Thuế này. Trên thực tế, thuế tài sản đã được áp dụng từ lâu như thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, nhưng loại thuế này chỉ đóng góp 0,03 – 0,06% GDP mỗi năm, thấp hơn các nước trên thế giới rất nhiều.

Theo PGS. Vũ Sỹ Cường, tác dụng nghiên cứu và phân tích những giải pháp đánh thuế tài sản khác nhau cho thấy, với giải pháp thuế suất 0,3 % và ngưỡng chịu thuế 2 tỷ đồng so với nhà tại là có tác động ảnh hưởng nhỏ nhất so với hộ mái ấm gia đình. “ Với ngưỡng 2 tỷ đồng, nếu thuế suất là 0,3 %, mức thuế mỗi hộ phải nộp là 763.000 đồng ( bằng 0,53 % tổng thu nhập ), mức tiêu tốn giảm đi là 525.000 đồng ( bằng 0,22 % tổng tiêu tốn ). Nếu thuế suất là 0,4 %, mức thuế mỗi hộ phải nộp là 1,019 triệu đồng ( bằng 0,72 % tổng thu nhập ), mức tiêu tốn giảm đi là 700.000 đồng ( bằng 0,29 % tổng tiêu tốn ) ” – PGS. Cường san sẻ .

Dự báo về ảnh hưởng của Thuế Tài sản đối với hộ gia đình tại Việt Nam, ông Cường phân tích, đối với ngưỡng 700 triệu đồng, nếu thuế suất 0,3% thì mức thuế mỗi hộ phải nộp là 978 nghìn đồng (bằng 0,66% tổng thu nhập), mức chi tiêu giảm đi là 638 nghìn đồng (bằng 0,27% tổng chi tiêu). Nếu thuế suất là 0,4%, mức thuế mỗi hộ phải nộp là 1,3 triệu đồng (bằng 0,89% tổng thu nhập), mức chi tiêu giảm đi là 851 nghìn đồng (bằng 0,36% tổng chi tiêu).

Đối với ngưỡng 1 tỷ đồng, nếu thuế suất là 0,3%, mức thuế mỗi hộ phải nộp là 897 nghìn đồng (bằng 0,61% tổng thu nhập), mức chi tiêu giảm đi là 600 nghìn đồng (bằng 0,25% tổng chi tiêu). Nếu thuế suất là 0,4%, mức thuế mỗi hộ phải nộp là 1,198 triệu đồng (bằng 0,82% tổng thu nhập), mức chi tiêu giảm đi là 800 nghìn đồng (bằng 0,34% tổng chi tiêu).

Việc đánh thuế tài sản khá phức tạp ở nhiều nước, không riêng gì riêng Nước Ta. Do đó, việc người dân và giới trình độ có phản ứng trái chiều về yêu cầu đánh thuế tài sản là điều rất là thông thường. Tại nhiều vương quốc khi đưa ra Luật thuế này cũng đã tranh luận có nên đánh thuế tương quan đến tài sản hay không. Nhiều vương quốc còn kỳ vọng, loại thuế này có tính năng để can thiệp thực trạng bất bình đẳng .
Để vận dụng loại thuế này, Nước Ta phải có sự độc lạ và sự độc lạ đó phải dựa trên cơ sở hiệu suất cao, thực tiễn, ít tiềm năng và tương thích với điều kiện kèm theo kinh tế tài chính – xã hội .
Thuế Tài sản nếu được phát hành như Dự thảo lúc bấy giờ phần nào tác động ảnh hưởng đến thu nhập và tiêu tốn của hộ mái ấm gia đình, tuy nhiên, nó không ảnh hưởng tới người nghèo và hầu hết làm giảm thu nhập của người giàu, theo đó, chỉ số bất bình đẳng sẽ được cải tổ .