Thủ tục thẩm định báo cáo tiền khả thi đầu tư xây dựng

Pháp luật đầu tư và xây dựng quy định như thế nào về thủ tục thẩm định báo cáo tiền khả thi đầu tư xây dựng?

thu-tuc-tham-dinh-bao-cao-tien-kha-thi-xay-dung.jpgthu-tuc-tham-dinh-bao-cao-tien-kha-thi-xay-dung.jpgTóm tắt câu hỏi:

Luật sư cho tôi hỏi tôi vừa làm báo cáo tiền khả thi góp vốn đầu tư thiết kế xây dựng, báo cáo này đã rất đầy đủ nội dung mà luật thiết kế xây dựng nhu yếu. Vậy báo cáo này có phải thực thi thẩm định không ? Thủ tục như thế nào và do ai thẩm định ? Xin cám ơn !

Luật sư tư vấn:

Cám ơn bạn đã gửi câu hỏi của mình đến Ban biên tập – Phòng tư vấn trực tuyến của Công ty LUẬT DƯƠNG GIA. Với thắc mắc của bạn, Công ty LUẬT DƯƠNG GIA xin được đưa ra quan điểm tư vấn của mình như sau:

Điều 8 Nghị định 59/2015 / NĐ-CP về quản trị dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư thiết kế xây dựng lao lý như sau : “ Điều 8. Thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi và quyết định hành động chủ trương góp vốn đầu tư thiết kế xây dựng 1. Đối với dự án Bất Động Sản sử dụng vốn góp vốn đầu tư công, việc thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi và quyết định hành động chủ trương góp vốn đầu tư được triển khai theo pháp luật của pháp lý về góp vốn đầu tư công. 2. Đối với những dự án Bất Động Sản nhóm A sử dụng vốn nhà nước ngoài ngân sách, vốn khác ( trừ những dự án Bất Động Sản lao lý tại Khoản 1 của Điều này ) chưa có trong quy hoạch ngành, quy hoạch kiến thiết xây dựng được duyệt, chủ góp vốn đầu tư phải báo cáo Bộ quản trị ngành, Bộ Xây dựng hoặc địa phương theo phân cấp để xem xét, đồng ý chấp thuận bổ trợ quy hoạch theo thẩm quyền hoặc trình Thủ tướng nhà nước đồng ý chấp thuận bổ trợ quy hoạch trước khi lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi theo lao lý. Cơ quan, tổ chức triển khai được giao trách nhiệm chủ trì thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi có nghĩa vụ và trách nhiệm lấy quan điểm chấp thuận đồng ý chủ trương góp vốn đầu tư kiến thiết xây dựng của Bộ quản trị ngành và những cơ quan có tương quan để tổng hợp và trình người quyết định hành động góp vốn đầu tư xem xét, quyết định hành động chủ trương góp vốn đầu tư. Thời hạn có quan điểm đồng ý chấp thuận về chủ trương góp vốn đầu tư kiến thiết xây dựng không quá 20 ( hai mươi ) ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ. ” Như vậy, khi bạn làm báo cáo này thì bạn sẽ nộp lên cơ quan có thẩm quyền sau đó thẩm định theo đúng lao lý của pháp lý, tuỳ theo loại dự án Bất Động Sản mà bạn sẽ triển khai thủ tục thẩm định khác nhau :

Xem thêm: Quy định về báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đầu tư xây dựng đối với dự án

– Đối với dự án Bất Động Sản sử dụng vốn góp vốn đầu tư công, việc thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi và quyết định hành động chủ trương góp vốn đầu tư được triển khai theo lao lý của pháp lý về góp vốn đầu tư công. – Đối với những dự án Bất Động Sản nhóm A sử dụng vốn nhà nước ngoài ngân sách, vốn khác ( trừ những dự án Bất Động Sản lao lý tại Khoản 1 của Điều này ) chưa có trong quy hoạch ngành, quy hoạch thiết kế xây dựng được duyệt, chủ góp vốn đầu tư phải báo cáo Bộ quản trị ngành, Bộ Xây dựng hoặc địa phương theo phân cấp để xem xét, đồng ý chấp thuận bổ trợ quy hoạch theo thẩm quyền hoặc trình Thủ tướng nhà nước chấp thuận đồng ý bổ trợ quy hoạch trước khi lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi theo lao lý. Về thẩm quyền thẩm định dự án Bất Động Sản, thẩm định phong cách thiết kế cơ sở, bạn sẽ kiểm tra tại Điều 10 Nghị định 59/2015 / NĐ-CP : “ 1. Đối với dự án Bất Động Sản quan trọng vương quốc : Thủ tướng nhà nước quyết định hành động xây dựng Hội đồng thẩm định nhà nước để thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, Báo cáo nghiên cứu khả thi theo lao lý riêng của pháp lý.

thu-tuc-tham-dinh-bao-cao-tien-kha-thi-xay-dung.jpgthu-tuc-tham-dinh-bao-cao-tien-kha-thi-xay-dung.jpg

>>> Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài: 1900.6568

2. Đối với dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư thiết kế xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước :

a) Cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ Xây dựng, Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành theo quy định tại Điều 76 Nghị định này chủ trì thẩm định các nội dung quy định tại Điều 58 của Luật Xây dựng năm 2014 đối với dự án nhóm A, dự án từ nhóm B trở xuống do các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan trung ương của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội quyết định đầu tư. Đối với các dự án do Thủ tướng Chính phủ giao các Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành tổ chức thẩm định thì cơ quan chuyên môn về xây dựng trực thuộc các Bộ này thực hiện việc thẩm định;

Xem thêm: Quy định về việc lập và thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi

b ) Sở Xây dựng, Sở quản trị khu công trình thiết kế xây dựng chuyên ngành theo pháp luật tại Điều 76 Nghị định này chủ trì thẩm định so với những nội dung lao lý tại Điều 58 của Luật Xây dựng năm năm trước của những dự án Bất Động Sản quy mô từ nhóm B trở xuống được góp vốn đầu tư thiết kế xây dựng trên địa phận hành chính của tỉnh, trừ những dự án Bất Động Sản lao lý tại Điểm a, Điểm c Khoản này ; c ) Theo phân cấp của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Phòng có tính năng quản trị thiết kế xây dựng thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện chủ trì thẩm định dự án Bất Động Sản có nhu yếu lập Báo cáo kinh tế tài chính – kỹ thuật góp vốn đầu tư thiết kế xây dựng do Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã quyết định hành động góp vốn đầu tư. 3. Đối với dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư kiến thiết xây dựng sử dụng vốn nhà nước ngoài ngân sách : a ) Cơ quan trình độ về thiết kế xây dựng thuộc Bộ Xây dựng, Bộ quản trị khu công trình thiết kế xây dựng chuyên ngành theo lao lý tại Điều 76 Nghị định này chủ trì thẩm định phong cách thiết kế cơ sở với những nội dung lao lý tại Khoản 2 Điều 58 của Luật Xây dựng năm năm trước ( trừ phần phong cách thiết kế công nghệ tiên tiến ) của dự án Bất Động Sản nhóm A ; dự án Bất Động Sản quy mô từ nhóm B trở xuống do những Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc nhà nước, cơ quan TW của tổ chức triển khai chính trị, tổ chức triển khai chính trị – xã hội, tập đoàn lớn kinh tế tài chính, tổng công ty nhà nước quyết định hành động góp vốn đầu tư. Đối với những dự án Bất Động Sản do Thủ tướng nhà nước giao cho những Bộ quản trị khu công trình kiến thiết xây dựng chuyên ngành tổ chức triển khai thẩm định thì cơ quan trình độ về thiết kế xây dựng thường trực những Bộ này thực thi việc thẩm định phong cách thiết kế cơ sở của dự án Bất Động Sản ; b ) Sở Xây dựng, Sở quản trị khu công trình thiết kế xây dựng chuyên ngành pháp luật tại Điều 76 Nghị định này chủ trì thẩm định phong cách thiết kế cơ sở với những nội dung lao lý tại Khoản 2 Điều 58 của Luật Xây dựng năm năm trước ( trừ phần phong cách thiết kế công nghệ tiên tiến ) của dự án Bất Động Sản quy mô từ nhóm B trở xuống được góp vốn đầu tư thiết kế xây dựng trên địa phận hành chính của tỉnh, trừ những dự án Bất Động Sản pháp luật tại Điểm a, Điểm c Khoản này ; c ) Theo phân cấp của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Phòng có công dụng quản trị kiến thiết xây dựng thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện chủ trì thẩm định phong cách thiết kế bản vẽ xây đắp, dự trù thiết kế xây dựng ( trừ phần phong cách thiết kế công nghệ tiên tiến ) so với dự án Bất Động Sản có nhu yếu lập Báo cáo kinh tế tài chính – kỹ thuật góp vốn đầu tư thiết kế xây dựng do Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã quyết định hành động góp vốn đầu tư ; d ) Cơ quan trình độ thường trực người quyết định hành động góp vốn đầu tư chủ trì tổ chức triển khai thẩm định phong cách thiết kế công nghệ tiên tiến ( nếu có ), những nội dung khác của Báo cáo nghiên cứu khả thi theo pháp luật tại Điều 58 của Luật Xây dựng năm năm trước và tổng hợp hiệu quả thẩm định, trình phê duyệt dự án Bất Động Sản ; chủ trì tổ chức triển khai thẩm định dự án Bất Động Sản thay thế sửa chữa, tái tạo, bảo dưỡng và tăng cấp có tổng mức góp vốn đầu tư dưới 5 ( năm ) tỷ đồng. 4. Đối với dự án Bất Động Sản PPP, cơ quan trình độ về thiết kế xây dựng theo lao lý tại Khoản 3 Điều này chủ trì thẩm định phong cách thiết kế cơ sở với những nội dung pháp luật tại Khoản 2 Điều 58 Luật Xây dựng năm năm trước ( trừ phần phong cách thiết kế công nghệ tiên tiến ) ; góp quan điểm về việc vận dụng đơn giá, định mức, nhìn nhận giải pháp phong cách thiết kế về tiết kiệm chi phí ngân sách kiến thiết xây dựng khu công trình của dự án Bất Động Sản ; đơn vị chức năng đầu mối quản trị về hoạt động giải trí PPP thuộc cơ quan nhà nước có thẩm quyền ký kết hợp đồng dự án Bất Động Sản chủ trì thẩm định những nội dung khác của Báo cáo nghiên cứu khả thi, phong cách thiết kế công nghệ tiên tiến ( nếu có ) và tổng hợp tác dụng thẩm định phong cách thiết kế cơ sở do cơ quan trình độ về thiết kế xây dựng triển khai, trình phê duyệt dự án Bất Động Sản .

Xem thêm: Quy định về lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đối với công trình di tích quốc gia

5. Đối với dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư kiến thiết xây dựng sử dụng vốn khác : a ) Cơ quan trình độ về thiết kế xây dựng thuộc Bộ Xây dựng, Bộ quản trị khu công trình thiết kế xây dựng chuyên ngành theo pháp luật tại Điều 76 Nghị định này chủ trì tổ chức triển khai thẩm định phong cách thiết kế cơ sở với những nội dung lao lý tại Khoản 2 Điều 58 của Luật Xây dựng năm năm trước ( trừ phần phong cách thiết kế công nghệ tiên tiến ) của dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư thiết kế xây dựng khu công trình cấp đặc biệt quan trọng, cấp I ; b ) Sở Xây dựng, Sở quản trị khu công trình thiết kế xây dựng chuyên ngành pháp luật tại Điều 76 Nghị định này chủ trì tổ chức triển khai thẩm định phong cách thiết kế cơ sở với những nội dung lao lý tại Khoản 2 Điều 58 của Luật Xây dựng năm năm trước ( trừ phần phong cách thiết kế công nghệ tiên tiến ) của dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư thiết kế xây dựng khu công trình công cộng, khu công trình có tác động ảnh hưởng lớn đến cảnh sắc, môi trường tự nhiên và bảo đảm an toàn của hội đồng so với khu công trình từ cấp II trở xuống được thiết kế xây dựng trên địa phận hành chính của tỉnh ; c ) Người quyết định hành động góp vốn đầu tư tổ chức triển khai thẩm định hàng loạt nội dung dự án Bất Động Sản theo lao lý tại Điều 58 của Luật Xây dựng năm năm trước, trừ những nội dung thẩm định phong cách thiết kế cơ sở do cơ quan trình độ về kiến thiết xây dựng thực thi được pháp luật tại Điểm a và Điểm b Khoản này. 6. Cơ quan chủ trì thẩm định dự án Bất Động Sản, thẩm định phong cách thiết kế cơ sở có nghĩa vụ và trách nhiệm lấy quan điểm của cơ quan, tổ chức triển khai tương quan về những nội dung của dự án Bất Động Sản. Cơ quan, tổ chức triển khai được lấy quan điểm theo công dụng, trách nhiệm của mình có nghĩa vụ và trách nhiệm góp quan điểm bằng văn bản trong thời hạn pháp luật về những nội dung của phong cách thiết kế cơ sở ; phòng chống cháy, nổ ; bảo vệ môi trường tự nhiên ; sử dụng đất đai, tài nguyên, liên kết hạ tầng kỹ thuật và những nội dung thiết yếu khác.

7. Trong quá trình thẩm định, cơ quan chủ trì thẩm định có trách nhiệm tổ chức thẩm định thiết kế cơ sở, thiết kế công nghệ và các nội dung khác của dự án, cụ thể như sau:

a ) Cơ quan chủ trì thẩm định được mời tổ chức triển khai, cá thể có trình độ, kinh nghiệm tay nghề tham gia thẩm định từng phần dự án Bất Động Sản, từng phần phong cách thiết kế cơ sở, phong cách thiết kế công nghệ tiên tiến và những nội dung khác của dự án Bất Động Sản ; b ) Trường hợp không đủ điều kiện kèm theo thực thi công tác làm việc thẩm định, cơ quan trình độ về thiết kế xây dựng, người quyết định hành động góp vốn đầu tư được nhu yếu chủ góp vốn đầu tư lựa chọn trực tiếp tổ chức triển khai, cá thể có đủ điều kiện kèm theo năng lượng tương thích đã ĐK công khai thông tin năng lượng hoạt động giải trí thiết kế xây dựng trên Trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng, Sở Xây dựng để chủ góp vốn đầu tư ký kết hợp đồng thẩm tra Giao hàng công tác làm việc thẩm định. Trường hợp tổ chức triển khai, cá thể tư vấn thẩm tra chưa ĐK công khai thông tin năng lượng hoạt động giải trí thiết kế xây dựng trên Trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng, Sở Xây dựng thì phải được cơ quan chuyên môn thuộc Bộ Xây dựng, Sở Xây dựng chấp thuận đồng ý bằng văn bản. Tổ chức tư vấn lập dự án Bất Động Sản không được thực thi thẩm tra dự án Bất Động Sản do mình lập. ”

Hy vọng rằng sự tư vấn của chúng tôi sẽ giúp bạn lựa chọn phương án thích hợp nhất để giải quyết những vướng mắc của bạn. Nếu còn bất cứ thắc mắc gì liên quan đến sự việc bạn có thể liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến 24/7 của Luật sư: 1900.6568  để được giải đáp.